Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi – Final Soruları

Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi – Final Soruları

1- Harf devrimi ne zaman yapılmıştır?

Cevap: 1 Kasım 1928
2- Mondros mütarekesinde ne amaçlanmıştır?

Cevap: Osmanlı Devleti’ni devre dışı bırakmak
3- Mustafa Kemal Paşa milli bir kongrenin toplanacağını nerede bildirmiştir?

Cevap: Sivas
4- Abdülmecid döneminde gerçekleşmeyen antlaşma hangisidir?

Cevap: Karlofça antlaşması
5- 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’i işgal eden ülke hangisidir?

Cevap: Yunanistan
6- Musul sorununun bir diğer adı olan sınır meselesi neresidir?

Cevap: Irak
7- Osmanlı Devleti’nin alacaklarından oluşan bir komisyon tarafından idare edilen ve Muharrem Kararnamesiyle meydana getirilen kurumun adı nedir?

Cevap: Duyun-ı Umumiye
8- Amasya Genelgesi’nde hangi kongre belirtilmiştir?

Cevap: Sivas Kongresi
9- İtalyanlar tarafından doğrudan işgal edilen yer neresidir?

Cevap: Antalya
10- Çanakkale Savaşı’nın sonuçları arasında yer almayan madde nedir?

Cevap: İtalyan bloğundan ayrılması
11- Sivas Kongresi’nde hangi ülkenin mandasına katılması istendi?

Cevap: Amerika Birleşik Devletleri
12- II. Meşrutiyet dönemi ne diye ifade edilmektedir?

Cevap: Partilerin siyasi hayatımıza girdiği dönem
13- Milli Mücadele zamanında cemiyetler arasında yer almayan cemiyet hangisidir?

Cevap: Genç Osmanlı Cemiyeti
14- Mustafa Kemal Atatürk Sakarya Meydan Muharebesi’nde “Hattı Müdafaa yoktur, Sattı Müdafaa vardır” sözüyle ne demek istemiştir?

Cevap: Çocuk, genç, yaşlı herkesin vatan için cepheye koşması gerektiği
15- Amasya Genelgesi’nde belirtilmeyen esas nedir?

Cevap: Hristiyan unsurlara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilemeyecektir.
16- 27 Mayıs 1915 tarihli sevk ve iskan kanunu ne için çıkarılmıştır?

Cevap: Van Ermeni İsyanı
17- Amasya Genelgesi’nde milli kongrenin toplanacağı yer neresidir?

Cevap: Sivas
18- İcra Vekilleri Heyetinin I. dönem çalışmaları sırasında kabul edilen 104 kanundan, 83’ünü teklif etmesi tespiti karşısında hangi durumdan bahsedilemez?

Cevap: Meclis ve Hükümet birbirinden kopuk çalışmışlardır.
19- Pahalılıkla mücadele etmek için kurulan “Mücadele-i İktisadiye Kalemi” hangi dönemde faaliyet göstermiştir?

Cevap: II. Meşrutiyet Dönemi
20- Manda ve Himayenin asla kabul edilemeyeceği kararı hangi toplantıda alınmıştır?

Cevap: Erzurum ve Sivas Kongrelerinde
21- Havza Genelgesinde istenmeyen madde nedir?

Cevap: Mustafa Kemal Paşa’nın tutuklanması
22- TBMM’yi oluşturulan üyelerin %34.2’sinin sivil bürokrasiden, %24’nün serbest meslek sahiplerinden, %13.2’sinin askerden, %8.6’sının din adamlarından, %12.7’sinin yerel yönetim görevlilerinden, %4’nün doktor ve eczacılardan, %1.2’sinin aşiret reislerinden, %1’inin teknik elemanlardan oluşmaktadır, tespiti karşısında hangisi söylenemez?

Cevap: I. TBMM milleti temsil etmemektedir.
23- İstanbul’da 1923 yılında kurulan Tahliye ve teslim komisyonunun amacı nedir?

Cevap: İstanbul’un işgal güçlerinden tahliyesi ile ilgili işlemleri hazırlama
24- TBMM ordularının kaybettiği Kütahya- Eskişehir savaşından sonra ordunun lojistik ihtiyacını karşılamak üzere hangi kanun çıkarılmıştır?

Cevap: Tekalif-i Milliye emirleri
25- II. İnönü zaferinin ardından itilaf devletleri hangi ülke ile hangi tarihte sınırımızı düzenlemeye ve yeniden durum değerlendirmesi yapmaya karar vermiştir?

Cevap: 21 Şubat 1921’de Londra’da
26- 1923’de seçim kararının alınmasında etkili olmayan madde nedir?

Cevap: Uzun ve meşakkatli bir mücadele sürdüren TBMM’de yorgunluk gözlenmesi
27- Başkentin İstanbul’dan Ankara’ya taşınması nedenleri arasında gösterilemez?

Cevap: Ankara’nın ticaret merkezi olması
28- Osmanlı Devleti İstanbul başkent iken neden Ankara’yı başkent yapmıştır?

Cevap: Coğrafi konumdan dolayı işgal ihtimali düşük
29- I.Balkan savaşında 26 Mart 1913’te Bulgar işgali altına giren Edirne’nin 22 Temmuz 1913’te geri alınmasını mümkün kılan durum nedir?

Cevap: Diğer Balkan devletlerinin topluca Bulgaristan’a saldırması
30- I.Dünya savaşı bitmeden itilaf devletleri kendi aralarında Osmanlı topraklarını paylaşmaya başlamışlardı. Bu durum Osmanlı için nasıl bir politika izlediklerini gösterir?

Cevap: Osmanlı Devletini parçalamak
31-Lozan Konferansına katılan Türk Heyeti üyeleri kimlerdir?

Cevap: İsmet Paşa, Rıza Nur Bey, Hasan Saka Bey dir. (ABD gözlemci olarak katılan devlettir)
32- Milli bir kongrenin Sivas’ta toplanmak istenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Güvenli bir yer olması
33- Osmanlı devletini Uşi antlaşması ile Trablusgarpı İtalya’ya bırakmaya zorlayan başlıca sebep hangisidir?

Cevap: Trablusgarp Savaşı sürerken balkan devletlerinin Osmanlı Devletine savaş ilan etmeleri
34- I.Dünya savaşında General Towshend kumandasındaki İngiliz Tümeni Türk birlikleri tarafından nerede esir edilmiştir?

Cevap: Irak-kutül amare
35- Osmanlı Devletinin Avrupadaki ilk daimi elçiliği hangi yıl hangi şehirde açılmıştır?

Cevap: 1793- Londra
36- Ankara hükümetinin ilk resmi antlaşması hangisidir?

Cevap: Gümrü antlaşması (TBMM Hükümeti’nin ilk siyasal antlaşmasıdır.)
37- Yunanistan savaş tazminatı olarak nereyi Türkiye’ye vermek zorunda kalmıştır?

Cevap: Karaağaç
38- Aşağıdakilerden hangisi İzmir’in Yunanistan tarafından işgal edilmesinin sebeplerinden biridir?

Cevap: İtalyanların İzmir’i Yunanistan’a bırakmak istemeleri
39- Havza genelgesinin amacı nedir?

Cevap: İzmir ve çevresinde halkı coşkulu mitinglerle, işgali protestoya çağırmak
40- Doğu sınırını güvenceye alan anlaşma hangisidir?

Cevap: Gümrü Antlaşması
41- Batı Cephesi komutanı kimdir?

Cevap: İsmet İnönü
42- Birinci İnönü muharebesinin ardından itilaf devletlerinin 21 Şubat 1921 tarihinde başlattığı konferansının adı nedir?

Cevap: Londra Konferansı

Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi – Final Soruları

Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi - Final
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ANASAYFA

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER

SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU

İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU

TOEFL GRAMMAR

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: