Klasik Mantık Soru Cevap(Final)

Klasik Mantık Çıkmış Soru ve Cevaplar

 

Meyvenin kaplamı nedir?

Cevap: Portakal

Bazı hayvanlar memelidir önermesinin döndürmesi nedir?

Cevap: Bazı memeliler hayvandır.

Bazı günler yağmur yağmaz önermesinin mantıksal formu nedir?

Cevap: Sıp

Bazı telefonlar dokunmatiktir önermesinin döndürmesi nedir?

Cevap: Bazı dokunmatik şeyler telefondur.
Köpek terimi hangisinde anılmıştır?

Cevap: “Köpek” büyük ünlü uyumuna uyar.

Hangisi genel terimdir?

Cevap: Kibarlık

Hangisi somut terimdir?

Cevap: Kibar

“Bazı kuşlar uçmaz” önermesinin mantıksal formu nedir?

Cevap: Tikel olumsuz

Yokluk bildiren terim hangisidir?

Cevap: Akılsız

Hangisi tikel olumlu bir önermedir?

Cevap: Bazı kuşlar uçar.

Hangisi bağıl terimdir?

Cevap: Anne

Tüm kuşlar uçar önermesi doğru ise hiçbir kuş uçmaz önermesinin doğruluk değeri ne olur?

Cevap: Yanlış
içbir balık yüzmez önermesinin karşıtının çelişiği nedir?

Cevap: Bazı balıklar yüzer değildir.

Hangisi çıkarım değildir?

Cevap: Tahmin etme

Hangisinde özne yükleme tam dağıtılmıştır?

Cevap: Tümel olumsuz önerme olacak

Hiçbir kalem kırmızı değildir önermesi doğru ise bazı kalemler kırmızıdır önermesinin doğruluk değeri nedir?

Cevap: Yanlış

İd ego süperego kavramlarını denge ile açıklayan psikolog kimdir? Cevap: Freud
Altı yaşındaki Ahmet, annesiyle markete gittiği zaman ısrarla bir markalı çikolatadan ister, çünkü reklamlardaçıkan A markalı çikolata reklamını çok sevmektedir. Bu durum hangi kavram ile açıklanır?

Cevap: etkili iletişim

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın amaçları arasında yer almaz?

Cevap: Olayların önceden kesin bir şekilde belirlenmesi

Tarih bölümünde geçenler ve kalanlar arasında yapılan ölçeklendirme türü nedir?

Cevap: Sınıflama
Sonuçların tartışıldığı ve değerlendirildiği bölüm?

Cevap: Sonuç ve tartışma

“Ben, çok güzel konserler olduğu için festivali takip ettiğimi söyleyebilirim. Bir başkası ise, benim festivale gitmemi
“entel” gözükmek isteyen özenti biri olmama bağlayabilir. Yani ben davranışını dış etkenlere bağlayarak açıklarken, bir başkası aynı davranış
temel atfetme yanılgısına düşerek benim kişilik özelliklerime bağlayarak açıklıyor.” Bu durum hangi yanılgıya girer?Cevap: Aktör gözlemci
“Ben, çok güzel konserler olduğu için festivali takip ettiğimi söyleyebilirim. Bir başkası ise, benim festivale gitmemi
“entel” gözükmek isteyen özenti biri olmama bağlayabilir. Yani ben davranışını dış etkenlere bağlayarak açıklarken, bir başkası aynı davranış
temel atfetme yanılgısına düşerek benim kişilik özelliklerime bağlayarak açıklıyor.” Bu durum hangi yanılgıya girer?Cevap: Aktör gözlemci
1990da 2 mılyon, 2000de 8 milyon, 2010da 32 mılyon gelıre sahıp fabrıkanın artıs oranı nedir?

Cevap: 4

Nedensel çıkarıma ilişkin sosyal psikoloji kuramları hangi kuramla anılır?

Cevap: Atıf kuramları, yükleme kuramları

Hangisi ölçmede hata türlerinden değildir?

Cevap: Ölçek türü

Aşağıdaki örneklem türlerinden hangisi, evrene genellenebilirlik açısından diğerlerine göre daha avantajlıdır?

Cevap: Basit Tesadüfi örnekleme

Hangisi korelasyon türünü seçmede dikkate alınmaz?

Cevap: Korelasyon doğrusallığı
Hangisi ölçmede hata türlerinden değildir?

Cevap: Ölçek türü

Aşağıdakilerden hangisi kişilik yargılarında düştüğümüz yanılgılardan biridir?

Cevap: öncelik sonrası etkisi

Aşağıdakilerden kavramlardan hangisi Thomas Hobbes’un sosyal davranışı açıklamak için ileri sürdüğü kavramdır?

Cevap:Kuvvet ve egoizm

Bir araştırmacı dil gelişiminin okul öncesi çocuklarında yaşla birlikte gösterdiği değişimi gözlemlemek istemiş ve araştırmasında 2-3-4-5 yaş
gruplarından ayrı ayrı 50’şer kişilik örneklem alıp tek seferde elde ettiği bilgiler üzerinden karşılaştırmalarda bulunmuştur. Buna göre araştırmacının
kullandığı araştırma yöntemi hangisidir?Cevap: Kesitsel
Verilerin toplanması ve yorumlanması hangi bölümde yer alır?

Cevap : Ana metin
“Gençlerin ikna olmaya daha açık oldukları, bunun tersine yaşlıların düşüncelerinde daha ısrarlı oldukları ve yıllardır
süregelen alışkanlıklarını kolay kolay değiştirmedikleri yönündedir.” Bu durum sosyal psikolojide hangi kavramı incelemeyi zorunlu kılar?Cevap: Yaş
Hangisi tutumun öğelerinden biridir?

Cevap: Duygusal

Hangisi iletişimin öğesi değildir?

Cevap: Önkabul

Günümüzde artık bir klasik çalışma olarak adlandırılan “otokinetik etki” diye bilinen görsel bir algı yanılmasından yola çıkarak kuramını açıklayan araştırmacı kimdir?
Cevap: Muzaffer Şerif
Aşağıdaki bilimsel araştırma yöntemlerinden hangisi önceden düzenlenmiş görüşmeler ve anketlerden oluşmaktadır?

Cevap: survey

Aşağıdakilerden kavramlardan hangisi “sosyal psikolojinin temel kavramları” arasında sayılamaz?

Cevap: sosyal kontratThis site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: