Özel Eğitime Giriş Ünite-7

Özel Eğitime Giriş Ünite-7

1. Göz içi basıncının artması ve bu basınç nedeniyle retinadaki sinirlerin etkilenmesi sonucunda oluşur ve tedavi edilemezse görme alanında azalmaya ortaya çıkar Kalıtımsal nedenlerle ortaya çıkar ve retinanın ilerleyen biçimde bozulmasıyla gelişir. Bu nedenle de çevresel görme etkilenir. En önemli belirtisi, gece görmede zorluk yaşanmasıdır. Kalıtımsal bir hastalıktır ve deride, saçta, gözde renk pigmentlerinin olmaması durumu olarak ifade edilir Yukarıda görme problemleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinde açıklamalara ait görme problemlerinin adları doğru sırayla verilmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) Glokom (göz tansiyonu)/ Retinitis Pigmentosa (gece körlüğü)/ Albinizm

2. Erken doğan bebeklere kuvözde fazla oksijen verilmesi sonucu oluşur, retinada zedelenmeye yol açar. Bu durumda görme keskinliğinde azalma ve körlükle sonuçlanabilir.Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Prematür retinopatisi

3. Engelli ya da risk altında olduğu düşünülen öğrencileri belirlemek amacıyla kullanılan informal değerlendirme araçlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Ankara Gelişim Tarama Envanteri

4. Aşağıdakilerden hangisi bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama aşamalarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: D) ütünleştirilmiş öğretim programının hazırlanması

Correct! Wrong!

Cevap: A) En az kısıtlayıcı ortam

Ünite-7
1.
Göz içi basıncının artması ve bu basınç nedeniyle retinadaki sinirlerin etkilenmesi sonucunda oluşur ve tedavi edilemezse görme alanında azalmaya ortaya çıkar
Kalıtımsal nedenlerle ortaya çıkar ve retinanın ilerleyen biçimde bozulmasıyla gelişir. Bu nedenle de çevresel görme etkilenir. En önemli belirtisi, gece görmede zorluk yaşanmasıdır.
Kalıtımsal bir hastalıktır ve deride, saçta, gözde renk pigmentlerinin olmaması durumu olarak ifade edilir
Yukarıda görme problemleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinde açıklamalara ait görme problemlerinin adları doğru sırayla verilmiştir?A) Retinitis Pigmentosa (gece körlüğü)/ Glokom (göz tansiyonu)/AlbinizmB) Retinitis Pigmentosa (gece körlüğü)/ Albinizm/ Glokom (göz tansiyonu)C) Glokom (göz tansiyonu)/ Retinitis Pigmentosa (gece körlüğü)/ Albinizm

D) Albinizm/ Retinitis Pigmentosa (gece körlüğü)/Glokom(göz tansiyonu)

E) Glokom (göz tansiyonu)/ Albinizm/ Retinitis Pigmentosa (gece körlüğü)

Cevap: C) Glokom (göz tansiyonu)/ Retinitis Pigmentosa (gece körlüğü)/ Albinizm
2. Erken doğan bebeklere kuvözde fazla oksijen verilmesi sonucu oluşur, retinada zedelenmeye yol açar. Bu durumda görme keskinliğinde azalma ve körlükle sonuçlanabilir.Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?A) Retinitis Pigmentosa (gece körlüğü)

B) Glokom (göz tansiyonu)

C) Albinizm

D) Optik sinir atrofisi

E) Prematür retinopatisi

Cevap: E) Prematür retinopatisi
3. Engelli ya da risk altında olduğu düşünülen öğrencileri belirlemek amacıyla kullanılan informal değerlendirme araçlarından biri değildir?A) Gözlem

B) Görüşme

C) Kontrol listeleri

D) Ölçüt bağımlı ölçü araçları

E) Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Cevap: E) Ankara Gelişim Tarama Envanteri
4. Aşağıdakilerden hangisi bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama aşamalarından biri değildir?A) Bireyselleştirilmiş eğitim programını hazırlayacak ekibin oluşturulması

B) Çocuğun eğitsel performans düzeyinin belirlenmesi

C) Uygun eğitim ortamları ve bu ortamlarda sunulacak destek hizmetlerin belirlenmesi

D) ütünleştirilmiş öğretim programının hazırlanması

E) Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi

Cevap: D) ütünleştirilmiş öğretim programının hazırlanması
5. Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin; toplumla bütünleşmesini sağlamaya yönelik sosyal, öz bakım, dil ve iletişim alanlarındaki davranışlar ile düzeyine uygun akademik ve mesleki bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla destek eğitim hizmetlerinin de verildiği ve mümkün olduğunca yetersizliği olmayan akranlarıyla bir arada olmasını sağlayan en uygun eğitim ortamını tanımlar. Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?

 

A) En az kısıtlayıcı ortam

B) Bireyselleştirilmiş eğitim programı

C) Kaynak oda

D) Destek eğitim odası

E) Özel alt sınıf

Cevap: A) En az kısıtlayıcı ortam

Ünite Sonu Testleri-7
Online Test

Özel Eğitime Giriş Ünite-7
Facebook

 

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: