Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Ünite Soruları

Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları

Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları

1.Ünite Soruları

1. Fiziksel gelişim ağırlık, boy, sözcük sayısındaki artış gibi sayısal olarak ifade edilen artışları gelişim hangi yönüyle açıklanabilir?

A ) Fiziksel yönüyle
B ) Niteliksel yönüyle
C ) Niceliksel yönüyle
D ) Gelişimsel yönüyle
E ) Motor yönüyle

Cevap : C ) Niceliksel yönüyle

2. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel gelişim aşamalarından biri değildir?

A ) Doğum öncesi dönem
B ) bebekilik dönem
C ) Erken çocukluk dönem
D ) Okul dönem
E ) Şematik dönem

Cevap : E ) Şematik dönem

3. Yaşam sürecindeki en hızlı gelişim yaşandığı dönem hangisidir?

A ) Doğum öncesi dönem
B ) bebekilik dönem
C ) Erken çocukluk dönem
D ) Okul dönem
E ) Ergenlik dönem

Cevap : A ) Doğum öncesi dönem

4. Bıngıldakların erken ya da geç kapanması ya da olmaması Aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?

A ) Bebeğin cinsiyetinin
B ) Bebeğin yeterli beslenip beslenmemesinin
C ) Bebeğin gelişime sorunlarının
D ) Bebeğin yaşının
E ) Bebeğin ileri gelişim seviyesinin

Cevap : C ) Bebeğin gelişime sorunlarının

5. Yeni doğan bebekte başın vücuda oranı kaçtır?

A ) 1/1
B ) 1/2
C ) 1/3
D ) 1/4
E ) 1/5

Cevap : D ) 1/4

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Soruları

6. bebeklerin diş çıkarma yaşı Aşağıdakilerden hangisinden en çok etkilenmektedir?

A ) genetik Faktörlerden
B ) Cinsiyetten
C ) Bebeğin boy ve kilosundan
D ) İklim şartlarından
E ) Bebeğin beslenmesinden

Cevap : A ) genetik Faktörlerden

7. Erken çocukluk döneminde fiziksel gelişime ilişkin Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Dört yaşında bir çocuk doğum boyunun yaklaşık 2 katı kadar boya sahiptir
B ) 5-6 yaşlarında el ve ayak bileklerindeki kemik sayısı da artmaktadır.
C ) Bu dönemde gelişim bebekilk dönemne göre hızlıdır.
D ) Dört yaşının sonlarından itbaren çocuklar ilk dişlerini kaybetmeye başlar.
E ) Bu dönemde gövde bacaklara göre daha uzundur.

Cevap : C ) Bu dönemde gelişim bebekilk dönemne göre hızlıdır.

8. Döllenmeden sonra gebeliğin ikinci hafasına kadar süren dönem hangisidir?

A ) Embriyo
B ) bebekilk
C ) Çocukluk
D ) Fetal
E ) Ovum

Cevap : E ) Ovum

9. Okul döneminde fiziksel gelişime ilişkin Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) 10 yaşından yaklaşık on beş yaşına kadar, kızların boy ve ağırlıkları erkeklerin boy ve ağırlıklarını geçmektedir
B ) Erkeklerdeki ağırlık artışı 15-16 yaş civarında artmaktadır.
C ) Bacak uzunluğunun gövde uzunluğuna oranı 11 yaşından büyük kız ve erkek çocuklar için aynıdır.
D ) 6-8 yaşlar arasındaki kızlar, erkeklere göre daha uzundur.
E ) Çocukların büyük bir çoğunluğunun vücutları, bir önceki dönemdeki yuvarlağı kaybetmeye başlamıştır.

Cevap : D ) 6-8 yaşlar arasındaki kızlar, erkeklere göre daha uzundur.

10. Ergenlik döneminde fiziksel gelişime ilişkin Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Ergenlik döneminin tüm aşamaları ve olayları bütün bireylerde aynı sırlamayı izler.
B ) Bu dönem yaklaşık olarak altı yıl sürmektedir.
C ) Ortalama olarak erkekler, kızlardan 1,5-2 yaş önce ergenliğe girer.
D ) Erkeklerde 18-20 yaşında, kızlarda se 16-18 yaşlarında boy uzaması durma noktasına
gelmektedir.
E ) Ergenlik dönem cinsiyet salgı bezlerinin aktif hale gelir.

Cevap : C ) Ortalama olarak erkekler, kızlardan 1,5-2 yaş önce ergenliğe girer.

Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları

2.Ünite Soruları

1. Doğum öncesi dönemde bebek, anneden kaynaklı hangi etmenden etkilenir?

A ) Annenin şeker hastalığı
B ) Annenin kalp hastalığı
C ) Annenin kurşun gibi zehirleyici maddelere maruz kalması
D ) Annenin sigara, alkol gibi ilaç ve madde kullanımı
E ) Hepsi

Cevap : E ) Hepsi

2. Aşağıdakilerden hangisi Annenin tütün maddesi kullanmasının doğum öncesi dönemde yol açableceği riskli durumlardan biri değildir?

A ) Fetal Hpoks
B ) Zatüre
C ) Düşük Yapma Olasılığını Artırmakta
D ) Rahim İç Büyüme Gerliği
E ) Daha Yüksek Ölü Doğum Oranları

Cevap : B ) Zatüre

3. Anne ve babadan çocuğa kalıtım yoluyla geçen genetik yapı Aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Fenotip
B ) Endotip
C ) Genotip
D ) Ekrotip
E ) Mezotip

Cevap : C ) Genotip

4. Protein düzey çok düşük dengesiz bir beslenme düzen Aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yetersiz beslenme
B ) Marasmus
C ) dengesiz beslenme
D ) Kvaşyorkor
E ) Fetal Hpoks

Cevap : D ) Kvaşyorkor

5. Adale ve kemikler çok gelişmiş ) vücut tipine sahp çocuklar hangi vücut tipine sahiptir?

A ) Mezomorfik
B ) Kemomorfik
C ) Ektomorfik
D ) Fetamorfik
E ) Endomorfik

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Soruları

Cevap : A ) Mezomorfik

6. Aerobik ve Aerobik olmayan becer odaklı etkinlikler de dahl olmak üzere pek çok alanda Yetersiz performans gösteren çocuklar hangi vücut tipine sahiptir?

A ) Mezomorfik
B ) Kemomorfik
C ) Ektomorfik
D ) Fetamorfik
E ) Endomorfik

Cevap : ) Endomorfik

7. Kas gelişim ve kas gücüne ilişkin Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Kas lifinin boyutu arttıkça kaslar daha da büyür.
B ) Kasların ntelği bebekilkten ergenliğe dek değişir.
C ) Ergenlik döneminde, kaslarda bir gelişim ilerlemesi yaşanmaktadır.
D ) Kas liflerinin sayısı fiziksel etknilklerle artırılabilir.
E ) Kasların büyüklüğü lif sayısı ve büyüklüğü ile belirlenir.

Cevap : D ) Kas liflerinin sayısı fiziksel etknilklerle artırılabilir.

8. Harekete dahl olan eklemlerin en son sınırlarına kadar, yavaş ve sürekl olarak gerilmesyle elde edilen hareket genşlğ Aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Statİk Esneklik
B ) Esneklik
C ) Dinamik Esneklik
D ) Kas esneklğii
E ) Omur esneklğii

Cevap : A ) Statİk Esneklik

9. Omuz, diz ve kalça eklemlerinin ………………..esneklği, hareketsiz çocuklarda yaşla brlkte azalma eğlm göstermektedir. Boş bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) Statİk
B ) Eksen
C ) Dinamik
D ) Kas
E ) Omur

Cevap : C ) Dinamik

10. Maksimum Aerobik güç, Aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

A ) Maksimum Oksjen
B ) Fiziksel Gelişim
C ) Yağsız Vücut Kütles
D ) Eklem esneklği
E ) Vücut Direnci

Cevap : C ) Yağsız Vücut Kütles

Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları

3.Ünite Soruları

1. ………………….. term yüksek beyn merkezlerinden, örneğin motor korteksinden gelen elektrksel bir dürtü tarafından başlatılan hareketler ifade etmektedir. İfadede boş bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) Lokomotor
B ) Motor
C ) Pskomotor
D ) Hareket
E ) Denge

Cevap : C ) Pskomotor

2. Motor gelişime yönelik, Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Motor gelişimde beilrleyici faktör kalıtımdır.
B ) Motor gelişim çevresel faktörlerden çok az etkilenmektedir.
C ) Motor gelişim genelilkle hem kaba motor beceriler kapsamaktadır.
D ) Çocuklarda motor gelişim temel olarak hareketlere dayalı davranışlardaki değişim yoluyla belirlenir.
E ) Motor gelişim sürecn incelemenin başlıca aracı hareket yeteneklerinin gelişimesinin izlenmesdr.

Cevap : A ) Motor gelişimde beilrleyici faktör kalıtımdır.

3. bebekler, ne zaman yüzükoyun yatırıldıklarında çenesini kaldırabilmektedir?

A ) İlk bir Haada
B ) Birinci Ayın Sonunda
C ) İkc Ayın Sonunda
D ) Üçüncü Ayın Sonunda
E ) Dördüncü Ayın Sonunda

Cevap : B ) Birinci Ayın Sonunda

4. bebekler genel olarak kaçıncı aydan itbaren emekler?

A ) 6. ay
B ) 7. ay
C ) 8. ay
D ) 9.ay
E ) 10. Ay

Cevap : E ) 10. Ay

5. bebekler kaçıncı ayda yüzükoyun yatırıldığında sürünme hareketine başlar?

A ) 5. ay
B ) 6. ay
C ) 7. ay
D ) 8. ay
E ) 9. Ay

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Soruları

Cevap : C ) 7. ay

6. Bebek, sırt üstü yatar pozisyonda iken, kollardan tutarak baş birkaç cm yukarıya doğru kaldırılıp, anden dikkatlce bırakılırsa, kollar önce dışa doğru açılıp sonra tekrar içe, vücuda doğru çekilir. Bu hangi reflekstir?

A ) Moro Refleks
B ) Yakalama Refleks
C ) Tonk Boyun Refleks
D ) Babnsk Refleks
E ) Yüzme Refleks

Cevap : A ) Moro Refleks

7. Bebeğin ayak tabanı, tırnak, toplu ğne başı gibi sert csmlerle, parmaklardan topuğa doğru hafif bastırılarak çizildğnde, bebek başparmağını geriye, diğer parmaklarını ise yelpaze gibi yana doğru açar. Bu hangi reflekstir?

A ) Moro Refleks
B ) Yakalama Refleks
C ) Tonk Boyun Refleks
D ) Babinsiki Refleksi
E ) Yüzme Refleks

Cevap : D ) Babinsiki Refleksi

8. Doğumdan sonra 1-2 haa çersnde kaybolan refleks hangisidir?

A ) Moro Refleksi
B ) Yakalama Refleksi
C ) Tonk Boyun Refleksi
D ) Babnsk Refleksi
E ) Yüzme Refleksi

Cevap : E ) Yüzme Refleksi

9. Aşağıdakilerden hangisi 2-3 yaşlarında çocukların gerçekleştreblecekler motor  hareketlerden biri değildir?

A ) Topu eliyle atabilir.
B ) Merdvenleri kolayca inip çıkabilir.
C ) Kağıdı ikiye katlayabilir.
D ) Üç tekerlekl bsklete binebilir.
E ) Kitabın sayfalarını çevrebilir.

Cevap : B ) Merdvenleri kolayca inip çıkabilir.

10. Çocuklar hangi dönemde yen kaba motor beceriler kazanmaktan ziyade çok önceden kazanmış oldukları motor beceriler daha çevk, akıcı ve doğru bir şekilde ortaya koymaya başlamaktadır?

A ) bebekilik Döneminde
B ) İlk Çocukluk Döneminde
C ) Okul Döneminde
D ) Ergenlik Döneminde
E ) yetişkinlik Döneminde

Cevap : C ) Okul Döneminde

Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları

4-Ünite Soruları

Cevap :

1. Büyük ( kaba ) hareketler ve küçük ( ince ) hareketler termler genelilkle hareket türlerin sınıflandırmak için kullanılmakta brlkte, genel olarak …………gelişimey de kapsamaktadır. İfadede boş bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) Fiziksel
B ) Motor
C ) Blşsel
D ) Sosyal
E ) Duygusal

Cevap : B ) Motor

2. Çocukların, tekmelemeden önce fırlatma becerilerin geliştirmeler gelişim hangi yönüyle açıklanır?

A ) Gelişim genelilkle baştan ayağa doğru ilerler.
B ) Gelişim, çerden dışarıya doğru meydana gelir.
C ) Gelişimde özelden genele doğru ilerler.
D ) Gelişim dışarıdan çerye doğru ilerler.
E ) Gelişim, genelden özele doğru ilerler.

Cevap : A ) Gelişim genelilkle baştan ayağa doğru ilerler.

3. Motor becerilerinin öğrenlmes ve gelişim, benzer kronolojk yaştak çocuklar arasında …………..göstermektedir. İfadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) Benzerlkler
B ) Esneklikler
C ) Güçlükler
D ) Farklılıklar
E ) Bölgesellkler

Cevap : D ) Farklılıklar

4. Aşağıdakilerden hangisi üst bacakta yer alan büyük kaslar tarafından üretilen hareketlerden biri değildir?

A ) Yürüme
B ) Atlama
C ) Koşma
D ) Fırlatma
E ) Zıplama

Cevap : D ) Fırlatma

5. bebeklerin dk bir şekilde yürümes için Aşağıdakilerden hangisine gereksinimleri bulunmaktadır?

A ) Güce
B ) Dayanıklılığa
C ) Dengeye
D ) esneklğie
E ) Hiçbiri

Cevap : C ) Dengeye

6. Çocuklar kaç yaşında merdvenler tek ayakla çıkar?

A ) 12 aylıkken
B ) 18 aylıkken
C ) 24 aylıkken
D ) 36 aylıkken
E ) 48 aylıkken

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Soruları

Cevap : E ) 48 aylıkken

7. Aşağıdakilerden hangisi kaba motor alanındak becerilerin geliştirilmesn teşvik eden materyallerden biri değildir?

A ) Kaydırak
B ) Salıncak
C ) Üç tekerlekl bsklet
D ) Kalem
E ) Denge çubuğu

Cevap : D ) Kalem

8. Aşağıdakilerden hangisi el ve ön kolda yer alan nce kaslar tarafından yönetlr?

A ) Kaba motor beceriler
B ) İnce motor beceriler
C ) Büyük motor beceriler
D ) Genş motor beceriler
E ) Pskomotor beceriler

Cevap : B ) İnce motor beceriler

9. bebeklerin nesneler bütün elleryle kavrama yeteneklerine ne denr?

A ) Kıskaç Kavraması
B ) Yengeç Kavraması
C ) Palmar Kavraması
D ) Babnsk Kavraması
E ) Doğrudan Kavrama

Cevap : C ) Palmar Kavraması

10. El terchne ilişkin aşağıdak fadelerden hangisi yanlıştır?

A ) Erken çocukluk dönem, çocukların ellerin sağ, sol el ya da her ksn brden kullanabilme becerilerinin oluştuğu bir dönemdr.
B ) İlk yılın sonunda bebekler sağ eln kullanma eğlmndedir.
C ) El terchler çocukların normal ya da normal olmayan bir gelişim göstermeleryle ilgili değildir.
D ) İk-üç yaşlarındak çocuklar hangi ellerin kullanacaklarını belirlemiş durumdadır.
E ) bebekilik döneminde objelere ulaşmak için eln kullanan bebekler sol kollarına göre sağ kollarını kullanma eğlmndedir.

Cevap : D ) İk-üç yaşlarındak çocuklar hangi ellerin kullanacaklarını belirlemiş durumdadır.

Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları

5-Ünite Soruları

1. Çocukların motor becerilerinin desteklenmes hem çocukluk döneminde görülen ………………hem de becerilerin gelişimesi ve fiziksel hareketsizlğn üstesnden gelmesnde kritik bir rol oynamaktadır. İfadede boş bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) Raştzmn
B ) Gelişimn
C ) Gerliğin
D ) Obeztenin
E ) Serebral palsnn

Cevap : D ) Obeztenin

2. “Dikkatn” temelnde hangi duygular yer alır?

A ) Sevg ve hoşgörü
B ) Merak ve keşfetme
C ) Anlayış ve lg
D ) Beğenme ve hoşgörü
E ) Hiçbiri

Cevap : B ) Merak ve keşfetme

3. İlkokul başlarında çocuklar ilginç buldukları konuda dikkatlerin kaç dakka sürdürebilirler?

A ) 5 dakka
B ) 10 dakka
C ) 15 dakka
D ) 20 dakka
E ) 25 dakka

Cevap : D ) 20 dakka

4. Kısa bir mesafey mümkün olan en kısa sürede alabilme becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Hareket
B ) Tepk
C ) Hız
D ) Uyaran
E ) Koşu

Cevap : C ) Hız

5. Dışardan ya da çerden gelen uyarıcılara karşı organzmanın gösterdğ davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Hareket
B ) Tepki
C ) Hız
D ) Uyaran
E ) Koşu

Cevap : B ) Tepki

6. Kas kuvvetnn artışı Aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak değişir?

A ) Yaş
B ) cinsiyet
C ) Beslenme
D ) Beden Ölçüsü
E ) Heps

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Soruları

Cevap : E ) Heps

7. Vücudun yönünü an ve doğru bir şekilde çevrebilme becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Çevklik
B ) Hız
C ) Tepk hızı
D ) Güç
E ) Esneklik

Cevap : A ) Çevklik

8. Uzun sürel bedensel faalyetlerde, organzmanın yorulmaya karşı gösterdğ direnç becerisi Aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Aerobik Eşgüdüm
B ) AnAerobik Dayanıklılık
C ) Aerobik Dayanıklılık
D ) AnAerobik Eşgüdüm
E ) Hiçbiri

Cevap : B ) AnAerobik Dayanıklılık

9. Aynı mekank nokta üzerndek kas gruplarının hareketlerin sinir- kas işbirliği le bir armon içinde, belli enerji tasarrufu sağlayarak yapma becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Çevklik
B ) Dayanıklılık
C ) Eşgüdüm
D ) Güç
E ) Dikkat

Cevap : C ) Eşgüdüm

10. Aşağıdak örneklerden hangisi Statİk dengeye örnek verlemez?

A ) Denge çubuğu üzernde yürüme
B ) Tek ayak üzernde durma
C ) Denge alet üzernde durma
D ) Denge çubuğu üzernde durma
E ) Denge tahtası üzernde durma

Cevap : A ) Denge çubuğu üzernde yürüme

Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları

6-Ünite Soruları

1. Motor gelişim modellerine ilişkin Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Motor gelişim model bastçe hareketmzle ilgili bir teor, varsayım ya da tahmnn görsel
br tasvrdr.
B ) Modeller, motor gelişime ilişkin keşfedilen bilgilier almakta ve bu gerçeklerin sistematik olarak lşıklı olableceği bir çerçeve oluşturmaktadır.
C ) Brçok uzman, doğumdan ölüme kadar olan süreçte hareket davranışlarını açıklamak için motor gelişim modeller önermektedir.
D ) Motor gelişim modeller, karmaşık kavramların daha y anlaşılmasını sağlamaktadır.
E ) Heps

Cevap : E ) Heps

2. “Üç Ayaklı Kum Saat Modelne” ilişkin Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Kum saat model, motor gelişim sürecn anlamak için kum saatnn sembol olarak kullanıldığı bir modeldir.
B ) Kum saatinin içinin yaşam maddesi le doldurulması gerekmektedir.
C ) Çevresel şşenin bir kapağı vardır.
D ) Kum, kum saatne bir kalıtım, diğer çevresel şşe olmak üzere k ayrı şşeden çer grmektedir.
E ) Bu yaşam maddesi “kum” dur.

Cevap : C ) Çevresel şşenin bir kapağı vardır.

3. Işık tutulduğunda göz bebeğnn otomatk olarak büzülmes aşağıdak hareketlerden hangisine örnektr?

A ) Uyarıcı hareketlere
B ) Motork hareketlere
C ) Refleksf hareketlere
D ) Gelişimsel hareketlere
E ) Çevresel hareketlere

Cevap : C ) Refleksf hareketlere

4. Yeni doğan bebekler, motor beceriler açısından oldukça …………..dr. İfadede boş bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) Pasfler
B ) Aktrler
C ) Dikkatller
D ) Sezgseller
E ) Endşeller

Cevap : B ) Aktrler

5. Aşağıdakilerden hangisi emme, arama, yakalama, kavrama gibi Birincil refleks hareketlerinin şlevlerinden brdr?

A ) Görme
B ) Dokunma
C ) Tanıma
D ) Beslenme
E ) Hssetme

Cevap : D ) Beslenme

6. Aşağıdakilerden hangisi duruşa ilişkin reflekslerden biri değildir?

A ) Babinski Refleksi
B ) Adımlama Refleksi
C ) Emekleme Refleksi
D ) Yüzme Refleksi
E ) Çekme Refleksi

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Soruları

Cevap : A ) Babinski Refleks

7. Aşağıdakilerden hangisi temel hareket becerilerinden dengeye yönelik bir beceri değildir?

A ) Bükme
B ) Tekmeleme
C ) Germe
D ) Dönme
E ) Döndürme

Cevap : B ) Tekmeleme

8. Çocukların ustalaşma evresne ulaşabilmeler aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A ) Alıştırma olanağı yaratılmasına
B ) Motve edlmesne
C ) Ntelkl bir eğtm verlmesne
D ) Beslenmesine
E ) Hiçbirine

Cevap : D ) Beslenmesine

9. …………….. gibi temel hareketler bu dönemde p atlama, halk oyunları ve atletzmde üç adım atlama için kullanılabilmektedir. İfadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) Sekme
B ) Koşma
C ) Dengede durma
D ) Bükme
E ) Yakalama

Cevap : A ) Sekme

10. 14 yaşında başlamakta ve yetişkinlik boyunca devam etmekte olan evre aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Şekillenme Evres
B ) Geçş Evres
C ) Uygulama Evres
D ) Yaşam Boyu Uygulama Evres
E ) Ustalaşma Evres

Cevap : E ) Ustalaşma Evres

Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları

7-Ünite Soruları

Cevap :

1. Vücudu bir yerden bir yere hareket ettrmek ya da sekmek ve zıplamak gibi vücudu yukarı doğru çekmek için kullanılmakta ve beden uzayda hareket ettrmey çeren becer Aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Manpülatf
B ) Motork
C ) Lokomotor
D ) Pskomotor
E ) Lokomotor olmayan

Cevap : C ) Lokomotor

2. Çocukların yüzüstü pozisyonda döndükten sonra göğsünü kaldırarak, zeminde gezinmek için kollarını kullanmaları Aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Dönme
B ) Bükülme
C ) Germe
D ) Emekleme
E ) Geznme

Cevap : D ) Emekleme

3. Aşağıdakilerden hangisi en öneml lokomotor beceriler arasında yer almaz?

A ) Emekleme
B ) Oturma
C ) Yürüme
D ) Koşma
E ) Atlama

Cevap : B ) Oturma

4. Bebek, yetşkn yürüyüşünün topuk-ayak teması yerne, zemnle ……….. bir temas yapmaktadır. İfadede boş bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) Yakın
B ) Yatay
C ) Dk
D ) Paralel
E ) Düz

Cevap : E ) Düz

5. Sekme hareketnn galop ve kayma hareketlerinden farkı nedr?

A ) Sekmenin yanlara doğru yapılmasıdır.
B ) Vücudun ağırlığının diğer ayağa aktarılmadan önce aynı ayak tarafından yapılmasıdır.
C ) Önde gelen bacağın değişimeden aynı şekilde ilerlemesidir.
D ) Adımlama hareketnn devamında arka ayağın ön ayağın yanına sıçrayarak getirilmesidir.
E ) Fark yoktur.

Cevap : B ) Vücudun ağırlığının diğer ayağa aktarılmadan önce aynı ayak tarafından yapılmasıdır.

6. bebekler kaç aylık olduklarından bel bölgesnden destekle oturabilmektedir?

A ) 1 ay
B ) 2 ay
C ) 3 ay
D ) 4 ay
E ) 5 ay

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Soruları

Cevap : D ) 4 ay

7. Lokomotor olmayan hareketlere ilişkin Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Çocukların kendlerin kontrol etmelerine yardım eder.
B ) Çocukların kend bedenleryle ilgili blg ednmelerine yardım eder.
C ) Çocukların bağımsız bir şekilde yürüyerek çevrey keşfetmelerine yardım eder.
D ) Çocukların ayakta dk durabilmelerine yardım eder.
E ) Çocukların vücut farkındalığı geliştirmelerine yardım eder.

Cevap : C ) Çocukların bağımsız bir şekilde yürüyerek çevrey keşfetmelerine yardım eder.

8. bir nesnenin kullanımını çeren hareketler Aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Manpülatif
B ) Motork
C ) Lokomotor
D ) Pskomotor
E ) Lokomotor olmayan

Cevap : A ) Manpülatif

9. Aşağıdakilerden hangisi manpülatf faalyetlerden brdr?

A ) Ayakla vurma
B ) Top sektrme
C ) Nesneler toplama
D ) Topa vurma
E ) Heps

Cevap : E ) Heps

10. Aşağıdakilerden hangisi manpülatf bir becer değildir?

A ) Uzanma
B ) Yakalama
C ) Sekme
D ) Bırakma
E ) Karalama yapma

Cevap : C ) Sekme

Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları

8-Ünite Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi çocukluk döneminde hareket etkinliklerinin faydaları arasında yer almaz?

A ) Büyüme ve gelişimenin daha y olması
B ) Motor becerilerin geliştirilmes
C ) aktif yaşam tarzı kazandırılması
D ) Gelecekte oluşablecek hastalık rsklerinin azaltılması
E ) Hiçbiri

Cevap : E ) Hiçbiri

2. Aşağıdakilerden hangisi çocukların günlük fiziksel aktvteler arasında yer almaz?

A ) Eğlence etkinlikler
B ) Serbest oyun
C ) Ktap okuma
D ) Spor
E ) Bsklete bnme

Cevap : C ) Ktap okuma

3. 0-12 ay arası bebeklerin günlük fiziksel aktvte htyaçlarına ilişkin Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Uzanma etkinlikler yapmalıdır.
B ) Gün boyunca en az 30 dakka ayakları üzernde hareket etmeldir.
C ) Sürünme etkinlikler yapmalıdır.
D ) Zemn temell etkinlikler yapmalıdır.
E ) Günde brçok kez fiziksel olarak aktif olmalılardır.

Cevap : B ) Gün boyunca en az 30 dakka ayakları üzernde hareket etmeldir.

4. 1-2 yaş arası küçük çocukların günlük fiziksel aktvte htyaçlarına ilişkin Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Gün boyunca 180 dakka fiziksel etkinlikler gerçekleştrlmeldir.
B ) Aktvteler eğlencel olmalıdır.
C ) Yürümeye başlayan çocukları yen şeyler keşfetmeye teşvik etmeldir.
D ) Çocuklar yüzmeye teşvik edilmelidir
E ) Planlı, organze ve yapılandırılmamış hareket etkinlikler gerçekleştrlmeldir.

Cevap : D ) Çocuklar yüzmeye teşvik edilmelidir

5. Aşağıdakilerden hangisi 3-6 yaş arası okul öncesi dönemdeki çocukların günlük gerçekleştreblecekler fiziksel aktvtelerden biri değildir?

A ) Dans etmek
B ) Atlamak
C ) Zıplamak
D ) Emeklemek
E ) Koşmak

Cevap : D ) Emeklemek

6. Boş bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
“bebekler çevrede fiziksel olarak hareket ederek ve çevredek nesneler elleryle hareket ettrerek yan ……………… öğrenmektedir.”

A ) Beslenme yoluyla
B ) Eğtm yoluyla
C ) Hareket yoluyla
D ) İştsel yollarla
E ) Görsel yollarla

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Soruları

Cevap : C ) Hareket yoluyla

7. Aşağıdakilerden hangisi bebeklerin çevrey keşfetmelerin ve içinde yaşadıkları dünya hakkındak kavramsal bilgilierin genşletmelerin sağlamada öncelkl olarak etkldir?

A ) Yürüme
B ) Beslenme
C ) Uyku
D ) Bakım Alma
E ) Hiçbiri

Cevap : A ) Yürüme

8. Aşağıdakilerden hangisi hareketn çocukların blşsel gelişimlerine katkıları arasında yer alır?

A ) Şekillerin nasıl tanınması gerekitiği anlamalarına
B ) Problemlerin nasıl çözüleceğin anlamalarına
C ) Alt- üst gibi kavramların öğrenlmesne
D ) Vücudun çevrede nasıl hareket ettğnn öğrenlmesne
E ) Heps

Cevap : E ) Heps

9. Aşağıdakilerden hangisi çocukların fiziksel aktvtelere katılmalarının yararları arasında yer almaz?

A ) Sırasını beklemey öğrenme
B ) Grup aktvtelerine lderlk etmey öğrenme
C ) Eylemlerinin sorumluluğunu almayı öğrenme
D ) Başkalarının oyuna katılmasına zn vermey öğrenme
E ) Kalıtımsal özellklerin öğrenme

Cevap : E ) Kalıtımsal özellklerin öğrenme

10. Aşağıdak fadelerden hangisi yanlıştır?

A ) Fiziksel aktvtelere etkn bir şekilde katılan çocukların, kalp ve akcğer kondsyonları da gelişimektedir.
B ) Çocuklar hareket etkinlikleryle enerjlerin boşaltarak, ruhsal olarak rahatlarlar.
C ) Gelişimş hareket performansı, çocukların bir akran grubundan dışlanmasına neden olabilmektedir.
D ) Çocuklar kendlerin “başarısız” olarak gördüklerinde, fiziksel etkinlikler bu durumdan olumsuz etkilenmektedir.
E ) Gelşen motor yetenekler sayesnde, çocuğun kendne güven gelşecektr.

Cevap : C ) Gelişimş hareket performansı, çocukların bir akran grubundan dışlanmasına neden olabilmektedir.

CEVAP ANAHTARI
1. e 2. c 3. b 4. d 5. d 6. c 7. a 8. e 9. e 10. c

Cevap :

Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları

9-Ünite Soruları

1. Organzma sstemler anatomk ve fzyolojk alt sstemler olarak, hangi çsel faktörlerle temsl edlmez?

A ) Kalıtım
B ) Çevre
C ) Algı
D ) Yaş
E ) Dikkat

Cevap : D ) Yaş

2. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel uygunluğun ve motor performans yeteneğnn gelişim fade eder?

A ) Hareket Öğrenme
B ) Motor Öğrenme
C ) Motor Performans
D ) Fiziksel Uygunluk
E ) Hareket Hakkında Öğrenme

Cevap : A ) Hareket Öğrenme

3. Çocuklar düzenl olarak egzersz yapmanın yararlarını ya da fzk yasalarına dayanarak hareket prensplerin öğrendğnde Aşağıdakilerden hangisi meydana gelr?

A ) Hareket Öğrenme
B ) Motor Öğrenme
C ) Performansı Öğrenme
D ) Fiziksel Öğrenme
E ) Hareket Hakkında Öğrenme

Cevap : E ) Hareket Hakkında Öğrenme

4. Aşağıdakilerden hangisi çocukların motor yeterlilk beceriler arasında yer almaz?

A ) Güç
B ) Esneklik
C ) Koordnasyon
D ) Hız
E ) Çabukluk

Cevap : B ) Esneklik

5. Erken yaşlarda hareket eğtmne katılan çocuklar, katılımcı olmayanlara göre ……………………….. görünmektedir. İfadede boş bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) Daha gerde
B ) Daha çekngen
C ) Daha yetenekl
D ) Daha pasf
E ) Daha gelişimsel

Cevap : C ) Daha yetenekl

6. Çocuklarla gerçekleştrlecek hareket etkinliğinin en az kaç dakka sürmes
önerlmektedir?

A ) 10
B ) 15
C ) 20
D ) 25
E ) 30

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Soruları

Cevap : E ) 30

7. Hareket eğtmnn öneml bir noktası, tüm çocukların çalışmalar sırasında ………………. olmalarını sağlamaktır. İfadede boş bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) aktif
B ) Kararlı
C ) Başarılı
D ) Öz denetml
E ) yeterli

Cevap : C ) Başarılı

8. Aşağıdakilerden hangisi ntelkl bir hareket eğtm programının temel bleşenler arasında yer almaz?

A ) Çocukların breysel gelişim özellkler ve farklılıkları Dikkate alınarak düzenlenr.
B ) Çocuk merkezldir.
C ) Çocukların gelişimsel gereksinimleriine, özellklerine ve lg alanlarına dayanır.
D ) Normal gelişim gösteren çocuklara yöneliktr.
E ) Yönetm becerilerin ve öz dspln öğretr.

Cevap : D ) Normal gelişim gösteren çocuklara yöneliktr.

9. Aşağıdakilerden hangisi alelerin çocuklarının hareket becerilerin geliştirmeler ve hareketl bir yaşam tarzı benmsemeler için yapablecekler arasında yer almaz?

A ) Alesel Yapı
B ) Alesel teşvik
C ) Alesel Olanaklar
D ) Rol Model
E ) Ale Katılımı

Cevap : A ) Alesel Yapı

10. Açık havada ve sıcakta gerçekleştrlen hareket eğtmnde öğretimenlerin Dikkat etmeler gereken noktalara ilişkin aşağıdak fadelerden hangisi yanlıştır?

A ) Hareket eğtmne geçmeden önce tüm çocukların yeterli mktarda su içmesi sağlanmalıdır.
B ) Hava sıcaklığına bağlı olarak çocuklarla gerçekleştrlen etkinliklerin yoğunluğu ve süres azaltılabilir.
C ) Çocukların etkinlikler sırasında kıyafetlerinin mümkün olduğunca sentetk özellkte olması önemlidir.
D ) Çocukların terl kıyafetler kuru olanlarla değştrlmeldir.
E ) etkinlikler sırasında peryodk olarak su çme araları verlmeldir.

Cevap : C ) Çocukların etkinlikler sırasında kıyafetlerinin mümkün olduğunca sentetk özellkte olması önemlidir.

Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları

10-Ünite Soruları

1. Hareket etkinliklerinin hazırlığı sırasında eğtmc, çocukların etkinliklere katılımlarını sağlayacak ve becer kazanmaya odaklanacak en uygun …………… ve ……………… seçmeldir. İfadede boş bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) Oyuncak ve Masaları
B ) Oyuncak ve Teknkler
C ) Yöntem ve Teknkler
D ) Teknk ve Öğretm
E ) Öğretm ve Yöntem

Cevap : C ) Yöntem ve Teknkler

2. Uygun bir öğretim yöntemn seçmede aşağıdak unsurlardan hangisi yer alır?

A ) Öğretmen
B ) Ortam
C ) Materyal
D ) etkinlik Hedefler
E ) Heps

Cevap : E ) Heps

3. Ayşe öğretimen sınıfındak 18 çocukla bir hareket etknlğ yapmayı planlamaktadır. Ancak öğretimenin hazırladığı etkinlik için sınıa yeterli materyal bulunmamaktadır. Ayşe öğretimenin bu etknlğ gerçekleştrebilmes için hangi öğretim yöntem ve teknğnden
faydalanması uygun olur?

A ) Breyselleştrlmş Öğrenme
B ) Sorgulama Yoluyla Öğretm
C ) Tam Öğrenme
D ) Doğrudan Öğretm
E ) İstasyon Teknğ

Cevap : E ) İstasyon Teknğ

4. Hareket eğtmnde kullanılan yöntem ve teknklerden hangisi öğretimen merkezl bir yaklaşımdır?

A ) Akran Öğretm
B ) Doğrudan Öğretm
C ) İstasyon Teknğ
D ) Problem Çözme Yoluyla Öğrenme
E ) Araştırma/İinceleme Yoluyla Öğretm

Cevap : B ) Doğrudan Öğretm

5. Aşağıdakilerden hangisi breyselleştrlmş öğrenme yöntemnn yararlarından bir değildir?

A ) Öğretmenler için zamandan tasarruf sağlar.
B ) Çocuğun motvasyon sevyesn arttırır.
C ) Çocuklar belirlenen kazanımlara ulaştıklarında kendlerin başarılı hssederler
D ) Öğretmenler breysel lg gösterme konusunda daha fazla özgürlüğe sahiptir.
E ) Çocuklar, öğrenme için daha fazla sorumluluk almaya stekl olurlar.

Cevap : A ) Öğretmenler için zamandan tasarruf sağlar.

6. Çocukların brbrne yardım ettkler ve öğreterek öğrendkler öğretim yöntem hangisidir?

A ) Breyselleştrlmş Öğrenme
B ) Doğrudan Öğretm
C ) Tam Öğrenme
D ) Akran Öğretm
E ) İstasyon Teknİği

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Soruları

Cevap : D ) Akran Öğretm

7. Aşağıdakilerden hangisi sorgulama yoluyla öğretimn avantajları arasında yer almaz?

A ) Çocukların yaratıcılıklarını geliştirmes
B ) becerilerin daha y anlaşılmasını teşvik etmes
C ) Çocukları kapsayıcı şekilde öğretimn olması
D ) Yaşam boyu öğrenme kalıplarını geliştirmes
E ) Çocukların düşünme becerilerin geliştirmes

Cevap : C ) Çocukları kapsayıcı şekilde öğretimn olması

8. Aşağıdakilerden hangisi problem çözmeye dayalı öğrenme yöntemnn aşamalarından brdr?

A ) Yöntem belirleme
B ) Düzeltme
C ) Değerlendrme
D ) Deneme ve keşfetme
E ) Heps

Cevap : E ) Heps

9. İş brlkç öğrenmeye ilişkin Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Çocukların homojen olarak gruplandırılmış olması önemlidir.
B ) Çocuklar arasındaki yapıcı lşkler geliştirmeye yardımcı olmaktadır.
C ) Akranlar düzenl olarak brbrleryle çalışma fırsatı bulurlar.
D ) genelilkle her bir grupta 2-5 arasında çocuk yer almaktadır.
E ) Çocukların brlkte çalışmalarının önemne odaklanan bir yöntemdr.

Cevap : A ) Çocukların homojen olarak gruplandırılmış olması önemlidir.

10. Hareket eğtmnde kullanılan yöntem ve teknklerden hangisi en çok çocuk merkezl bir yaklaşımdır?

A ) Akran Öğretm
B ) Doğrudan Öğretm
C ) İstasyon Teknğ
D ) Problem Çözme Yoluyla Öğrenme
E ) Araştırma/İinceleme Yoluyla Öğretm

Cevap : E ) Araştırma/İinceleme Yoluyla Öğretm

Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları

11-Ünite Soruları

1. Hareket eğtmne yönelik ortam düzenlemede aşağıdak güvenlk önlemlerinden hangisin gerçekleştrmek doğru bir yaklaşım olmaz?

A ) Ortamda güvenl ve uygun davranışları teşvik edecek kuralların belirlenmes
B ) Ortamın ısınma, aydınlatma, havalandırma gibi fzk koşullarının kontrol edlmes
C ) Ortamın brbrne çok yakın daha küçük alanlara bölünmes
D ) Ortamda çocuklara zarar vereblecek eşyaların bulundurulmaması
E ) Ortamın etkinlikler uygulanmaya başlanmadan önce kontrol edlmes

Cevap : C ) Ortamın brbrne çok yakın daha küçük alanlara bölünmes

2. yeterli ……………… sağlanması, kalte bir etknlğn öneml bir bleşendr. İfadede boş bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) Çocuk
B ) Materyal
C ) Ortam
D ) Öğretm
E ) Yöntem

Cevap : B ) Materyal

3. Aşağıdakilerden hangisi büyük kas becerilerin destekleyecek materyaller arasında yer almaz?

A ) Atlama p
B ) Oyun hamuru
C ) Denge Tahtası
D ) Çember
E ) Zıplama Balonu

Cevap : B ) Oyun hamuru

4. Aşağıdakilerden hangisi küçük kas becerilerin destekleyecek materyaller arasında yer almaz?

A ) Halat
B ) Boya
C ) Kağıt
D ) Makas
E ) Fırça

Cevap : A ) Halat

5. Aşağıdakilerden hangisi hareket eğtm etkinliklerinde Dikkat edlmes gereken noktalardan değildir?

A ) Yaptırılacak hareketler, çocukların gelişim özellklerine uygun olarak seçlmeldir.
B ) Hareketler, bastten zora doğru düzenlenmeldir.
C ) Hareketler sırasında takld oyunlara ve dramatzasyona yer verlebilir.
D ) Çocuklar etkinlik sırasında esnek, yumuşak çoraplar giyebilirler.
E ) etkinlikler mutlaka oyun temell hazırlanmalıdır.

Cevap : D ) Çocuklar etkinlik sırasında esnek, yumuşak çoraplar giyebilirler.

6. Hareket eğtm etkinliklerinde çocukların gruplara ayrılmasına ilişkin aşağıdak fadelerden hangisi doğrudur?

A ) Gruplara ayırmada homojen bir yaklaşım benmsenmeldir.
B ) Kız ve erkek çocukların aynı grupta olmamalarına özen gösterlmeldir.
C ) Çocuklar gruplara 24 aydan itbaren ayrılarak etkinlikler gerçekleştrebilirler.
D ) Lderlk özellğ olan çocuklar aynı grupta yer almalıdır.
E ) Çocuklar breysel farklılıklarına göre karışık bir şekilde gruplara ayrılmalıdır.

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Soruları

Cevap : E ) Çocuklar breysel farklılıklarına göre karışık bir şekilde gruplara ayrılmalıdır.

7. etkinliklerde çocukların sosyal gelişimlerin destekleyecek, ş brlğ becerilerin artıracak grup etkinliklerine yer verlerek …………gelişimler desteklenmeldir. İfadede boş bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) Blşsel
B ) Duygusal
C ) Fiziksel
D ) Öz Bakım
E ) Sosyal

Cevap : E ) Sosyal

8. Aşağıdak fadelerden hangisi yanlıştır?

A ) Eğtmc, sınıfında bulunan çocukların hepsn çok y tanımalı.
B ) Yaş ve gelişim seviyesinin üzernde oyunlar oynatıldığında çocuk başarısız olacaktır.
C ) Eğtmc, solunum rahatsızlığı olan çocuklara daha aktif roller verlmeldir.
D ) Eğtmc, çocuklara model olmak için hareketler kends de yapmalıdır.
E ) Eğtmc hareketler gerçekleştrmekten zevk almalıdır.

Cevap : C ) Eğtmc, solunum rahatsızlığı olan çocuklara daha aktif roller verlmeldir.

9. Çocukların bell bir hareket çok sık aralıklarla tekrar etmeler, onlarda ………………………yaratabilmektedir. İfadede boş bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) İstekszlk
B ) Mutsuzluk
C ) Sevnç
D ) İlg
E ) Motvasyon

Cevap : A ) İstekszlk

10. Hareket eğtm sırasında eğtmcnn görevlerine ilişkin aşağıdak fadelerden hangisi yanlıştır?

A ) Eğtmc, çocukların hareket becerilerin geliştirmeler için teşvik etmeldir.
B ) Eğtmc, etkinlik sırasında çocuklar htyaç duyarlarsa yardımcı olmalıdır.
C ) Eğtmc, çocukların hareketle ilgili sorularını cevaplamalıdır.
D ) Eğtmc, etknlğe katı kurallarla yaklaşmamalıdır.
E ) Eğtmc, etkinlik sırasında mümkün olduğunca çok müdahale ederek hareketlerin doğru öğrenlmesn sağlamalıdır.

Cevap : E ) Eğtmc, etkinlik sırasında mümkün olduğunca çok müdahale ederek hareketlerin doğru öğrenlmesn sağlamalıdır.

Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları

12-Ünite Soruları

Cevap :

1. Aşağıdakilerden hangisi çocuklara yönelik olarak hazırlanacak etkinlik planlarında yer alan değşkenlerden biri değildir?

A ) Etknlğn İçerğ
B ) Düzey
C ) Öğretmenin Deneym
D ) Çocukların Yaş Grubu
E ) Plan Formatı

Cevap : E ) Plan Formatı

2. Aşağıdakilerden hangisi etkinlik planı uygulama öncesi yapılması gereken anahtar  noktalardan biri değildir?

A ) Etknlğn Amacı
B ) Etknlğn Yer
C ) Etknlğn Süres
D ) Etknlğn Düzenlenmes
E ) etkinliklerin Sırası

Cevap : D ) Etknlğn Düzenlenmes

3. Aşağıdakilerden hangisi etkinlik planı uygulama sonrası yapılması gereken anahtar noktalardan brdr?

A ) Çocuklardan ger bldirm alma
B ) Öğretmenin çocukları değerlendirmes
C ) Öğretmenin kendn değerlendirmes
D ) Öğretmenin etknlğ değerlendirmes
E ) Heps

Cevap : E ) Heps

4. Boncukları pe dzme, yoğurma maddeler le yapılan etkinlikler se öncelkle ………………………….. gelişim, eş güdüm ve koordnasyon becerisi gelişim destekleyc oyunlardır. İfadede boş bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) Küçük kas
B ) Büyük kas
C ) Dayanıklılık
D ) Tepk hızı
E ) Güç

Cevap : A ) Küçük kas

5. Hareket etkinlik aşamalarından “Değerlendrme Aşamasına” ilişkin aşağıdak fadelerden hangisi yanlıştır?

A ) Yapılan eğtmn çocuk üzerndek etkler hakkında blnçl bir yargıya varılması değerlendirme sayesnde gerçekleşmektedir.
B ) Bu aşamada bir oyun ya da serbest hareketler gerçekleştrlebilir.
C ) Bu aşamanın 15-25 dakka sürmes önerlmektedir.
D ) Değerlendrme le eğtmc, bir sonrak etkinliklerde olumsuzlukları ortadan kaldırma olanağı bulur.
E ) Eksklikler, hatalar, yanlışlıklar, aksamalar, başarılı ve olumlu yönler değerlendirme sonucunda belirlenir.

Cevap : C ) Bu aşamanın 15-25 dakka sürmes önerlmektedir.

6. Hareketl etkinliklerin çoğunluğu koşma, atlama, tırmanma gibi hareket çeren ve çocukların hoşuna gden eğlencel oyunları çerdğnden, çocuklar bu oyunları oynarken aynı zamanda …………..gelişimler de desteklenecektr. İfadede boş bırakılan yere
Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) Küçük kas
B ) Büyük kas
C ) Dayanıklılık
D ) Tepk hızı
E ) Güç

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Soruları

Cevap : B ) Büyük kas

7. Aşağıdakilerden hangisi hareket etkinlik aşamalarından biri değildir?

A ) Isınma Aşaması
B ) Egzersz Aşaması
C ) Becer geliştirme Aşaması
D ) Uygulama Aşaması
E ) Değerlendrme Aşaması

Cevap : D ) Uygulama Aşaması

8. bir etkinlik planında hareket etkinlik aşamalarından en az …………..bulunması gerekmektedir. Yukarıdak boşluğa gelecek uygun ifade hangisidir?

A ) Brnn
B ) İksnn
C ) Üçünün
D ) Dördünün
E ) Hepsnn

Cevap : B ) İksnn

9. Hareket etkinlik aşamalarından “Isınma Aşamasına” ilişkin aşağıdak fadelerden hangisi yanlıştır?

A ) Ortalama 15-20 dakka sürdürülmeldir.
B ) Çocukların hızlı bir şekilde etknlğe başlamalarına yardımcı olur.
C ) Parmak oyunları, nefes çalışmaları, takld yürüyüş ısınma hareketlerine örnektr.
D ) Çocuklar bu hareketler sırasında bütün sınıf alanını kullanabilirler.
E ) Uygun vücut duruşu ve doğru hareket becerisi kazanılmasını sağlar.

Cevap : A ) Ortalama 15-20 dakka sürdürülmeldir.

10. Hareket etkinlik aşamalarından “Becer geliştirme Aşamasına” ilişkin aşağıdak fadelerden hangisi yanlıştır?

A ) Bu aşama etknlğn en öneml aşamasıdır.
B ) Bu aşamanın odağında becerilerin uygulanması, tekrarı ve yleştrlmes yer almaktadır.
C ) Çalışmalar sırasında akran öğretimnden yararlanılabilir.
D ) Bu aşama becerilerin doğru şekilde gerçekleştrlme sürecn kapsamaktadır.
E ) Bu aşamada, eklemler hareketlendrme, kasları güçlendrme ve esneklik kazandırmaya yönelik hareketler gerçekleştrlmektedir.

Cevap : E ) Bu aşamada, eklemler hareketlendrme, kasları güçlendrme ve esneklik kazandırmaya yönelik hareketler gerçekleştrlmektedir.

Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları

13-Ünite Soruları

Cevap :

1. Çamaşırları Asalım etknlğnde aşağıdak göstergelerden hangisi yer almaz?

A ) Nesne/varlıkları Şekilne ve kullanım amaçlarına göre ayırt eder, eşleştrr.
B ) Isınma ve soğuma hareketlerin bir rehber eşlğnde yapar.
C ) Nesne/varlıkları Şekilne ve kullanım amaçlarına göre gruplar.
D ) Nesneler takar, pe vb. dzer.
E ) Başladığı ş zamanında btrmek için çaba gösterr.

Cevap : B ) Isınma ve soğuma hareketlerin bir rehber eşlğnde yapar.

2. Çamaşırları Asalım etknlğnde aşağıdak gelişim alanlarından hangisi yer almaz?

A ) Blşsel Gelişim
B ) Motor Gelişim
C ) Sosyal Gelişim
D ) Dl Gelişim
E ) Duygusal Gelişim

Cevap : D ) Dl Gelişim

3. Çamaşırları Asalım etkinliğinin çeşd nedr?

A ) Matematk ve Hareket
B ) Oyun ve Hareket
C ) Hareket ve Müzk
D ) Sanat ve Hareket
E ) Müzk ve Matematk

Cevap : A ) Matematk ve Hareket

4. Aşağıdakilerden hangisi “Çamaşırları Asalım” etknlğnde kullanılan materyallerden değildir?

A ) İp
B ) Kum saat
C ) Gözlük
D ) Etek görseller
E ) Sepet

Cevap : C ) Gözlük

5. Hayd, Pknğe Gdyoruz etknlğnde aşağıdak göstergelerden hangisi yer almaz?

A ) Nesne/varlıkları Şekilne ve kullanım amaçlarına göre gruplar.
B ) Belirlenen mesafede yuvarlanır.
C ) Belirl bir mesafey sürünerek gder.
D ) Breysel ve eşl olarak denge hareketler yapar.
E ) Nesneler toplar.

Cevap : A ) Nesne/varlıkları Şekilne ve kullanım amaçlarına göre gruplar.

6. Hayd, Pknğe Gdyoruz etknlğnde aşağıdak kavramlardan hangisi yer almaz?

A ) Hızlı
B ) Kare
C ) Yavaş
D ) Üçgen
E ) Dare

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Soruları

Cevap : E ) Dare

7. Hayd, Pknğe Gdyoruz etkinliğinin değerlendirme aşaması hangi yöntemle gerçekleştirilmiştir?

A ) Soru- cevap
B ) Oyun
C ) Sanat
D ) Drama
E ) Hiçbiri

Cevap : B ) Oyun

8. Sen Sakın Üşüme etknlğnde aşağıdak göstergelerden hangisi yer almaz?

A ) Isınma ve soğuma hareketlerin bir rehber eşlğnde yapar.
B ) Yönergeler doğrultusunda yürür.
C ) Ç ayak sıçrayarak belirl mesafe ilerler.
D ) Belirl bir mesafey sürünerek gider.
E ) Ev ve okuldak eşyaları katlar, asar, yerleştrr.

Cevap : D ) Belirl bir mesafey sürünerek gider.

9. Sen Sakın Üşüme etknlğnde aşağıdak kavramlardan hangisi yer almaz?

A ) Dış
B ) Sağ
C ) Sol
D ) Ön
E ) Arka

Cevap : A ) Dış

10. Sen Sakın Üşüme etkinliğinin çeşd nedr?

A ) Matematk ve Hareket
B ) Oyun ve Hareket
C ) Hareket ve Müzk
D ) Sanat ve Hareket
E ) Müzk ve Matematk

Cevap : B ) Oyun ve Hareket

Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları

14-Ünite Soruları

1. Bahçıvan Oldum, Meyve Sebze Topladım etknlğnde aşağıdak göstergelerden hangisi yer almaz?

A ) İlerye doğru brer brer rtmk sayar.
B ) Isınma ve soğuma hareketlerin bir rehber eşlğnde yapar.
C ) Nesne/varlıkları Şekilne ve kullanım amaçlarına göre ayırt eder, eşleştrr.
D ) Nesneler kaldırır, taşır.
E ) Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre gruplar.

Cevap : C ) Nesne/varlıkları Şekilne ve kullanım amaçlarına göre ayırt eder, eşleştrr.

2. Bahçıvan Oldum, Meyve Sebze Topladım etknlğnde aşağıdak gelişim alanlarından hangisi yer alır?

A ) Blşsel Gelişim
B ) Öz Bakım
C ) Sosyal Gelişim
D ) Dl Gelişim
E ) Duygusal Gelişim

Cevap : A ) Blşsel Gelişim

3. Bahçıvan Oldum, Meyve Sebze Topladım etkinliğinin çeşd nedr?

A ) Matematk ve Hareket
B ) Oyun ve Hareket
C ) Hareket ve Müzk
D ) Fen ve Hareket
E ) Müzk ve Matematk

Cevap : D ) Fen ve Hareket

4. Aşağıdakilerden hangisi “Bahçıvan Oldum, Meyve Sebze Topladım” etknlğnde kullanılan materyallerden değildir?

A ) Kalın p
B ) Kum saat
C ) Renkl elektrk bantları
D ) Sepet
E ) Fon kartondan şapka

Cevap : B ) Kum saat

5. Rakamlar Şatosu etknlğnde aşağıdak göstergelerden hangisi yer almaz?

A ) Belirlenen mesafede yuvarlanır.
B ) Dikkat edlmes gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
C ) Topu olduğu yerde rtmk olarak sektrr.
D ) Yönergeler doğrultusunda koşar.
E ) Belrtlen sayı kadar nesney gösterr.

Cevap : A ) Belirlenen mesafede yuvarlanır.

6. Rakamlar Şatosu etknlğnde aşağıdak kavramlardan hangisi yer alır?

A ) Büyük- küçük
B ) Uzun-kısa
C ) Sağ- sol
D ) Altında-üstünde
E ) Az-çok

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Soruları

Cevap : C ) Sağ- sol

7. Rakamlar Şatosu etkinliğinin değerlendirme aşaması hangi yöntemle
gerçekleştirilmiştir?

A ) Soru- cevap
B ) Akran öğretim
C ) Sanat
D ) Drama
E ) Oyun

Cevap : E ) Oyun

8. Şekiller ve Renkler Öğrenen Yıldız etknlğnde aşağıdak göstergelerden hangisi yer almaz?

A ) Dikkat edlmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
B ) Ev ve okuldaki eşyaları katlar, asar, yerleştirir.
C ) Yönergeler doğrultusunda koşar.
D ) Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneler hedefe atar.
E ) Ç ayak sıçrayarak belirl mesafe ilerler.

Cevap : B ) Ev ve okuldaki eşyaları katlar, asar, yerleştirir.

9. Şekiller ve Renkler Öğrenen Yıldız etknlğnde aşağıdak kavramlardan hangisi yer almaz?

A ) Kare
B ) Küre
C ) Dikdörtgen
D ) Üçgen
E ) Dare

Cevap : B ) Küre

10. Aşağıdakilerden hangisi “Şekiller ve Renkler Öğrenen Yıldız” etknlğnde kullanılan materyallerden değildir?

A ) Şemsye
B ) Şekil kolyeler
C ) Fasulye torbası
D ) Pelerin
E ) Küp

Cevap : A ) Şemsye

Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları

Fiziksel Büyüme ve motor gelişim

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

Auzef Ders Kitabı

Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim Soruları

Editor

Editör

2 thoughts on “Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Ünite Soruları

 • Mayıs 14, 2020 tarihinde, saat 11:03 am
  Permalink

  Şekilleri ve Renkleri Öğrenen Yıldız etkinliğinde aşağıdaki kavramlardan hangisi yer almaz?
  A. Kare
  B. Küre
  C. Dikdörtgen
  D. Üçgen
  E. Daire
  Cevap: B. Küre

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: