SEGEM

Segem Çıkmış Sorular -1

Segem Çıkmış Sorular -1

Segem_Çıkmış_Sorular-1

#1. Teknik personel kamu istihdam programı uygulayan lise ve dengi okul mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

#2. Dört yıllık yüksek öğretim mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

#3. Aşağıdakilerden hangisi hayat grubunda faaliyette bulunan şirketlerin verebilecekleri teminat türü değildir?

#4. Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin seçimle belirlenen üyelerini kim seçer?

#5. Uygunluk Belgesi nedir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Bir sigorta uygulamasının teminat kapsamını, ek teminatlarını ve teminat dışı hallerini hangi düzenlemede bulabilirsiniz?

#7. Sigortacılıkla ilgili dört yıllık yüksek okul mezunu sigorta acentesi müdürleri için belirlenen asgari mesleki deneyim süresi ne kadar olmalıdır?

#8. Sigorta acentesi aşağıdaki görevlerden hangisini yapar?

#9. Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Bilgi Merkezinin alt birimlerinden birisidir?

#10. Sigortacılıkta Büyük Sayılar Kanununa işlerlik kazandıracak şekilde riskdağıtımının mümkün olan en çok sayıya kadar yapılmasında amaç nedir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi üyeleri kaç kişidir?

#12. Hangisi bir hayat sigortası branşı değildir?

d ) Emniyeti Suistimal Sigortası

 

Segem 2023 Eylül sorusu

Not: soruyu daha önce açıköğretim fakültelerinini bankjacılık bölümü için hazırladığımız için 5 tane şık koymuşuz. SEGEM sınavında 4 tane şık olur.

 

#13. Hangisi sigortacılığın temel prensiplerindendir?

#14. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi aracıdır?

#15. Trafik sigortası ile kasko sigortası arasındaki farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Sigortacılıkla ilgili iki yıllık yüksek okul mezunu kişiler de Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

#17. EMTEA NAKLİYAT Sigortası, sigortalı malların olası zararlarını kapsar. EMTEA NAKLİYAT Sigortası kapsamı dikkate alındığında, aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu sigortanın kapsamı dışındadır? - I- Sigoralı malların fırtınadan, geminin batmasından veya karaya vurmak vehayut kaya veya sığlığa bindirmek gibi haller - II- Geminin sabit, seyyar veya sabih bir cisme (buz dahil) çarpmasından - III- Malın denize atılmasından - IV- Yangından, inflaktan

Cevap : c) Yalnız III

I- Sigortalı malların fırtınadan, geminin batmasından veya karaya vurmak ve ya kaya veya sığlığa bindirmek gibi haller:

Bu tip olaylar genellikle nakliyat sigortası kapsamına dahildir. Bu nedenle seçenek 1 kapsam içindedir.

III- Geminin sabit, seyyar veya sabih bir cisme (buz dahil) çarpmasından:

Bu da nakliyat sigortasının tipik kapsamına giren bir durumdur. Bu nedenle seçenek 2 de kapsam içindedir.
III- Malın denize atılmasından:

Bu durum, nakliyat sigortasının olağan kapsamına dahil edilmeyebilir çünkü bu tip olaylar genellikle kasıtlı zararlar veya kusurlar sonucu meydana gelir. Dolayısıyla, seçenek 3 kapsam dışındadır.

IV- Yangından, inflaktan: Bu tür olaylar genellikle nakliyat sigortasının kapsamına dahil edilir. Bu nedenle seçenek 4 de kapsam içindedir.

#18. Dört yıllık yüksek okul mezunu sigorta acentesi müdürleri için belirlenen asgari mesleki deneyim süresi ne kadar olmalıdır?

#19. Sigorta şirketlerinin kendi risklerini kısmen veya tamamen devretmelerine yarayan işlem hangisidir?

 

Cevap :A) Reasürans anlaşmaları yapmak

Segem 2022 Kasım sorusu

#20. Sovtaj nedir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#21. Lise ve dengi okul mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

#22. Müfredatında sigortacılıkla ilgili konulara yer verilen lise ve dengi mesleki ve teknik eğitim okulu mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

 

 

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Segem Çıkmış Sorular -1

1. Aşağıdakilerden hangisi hayat grubunda faaliyette bulunan şirketlerin verebilecekleri teminat türü değildir?

A) Hayat
B) Sağlık
C) Ferdi Kaza
D) Yangın

Cevap: D) Yangın

 

2. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi aracıdır?

A) Sigorta acentesi
B) Sigorta eksperi
C) Aktüer
D) Prodüktör

Cevap:

A) Sigorta acentesi

3. Sigorta acentesi aşağıdaki görevlerden hangisini yapar?

A) Acente sigorta şirketlerinin sözleşmelerine aracılık eder.
B) Acente sözleşmenin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütür.
C) Acente sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olur.
D) Hepsi

Cevap: D) Hepsi

4. Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin seçimle belirlenen üyelerini kim seçer?

A) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi
B) TOBB
C) Hazine Müsteşarlığı
D) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Cevap:

A) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi

5. Sigorta şirketlerinin kendi risklerini kısmen veya tamamen devretmelerine yarayan işlem hangisidir?

A) Reasürans anlaşmaları yapmak

B) Çeşitli branşlarda üretim yapmak

C) Çok ortaklı şirkete dönüşmek

D) Sigortalıları ortak yapmak

Cevap

A) Reasürans anlaşmaları yapmak

Segem Çıkmış Sorular -1

6. Hangisi sigortacılığın temel prensiplerindendir?

A)Ölçülebilir risk

B) Tesadüfi Risk

C) Yasal Risk

D) Tazminat

Cevap: D) Tazminat

7. Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Bilgi Merkezinin alt birimlerinden birisidir?

A) Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi

B) Sigortacılık Eğitim Merkezi

C) Emeklilik Gözetim Merkezi

D) Sigorta Eksperi Yönlendirme Merkezi

Cevap:

A) Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi

8. Uygunluk Belgesi nedir?

A) Sigorta acentelerinin yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ile acenteler adına imza atmaya yetkili olanları gösterir belge

B) Müsteşarlıkça, Levhaya kaydı uygun görülen acenteler için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilen belge niteliğindeki yazı veya bilgi işlem ortamında verilen onay

C) Sigorta acenteleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenecek faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları gösterir belge

D) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdindeki Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Levhaya kaydı uygun görülen acenteler için düzenlediği belge

Cevap: B) Müsteşarlıkça, Levhaya kaydı uygun görülen acenteler için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilen belge niteliğindeki yazı veya bilgi işlem ortamında verilen onay

9. Bir sigorta uygulamasının teminat kapsamını, ek teminatlarını ve teminat dışı hallerini hangi düzenlemede bulabilirsiniz?

A) Türk Ticaret Kanununda
B) Yönetmeliklerde
C) Borçlar Kanununda
D) Sigorta Genel Şartlarında

Cevap: D) Sigorta Genel Şartlarında

10. Trafik sigortası ile kasko sigortası arasındaki farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Trafik sigortası zorunludur, kasko isteğe bağlıdır.
B) Trafik sigortası sorumluluk sigortasıdır, kasko sigortası mal sigortasıdır.
C) Trafik sigortası sigortalının zararını karşılar, kasko ise sigortalının üçüncü şahıslara verdiği zararı karşılar.
D)Trafik sigortası sigortalının üçüncü şahıslara verdiği zararı karşılar, kasko sigortası ise sigortalının zararını karşılar.

Cevap: C) Trafik sigortası sigortalının zararını karşılar, kasko ise sigortalının üçüncü şahıslara verdiği zararı karşılar.

11. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi üyeleri kaç kişidir?

A) 3
B) 5
C) 7
D) 9

Cevap: D) 9

Segem Çıkmış Sorular -1

12. Sigortacılıkta Büyük Sayılar Kanununa işlerlik kazandıracak şekilde riskdağıtımının mümkün olan en çok sayıya kadar yapılmasında amaç nedir?

A) Primi ödenebilir kılmak
B) Reasürans yapabilmek
C) Rekabet gücünü arttırmak
D) Kârlılığı arttırmak

Cevap:

A) Primi ödenebilir kılmak

13. Sovtaj nedir?

A) Sigortalı maldan arta kalan hurdanın ekonomik değeridir.
B) Hasarların ekonomik
değeridir.
C) Reasüröre devredilen risklerin ekonomik değeridir.
D) Saklama payının ekonomik değeridir.

Cevap:

A) Sigortalı maldan arta kalan hurdanın ekonomik değeridir.

14. Lise ve dengi okul mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

A) 2 yıl
B) 1 yıl
C) 6 ay
D) Aranmaz.

Cevap: B) 1 yıl

15. Müfredatında sigortacılıkla ilgili konulara yer verilen lise ve dengi mesleki ve teknik eğitim okulu mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

A) 2 yıl
B) 1 yıl
C) 6 ay
D) Aranmaz.

Cevap: C) 6 ay

Segem Çıkmış Sorular -1

16. Teknik personel kamu istihdam programı uygulayan lise ve dengi okul mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

A) 2 yıl
B) 1 yıl
C) 6 ay
D) Aranmaz.

Cevap: C) 6 ay

Çıkmış Sorular

17. Sigortacılıkla ilgili iki yıllık yüksek okul mezunu kişiler
de Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

A) 2 yıl
B) 1 yıl
C) 6 ay
D) Aranmaz.

Cevap: D) Aranmaz.

18. Dört yıllık yüksek öğretim mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

A) 2 yıl
B)1 yıl
C) 6 ay
D) Aranmaz.

Cevap: D) Aranmaz.

19. Dört yıllık yüksek okul mezunu sigorta acentesi müdürleri için belirlenen asgari mesleki deneyim süresi ne kadar olmalıdır?

A) 2 yıl
B) 1,5 yıl
C) 6 ay
D) Aranmaz.

Cevap: B) 1,5 yıl

20. Sigortacılıkla ilgili dört yıllık yüksek okul mezunu sigorta acentesi müdürleri için belirlenen asgari mesleki deneyim süresi ne kadar olmalıdır?

A) 2 yıl
B) 1,5 yıl
C) 6 ay
D) Aranmaz.

Cevap: D) Aranmaz.

Segem çıkmış sorular

Segem Online Test-1 Segem Online Test-2
Segem Online Test-3 Segem Online Test-4
Segem Çıkmış Sorular
Segem Online Deneme Sınavları
Segem çıkmış sorular
SEGEM Grubu

SEGEM Online Testler, Kısa Testler

Segem Test-1 Segem Test-2
Segem Test-3 Segem Test-4
Segem Test-5 Segem Test-6
Segem Test-7 Segem Test-8
Segem Test-9 Segem Test-10
SEGEM Sınav Soruları SİGORACILIK TEKNİK TERİMLER

Segem Hazırlık Testleri Online

SEGEM Hazırlık Testi -1 SEGEM Hazırlık Testi-2
SEGEM Hazırlık Testi-3 SEGEM Hazırlık Testi-4
SEGEM Hazırlık Testi-5 SEGEM Hazırlık Testi-6
SEGEM Hazırlık Testi-7 SEGEM Hazırlık Testi-8
SEGEM Hazırlık Testi-9 SEGEM Hazırlık Testi-10

SİGORTA ACENTELERİ EĞİTİM PROGRAMI(pdf)

Facebook
Facebook SEGEM ÇIKMIŞ SORULAR GRUBU

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: