İstatistik 2018-2019 Vize Soru Cevapları

İstatistik Vize Soruları

İstatistik Vize Soruları

1 - verilere göre Sınıf orta noktaları sırasıyla hangisidir?

istatistik soru
Correct! Wrong!

Cevap: d) 10-35-60-85,  0-20 orta değer = 10,  20-50 orta dere = 35,  50-70 orta değer = 60,  70-100 orta değer = 85, 

2 - Mod ile ilgili aşağıdaki verilerden hangisi/hangileri yanlıştır.  I. En çok tekrar edendir.  II. Duyarlı analitik ölçümdür.  III. Sınıf genişliği eşit olmayan sınıflarda mod olur. 

Correct! Wrong!

Cevap : b) Yalnız II

3 - Bir seriyi özetlemek, akılda kalıcı tek bir değer olarak ifade etmek amacıyla kullanılan istatistik ölçülere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Cevap: e) Ortalama

4 - Gözlem değerleri 3,4,5,6,7,8,8,9,9,9,10 olan ve 11 gözlemden oluşan serinin  medyanı kaçtır?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Medyan, serinin en ortasındaki değerdir; serideki sayı adeti tek ise en ortadaki değer medyandır, çift ise en ortadaki iki sayı toplanıp ikiye bölünür..

5 - Aşağıdakilerden hangisi nominal ölçüme hangisi örnek verilebilir?  I.Cinsiyet,  II. Boy uzunluğu,  III. kan basıncı, 

Correct! Wrong!

Cevap: a) Yalnız I

6 - Yukarıdaki verilere göre aritmetik ortalama kaçtır?

istatistik aritmetikortalama
Correct! Wrong!

Toplam frekans :30,   Toplam ni x xmi = 1040  1040 / 30 = 34,67 şıklarda küsürlü say yoksa doğru seçenek 35 olmalı.

7 - Yukarıdaki şekilde gösterilen grafik türü aşağıdakilerden hangisidir?

istatistik grafik
Correct! Wrong!

Cevap: e) d) Çizgi Grafiği

8 - Bir Araştırma kapsamında toplam verilerib aynı şıkların bir araya getirilmesi yada bir araya toplanması şeklinde düzenlenmesi işlemine  ne denir?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Tasnif

9 - Araştırmacının bir kurum ya da  kuruluş tarafından toplanmış verileri kullanması durumunda ... söz konusu olmaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Rölöve

10 - Bir sınıfın içinde kaç tane gözlemin yer aldığını gösteren değere ne denir?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Frekans

11 - Mutlak sıfır noktasına sahip olan ölçüm düzeyine ne denir?

Correct! Wrong!

Cevap: d) Oran ölçüm düzeyi

12 - Geometri ortalama hesaplayabilmek için verinin en az. ...... ölçüm düzeyinde ölçülmüş olması gerekir?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Aralık

13 - Fiziksel bir varlığa sahip olan birimlere ne denir?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Maddi birim

14 - Sınıf üst değer ve alt değerlerinin farkının alınmasıyla elde edilen değer nedir?

Correct! Wrong!

Cevap: d) Sınıf genişliği

15 - Verilerin küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe doğru sıralamasıyla oluşturulan seriye ne denir?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Basit

16 - 18,20,20,22,24,24,26 serisinin aritmetik ortalamasını bulunuz.

Correct! Wrong!

Cevap : b) 22 Tüm sayıların toplamı=x olsun, Sayı adeti= 7, x/7=? x=18+20+20+22+24+24+26=154 154/7=22

17 - Yukarıda verilen serinin modu kaçtır?

istatistik mod
Correct! Wrong!

Mod seride en çok tekrar eden sayıya denir. 7 sayısı 7 kere tekrar etmiş. Mod 7 dir.

İstatistik Vize Soruları

1-)

İstatistik Vize Soruları
Yukarıdaki şekilde gösterilen grafik türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kartezyen grafik
b) Histogram poligoncu
c) Dağılım poligonu
d) Çizgi Grafiği
e) Çubuk Grafiği

Cevap: d) Çizgi Grafiği
2) Bir Araştırma kapsamında toplam verilerib aynı şıkların bir araya getirilmesi yada bir araya toplanması şeklinde düzenlenmesi işlemine  ne denir?
a) Gruplama
b) tasnif
c) Sınıflandırma
d) Sıralama
e) Düzenleme

Cevap: b) Tasnif
3) Ana Kütleyi karakterize eden, niteleyen değerler parametre
Örnek kütleyi karakterize eden; İstatistik
4) Araştırmacının bir kurum ya da  kuruluş tarafından toplanmış verileri kullanması durumunda … söz konusu olmaktadır?
a) anket
b) Birincil veri
c) Gözlem
d) İkincil veri
e) Veri

Cevap: d) İkincil veri
5) istatistikte veri toploama işlemine ne denir?
a) Rölöve
b) Veri
c) Vasıf
d) Analiz
e) Birim

Cevap: a) Rölöve
6) Bir sınıfın içinde kaç tane gözlemin yer aldığını gösteren değere ne denir?
a) Tasnif
b) sınıf
c) Frekans
d) Gözlem
e) Gruplama

Cevap: c) Frekans
İstatistik Vize Soruları
7) Mutlak sıfır noktasına sahip olan ölçüm düzeyine ne denir?
a) Sınıflayıcı ölçüm analizi
b) Sınırlayıcı Ölçüm Düzeyi
c) Aralık Ölçüm Düzeyi
d) Oran ölçüm düzeyi
e) Normal ölçüm düzeyi

Cevap: d) Oran ölçüm düzeyi
8) Geometri ortalama hesaplayabilmek için verinin en az. …… ölçüm düzeyinde ölçülmüş olması gerekir?
a) Ordinal
b) Aralık
c) Sınıflayıcı
d) Nominal
e) Sıralayıcı

Cevap: b) Aralık
9)  Fiziksen bir varlığa sahip olan birimlere ne denir?
a) Maddi birim
b) Varlık birim
c) Fiziksel birim
d) Soyut birim
e) Somut birim

Cevap: a) Maddi birim
10)  Sınıf üst değer ve alt değerlerinin farkının alınmasıyla elde edilen değer nedir?
a) Sınıf orta noktası
b) Sınıf Sayıcı
c) Sınıf alt sınırı
d) Sınıf genişliği
e) Sınıf Üst sınırı

Cevap: d) Sınıf genişliği
11) Varilerin küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe doğru sıralamasıyla oluşturulan seriye ne denir?
a) Tasnif
b) Basit
c) Sınıflandırma
d) Gruplanmış
e) Bileşik seri

Cevap: b) Basit
İstatistik Vize Soruları
12) 18,20,20,22,24,24,26 serisinin aritmetik ortalamasını bulunuz.

a) 20

b) 22

c) 23

d) 24

e) 25

Cevap : b) 22
Tüm sayıların toplamı=x olsun, Sayı adeti= 7,
x/7=?
x=18+20+20+22+24+24+26=154
154/7=22
13)

istatistik mod

Yukarıda verilen serinin modu kaçtır?

a) 3

b) 4

c) 5

d) 7

e) 9

Cevap : d) 7

Mod seride en çok tekrar eden sayıya denir. 7 sayısı 7 kere tekrar etmiş. Mod 7 dir.

14)
istatistik soruverilere göre Sınıf orta noktaları sırasıyla hangisidir?
a) 5-25-50-75
b) 1-5-10-15
c) 10-20-50-70
d) 10-35-60-85
e) 0-20-50-100
Cevap: d) 10-35-60-85,
0-20 orta değer = 10,
20-50 orta dere = 35,
50-70 orta değer = 60,
70-100 orta değer = 85,
15) Mod ile ilgili aşağıdaki verilerden hangisi/hangileri yanlıştır.
I. En çok tekrar edendir.
II. Duyarlı analitik ölçümdür.
III. Sınıf genişliği eşit olmayan sınıflarda mod olur.
a) Yanlız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e)  I, Iı ve III

Cevap : b) Yalnız II
İstatistik Vize Soruları
16) Bir seriyi özetlemek, akılda kalıcı tek bir değer olarak ifade etmek amacıyla kullanılan istatistik ölçülere ne ad verilir?
a) Ortanca
b) Egemen değer
c) Medyan
d) Mod
e) Ortalama

Cevap: e) Ortalama
17) Gözlem değerleri 3,4,5,6,7,8,8,9,9,9,10 olan ve 11 gözlemden oluşan serinin  medyanı kaçtır?
a) 8
b) 7
c) 7,5
d) 9
e) 8,5

Cevap: a) 8 Oradaki değere medyan denir. oradaki değer 8 dir.
18) Aşağıdakilerden hangisi nominal ölçüme hangisi örnek verilebilir?
I.Cinsiyet,
II. Boy uzunluğu,
III. kan basıncı,
a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve III
d) I,II,III
e) I ve III

Cevap: a) Yalnız I
19)

istatistik aritmetikortalama

Yukarıdaki verilere göre aritmetik ortalama kaçtır?

a) 25

b) 30

c) 35

d) 40

e) 45

Cevap :  b) 30
Ziyaretçi sayısı       Frekans            mi             ni x m
0-10                         1                      5                 5
10-20                       3                      15               45
20-30                       4                      25              100
30-40                       10                    35              300
40-50                       12                    45              540
Toplam frekans :30,   Toplam ni x xmi = 1040  1040 / 30 = 34,67
şıklarda küsürlü say yoksa doğru seçenek 35 olmalı.
İstatistik Vize Soruları
İstatistik Vize Soruları
Auzef Çocuk gelişimi tüm dersler

Editor

Editör

One thought on “İstatistik 2018-2019 Vize Soru Cevapları

 • Mayıs 16, 2020 tarihinde, saat 8:13 pm
  Permalink

  Bir seriyi özetlemek, akılda kalıcı tek bir değer olarak ifade etmek amacıyla kullanılan istatistik ölçülere ne ad verilir?
  a) Ortanca
  b) Egemen değer
  c) Medyan
  d) Mod
  e) Ortalama
  Cevap: e) Ortalama

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: