Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-2

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-2
1- Sosyal hizmet uygulama alanları kavramı kaç tarihinde gündeme gelmiştir?
a) 1930
b) 1960
c) 1920
d) 1991
e) 2011

Cevap: c) 1920
2- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin ilk uygulandığı alanlardandır?
a) Aile refahı
b) Gençlik refahı
c) Ordu sosyal hizmeti
d) Manevi sosyal hizmet
e) Adli sosyal hizmet

Cevap: a) Aile refahı
3- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanlarının istihdam edildiği ve sosyal hizmet uygulamalarının gerçekleştirildiği kurum ve kuruluşlardan değildir?
a) Üniversiteler
b) Mahalli İdareler
c) Sivil Toplum Örgütleri
d) Muhtarlıklar
e) Özel Sektör Kuruluşları

Cevap: d) Muhtarlıklar
4- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kaç yılında kurulmuştur?
a) 1960
b) 1991
c) 2012
d) 2002
e) 2011

Cevap: e) 2011
5- Toplum Sağlığı Merkezleri hangi bakanlık bünyesinde faaliyet yürütmektedir?
a) İçişleri Bakanlığı
b) ASPB
c) Sağlık Bakanlığı
d) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
e) Başbakanlık

Cevap: c) Sağlık Bakanlığı
Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-2
6- TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlığı İzleme Merkezi) hangi bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürütmektedir?
a) Sağlık Bakanlığı
b) Adalet Bakanlığı
c) Başbakanlık
d) İçişleri Bakanlığı
e) ASPB

Cevap: d) İçişleri Bakanlığı
7- Yükseköğrenim öğrencilerinin öğrenimlerine destek olmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için, kredi/burs, barınma, beslenme hizmetleri ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler sunmak üzere kurulmuş olan bir kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi
b) Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
c) TUBİM
d) Denetimli Serbestlik Birimleri
e) YÖK

Cevap: b) Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
8- Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmekle görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi
b) Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
c) TUBİM
d) Denetimli Serbestlik Birimleri
e) YÖK

Cevap: a) Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi
9- Suç ve suçluların topluma adaptasyonu çerçevesinde sosyal hizmet uygulaması yapan birim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü
b) Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
c) TUBİM
d) Denetimli Serbestlik Birimleri
e) YÖK

Cevap: d) Denetimli Serbestlik Birimleri
10- Sosyal belediyecilik olarak ifade edilen sosyal hizmet uygulamaları Büyükşehir Belediyelerinde hangi birim tarafından koordine edilmektedir?
a) Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
b) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı / Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
c) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
d) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
e) Kadın ve Aile Müdürlüğü

Cevap: b) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı / Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-2

1- Sosyal hizmet uygulama alanları kavramı kaç tarihinde gündeme gelmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap: c) 1920

2- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin ilk uygulandığı alanlardandır?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Aile refahı

3- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanlarının istihdam edildiği ve sosyal hizmet uygulamalarının gerçekleştirildiği kurum ve kuruluşlardan değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: d) Muhtarlıklar

4- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kaç yılında kurulmuştur?

Correct! Wrong!

Cevap: e) 2011

5- Toplum Sağlığı Merkezleri hangi bakanlık bünyesinde faaliyet yürütmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Sağlık Bakanlığı

6- TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlığı İzleme Merkezi) hangi bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürütmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap: d) İçişleri Bakanlığı

7- Yükseköğrenim öğrencilerinin öğrenimlerine destek olmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için, kredi/burs, barınma, beslenme hizmetleri ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler sunmak üzere kurulmuş olan bir kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

8- Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmekle görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi

9- Suç ve suçluların topluma adaptasyonu çerçevesinde sosyal hizmet uygulaması yapan birim aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

d) Denetimli Serbestlik Birimleri

10- Sosyal belediyecilik olarak ifade edilen sosyal hizmet uygulamaları Büyükşehir Belediyelerinde hangi birim tarafından koordine edilmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı / Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-1

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-2
Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-2

Facebook
Facebook Sosyal Hizmetler
Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-2

Online

Editor

Editör

One thought on “Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-2

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: