İlk Yardım Vize (1-7)

İlk Yardım Vize

İlk Yardım Vize Soruları

İlk Yardım Vize

Ünite-1

1. İlk yardım kimlere uygulanır?

A) Yaralılara

B) Kaza geçirenlere
C) Kalp krizi geçirenlere
D) Sara nöbeti geçirenlere
E) Hepsi

Cevap: E) Hepsi

2. İlk yardımın öncelikli amaçları nelerdir?

A) Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
B) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması
C) Hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi
D) İyileştirmenin kolaylaştırılması

E) Hepsi

Cevap: E) Hepsi

3. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biridir?

A) İlaç verme

B) Kurtarma
C) Dikiş atma
D) Besleme
E) Hiçbiri

Cevap: B) Kurtarma

4. Aşağıdakilerden hangisi 112’nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?

A) Kimin hangi numaradan aradığı bildirilmeliB) Hasta ya da yaralının kimlik bilgileri verilmeli
C) Hasta ya da yaralının sayıları bildirilmeli
D) Hasta ya da yaralının yakınlarına haber verilmesi istenmeli
E) Hasta ya da yaralının durumu bildirilmeli

 

Cevap: D) Hasta ya da yaralının yakınlarına haber verilmesi istenmeli

5. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım yapan kişinin öncelikli yapması gerekenlerden biri değildir?

A) Hasta ya da yaralının ABC’sini belirlemek

B) Hasta ya da yaralının endişelerini gidermek
C) Kırıklara müdahale etmek
D) Hasta ya da yaralıyı sıcak tutmak
E) Hasta ya da yaralıya bir şeyler yedirmek

 

Cevap: E) Hasta ya da yaralıya bir şeyler yedirmek

İlk Yardım Vize

Ünite-2

1. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım yapan kişinin özelliklerinden biri değildir?

A) İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalı

B) Canı tez ve telaşlı olmalı

C) Eldeki olanakları değerlendirebilmeli

D) Olayı anında ve doğru olarak 112’ye haber verebilmeli

E) İyi bir iletişim becerisine sahip olmalı

Cevap :B) Canı tez ve telaşlı olmalı

2. Sinir sistemini oluşturan yapılar aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Beyin

B) Beyincik

C) Kafatas

D) Omurilik soğanı

E) Omurilik

Cevap :C) Kafatas

3. Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemi ile ilgili bir yapı değildir?

A) Kalp

B) Kan

C) Karaciğer

D) Atardamar

E) Toplardamar

Cevap :C) Karaciğer

4. Aşağıdakilerden hangisi solunum organlarından değildir?

A) Burun

B) Gırtlak

C) Akciğer

D) Böbrek

E) Diyafram

Cevap :D) Böbrek

5. Aşağıdakilerden hangisi sindirim organlarından biri değildir?

A) Ağız

B) Mide

C) Kalın barsak

D) An(ü)s

E) Burun

Cevap :E) Burun

İlk Yardım Vize

Ünite-3

1. Hasta ya da yaralıdaki yaşam bulguları denildiğinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu edilmez?

A) Solunum

B) Dolaşım

C) Vücut ısısı

D) Kan basıncı

E) Göz kırpması

Cevap: E) Göz kırpması

2. Aşağıdaki vücut bölgelerinin hangisinde nabız alınmaz?

A) Şah damarı (âdemelmasının her iki yanında)

B)Ön- kol damarı (Bileğin iç yüzü, başparmağın üst hizası)

C) Kol damarı (Kolun iç yüzü, dirseğin üstü)

D) Ön- ayak damarı (ayağın iç yüzü, ayak başparmağın üst hizası)

E) Bacak damarı (Ayak sırtının merkezinde)

Cevap: D) Ön- ayak damarı (ayağın iç yüzü, ayak başparmağın üst hizası)

3. Normal vücut ısısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 35.5 C˚

B) 36.5 C˚

C) 37.5C˚

D) 38.5 C˚

E) 39.5 C˚

Cevap: B) 36.5 C˚

4. Aşağıdakilerden hangisi hasta ya da yaralının durumunun ilk yardım açısından değerlendirilmesinin amaçlarından birisi değildir?

A) Hastalık ya da yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirmesi

B)İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi

C) Güvenli bir müdahale sağlanması

D) İlk yardım yapan kişinin güvenliğinin sağlanması

E) Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi

Cevap: D) İlk yardım yapan kişinin güvenliğinin sağlanması

5. Olay yerinin değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Hasta ya da yaralı yerinden oynatılmamalıdır.

B) Hasta ya da yaralı hızla yaşam bulguları yönünden (ABC) değerlendirilmelidir.

C) Hasta ya da yaralı kırık ve kanama yönünden değerlendirilmelidir.

D) Hasta ya da yaralı sıcak tutulmalıdır.

E) Hasta ya da yaralının bilinci kapalı ise su içirilmelidir.

Cevap: E) Hasta ya da yaralının bilinci kapalı ise su içirilmelidir.

İlk Yardım Vize

Ünite-4

1. Bilinci kapalı bir hasta ya da yaralıya baş geri çene yukarı pozisyonu verilirken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Bir el alına yerleştirilir.

B) Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.

C) Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

D) Burun iki parmakla kapatılır.

E) Dil yerinden oynatılarak hava yolu açıklığı sağlanmış olur.

Cevap : D) Burun iki parmakla kapatılır.

2. Yetişkin hasta ya da yaralıya dış kalp masajı ve yapay solunum uygulaması sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Çevreden yüksek sesle yardım çağrılır; 112 aratılır.

B) Hasta ya da yaralı yumuşak bir zemin üzerine sırt üstü yatırılır.

C) Hasta ya da yaralının yanına diz çökülür.

D)Hasta ya da yaralının boynunu ve göğsünü saran giysiler açılır.

E) Hasta ya da yaralının ağız içi kontrol edilir; görünen yabancı cisim var ise çıkartılır.

Cevap : B) Hasta ya da yaralı yumuşak bir zemin üzerine sırt üstü yatırılır.

3. Hava yolunun tam olarak tıkanmasının belirtileri olarak aşağıdakilerden hangisi görülmez?

A) Nefes alamaz.

B) Acı çeker, ellerini boynuna götürür.

C) Konuşamaz.

D)Rengi morarmıştır.

E) Gözleri kapalıdır.

Cevap : E) Gözleri kapalıdır.

4. Bebeklerde hava yolunun açılması için yapılan ilk yardım müdahalelerinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Bebek ilk yardım yapan kişinin bir kolu üzerine ters olarak yatırılır.

B) Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesi kavranarak boynundan tutulur ve yüzüstü pozisyonda öne doğru eğilir.

C) Baş gergin ve gövdesinden aşağıda bir pozisyonda tutulur.

D)5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulur.

E) Tıbbi yardım istemeye gerek yoktur.

Cevap : E) Tıbbi yardım istemeye gerek yoktur.

5. Bebeklerde dış kalp masajı ve yapay solunum uygulaması sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Kendisinin ve bebeğin güvenliğinden emin olunur.

B) Ellerine hafifçe vurarak bilinci kontrol edilir.

C) Çevreden yüksek sesle yardım çağrılır; 112 aratılır.

D)Bebek sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılır.

E) İlk yardım yapan kişi temel yaşam desteği uygulayacağı pozisyonu alır (yerde uygulama yapacak ise diz çöker, masa vb. yerde uygulama yapacak ise ayakta durur).

Cevap : B) Ellerine hafifçe vurarak bilinci kontrol edilir.

İlk Yardım Vize

Ünite-5

1. Aşağıdaki durumlardan hangisi vücuttaki bir kanamanın ciddiyetini göstermez?

A) Kanamanın hızı

B) Vücutta kanın aktığı bölge

C) Kanama miktarı

D) Kanın rengi

E) Kişinin fiziksel durumu ve yaşı

Cevap: D) Kanın rengi

2. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda vücutta baskı uygulanacak bölgelerden biri değildir?

A) Boyun (şah damarı)

B) Ense bölümü

C) Koltuk altı

D) Kolun üst bölümü

E) Kasık

Cevap: B) Ense bölümü

3. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A) Hasta ya da yaralı sırt üstü yatırılır.

B) ara ya da kanama değerlendirilir.

C) Hasta ya da yaralıya bol su içirilir.

D) Kanayan yer üzerine temiz bir bez ile bastırılır.

E) Tıbbi yardım istenir (112).

Cevap: C) Hasta ya da yaralıya bol su içirilir.

4. Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerinden biri değildir?

A) Hızlı ve zayıf nabız

B) Hızlı ve yüzeysel solunum

C) Dudak çevresinde solukluk ya da morarma

D) Baş dönmesi

E) Ateş

Cevap: E) Ateş

5. Burun kanamalarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Hasta ya da yaralı sakinleştirilir, endişeleri giderilir.

B) Oturtulur.

C) Başı hafifçe öne eğilir.

D) Burun kanatları 5 dakika süre ile sıkılır.

E) Bol su verilir.

Cevap: E) Bol su verilir.

İlk Yardım Vize

Ünite-6

1. Aşağıdakilerden hangisi yara çeşitlerinden biri değildir?

A) Kesik yaralar

B) Ezikli yaralar

C) Delici yaralar

D) Parçalı yaralar

E) Kanamalı yaralar

Cevap: E) Kanamalı yaralar

2. Ciddi yaralanmalarda ilk yardım sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Yaraya saplanan cisim varsa çıkarılır.

B) Yarada kanama varsa durdurulur.

C) Yara içi kurcalanmamalıdır.

D) Yara temiz bir bezle örtülür.

E) Tıbbi yardım istenir (112).

Cevap: A) Yaraya saplanan cisim varsa çıkarılır.

3. Delici göğüs yaralanmalarında aşağıdaki sorunlardan hangisi görülmez?

A) Yoğun ağrı

B) Ateş

C) Solunum zorluğu

D) Morarma

E) Kan tükürme

Cevap: B) Ateş

4. Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarının belirtilerinden biri değildir?

A) Hafıza kaybı

B) Baş, boyun ve sırtta ağrı

C) Denge kaybı

D) Yüksek ateş

E) Kulak ve göz çevresinde morluk

Cevap: D) Yüksek ateş

5. Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilk yardım uygulaması yaparken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Bilinç kontrolü yapılır.

B) Yaşam bulguları değerlendirilir.

C) Baş- boyun- gövde ekseni bozulmamalıdır.

D) emen suni solunuma başlanmalıdır.

E) Asla yalnız bırakılmamalıdır.

Cevap: D) emen suni solunuma başlanmalıdır.

İlk Yardım Vize

Ünite-7

1. Aşağıdaki yanık çeşitlerinden hangisi “fiziksel yanıklardan” değildir?

A) Isı ile oluşan yanıklar

B) Elektrik ile oluşan yanıklar

C) Işın ile oluşan yanıklar

D) Kimyasallarla oluşan yanıklar

E) Donma sonucu oluşan yanıklar

Cevap : D) Kimyasallarla oluşan yanıklar

2. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A) Deri ile temas eden kimyasal maddenin teması kesilmeli

B) Bol tazyiksiz suyla yıkanmalı

C) Hasta ya da yaralı kusturulmaya çalışılmalı

D) Giysiler çıkarılmalı

E) Tıbbi yardım istenmeli

Cevap : C) Hasta ya da yaralı kusturulmaya çalışılmalı

3. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpması belirtilerinden biri değildir?

A) Adale krampları

B) Güçsüzlük ve yorgunluk

C) Açlık hissi

D) Davranış bozuklukları

E) Solgun ve sıcak deri

Cevap : C) Açlık hissi

4. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasına maruz kalan hastaya yapılan ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A) Hasta serin bir yere alınır.

B) Giysiler çıkarılır.

C) Karnı doyurulur.

D) Sırt üstü yatırılır, kollar ve bacaklar yükseltilir.

E) Hasta havadar bir yere alınır.

Cevap : C) Karnı doyurulur.

5. Donma vakalarında ilk yardım uygulamaları sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Hasta ılık bir ortama alınır.

B) Kuru giysiler giydirilir.

C) Sıcak içecekler verilir.

D) Donuk bölge ovulur.

E) El ve ayaklar yukarı kaldırılır.

Cevap : D) Donuk bölge ovulur.

İlk Yardım Vize
Ders Kitabı
İlk Yardım Vize
İş Sağlığı Ve Güvenliği Anasayfa

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: