TÜRK DİLİ-I FİNAL SORULAR

 

Soru-1) Harf devrimi hangi tarihte yapılmıştır?
Cevap: 1928
Soru-2) Hangisi Karahanlı Türkçesi eseridir?
Cevap: Kutadgu Bilig
Soru-3) Türkiye Türkçesinde esas alınan konuşma dili hangisidir?
Cevap: İstanbul Türkçesi
Soru-4) Eski Türkçe dönemine ait eser hangisidir?
Cevap: Altun Yaruk
Soru-5) Altay dil ailesinin ortak özellikleri arasında olmayan madde nedir?
Cevap: Bükümlü dillerdir.
Soru-6) Türkçenin genel özellikleri arasında yer almayan madde hangisidir?
Cevap: Türkçede kelime başında şu ünsüzler bulunur: “c,f, ğ,h,j,l,m,n,p,r,s,ş,v,z”

 Soru-7) Dilin sözel olmayan dört temel işlevler arasında yer almayan madde hangisidir?
Cevap: Göndergesellik işlevi
Soru-8) Farklı dillerin konuşulduğu ortamda ortak anlaşma aracı olarak kullanılan dil nedir?
Cevap: Geçer dil
Soru-9) Bir dilin söz varlığının hangi öğelerden oluştuğu üzerinde durulurken ilk anılması gerekenler nelerdir?
Cevap: Çekirdek sözcükler
Soru-10) Hangi dil kök ve biçim bakımından farklıdır?
Cevap: Çince
Soru-11) “Karadeniz’de balıkçılar…………….” boşluğa ne gelmelidir?
Cevap: Dilin kültür ve yaşam tarzını yansıtır.
Soru-12) Batı Türkçesine dahil edilemeyen hangi dildir?
Cevap: Kazakça
Soru-13) Türkiye Türkçesinin konuşulduğu ülkeler arasında yer almayan ülke hangisidir?
Cevap: Brezilya

 Soru-14) “Dil sınırlı sayıda sözcük haznesi ve sınırlı sayıda dil bilgisi kuralına sahip olmasına karşı, sınırsız sayıda tümce üretimine olanak tanır. Çünkü dil………” boşluğa ne gelmelidir?
Cevap: Üretkendir
Soru-15) Köktürkler döneminde daha çok hayvancılıkla geçinen Türklerin söz varlığında daha çok hangi kelimeler bulunmakta?
Cevap: Boğa, koyun, at, aygır, yılkı gibi sözcükler
Soru-16) Kaşgarlı Mahmud’un bahsettiği Türk boy isimleri arasında yer almaz?
Cevap: Akad
Soru-17) Kelimenin eskiden yansıttığı kavramdan farklı yeni bir kavramı yansıtır bir duruma gelmesi biçimi hangisidir?
Cevap: Anlam kayması
Soru-18) Hangi dil kök ve biçim bakımından farklıdır?
Cevap: Çince
Soru-19) “Dünya Türklüğü yönlere göre adlandırılırken Hazar’ın batısında ve güneyinde kalan Türkler …………..”olarak adlandırılır.
Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir?
Cevap: Batı Türklüğü
Soru-20) Sosyal grupların kullandıklarını dil çeşitliliğini etkileyen etkenler arasında olmayan durum nedir?
Cevap: Milliyet
Soru-21) Hangisi eş anlamlı değildir?
Cevap: Ilık – Serin
Soru-22) Altay dillerinden hangi ikisi birbirine en çok benzeyen dillerdir?
Cevap: Türkçe, Moğolca
Soru-23) Türkçenin söz varlığının temel nitelikleri arasında yer almayan madde hangisidir?
Cevap: Türkçedeki artikeller Türkçenin kullanımını güçlendirir.
Soru-24) Türkçe alıntılar arasında yer almayan alıntılar hangisidir?
Cevap: Duygu alıntıları
Soru-25) Genel olarak dildeki seslerin nasıl oluştuğunu inceleyen bilim dalı hangisidir?
Cevap: Ses bilgisi

 Soru-26) Hangi dil farklı bir çekim eki almıştır?
Cevap: Büyükçe
Soru-27) Batı Türkçesinin devrelerinden biri nedir?
Cevap: Eski Anadolu Türkçesi
Soru-28) Deyim aktarmaları arasında yer almayan madde hangisidir?
Cevap: Soyutlaştırma
Soru-29) Alan sözcüğü “düz, açık ve geniş” yer anlamına gelirken şu anda “bir çalışma çevresi” anlamında da kullanılmaktadır. “Ali spor muhabirliğinin her alanında çalışmış.”
Yukarıda verilen örnekte hangi anlam olayı anlatılmaktadır?
Cevap: Anlam genişlemesi
Soru-30) Hangisi Slav dillerinden biri değildir?
Cevap: Flemenkçe
Soru-31) İlk Türkçe sözlük hangisidir?
Cevap: Divan-ü Lugat’it Türk
Soru-32) Yapay dillerin kullanım alanı bulamamalarının sebebi nedir?
Cevap: İnsanlığın ırki ve milli kimlikleri açısından farklılık arz eden yapısıyla uyuşmadığı için.
Soru-33) Doğuştan getirmeyip sonradan elde edindiğimiz beceri alanları hangileridir?
Cevap: Okuma-yazma
Soru-34) ……………….ilkesine göre dil, o dili konuşan bireyin düşünme biçimlerini belirler; bu biçimlere belli sınırlamalar getirir. “Dilimin sınırları, dünyanın sınırları demektir.” İfadesiyle vurguda bulunmuştur.
Yukarıda boşluğa ne gelmelidir?
Cevap: Nicelik ilkesi
Soru-35) Görmek ile söylemek arasındaki süre aralığına ne ad verilir?
Cevap: Göz-ses genişliği
Soru-36) Türkçeye ait tarihi bilinen ilk yazı örnekleri nelerdir?
Cevap: Bilge Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan Anıtları
Soru-37) Eklemeli ve çekimli diller hangileridir?
Cevap: Çince, Türkçe, İngilizce
Soru-38) İlk yazılı Türk anıtı hangisidir?
Cevap: Orhun Yazıtları

 
İngilizce Grubunua gir

English Talk
İngilizce Pratik Grubu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: