Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-1

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-1

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-1

1- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin ana kuramlarındandır?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Sistem Kuramı

2- İnsanların ihtiyaçları ile ilgili ihtiyaçlar hiyerarşisi anlayışını ortaya koyan bilim adamı kimdir?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Abraham Maslow

3- “Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür.” İfadesi hangi kavramı tanımlamaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Sosyal hizmetler

4- Sosyal hizmet uzmanının müracaatçı veya vaka savunuculuğu, sınıf savunuculuğu işlevi, sosyal hizmet uzmanının hangi rolünü ifade etmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Savunucu rolü

5- Sosyal hizmetlerden faydalanmak için başvuran ya da kendisiyle sosyal çalışma yapılan kişi, grup ya da topluluğa ne denir?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Müracaatçı

6- Aşağıdakilerden hangisi sistem teorisi çerçevesinde doğal sistemler içinde değerlendirilebilir?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Aile, arkadaşlık

7- Aşağıdakilerden hangisi makro sosyal hizmet müdahalesi olarak kabul edilir?

Correct! Wrong!

Cevap: e) Toplum

8- Mikro müdahale olarak kabul edilen bireylerle sosyal hizmetin öncüsü kimdir?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Mary Richmond

9- Sosyal politika odaklı sosyal hizmet yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Makro

10- Temel kavramlardan biri çevresi içinde birey olan teori aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: e) Ekolojik Yaklaşım

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-1
1- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin ana kuramlarındandır?
a) Birey Merkezli Yaklaşım
b) Transaksiyonel Analiz
c) Sistem Kuramı
d) Feminist Yaklaşım
e) Görev Merkezli Yaklaşım

Cevap: c) Sistem Kuramı
2- İnsanların ihtiyaçları ile ilgili ihtiyaçlar hiyerarşisi anlayışını ortaya koyan bilim adamı kimdir?
a) Abraham Maslow
b) Mary Richmond
c) Durkheim
d) A.Comte
e) İlhan Tomanbay

Cevap: a) Abraham Maslow
3- “Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür.” İfadesi hangi kavramı tanımlamaktadır?
a) Sosyal hizmet
b) Sosyal çalışma
c) Sosyal hizmetler
d) Müracaatçı sistemi
e) Müracaatçı

Cevap: c) Sosyal hizmetler
4- Sosyal hizmet uzmanının müracaatçı veya vaka savunuculuğu, sınıf savunuculuğu işlevi, sosyal hizmet uzmanının hangi rolünü ifade etmektedir?
a) Arabulucu rolü
b) Savunucu rolü
c) Öğretici rolü
d) Danışman rolü
e) Vaka yöneticisi rolü

Cevap: b) Savunucu rolü
5- Sosyal hizmetlerden faydalanmak için başvuran ya da kendisiyle sosyal çalışma yapılan kişi, grup ya da topluluğa ne denir?
a) Müracaatçı sistemi
b) Müracaatçı
c) Sosyal çalışmacı
d) Sosyal hizmet uzmanı
e) Sosyal yardımcı

Cevap: b) Müracaatçı
Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-1
6- Aşağıdakilerden hangisi sistem teorisi çerçevesinde doğal sistemler içinde değerlendirilebilir?
a) Aile, arkadaşlık
b) Baro
c) Odalar birliği, vakıf
d) Hastaneler
e) Okullar

Cevap: a) Aile, arkadaşlık
7- Aşağıdakilerden hangisi makro sosyal hizmet müdahalesi olarak kabul edilir?
a) Aile
b) Grup
c) Birey
d) Kurum
e) Toplum

Cevap: e) Toplum
8- Mikro müdahale olarak kabul edilen bireylerle sosyal hizmetin öncüsü kimdir?
a) Abraham Maslow
b) Mary Richmond
c) Durkheim
d) A.Comte
e) İlhan Tomanbay

Cevap: b) Mary Richmond
9- Sosyal politika odaklı sosyal hizmet yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mikro
b) Mezzo
c) Makro
d) Egzo
e) Sistem teorisi

Cevap: c) Makro
10- Temel kavramlardan biri çevresi içinde birey olan teori aşağıdakilerden hangisidir?
a) Birey Merkezli Yaklaşım
b) Transaksiyonel Analiz
c) Sistem Kuramı
d) Feminist Yaklaşım
e) Ekolojik Yaklaşım

Cevap: e) Ekolojik Yaklaşım
Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları
Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-1

Facebook
Facebook Sosyal Hizmetler

Editor

Editör

One thought on “Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-1

 • Mayıs 16, 2020 tarihinde, saat 1:24 am
  Permalink

  Temel kavramlardan biri çevresi içinde birey olan teori aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Birey Merkezli Yaklaşım
  b) Transaksiyonel Analiz
  c) Sistem Kuramı
  d) Feminist Yaklaşım
  e) Ekolojik Yaklaşım
  Cevap: e) Ekolojik Yaklaşım

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: