Sosyal Hizmet Kuramları Ünite-1

Sosyal Hizmet Kuramları Ünite-1

1- Önemli bir kuram olan sistem kuramının temeli neye dayanmaktadır?
Cevap: Genel Sistem Teorisi’ne dayanmaktadır.
2- Genel Sistem Teorisi’nin kurucusu kimdir?
Cevap: Kurucusu biyolog Ludwing Von Bertalanffy
3- Ludwing Von Bertalanffy neyi gerekçe göstererek Genel Sistem Kuramı’nı oluşturmuştur?
Cevap: Von Bertalanffy yaşayan organizmaları açıklamak için oluşturulan doğrusal tabanlı neden ve sonuç ilişkilerine dayalı teorilere karşı duymuş olduğu memnuniyetsizlik ve yetersizliği gerekçe göstererek Genel Sistem Kuramı’nı oluşturmuştur.
4- Sistem nedir?
Cevap: Belirli bir düzen içinde bulunan ve işlevsel bir bütün oluşturacak şekilde karşılıklı ilişki içinde olan elemanlar kümesine denir.
5- Sistem kelimesinin kökeni hangi dilden gelir?
Cevap: Yunanca’daki “sustema” kelimesinden gelir
6- Sistem kuramının temel özelliği nedir?
Cevap: Müracaatçıyı ve içinde bulunduğu ortamı dinamik etkileşim içerisinde ele almasıdır.
7- Açık sistemlerin başlıca özellikleri nelerdir?
Cevap: -Kendine özgü yapısı vardır
-Her sistemin bir işlevi (fonksiyonu) vardır
-Değişim özelliği vardır
-Destekleme özelliği vardır
-Benzerlik gösterme vardır
8- Entropi nedir?
Cevap: Bozukluğun bir ölçüsüdür.( Canlı organizmalar zamanla yaşlanır ve ölür, araç ve gereçler paslanır ve evrendeki düzen bozulur.)
9- İşlem nedir?
Cevap: Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür.
10- Geri bildirim kavramının ilk kullanımı hangi yıllarda olmuştur?
Cevap: 1860
11- İnsanların sosyal bir varlık olduğu dikkate alındığında insanların içerisinde yer aldığı sistemler temelde kaç türdür, bunlar nelerdir?
Cevap: Üç türdür bunlar; Doğal Sistemler, Formel Sistemler, Toplum Sistemleri

Sosyal Hizmet Kuramları Ünite-1
12- Formel Sistemlerde yer alan gruplar?
Cevap: Baro, odalar birliği, vakıf, meslek örgütleri, vb.(statü ilişkilidir, statüler bireyden bağımsızdır)
13- Aşağıdakilerden hangisi açık sisteme örnektir?
a) Bakımevleri
b) Huzurevleri
c) Eğitim kurumları
d) Cezaevleri
e) Yatılı tedavi kurumları
Cevap: c) Eğitim kurumları
14- Aşağıdakilerden hangisi açık sistemlerin başlıca özellikleri arasında yer almaz?
a) Kendine özgü yapısı vardır
b) Her sistemin bir işlevi (fonksiyonu) vardır
c) Değişim özelliği
d) Desteklememe özelliği
e) Benzerlik gösterme
Cevap: d) Desteklememe özelliği
15- ………………… sistemlerde sınırları katı ve esnek olmayan bir yapı söz konusudur.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?
Cevap: Kapalı
16- Aşağıdakilerden hangisi doğal sistemler içerisinde yer almaz?
a) Aile
b) Arkadaşlık
c) Komşuluk
d) İş arkadaşlığı
e) Okullar
Cevap: e) Okullar
16- Aşağıdakilerden hangisi “formel sistemler” (resmi); içerisinde yer almaz?
a) Baro
b) Hastaneler
c) Vakıf
d) Odalar birliği
e) Hiçbiri
Cevap: b) Hastaneler 

17- Yaşamda her şeyin bir sonu olduğunu sonsuz bir döngünün söz konusu olamayacığını ifade eden yasa ………………… olarak adlandırılır.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?
Cevap: entropi
18- Aşağıdakilerden hangisi toplum sistemleri içerisinde yer almaz?
a) Vakıf
b) Okullar
c) Hastaneler
d) Hükümet
e) Mahkemeler
Cevap: a) Vakıf
19- …………………….. bir organizmanın içinde bulunduğu çevre ile madde alış verişi yaparak kendi iç dinamiğini belirli sınırlar içerisinde dengede tutması süreci olarak ifade edilebilir.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?
Cevap: Homeostasis
20- Sistemlerin gelişebilmesi ve yaşamını sürdürebilmesi için diğer sistemlerden ……………………. alması gerekir.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?
Cevap: girdi
21- Belli bir işlevi yerine getirmek üzere bir araya gelmiş, aralarında karşılıklı bağlantı ve etkileşim olan elemanlar kümesine ……………………. denir.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?
Cevap: sistem

Sosyal Hizmet Kuramları Ünite-1
Sosyal Hizmet Kuramları

Sosyal Hizmet Kuramları Ünite-1
Ders Notları

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: