Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-3

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-3
1- 0-18 yaş aralığındaki kişiye ne ad verilir?
a) Yetişkin
b) Çocuk
c) Genç
d) Yaşlı
e) Hiçbiri

Cevap: b) Çocuk
2- Aşağıdakilerden hangisi çocuk ile ilgili alınabilecek tedbir kararlarından değildir?
a) Danışmanlık tedbiri
b) Sağlık tedbiri
c) Barınma tedbiri
d) Eğitim tedbiri
e) Korunma tedbiri

Cevap: e) Korunma tedbiri
3- Çocukla ilgili sağlık tedbiri hangi kurum tarafından uygulanır?
a) Milli Eğitim Bakanlığı
b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
c) Sağlık Bakanlığı
d) İçişleri Bakanlığı
e) Adalet Bakanlığı

Cevap: c) Sağlık Bakanlığı
4- Aşağıdakilerden hangisi çocuğun aile yanında bakılmasının gerektiren modellerden değildir?
a) Çocuğun öz ailesinin yanında bakılması
b) Çocuğun yakın ailenin yanında bakılması
c) Çocuğun evlat edindirme yolu ile bakılması
d) Çocuğun koruyucu aile yanına verilmesi
e) Çocuğun yuva bakımına verilmesi

Cevap: e) Çocuğun yuva bakımına verilmesi
5- Evlat edindirilecek çocuğun evlat edinecek aileye verilebilmesi için çocuğun ailenin yanında kalması gerekir mi?

Cevap: Evet
Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-3
6- Aşağıdakilerden hangisi “Korunmaya ihtiyacı olan çocuk” kategorisine girmektedir?
a) Ana veya babasız, ana ve babasız çocuk,
b) Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan çocuk,
c) Ana ve babası veya her ikisi tarafından terkedilen çocuk,
d) Ana veya babası tarafından ihmal edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuk.
e) Hepsi

Cevap: e) Hepsi
7- 5395 Sayılı Kanun aşağıdakilerden hangisidir?
a) Belediye Kanunu
b) Büyükşehir Belediye Kanunu
c) Çocuk Koruma Kanunu
d) ASPB İle İlgili Kanun Hükmündeki Kararname
e) Sosyal Hizmetler Kanunu

Cevap: c) Çocuk Koruma Kanunu
8- Mayıs 2015 itibariyle Türkiye’deki evlat edindirilen çocuk sayısı kaçtır?
a) 12057
b) 13825
c) 11456
d) 3612
e) 9876

Cevap: b) 13825
9- Aşağıdakilerden hangisi evlat edindirme ile çocuğun kazandığı haklar arasına girer?
a) Evlat edinilmiş çocuklar yasal olarak öz çocukların haklarına sahip olurlar.
b) Ana ve babaya ait olan haklar ve hükümlülükler evlat edinene geçer.
c) Evlat edinilen, evlat edinenin mirasçısı olur.
d) Evlat edinilen küçük ise evlat edinenin soyadını alır.
e) Hepsi.

Cevap: e) Hepsi
10- Türkiye’de evlat edindirme ile ilgili resmi yetkili makam hangisidir?
a) Adalet Bakanlığı Çocuk Mahkemeleri
b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
c) İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
d) Sağlık Bakanlığı
e) Milli Eğitim Bakanlığı

Cevap: b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-3

1- 0-18 yaş aralığındaki kişiye ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Çocuk

2- Aşağıdakilerden hangisi çocuk ile ilgili alınabilecek tedbir kararlarından değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: e) Korunma tedbiri

3- Çocukla ilgili sağlık tedbiri hangi kurum tarafından uygulanır?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Sağlık Bakanlığı

4- Aşağıdakilerden hangisi çocuğun aile yanında bakılmasının gerektiren modellerden değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: e) Çocuğun yuva bakımına verilmesi

5- Evlat edindirilecek çocuğun evlat edinecek aileye verilebilmesi için çocuğun ailenin yanında kalması gerekir mi?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Evet

6- Aşağıdakilerden hangisi "Korunmaya ihtiyacı olan çocuk" kategorisine girmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap: e) Hepsi

7- 5395 Sayılı Kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Çocuk Koruma Kanunu

8- Mayıs 2015 itibariyle Türkiye’deki evlat edindirilen çocuk sayısı kaçtır?

Correct! Wrong!

Cevap: b) 13825

9- Aşağıdakilerden hangisi evlat edindirme ile çocuğun kazandığı haklar arasına girer?

Correct! Wrong!

Cevap: e) Hepsi

10- Türkiye’de evlat edindirme ile ilgili resmi yetkili makam hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-1

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-3
Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-3

Facebook
Facebook Sosyal Hizmetler
Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-2
Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-4
Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-5
Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Ünite-3

Online

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: