Bilimsel Araştırma Teknikleri 2019 Final Soruları

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2019 Final Soruları

Bilimsel Araştırma Teknikleri Final Soruları
 
1) Veri kayıtları ile ilgili olarak “cevaplayıcının diğer cevapları incelenerek, eksik cevabı için uygun bir cevap hesaplanır ve verilir” ifadesi eksik cevapların düzeltilmesi seçeneklerinden hangisidir?

A) Emsal cevap verme

B) Örneği silme

C) Nötr değer verme

D) Çoklu silme

E) İkili silme

Cevap:  A) Emsal cevap verme
2) Her ölçme birimi miktarı değişiklik göstermeyen hatalara ne ad verilir?

A) Sistematik hata

B) Sabit hata

C) Tesadüfi hata

D) Muhtemel hata

E) Tahmini hata

Cevap:  B) Sabit hata
3) Tüm mümkün cevapların önceden belirlendiği cevap formatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açık uçlu sorular

B) Yarı yapısal sorular

C) Yapısal sorular

D) Serbest cevaplı sorular

E) Yapısal olmayan sorular

Cevap:  C) Yapısal sorular
4)

I. Zaman

II. Emek

III. Bütçe

IV. Uzman araştırmacı

Hangisinin kısıtlı olması birincil verilerin toplanmasında zorluklara sebep olur?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) Hepsi

Cevap:  E) Hepsi
Bilimsel Araştırma Teknikleri 2019 Final Soruları
5) Bilimsel etik kurallarına uygun davranan, yaptığı araştırmada veri toplamada dürüst davranan kişi hangi bilimsel etik kuralına uymuştur?

A) Tutarlılık

B) Bilimsel dürüstlük

C) Uygunluk

D) Yeterlilik

E) Dengelilik

Cevap:  B) Bilimsel dürüstlük
6) Araştırma hakkında genel bilgilerin olduğu, amacının kullanılan yöntemin ve elde edilen bulguların kısa ve genel bir biçimde tanıtıldığı bölüm hangisidir?

A) Önsöz

B) Özet

C) Giriş

D) Kaynakça

E) Dizin

Cevap:  B) Özet
7) Anakütle parametresinin gerçek değeri ile anakütleden elde edilecek bütün örneklerden hesaplanacak ortalama değer arasındaki farkla ölçülen hata türü hangisidir?

A) Sabit hata

B) Anakütle hatası

C) Sistematik hata

D) Örneklem hatası

E) Analiz hatası

Cevap:  C) Sistematik hata
8) Standart ölçek ve yeni ölçek geliştirilen ölçek aynı anda bireylere uygulanır ve bireylerin her iki ölçekten aldıkları puanlara göre ilişki katsayı hesaplanması hangi yoldan gerçekleşmiştir?

A) Matematiksel yöntem ile

B) Fiziki yoldan

C) Mantık yolu ile

D) İstatistiki yoldan

E) Geometrik yoldan

Cevap:  D) İstatistiki yoldan
Bilimsel Araştırma Teknikleri 2019 Final Soruları
9) Anket ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bilimsel bilgi için en önemli temel kaynaklardır.

B) Araştırılmak istenen bir problem hakkında, yanıtlayıcılara görüşlerini almak için tasarlanan soru kağıdının yöneltilmesi ile yapılır.

C) Birincil veri toplamada en çok kullanılan yöntemdir.

D) Kişilerin görüşlerine / algılarına yönelik verileri toplamada en iyi yöntemdir.

E) Anket uygulamaları önceden tasarlanmış senaryoya dayalıdır.

Cevap:  E) Anket uygulamaları önceden tasarlanmış senaryoya dayalıdır.
10) Hangisi sosyal bilimlerde yapılan araştırma yöntemlerinde kullanılan temel ölçüm türlerinden değildir?

A) Eşit aralıklı ölçüm

B) Sınıflandırma

C) Oransal ölçüm

D) Mukayeseli ölçüm

E) Ordinal ölçüm

Cevap:  D) Mukayeseli ölçüm
11) Aşağıdakilerden hangisi kantitatif araştırma yönteminin özelliklerinden değildir?

A) Nicel yöntemler çoğunlukla sonuç odaklıdır.

B) Veri sayısal değerlere indirgenir.

C) Araştırma sözel yapılır ve sözel yorumlanır.

D) Dış değişkenlerin kontrolü nicel araştırmalarda çok önemlidir.

E) Sonuçların istatistiki olarak özetlenmesi tercih edilir.

Cevap:  C) Araştırma sözel yapılır ve sözel yorumlanır.
Bilimsel Araştırma Teknikleri 2019 Final Soruları
12) Bir araştırma probleminin çözümü için doğrulanması ya da yanlışlanması gereken önermeler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tez

B) Sözel modeller

C) Monografiler

D) Problem

E) Hipotez

Cevap:  E) Hipotez
13) Cevaplayıcıların belli veriler baz alınarak sınıflandırıldıkları araç veya mekanizmalar neyi ifade eder?

A) Hipotez

B) Ölçek

C) Geçerlik

D) Nesnellik

E) Yöntem

Cevap:  B) Ölçek
14) Ölçümün kesinliğinin yani hatalardan ne seviyede arındığının anlaşılması için çerçeve sağlayan model nedir?

A) Sabit skor

B) Doğru skor

C) Tesadüfi yöntem

D) Gözlenen skor

E) Ölçüm

Cevap:  B) Doğru skor
15) Kişisel tercihler, tutumlar, inançlar ve bekleyişler gibi verilerin analizinde hangisi kullanılır?

A) Çoklu regresyon analizi

B) Çoklu ayırma analizi

C) Kümeleme analizi

D) Çok boyutlu ölçekleme analizi

E) Çoklu varyans analizi

Cevap:  D) Çok boyutlu ölçekleme analizi
16) Yeni bir olay hakkında uygun kişiler, davranışlar ve durumların gözlenerek birincil verilerin elde edilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parametre

B) Odak grup

C) Gözlem

D) Görüşme

E) Veri analizi

Cevap:  C) Gözlem
Bilimsel Araştırma Teknikleri 2019 Final Soruları
17) Araştırmanın oluşturulmasında yararlanılan tüm kaynakların sistemli bir biçimde yazıldığı bölüm hangisidir?

A) Ekler

B) Dizin

C) İçindekiler

D) Kaynakça

E) Rapor

Cevap:  D) Kaynakça
18) Bağımsız değişkenin etkilediği değişken hangisidir?

A) Yarı bağımsız değişken

B) Örneklem

C) Bağımlı değişken

D) Yarı bağımlı değişken

E) Anket

Cevap:  C) Bağımlı değişken
19) Problemlere güvenilir çözümler aramak amacıyla, planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, çözümlenmesi, yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor edilmesi süreci nedir?

A) Tümdengelim

B) Yöntem

C) Teori

D) Bilimsel araştırma

E) Tümevarım

Cevap:  D) Bilimsel araştırma
20) Ankette yer alan soruların düzeni ile alakalı aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sorular ilgi uyandıran bir nitelikte olmalıdır.

B) Sorular mantıklı bir sıra izlemelidir.

C) Yaş ve maaş gibi tanımlayıcı bilgiler anketin sonunda istenmelidir.

D) Mahcup edici, can sıkıcı sorulara anketin sonunda yer verilmelidir.

E) Beklenen cevaplara yönelik ipuçları verilmedir

Cevap:  E) Beklenen cevaplara yönelik ipuçları verilmedir

TOEFL GRAMMAR

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2019 Final Soruları
AUZEF – Bilimsel Araştırma Teknikleri ANASAYFA

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER

SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU

İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU

Editor

Editör

One thought on “Bilimsel Araştırma Teknikleri 2019 Final Soruları

 • Mayıs 14, 2020 tarihinde, saat 12:49 pm
  Permalink

  Ankette yer alan soruların düzeni ile alakalı aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Sorular ilgi uyandıran bir nitelikte olmalıdır.

  B) Sorular mantıklı bir sıra izlemelidir.

  C) Yaş ve maaş gibi tanımlayıcı bilgiler anketin sonunda istenmelidir.

  D) Mahcup edici, can sıkıcı sorulara anketin sonunda yer verilmelidir.

  E) Beklenen cevaplara yönelik ipuçları verilmedir

  Cevap:  E) Beklenen cevaplara yönelik ipuçları verilmedir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: