Özel Eğitime Giriş Ünite-6

Özel Eğitime Giriş Ünite-6

1. ………….. insanların keyfi oluşturulmuş sembollerle, ortak kararlar doğrultusunda oluşturulmuş bir sistem ile sosyal yaşantılarıyla ilgili anlamlı anlatılarını aktardıkları sosyal paylaşımlı koddur. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) Dil

2. Aşağıdakilerden hangisi Kuder’e göre, iletişimin vazgeçilmez unsurlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Mesajı alıp anlamlandırabilecek konuşmacı

3. Bir dildeki cümlelerde sözcüklerin nasıl dizilebileceği, öbeklerin, tamlamaların, cümleciklerin nasıl oluşturulacağını ilgilendiren kurallardır. Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Sözdizimi (Sentaks)

4. Öğretmenler ile konuşurken başka, ailemizdeki bireyler ile konuşurken başka ifadeler kullanırız. Verilen açıklama dilin hangi kuralı ile ilgilidir?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Kullanım bilgisi (pragmatik)

5. ………………. zeka, işitme, oral yapı ve işlevlerinde engelin eşlik etmediği, sadece dilin etkilendiği bir dil bozukluğudur. Boşluğu en uygun ifade ile tamamlayınız?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Özgül dil bozukluğu

Ünite-6
1. ………….. insanların keyfi oluşturulmuş sembollerle, ortak kararlar doğrultusunda oluşturulmuş bir sistem ile sosyal yaşantılarıyla ilgili anlamlı anlatılarını aktardıkları sosyal paylaşımlı koddur. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) İleti

B) İletişim

C) Dil

D) Konuşma

E) Mesaj

Cevap: C) Dil
2. Aşağıdakilerden hangisi Kuder’e göre, iletişimin vazgeçilmez unsurlarından biri değildir?A) İletilecek bir mesaj veya düşünce olması

B) Mesajı iletecek bir konuşmacı

C) Ortak iletişim aracı

D) Mesajı alıp anlamlandırabilecek dinleyici

E) Mesajı alıp anlamlandırabilecek konuşmacı

Cevap: E) Mesajı alıp anlamlandırabilecek konuşmacı
3. Bir dildeki cümlelerde sözcüklerin nasıl dizilebileceği, öbeklerin, tamlamaların, cümleciklerin nasıl oluşturulacağını ilgilendiren kurallardır. Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?A) Sözdizimi (Sentaks)

B) Biçim bilgisi (morfoloji)

C) Sesbilgisi (fonoloji)

D) Anlam bilgisi (semantik)

E) Kullanım bilgisi (pragmatik)

Cevap: A) Sözdizimi (Sentaks)
4. Öğretmenler ile konuşurken başka, ailemizdeki bireyler ile konuşurken başka ifadeler kullanırız. Verilen açıklama dilin hangi kuralı ile ilgilidir?A) Sözdizimi (Sentaks)

B) Biçim bilgisi (morfoloji)

C) Sesbilgisi (fonoloji)

D) Anlam bilgisi (semantik)

E) Kullanım bilgisi (pragmatik)

Cevap: E) Kullanım bilgisi (pragmatik)
5. ………………. zeka, işitme, oral yapı ve işlevlerinde engelin eşlik etmediği, sadece dilin etkilendiği bir dil bozukluğudur. Boşluğu en uygun ifade ile tamamlayınız?A) Özgül dil bozukluğu

B) Gecikmiş dil

C) Konuşma bozuklukları

D) Ses bozuklukları

E) Sesletim bozuklukları

Cevap: A) Özgül dil bozukluğu

Ünite Sonu Testleri-6
Online Test

Özel Eğitime Giriş Ünite-6
Facebook

 

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: