Özel Eğitime Giriş Final Soruları, Özet ve Konu Testi (8-14)

Özel Eğitime Giriş Final Soruları, Özet ve Konu Testi ( 8 – 14 )

Ünite-8

Özel Eğitime Giriş 8-14

1. Aşağıdakilerden hangisi sınıfında az gören öğrenci bulunan öğretmenin, çocuğun yönelim ve bağımsız hareket etme becerilerini desteklemek için yaptıklarından biri değildir ?

A ) Öğrenci bina içinde/dışında hareket ederken (ışık değişimi/parlayan zemin, kalabalık vb. durumlarda gözlemlemek

B ) Merdivenlerin kenarlarına, cam kapılara, elektrik düğmelerine vb. renkli şerit yapıştırmak

C ) Karanlık ortamlarda ve gece bağımsız hareket becerilerine ihtiyacı varsa, bunların öğretimi yapmak

D ) Şekil-zeminin zıt renklerde olacağı çevresel düzenlemeler (örneğin, yemek masasında, masayla zıt renkte bir servisin kullanılması) yapmak

E ) Yazılı materyalleri okurken ya da yazarken (sınav vb.) zaman tanımak, kısa molalar vermek

Cevap: E ) Yazılı materyalleri okurken ya da yazarken (sınav vb.) zaman tanımak, kısa molalar vermek

2. Aşağıdakilerden hangisi sınıfında az gören öğrenci bulunan öğretmenin, çocuğun akademik becerilerini geliştirmek için yaptıklarından biri değildir ?

A ) Tahtaya yakın, sınıfın aydınlık yerinde ve pencereye arkası dönük oturtmak,

B ) Okuyacağı yazı, okuma standı (yazıyı göz hizasına kaldırmasını sağlayan) üzerine yerleştirmek

C ) Okuyacağı yazıya odaklanmasını sağlayan ve kâğıdın üzerine pencere gibi açılan boşluktan görmesini sağlayan “okuma pencereleri” hazırlamak

D ) Görsel materyaller hazırlanırken, şekil-zemin zıtlığına dikkat etmek

E ) Sınıf ortamında engeller olmamasını sağlamak

Cevap: E ) Sınıf ortamında engeller olmamasını sağlamak

3. Aşağıdakilerden hangisi sınıfında kör/dokunsal öğrenci bulunan öğretmenin, çocuğun akademik becerilerini geliştirmek için yaptıklarından biri değildir ?

A ) Okumaya hazırlık için; dokunsal parmak duyarlılığı, nesne kitabı inceleme vb. çalışmalar yaptırmak

B ) Tahtaya yazılan yazılar, görsel sunumları (video vb.) sözel olarak açıklamak, yazıların Braille kopyasını vermek

C ) Derslerde ses kaydı almak ve not tutmasını (bilgisayar/tablet vb. araçlarl A ) sağlamak

D ) Dinleme becerileriyle ilgili çalışmalar yapmak

E ) Sınıf içinde yapılan herhangi bir değişikliği öğrenciye haber vermek

Cevap: E ) Sınıf içinde yapılan herhangi bir değişikliği öğrenciye haber vermek

4. Aşağıdakilerden hangisi sınıfında kör/dokunsal öğrenci bulunan öğretmenin, çocuğun yönelim ve bağımsız hareket etme becerilerini geliştirmek için yaptıklarından biri değildir ?

A ) İşitsel, dokunsal, kinestetik vb. duyulara yönelik ayırt etme çalışmaları yapmak

B ) Okul içinde ve dışında karşılaşacağı nesnelere (kalorifer peteği, ağaç vb.) dokundurtmak

C ) Pozisyon, beden vb. kavramlar öğretmek

D ) Rota öğretimine yer verilmek

E ) Kendini yönetme stratejileri ve akran öğretimi çalışmalarına yer vermek

Cevap: E ) Kendini yönetme stratejileri ve akran öğretimi çalışmalarına yer vermek

5. Ailelerin özel gereksinimli çocukların doğumuyla birlikte gösterdikleri tepkileri ele alan aşama modeline göre, aşağıdakilerden hangisi ailelerin birinci aşamada gösterdikleri tepkilerden biri değildir ?

A ) Şok

B ) Reddetme

C ) Acı çekme

D ) Depresyon

E ) Kabul ve uyum

Cevap: Kabul ve uyum

Özel Eğitime Giriş Final Soruları, Özet ve Konu Testi ( 8 – 14 )

Ünite-9

Bölüm Özeti

İlgili bölümün özetine, konunun devamı olan 10. bölümün sonunda yer verilmiştir.

1. Dış ve orta kulaktaki engellemeler (kulak kanalının herhangi bir nedenle bloke olması, kulak zarının yırtılması, kemikçiklerin olmaması vb.) ses titreşimlerinin iç kulağa (kokley A ) tam iletilememesine ve gelen akustik uyaranların tam algılanamamasına neden olur. Verilen açıklama hangi tür işitme yetersizliği ile ilgilidir ?

A ) İletim tipi işitme kaybı

B ) Duyu Sinirsel tipi işitme kaybı

C ) Merkezi işitme kayıpları

D ) Karışık işitme kaybı

E ) Mixed işitme kaybı

Cevap: A ) İletim tipi işitme kaybı

2. Akustik uyaranların beynin işitme merkezinde işlemlenememesi ve anlaşılmamasıdır. Verilen açıklama hangi tür işitme yetersizliği ile ilgilidir ?

A ) İletim tipi işitme kaybı

B ) Duyu Sinirsel tipi işitme kaybı

C ) Merkezi işitme kayıpları

D ) Karışık işitme kaybı

E ) Mixed işitme kaybı

Cevap: C ) Merkezi işitme kayıpları

3. Aşağıdakilerden hangisi işitme yetersizliği ile ilgili değildir ?

A ) Ototoksit ilaçlar

B ) Otitis media

C ) Koklear implant

D ) Beyin sapı odyometresi

E ) Braille alfabesi

Cevap: E ) Braille alfabesi

4. Aşağıdaki seçeneklerde sınıfında işitme yetersizliğine sahip öğrencisi bulunan öğretmenin dinleme ortamı ile ilgili dikkat etmesi gereken noktalar verilmiştir. Verilenlerden hangisi yanlıştır ?

A ) Sınıf öğretmeni öğrencinin iyi işiten kulağı tarafında oturmalıdır.

B ) Konuşmacı dinleyici uzaklığı ideal bir mesafede olmalıdır (mikrofondan 15 cm. uzaklıkt A ) .

C ) Öğretmen hızlı ve yüksek sesle konuşmalıdır.

D ) Konuşmacının sesi sınıfın en uzak noktasındaki dinleyiciye çevre gürültüsünden en az 15 dB daha yüksek olarak ulaşmalıdır

E ) Ses-gürültü oranı sınıfın herhangi bir noktasında +15 dB’den düşük olmamalıdır

Cevap: C ) Öğretmen hızlı ve yüksek sesle konuşmalıdır.

5. Tıbbi tarama testinden geçemeyen bebekler, ileri tetkikler için sağlık kuruluşlarının hangi servislerine yönlendirilmektedir.

A ) Kulak Burun Boğaz (KB B )

B ) Çocuk

C ) Kadın doğum

D ) Psikiyatri

E ) Nöroloji

Cevap: A ) Kulak Burun Boğaz (KB B )

Özel Eğitime Giriş Final Soruları, Özet ve Konu Testi ( 8 – 14 )

Ünite-10

Özel Eğitime Giriş Final Soruları, Özet ve Konu Testi ( 8 – 14 )

1. Yapılandırmacı yaklaşımın özelliklerine uygun yöntemlerden birisi 5E yöntemidir. Bu yöntem 5 evrede gerçekleşir. Bu açıklamaya göre hangi seçenekte bu evreler doğru sırayla verilmiştir ?

A ) Keşfetme, Giriş, Açıklama, Derinleştirme, Değerlendirme

B ) Açıklama, Giriş, Keşfetme, Derinleştirme, Değerlendirme

C ) Giriş, Açıklama, Keşfetme, Derinleştirme, Değerlendirme

D ) Giriş, Keşfetme, Açıklama, Değerlendirme, Derinleştirme

E ) Giriş, Keşfetme, Açıklama, Derinleştirme, Değerlendirme

Cevap: E ) Giriş, Keşfetme, Açıklama, Derinleştirme, Değerlendirme

2. Öğretmenin öğrencilerinin bilgilerini ve deneyimlerini hatırlaması için yardımcı olduğu ve önceki bilgilerden yola çıkarak yeni bilgilerin öğrenilmesi için çalışmalar yaptığı evredir. Açıklaması izlenen şekilde verilen yapılandırmacı yaklaşıma dayalı 5E yönteminin evresi aşağıdakilerden hangisidir ?

A ) Keşfetme

B ) Giriş

C ) Açıklama

D ) Derinleştirme

E ) Değerlendirme

Cevap: B ) Giriş

3. Öğrenci öğretmeninden aldığı destek ve yardımla öğrendiği bilgileri sözlü anlatım, gösteri gibi anlatım yöntemleriyle açıklar. Açıklaması izlenen şekilde verilen yapılandırmacı yaklaşıma dayalı 5E yönteminin evresi aşağıdakilerden hangisidir ?

A ) Keşfetme

B ) Giriş

C ) Açıklama

D ) Derinleştirme

E ) Değerlendirme

Cevap: C ) Açıklama

4. Bu model ortak öğrenme hedeflerini gerçekleştirmek için öğrencilerin küçük gruplar oluşturduğu, işbirliği yaparak ortak bir amaç için çalıştığı bir öğrenme şeklidir. İzlenen açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir ?

A ) 5E yöntemi

B ) İşbirliğine dayalı öğrenme

C ) Keşif yoluyla öğrenme

D ) Buluş yoluyla öğrenme

E ) Doğrudan öğretim

Cevap: B ) İşbirliğine dayalı öğrenme

5. Bu yöntemde, öğretmenin yol göstermesi önemli olup öğrencinin kendisine verilen ipuçlarını kullanarak aktif olarak öğrenmesine odaklanılmaktadır. Öğretmenin rolü öğrenciye rehberlik etmektir. Öğrenci pasif değildir. İzlenen açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir ?

A ) 5E yöntemi

B ) İşbirliğine dayalı öğrenme

C ) Buluş yoluyla öğrenme (Keşfetme yoluyla öğrenm E )

D ) Yapılandırmacı yaklaşım

E ) Doğrudan öğretim

Cevap: C ) Buluş yoluyla öğrenme (Keşfetme yoluyla öğrenm E )

Özel Eğitime Giriş Final Soruları, Özet ve Konu Testi ( 8 – 14 )

Ünite-11

Özel Eğitime Giriş Final Soruları, Özet ve Konu Testi ( 8 – 14 )

1. Ayrımsal Üstün Zekâ ve Üstün Yetenek Kuramına göre, aşağıdakilerden hangisi üstün zeka ya da doğal yetenek alanlarından biri değildir ?

A ) Zihinsel

B ) Yaratıcılık

C ) Duyusal-motor

D ) Sosyo-duyuşsal

E ) Doğacı zeka alanı

Cevap: E ) Doğacı zeka alanı

2. Çocuk veya genç yetişkinin zekâ düzeyi ile duygusal veya fiziksel olgunlaşması arasında olan büyük farka verilen addır. Verilen açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir ?

A ) Gelişim

B ) Savant

C ) Deha

D ) Asenkron Gelişim

E ) Senkron gelişim

Cevap: D ) Asenkron Gelişim

3. Aşağıdakilerden hangisinde özel yetenekli öğrencileri tanılama süreci aşamaları sırasıyla verilmiştir ?

A ) Gözlemleme, değerlendirme, karar verme, hizmet

B ) Değerlendirme, gözlemleme, karar verme, hizmet

C ) Karar verme, gözlemleme, değerlendirme, hizmet

D ) Hizmet, gözlemleme, değerlendirme, karar verme

E ) Gözlemleme, karar verme, değerlendirme, hizmet

Cevap: A ) Gözlemleme, değerlendirme, karar verme, hizmet

4. Türkiye’de özel yetenekli öğrenciler okula erken başlama ve sınıf atlama seçeneklerinden faydalanabilmektedir. Verilen açıklama özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerine yönelik farklılaştırmaları ile ilgili takip edilen yollardan hangisine aittir ?

A ) Gruplama

B ) Hızlandırma

C ) Zenginleştirme

D ) Sınıflama

E ) Detaylandırma

Cevap: B ) Hızlandırma

5. Üniversitelerde oluşturulan sınıflarda özel yetenekli öğrencilere üniversite düzeyindeki temel dersler verilir. Başarılı olunan dersler üniversite yıllarında ders kredisi olarak kullanılır. Açıklaması verilen hızlandırma türünün adı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir ?

A ) Onur Sınıfı

B ) İkili Kayıt

C ) Üstten Ders Alma

D ) Sınavla Ders Geçme

E ) Online Ders

Cevap: A ) Onur Sınıfı

Özel Eğitime Giriş Final Soruları, Özet ve Konu Testi ( 8 – 14 )

Ünite-12

1. “Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan birey” Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir ?

A ) Üstün yetenek

B ) İşitme yetersizliği

C ) Görme yetersizliği

D ) Zihinsel yetersizlik

E ) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

Cevap: D ) Zihinsel yetersizlik

2. Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı (ME B ) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde geçen zeka bölümü esas alınarak yapılan sınıflamalardan biri değildir ?

A ) Hafif düzeyde zihin yetersizliği

B ) Orta düzeyde zihin yetersizliği

C ) Ağır düzeyde zihin yetersizliği

D ) Çok ağır düzeyde zihin yetersizliği

E ) Yaygın desteğe gereksinimi olan bireyler

Cevap: E ) Yaygın desteğe gereksinimi olan bireyler

3. Ülkemizde çocukların özel eğitim hizmetlerine ihtiyacı olup olmadığını ayrıntılı değerlendirme ile ortaya çıkaran kurum aşağıdakilerden hangisidir ?

A ) MEB

B ) Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM)

C ) Destek birimi

D ) BEP birimi

E ) İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Cevap: B ) Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM)

4. Öğretmen Ayşe ilkokul 2.sınıfa devam eden Ali’nin, okuma-yazmada ilkokul 1. sınıf program amaçlarını karşılayan bir öğrenci olduğunu ortaya çıkarmış ve uygulayacağı müdahale programını, 2. sınıf amaçları yerine, 1. sınıf programın amaçlarına göre yapmayı planlamıştır. Buna göre Öğretmen Ayşe hangi alanda uyarlama yapmayı planlamıştır ?

A ) Programda

B ) Sınıf yönetiminde

C ) Öğretimsel süreçlerde

D ) Sınıf çevresinde

E ) Öğretim yöntem ve tekniklerinde

Cevap: A ) Programda

5. Bir öğretim yılı sonunda öğrenciden kazanmasını istediğimiz davranışlardır. Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir ?

A ) Uzun dönemli hedefler

B ) Kısa dönemli hedefler

C ) Kazanımlar

D ) Kısa dönemli amaçlar

E ) Alt amaçlar

Cevap: A ) Uzun dönemli hedefler

Özel Eğitime Giriş Final Soruları, Özet ve Konu Testi ( 8 – 14 )

Ünite-13

Özel Eğitime Giriş

1. Pekiştireç kullanma, düzenli ve doğrudan değerlendirme yapma, öğrenme ilkelerinde uzmanlaşma, öğretilecek beceriyi beceri analizi yaparak daha küçük basamaklara bölme ve önkoşul becerilerin öğretimi gibi öğeleri içeren, öğretmen merkezli ancak öğrencilerin de derse aktif olarak katıldığı bir yöntemdir. Bilgisi verilen öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir ?

A ) 5E yöntemi

B ) İşbirliğine dayalı öğrenme

C ) Buluş yoluyla öğrenme (Keşfetme yoluyla öğrenm E )

D ) Yapılandırmacı yaklaşım

E ) Doğrudan öğretim

Cevap: E ) Doğrudan öğretim

2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğrudan öğretim yöntemi basamakları sırasıyla verilmiştir ?

A ) Gereksinim oluşturma, model olma, rehberli uygulamalar, bağımsız uygulamalar

B ) Model olma, gereksinim oluşturma, rehberli uygulamalar, bağımsız uygulamalar

C ) Model olma, rehberli uygulamalar, gereksinim oluşturma, bağımsız uygulamalar

D ) Bağımsız uygulamalar, gereksinim oluşturma, model olma, rehberli uygulamalar

E ) Gereksinim oluşturma, model olma, bağımsız uygulamalar, rehberli uygulamalar

Cevap: A ) Gereksinim oluşturma, model olma, rehberli uygulamalar, bağımsız uygulamalar

3. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan öğretim yöntemini kullanan öğretmenin yapması gerekenlerden değildir ?

A ) Bir önceki derste anlatılanları özetleme

B ) Ev ödevlerini kontrol etme

C ) Dersin amaçlarını açıklama

D ) Grupla çalışabilmeye yönelik sınıf içi düzenlemeler yapma

E ) Konu ile ilgili bol örnekler verme

Cevap: D ) Grupla çalışabilmeye yönelik sınıf içi düzenlemeler yapma

4. Ayşe Hanım ilkokula devam eden 8 yaşındaki kızının 4 yaşında konuştuğunu, arkadaşları ile oyun kurmakta zorlandığını, okuma yazma becerilerini kazanamadığını söylemektedir. Bu söylemlere göre Ayşe Hanımın kızı hangi yetersizlik türüne sahip olabilir ?

A ) Hiperaktivite

B ) İşitme yetersizliği

C ) Görme yetersizliği

D ) Dürtüsellik

E ) Zihinsel yetersizlik

Cevap: E ) Zihinsel yetersizlik

5. Aşağıdakilerden hangisinde sınıfında zihinsel yetersizliğe sahip çocuklar bulunan öğretmenlerin yapması gerekenlerden biri değildir ?

A ) Etiketlemekten kaçınmalı

B ) Yeterliliklerini ön plana çıkarmalı

C ) Öğretim sırasında öncelikle dikkatini çekmeli

D ) Öğretimde 5 duyuyu kullanmalı

E ) Tekrarlara çok yer vermemeli

Cevap: E ) Tekrarlara çok yer vermemeli

Özel Eğitime Giriş Final Soruları, Özet ve Konu Testi ( 8 – 14 )

Ünite-14

Özel Eğitime Giriş Final Soruları, Özet ve Konu Testi ( 8 – 14 )

Astım ise, nefes yolunun tıkanıklığı, öksürme, hırıltılı solunum, aşırı duyarlılık ve nefes darlığı ile kendini belli eden kronik bir akciğer hastalığıdır. Astımın dört türü görülmektedir:

A ) Hafif düzeyde ve aralıklı,

B ) Hafif düzeyde ve ısrarlı,

C ) Orta düzeyde ve ısrarlı ve

D ) Ağır düzeyde ve ısrarlı.

1-İstem dışı hareketler ve duruşla ilgili bir yetersizliktir. Beynin büyümesindeki anormallik ya da beyinde olan bir lezyon ile oluşan kalıcı bir durumdur.
Omurilikteki bir bozukluğu anlatmaktadır.
Kanda çok fazla glukoz olduğu anlamına gelir.
Nefes yolunun tıkanıklığı, öksürme, hırıltılı solunum, aşırı duyarlılık ve nefes darlığı ile kendini belli eden kronik bir akciğer hastalığıdır.
Açıklaması verilen yetersizlik ve süreğen hastalıkların adları hangi seçenekte doğru bir şekilde sıralanmaktadır ?

A ) Spina bifida, serebral palsi, diyabet(şeker) hastalığı, astım

B ) Diyabet ( şeker ) hastalığı, spina bifida, serebral palsi, astım

C ) Astım Spina bifida, serebral palsi, diyabet(şeker) hastalığı

D ) Serebral palsi, diyabet ( şeker ) hastalığı, astım Spina bifida

E ) Serebral palsi, spina bifida, diyabet(şeker) hastalığı, astım

Cevap: E ) Serebral palsi, spina bifida, diyabet(şeker) hastalığı, astım

2. Israrlı kusma
Devamlı huysuz olma
Emme bozukluğu
Etraftan gelen uyarılara cevap vermeme
Nöbetlerin olması
1 aylık bebekte yukarıdaki belirtiler varsa aşağıda verilen durumlardan hangisinin olabileceği düşünülür ?

A ) Serebral palsi

B ) Spina bifida

C ) Diyabet ( şeker ) hastalığı

D ) Astım

E ) Epilepsi

Cevap: A ) Serebral palsi

3.
Susama
Sık idrar çıkma
Aşırı açlık
Açıklanamayan kilo kaybı
İdrarda ketonlar (ketonlar, yeterli insülin olmadığında kas ve yağların parçalanması sonucu oluşan yan üründür)
Yukarıda belirtilerinden örnekler verilen durumun adı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir ?

A ) Serebral palsi

B ) Spina bifida

C ) Diyabet ( şeker ) hastalığı

D ) Astım

E ) Epilepsi

Cevap: C ) Diyabet( şeker ) hastalığı

4. Tip I diyabet en sık kaç yaş arası çocuk ve gençlerde görülmektedir ?

A ) 0-3 yaş

B ) 3-5 yaş

C ) 3-6 yaş

D ) 10-18 yaş

E ) 6-7 yaş

Cevap: D ) 10-18 yaş

5. Vücutta kan şekerinin düzenlenmesinde rol oynayan ve pankreasın beta hücrelerinden salgılanan hormon aşağıdakilerden hangisidir ?

A ) İnsülin

B ) Troid hormonları

C ) Oksitosin

D ) Melatonin

E ) Endorfin

Cevap: A ) İnsülin

Çocuk Gelişimi - facebook çocuk gelişimi

 

Editor

Editör

One thought on “Özel Eğitime Giriş Final Soruları, Özet ve Konu Testi (8-14)

 • Haziran 2, 2020 tarihinde, saat 6:41 pm
  Permalink

  Vücutta kan şekerinin düzenlenmesinde rol oynayan ve pankreasın beta hücrelerinden salgılanan hormon aşağıdakilerden hangisidir ?

  A ) İnsülin

  B ) Troid hormonları

  C ) Oksitosin

  D ) Melatonin

  E ) Endorfin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: