Segem Çıkmış Sorular -1

Segem Çıkmış Sorular -1

Segem_Çıkmış_Sorular-1

#1. Sigorta şirketlerinin kendi risklerini kısmen veya tamamen devretmelerine yarayan işlem hangisidir?

#2. Sigortacılıkla ilgili iki yıllık yüksek okul mezunu kişiler de Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

#3. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi aracıdır?

#4. Bir sigorta uygulamasının teminat kapsamını, ek teminatlarını ve teminat dışı hallerini hangi düzenlemede bulabilirsiniz?

#5. Dört yıllık yüksek öğretim mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

#6. Sigortacılıkla ilgili dört yıllık yüksek okul mezunu sigorta acentesi müdürleri için belirlenen asgari mesleki deneyim süresi ne kadar olmalıdır?

#7. Müfredatında sigortacılıkla ilgili konulara yer verilen lise ve dengi mesleki ve teknik eğitim okulu mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

#8. Lise ve dengi okul mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

#9. Hangisi sigortacılığın temel prensiplerindendir?

#10. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi üyeleri kaç kişidir?

#11. Sigorta acentesi aşağıdaki görevlerden hangisini yapar?

#12. Sigortacılıkta Büyük Sayılar Kanununa işlerlik kazandıracak şekilde riskdağıtımının mümkün olan en çok sayıya kadar yapılmasında amaç nedir?

#13. Sovtaj nedir?

#14. Uygunluk Belgesi nedir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi hayat grubunda faaliyette bulunan şirketlerin verebilecekleri teminat türü değildir?

#16. Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin seçimle belirlenen üyelerini kim seçer?

#17. Trafik sigortası ile kasko sigortası arasındaki farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#18. Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Bilgi Merkezinin alt birimlerinden birisidir?

#19. Teknik personel kamu istihdam programı uygulayan lise ve dengi okul mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

#20. Dört yıllık yüksek okul mezunu sigorta acentesi müdürleri için belirlenen asgari mesleki deneyim süresi ne kadar olmalıdır?

TESTi BiTiR

Results

 

 

HD Quiz powered by harmonic design

Segem Çıkmış Sorular -1

1. Aşağıdakilerden hangisi hayat grubunda faaliyette bulunan şirketlerin verebilecekleri teminat türü değildir?

A) Hayat
B) Sağlık
C) Ferdi Kaza
D) Yangın

Cevap: D) Yangın

 

2. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi aracıdır?

A) Sigorta acentesi
B) Sigorta eksperi
C) Aktüer
D) Prodüktör

Cevap:

A) Sigorta acentesi

3. Sigorta acentesi aşağıdaki görevlerden hangisini yapar?

A) Acente sigorta şirketlerinin sözleşmelerine aracılık eder.
B) Acente sözleşmenin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütür.
C) Acente sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olur.
D) Hepsi

Cevap: D) Hepsi

4. Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin seçimle belirlenen üyelerini kim seçer?

A) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi
B) TOBB
C) Hazine Müsteşarlığı
D) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Cevap:

A) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi

5. Sigorta şirketlerinin kendi risklerini kısmen veya tamamen devretmelerine yarayan işlem hangisidir?

A) Reasürans anlaşmaları yapmak

B) Çeşitli branşlarda üretim yapmak

C) Çok ortaklı şirkete dönüşmek

D) Sigortalıları ortak yapmak

Cevap

A) Reasürans anlaşmaları yapmak

Segem Çıkmış Sorular -1

6. Hangisi sigortacılığın temel prensiplerindendir?

A)Ölçülebilir risk

B) Tesadüfi Risk

C) Yasal Risk

D) Tazminat

Cevap: D) Tazminat

7. Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Bilgi Merkezinin alt birimlerinden birisidir?

A) Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi

B) Sigortacılık Eğitim Merkezi

C) Emeklilik Gözetim Merkezi

D) Sigorta Eksperi Yönlendirme Merkezi

Cevap:

A) Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi

8. Uygunluk Belgesi nedir?

A) Sigorta acentelerinin yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ile acenteler adına imza atmaya yetkili olanları gösterir belge

B) Müsteşarlıkça, Levhaya kaydı uygun görülen acenteler için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilen belge niteliğindeki yazı veya bilgi işlem ortamında verilen onay

C) Sigorta acenteleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenecek faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları gösterir belge

D) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdindeki Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Levhaya kaydı uygun görülen acenteler için düzenlediği belge

Cevap: B) Müsteşarlıkça, Levhaya kaydı uygun görülen acenteler için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilen belge niteliğindeki yazı veya bilgi işlem ortamında verilen onay

9. Bir sigorta uygulamasının teminat kapsamını, ek teminatlarını ve teminat dışı hallerini hangi düzenlemede bulabilirsiniz?

A) Türk Ticaret Kanununda
B) Yönetmeliklerde
C) Borçlar Kanununda
D) Sigorta Genel Şartlarında

Cevap: D) Sigorta Genel Şartlarında

10. Trafik sigortası ile kasko sigortası arasındaki farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Trafik sigortası zorunludur, kasko isteğe bağlıdır.
B) Trafik sigortası sorumluluk sigortasıdır, kasko sigortası mal sigortasıdır.
C) Trafik sigortası sigortalının zararını karşılar, kasko ise sigortalının üçüncü şahıslara verdiği zararı karşılar.
D)Trafik sigortası sigortalının üçüncü şahıslara verdiği zararı karşılar, kasko sigortası ise sigortalının zararını karşılar.

Cevap: C) Trafik sigortası sigortalının zararını karşılar, kasko ise sigortalının üçüncü şahıslara verdiği zararı karşılar.

11. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi üyeleri kaç kişidir?

A) 3
B) 5
C) 7
D) 9

Cevap: D) 9

Segem Çıkmış Sorular -1

12. Sigortacılıkta Büyük Sayılar Kanununa işlerlik kazandıracak şekilde riskdağıtımının mümkün olan en çok sayıya kadar yapılmasında amaç nedir?

A) Primi ödenebilir kılmak
B) Reasürans yapabilmek
C) Rekabet gücünü arttırmak
D) Kârlılığı arttırmak

Cevap:

A) Primi ödenebilir kılmak

13. Sovtaj nedir?

A) Sigortalı maldan arta kalan hurdanın ekonomik değeridir.
B) Hasarların ekonomik
değeridir.
C) Reasüröre devredilen risklerin ekonomik değeridir.
D) Saklama payının ekonomik değeridir.

Cevap:

A) Sigortalı maldan arta kalan hurdanın ekonomik değeridir.

14. Lise ve dengi okul mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

A) 2 yıl
B) 1 yıl
C) 6 ay
D) Aranmaz.

Cevap: B) 1 yıl

15. Müfredatında sigortacılıkla ilgili konulara yer verilen lise ve dengi mesleki ve teknik eğitim okulu mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

A) 2 yıl
B) 1 yıl
C) 6 ay
D) Aranmaz.

Cevap: C) 6 ay

Segem Çıkmış Sorular -1

16. Teknik personel kamu istihdam programı uygulayan lise ve dengi okul mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

A) 2 yıl
B) 1 yıl
C) 6 ay
D) Aranmaz.

Cevap: C) 6 ay

Çıkmış Sorular

17. Sigortacılıkla ilgili iki yıllık yüksek okul mezunu kişiler
de Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

A) 2 yıl
B) 1 yıl
C) 6 ay
D) Aranmaz.

Cevap: D) Aranmaz.

18. Dört yıllık yüksek öğretim mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

A) 2 yıl
B)1 yıl
C) 6 ay
D) Aranmaz.

Cevap: D) Aranmaz.

19. Dört yıllık yüksek okul mezunu sigorta acentesi müdürleri için belirlenen asgari mesleki deneyim süresi ne kadar olmalıdır?

A) 2 yıl
B) 1,5 yıl
C) 6 ay
D) Aranmaz.

Cevap: B) 1,5 yıl

20. Sigortacılıkla ilgili dört yıllık yüksek okul mezunu sigorta acentesi müdürleri için belirlenen asgari mesleki deneyim süresi ne kadar olmalıdır?

A) 2 yıl
B) 1,5 yıl
C) 6 ay
D) Aranmaz.

Cevap: D) Aranmaz.

Segem çıkmış sorular

Segem Online Test-1 Segem Online Test-2
Segem Online Test-3 Segem Online Test-4
Segem Çıkmış Sorular
Segem Online Deneme Sınavları
Segem çıkmış sorular
SEGEM Grubu

SEGEM Online Testler, Kısa Testler

Segem Test-1 Segem Test-2
Segem Test-3 Segem Test-4
Segem Test-5 Segem Test-6
Segem Test-7 Segem Test-8
Segem Test-9 Segem Test-10
SEGEM Sınav Soruları SİGORACILIK TEKNİK TERİMLER

Segem Hazırlık Testleri Online

SEGEM Hazırlık Testi -1 SEGEM Hazırlık Testi-2
SEGEM Hazırlık Testi-3 SEGEM Hazırlık Testi-4
SEGEM Hazırlık Testi-5 SEGEM Hazırlık Testi-6
SEGEM Hazırlık Testi-7 SEGEM Hazırlık Testi-8
SEGEM Hazırlık Testi-9 SEGEM Hazırlık Testi-10

SİGORTA ACENTELERİ EĞİTİM PROGRAMI(pdf)

Facebook
Facebook SEGEM ÇIKMIŞ SORULAR GRUBU

Editor

Editör

One thought on “Segem Çıkmış Sorular -1

 • Mayıs 14, 2020 tarihinde, saat 1:58 pm
  Permalink

  Dört yıllık yüksek okul mezunu sigorta acentesi müdürleri için belirlenen asgari mesleki deneyim süresi ne kadar olmalıdır?
  A) 2 yıl
  B) 1,5 yıl
  C) 6 ay
  D) Aranmaz.
  Cevap: B) 1,5 yıl

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: