İstatistik Final Soruları

İstatistik Final Soruları

İstatistik Vize ve Final Çıkmış Sorular

Results

Öğrenci Dostu LOLONOLO’ya ücretsiz üye ol

Öğrenci Dostu LOLONOLO’ya ücretsiz üye ol

Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Bir araştırmacı incelediği x marka ürünlerin ortalamasının, bu ürünün ana kütle ortalamasının varsayılan değerinden farklı olup olmadığını istatistiksel olarak test etmek için ……………………………yönlü (tarafı) hipotez kurar. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#2. Bir araştırmacı incelediği x marka ürünlerin ortalamasının, bu ürünün ana kütle ortalamasının varsayılan değerinden farklı olup olmadığını istatistiksel olarak test etmek için ……………………………yönlü (tarafı) hipotez kurar. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#3. Ortalaması 75 ve standart sapması 7 olan bir dağılımda 80’e karşılık gelen z değeri nedir?

#4. Verileri düzenlemek amacıyla verinin birbirine yakın şıklarını mümkün olduğunca homojen sınıflarda toplamak suretiyle oluşturulan serilere……………………………….denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#5. Bir öğrenci ardarda girdiği 3 deneme sınavından 85, 80, 90 puan almıştır. Buna göre öğrencinin ortalama başarı puanı nedir?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.

#6. Hemşirelik Fakültesinde biyoistatistik final sınavı gerçekleştirilmiş ve tesadüfi örnekleme yöntemiyle 24’er kadın ve erkek öğrencinin sınav puanları incelenmiştir. Biyoistatistik final sınavı açısından kadın ve erkek öğrenci grupları arasında 0.05 anlamlılık düzeyinde fark olup olmadığını araştırmak istenmektedir. Parametrik test varsayımlarının yerine getirildiği göz önüne alındığında, aşağıdaki hipotez testlerinden hangisinin kullanılması gerekmektedir?

#7. İki değişken arasında tam bağımsızlık olması durumunda ki-kare değeri ……………..olur. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#8. Örnek çalışmalarda standart hatayı küçültmek ve dolayısıyla da daha isabetli tahminler yapabilmek için ……………………………………….gerekir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#9. I- Basit indeksler II- Bileşik indeksler III- Değişik esaslı indeksler Yukarıdakilerden hangisi madde sayısına göre indeks türlerindendir?

#10. Aritmetik ortalaması 9 kareli ortalaması 15 olan serinin standart sapması nedir?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.

#11. X ve Y değişkenleri arasındaki korelasyon katsayısı r=0.76 olarak hesaplanmıştır. Buna göre belirginlik katsayısı (determinasyon) aşağıdakilerden hangisidir?

#12. İki değişken arasında doğrusal ilişki bulunmaması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir?

#13. Ortalaması 65 ve standart sapması 12 olan bir sınavda 80 notunun standart değeri nedir?

#14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10 serisinin medyanı kaçtır?

#15. Araştırmacının bir kurum ya da kuruluş tarafından toplanmış verileri kullanması durumunda ……………………….söz konusu olmaktadır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.

#16. Toplam sıfır olan ya da negatif (-) İşaretli değer bulunduran serilerde ortalama hesaplanmak istendiğinde ……………………kullanılır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#17. İki değişkenin ilişkisiz olması durumunda geçerli olması gereken frekanslara …………………..denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#18. Xi 6 1 9 10 13 Yukarıdaki serinin sapması kaçtır?

#19. Gruplama işlemi sırasında sınıfların ………………………tutulması sınıfların homojenliğine zarar vererek detayların kaybolmasına yol açar. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi nicel vasfa örnektir?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.

#21. Ana kütle değişkenliğinin yüksek olması yani heterojen bir ana kütle ile çalışılması durumunda güven sınırlarını daraltmak için …………………………gerekir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

TESTi BiTiR
İstatistik Final Soruları

İstatistik Final Soruları
İstatistik Final Soruları

AUZEF İstatistik Final Soruları
AUZEF Anasayfa

İstatistik Final Soruları

toefl grammar
toefl grammar
İstatistik Ünite-14 Sorular

Kanalımıza Abone Olun

Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube
register
LOLONOLO’YA ÜYE OL
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
İstatistik Ünite-14Sorular
İstatistik Ünite-7 Sorular
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
TOEFL GRAMMAR

 

 

Editor

Editör

One thought on “İstatistik Final Soruları

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: