Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi-I Final Soru Cevap

Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi-I Final

Soru-1) Sivas kongresi sonrasında Mustafa Kemal Paşa tarafından atanan Topçu Kemal Bey, “Doğan” takma adıyla, Yüzbaşı Osman Bey “Tufan” takma adıyla, Yüzbaşı Ratıp Bey “Sinan Paşa” takma adıyla hangi cepheye gönderilmiştir?

Cevap: Adana Cephesi
Soru-2) Milli mücadelenin yol haritasını çizen Misak-i Milli hangi tarihte kabul edilmiştir?

Cevap: 28 Ocak 1920
Soru-3) “Osmanlı Devletinin 30 Ekimde işgal altında olan tamamen Arap çoğunluğu sahip yerlerinin kaderi ahalisinin serbest oyları ile belirlenmelidir. Mütareke hattının içinde ve dışında dinen, örfen/ırken, emelen birlik halinde ve birbirine karşı hürmet ve fedakarlık hissi ile dolu Osmanlı -İslam çoğunluğunun yaşadığı yerler ise hiçbir sebeple ayrılmaz bir bütündür” kararı hangisinde alınmıştır?

Cevap: Misak-ı Milli
Soru-4) Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya gelişinden itibaren milli harekete en çok destek veren Ankara müftüsü kimdir?

Cevap: Rıfat Börekçi
Soru-5) Mustafa Kemal Paşa’nın 24 Nisan 1920 tarihli konuşmasında belirlediği”Padişah ve halife, mücadelenin başarı ile sonuçlanıp yurdun kurtarılmasından sonra meclisin düzenleyeceği kanuni esaslar dairesinde yerini alacaktır.” Sözüyle uyuşmayan fikir nedir?

Cevap: Mücadele başarıldıktan sonra bütün yetkiler halife-padişaha devredilecektir.
Soru-6) Londra Konferansı’nın toplanmasının sebeplerinden biri nedir?

Cevap: Sevr Antlaşmasını gözden geçirmek ve yeniden düzenlemek
Soru-7) Sevr Antlaşmasından olmayan madde hangisidir?

Cevap: Osmanlı Devleti İzmir’deki egemenlik haklarını Yunanistan’a bırakacaktır.
Soru-8) Mustafa Kemal Paşa’ya Mareşal Rütbesi ve Gazi Unvanı ne zaman verilmiştir?

Cevap: 19 Eylül 1921
Soru-9)Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe, Kuvay-ı Milliyeciler hangi devlete karşı başarılar sağlamıştır?

Cevap: Yunanlılar
Soru-10) İstiklal Marşı ne zaman kabul edilmiştir?

Cevap: 12 Mart 1921
Soru-11) Ankara Anlaşması ne zaman ve hangi devlet ile imzalanmıştır?

Cevap: Fransa 20 Ekim 1921
Soru-12) Hangi madde Gümrü Antlaşmasının getirilerindendir?

Cevap: TBMM’nin ilk siyasi başarısıdır.
Soru-13) Milli Mücadele’de askeri başarılardan sonra TBMM Hükümeti bazı antlaşmalar yapmıştır. Bu açıdan bakılırsa doğru olmayan madde nedir?

Cevap: II.İnönü

Savaşı’ndansonra Gümrü Antlaşması imzalandı.

Soru-14) Gaziantep ne zaman Fransız işgalinden kurtulmuştur?

Cevap: 25 Aralık 1921
Soru-15) 26 Ağustos -30 Ağustos 1922 tarihleri arasında yapılmış olan savaş hangisidir?

Cevap: Başkomutanlık Meydan Muharebesi
Soru-16) Londra Konferansı’nda Bekir Sami Beyin yaptığı ikili antlaşmalar TBMM tarafından neden kabul edilmemiştir?

Cevap: Misak-ı Milliden taviz verildiği için
Soru-17) İzmir’in Yunanistan tarafından işgal edilmesinin nedenlerinden biri nedir?

Cevap: Yunanlıların Megali İdea’yı gerçekleştirmek istemeleri
Soru-18) Londra Konferansı’na Osmanlı Hükümeti ve Ankara Hükümeti temsilcileri dışında hangi devletlerin temsilcileri katılmıştır?

Cevap: İngiltere- Fransa- İtalya
Soru-19) Mudanya Mütarekesi kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

Cevap: 15 Ekim 1922
Soru-20) Osmanlı Devleti’nin Tağşiş uygulamasına son verdiği ve sikke reformu yaparak kuru sabitlediği tarih nedir?

Cevap: 1844
Soru-21)Ankara Antlaşmasında Hatay’ın kazanılması mümkün olamamıştır. Bu olay ile ilgili olarak hangi durumdan bahsedemeyiz?

Cevap: Hatay Misak-ı Milli sınırları dışındadır.
Soru-22) Dış ticaretin yeni bir boyut kazandığı Fransızlarla imzalanan Kanlıca ticaret anlaşmaları ne zaman yapılmıştır?

Cevap: 29 Nisan 1861
Soru-23) Osmanlı Devleti’nde enflasyonun en fazla görüldüğü ve paranın ciddi oranda değer kaybettiği dönem hangisidir?

Cevap: II.Mahmut
Soru-24) Önde gelen devlet ve ordu mensuplarına tahsis edilen araziye ne ad verilir?

Cevap: Malikane
Soru-25) Türkiye Nahcivan üzerinde himaye hakkını hangi antlaşma ile elde etmiştir?

Cevap: Moskova Antlaşması
Soru-26) Batum hangi antlaşma ile hangi devlete bırakılmıştır?

Cevap: Moskova Antlaşması, Gürcistan
Soru-27) Osmanlı Devleti’nde bir kısım malların yurt dışı satışına izin vermeme şeklinde tarif edilen Yed-i Vahid uygulaması hangi anlaşmayla ortadan kaldırılmıştır?

Cevap: Baltalimanı Antlaşması
Soru-28) Osmanlı Devleti’nin iç borçlanmaları arasında yer almayan hangisidir?

Cevap: Esham
Soru-29) Ankara Antlaşması’nda yer alan “Pozantı-Nusaybin arasındaki Bağdat Demiryolu imtiyazı ve Adana’da bulunan şubelerin yasal hakları Fransız Hükümeti’nin seçeceği bir Frnasız gruba verilecektir.” Maddesi hakkında ne söylenebilir?

Cevap: Henüz Kapitülasyonlar kaldırılmadığı için antlaşmada yer alan demiryolunun işletme hakkının Fransızlara verilmesi doğru olmuştur.
Soru-30) 1923 seçimlerinin yapılmasına dair alınan kararın tarihi nedir?

Cevap: 1 Nisan 1923
Soru-31) Milli İktisat kavramı ilk defa ne zaman ortaya atılmıştır?

Cevap: II.Meşrutiyet’in ilanı
Soru-32) Osmanlı Devleti’nde ithal ve ihraç oranlarının modern gümrük anlayışına uygun hale getirildiği antlaşma hangisidir?

Cevap: Kanlıca

Ticaret Antlaşması

Soru-33) I.ve II.TBMM dönemlerinin önemli isimleri arasında yer almayan kişi kimdir?

Cevap: Sait Halim Paşa
Soru-34) Osmanlı Devleti’nde bir tür merkez bankası işlevi gören ve Osmanlı Bankasının yerini almak üzere kurulan banka hangisidir?

Cevap: İtibar-ı Milli Bankası
Soru-35) Lozan Konferansı’na gözlemci olarak katılan devlet hangisidir?

Cevap: Amerika Birleşik Devletleri
Soru-36) 23 Ağustos 1923 tarihi hangi olayla ilgilidir?

Cevap: Lozan Antlaşmasının onaylanması
Soru-37) Osmanlı maliyesine uzun yıllar zarar veren ve devletin mali olarak zayıflamasına yol açan Kapitülasyonlar ilk defa ne zaman kaldırılmıştır?

Cevap: I.Dünya

Savaşı

Soru-38) Osmanlı Devleti tarihinde yerli bir sermaye sınıfı kurulması yönünde kararların alındığı ve önemli adımların atıldığı dönem nedir?

Cevap: İttihat ve

Terakki Dönemi

Soru-39) Hangi antlaşmada sınırları Amerikan Başkanının Wilson tarafından belirlenecek bir Ermeni Devletinin kurulması kabul edilmiştir?

Cevap: Sevr Antlaşması
Soru-40) Hangi kentte Sevr Barış Antlaşmasının esasları tümüyle belirtilmiştir?

Cevap: San-Remo
İnkılap Tarihi 1 final soruları

İnkılap Tarihi 1 final soruları
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

Coğrafya İnkılap Tarihi 1 final soruları
COĞRAFYA GRUBU

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU İnkılap Tarihi 1 final soruları
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

SOSYAL HİZMETLER İnkılap Tarihi 1 final soruları
SOSYAL HİZMETLER

SOSYOLOJİ GRUBU İnkılap Tarihi 1 final soruları
SOSYOLOJİ GRUBU

İKTİSAT GRUBU İnkılap Tarihi 1 final soruları
İKTİSAT GRUBU
TOEFL GRAMMAR

 

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-1
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-2
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-Soru Cevap-1
İnkılap Tarihi-2 Final Soruları
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I- Vize Soruları
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-Soru Cevap-1(Final),
Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi-I Soru Cevap-2(Final)
Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi – Final Soruları

 

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: