İstatistik 2018-2019 Final Soru Cevapları

İstatistik Final Soruları

1)  Aşağıdaki grafiğin ismi nedir?

İstatistik Final Soruları
Cevap:  Bindirmeli

2-)Aşağıda birden fazla mal ve hizmetten oluşan madde sepetindeki
miktar ve fiyat bilgilerinden hareketle Laspeyres Fiyat indeksi ve

Paaschefiyatindeksi değerleri elde edilmiştir.

2016 yılına ait  Fisher’ in ideal index değerini hesaplayınıza) 100,00
b) 153,41
c) 153,54
d) 153,67
e) 155,41
istatistik grafik soru İstatistik Final Soruları
Cevap: c) 153,54

3) Bir serviste görev yapmakta olan 6 hemşireden 2 tanesi gece nöbetine

kalacaktır. Söz konusu 2 hemşire kaç değişik şekilde seçilebilir?

a) 30
b) 60
c) 80
d) 12
e) 15

Cevap: e) 15
istatistik çözüm İstatistik Final Soruları

 

 4) Hastaların bekleme süreleri kaydedilmiştir.
Hastaların bekleme süreleri (4 5 5 6 6 7 7 9 9 9 10)
Ortalama bekleme süresi ne kadardır?a) 5
b) 7
c) 6
d) 4
e) 8
Cevap : b) 7 ( 4+5+5+6+6+7+7+9+9+9+10)/11=7
5) Üretilen ürünlerin %25 i kalitesiz. Tesadüfen seçilen 20 üründen

kaç tanesi kusurlu olması beklenir?

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6
Cevap: d) 5 (20 nin %25 i = 20/4 = 5)

İstatistik Final 2018 2019 Soruları

6)  Xİ =4 5 8 10 11 Serisinin varyansı kaçtır?

a) 5
b) 6
c) 7,6
d) 7,44
e) 8

Cevap= d) 7,44

Toplam gözlem sayısı 5

Toplam gözlem değeri/gözlem sayısı
4+5+8+10+11=38/5=7,6
çıkan değerden her bir gözlem değerini çıkarıyoruz
4-7,6=-3,6
5-7,6=-2,6
8-7,6=0,4
10-7,6=2,4
11-7,6=3,4
Çıkan sonuçların karesini alıyoruz.
12,9
6,76
0,16
5,76
11,56
toplamlarını alıp gözlem sayısına bölüyoruz
37,2/5=7,44

 

7)Aritmetik ortalaması 70 standart sapması 8 olan bir sınavda 82

noltunun standart değeri nedir?
Cevap: (82-70)/8= 1,5

8) Aritmetik ortalaması 75, standart sapması 8 olan bir sınavda 80

notunun standart değeri nedir?

Cevap: (82-70)/8= 0,625
9) Birimleri sınıflandırırken belirli bir özelliğe göre sıra dahilinde kategorilere

ayıran ölçüm düzeyi ne denir?

Cevap: sıralama( ordinal ) Ölçüm düzeyi
10) Bir gözlem değerinin seri içinde kaç kez tekrar ettiğini gösteren değere ne

denir?

a) Birim
b) Frekans
c) Sınıf
d) Tasnif
e) Grup

Cevap: b) Frekans

İstatistik Final 2018 2019 Soruları

11)  Çimento üreten bir firmanın ürettiği çimento torbalarının ağırlıkları normal

dağıtılıyor. Ortalama torba ağırlığı 50 kg ve standart sapma 0,5 kg hesaplanıyor.

Torba ağırlığının 49 kg’dan az olması halinde çimento paket ağırlık açısından

kalitesiz  olarak ayrılmaktadır. Gün içinde 1000 paket çimento üretildiğinde

kaç paket çimentonun kalitesiz olduğu söylenebilir? a) 22,8
b) 47,72
c) 15,6
d) 18,7
e) 21,4

Cevap: a) 22,8
Z=(49-50)/0,5=> -2 0,4772 z tablosundan bulunur. 0,5-0,4772=0,0228
1000*0,0228=22,8

 

12) 2014-0,50 /2015-0,75 /2016-1,00 sabit esaslı basit indeksi 2015

yılınkini hesaplayınız

Cevap: (0,75/0,50).100=150
13) £Xİ:30 £Xİ^2:150 n:10. bu değerlere göre standart sapmayı bulunuz.

Cevap: 150/10=15, 30/10=>3’ün karesi= 9,
kök 15-9= kök6 yaklaşık 2,45
14) Mağlup olduğunda 0 puan: 0,20 Berabere kaldığında 1

puan : 0,20 Galip geldiğinde 3 puan: 0,60. Buna göre takımın

yaptığı maçlarda kazandığı puanların beklenen değer kaçtır.

a) 2,00
b) 1,5
c) 1,8
d) 1,6
e) 1,7

Cevap: a) 2,00 (0*0,2)+(1*0,2)+(3*0,6)=2,00
15) Aritmetik ortalaması 75, standart sapması 8 olan bir sınavda

80 e karşılık gelen z değer kaçtır?

Cevap: Z= (80-75)/8= 0,625
16)Veri toplama işlemi sırasında ortaya çıkan ve hep aynı yönde

hataya sebep olan hata türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Röleve ( derleme hatası )
b) Önemli hata
c) Sistematik hata
d) hata
e) Tesadüfi hata

Cevap : c) Sistematik hata

İstatistik Final Soruları

17) Aritmetik ortalaması 85, standart sapması 15 olan sınavda

70 e karşılık gelen z değeri kaçtır?

Cevap: z=(70-85)/15=-1

 

18 İndeks hesabı yapılırken karşılaştırmada esas(temel) alınan nedir?

a) Basit index
b) Sabit indeks
c) Bileşik indeks
d) Baz Yılı
e) Cari değer

Cevap: d) Baz Yılı
19) Hangisi duyarlı bir ölçüm değildir?

Cevap: Seçeneklerden birisinde  Mod yada Medyan olmalı
20) İki para birlikte atılıyor. En az bir paranın tura gelme olasılığı nedir?

Cevap: 3/4
1.Olasılık  : Yazı –  Yazı
2.Olasılık : Yazı – Tura
3.Olasılık : Tura – Tura
4.Olasılık: Tura –  Yazı
Toplam 4 olasılıktan 3 tanesinde en az 1 Tura var
istatistik Final Soruları
istatistik Final Soruları
İstatistik Anasayfa

Editor

Editör

One thought on “İstatistik 2018-2019 Final Soru Cevapları

 • Mayıs 16, 2020 tarihinde, saat 8:04 pm
  Permalink

  İndeks hesabı yapılırken karşılaştırmada esas(temel) alınan nedir?

  a) Basit index
  b) Sabit indeks
  c) Bileşik indeks
  d) Baz Yılı
  e) Cari değer
  Cevap: d) Baz Yılı

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: