Sosyal Psikoloji Ünite-10 Final Soruları

Sosyal Psikoloji Ünite-10 Final Soruları

Sosyal Psikoloji Ünite-10

1- İkna edici bir mesajın içeriğinde taşıması beklenen husus nedir? Büt-2015

Correct! Wrong!

d) Bir iddia ve bu iddiayı destekleyen, karşı iddiaları çürüten argümanlar taşır.

2- İkna edici bir mesaja insanlar neden dikkat etmez, derinlemesine düşünmezler? Final- 2015/2016-Final-2018

Correct! Wrong!

c) Eğer mesaj çok önemli değilse ve/veya kendilerini yakından ilgilendirmiyorsa

3- Hangisi Hovland tarafından oluşturulan Yale Modeli’nde, insanların ikna edici bir mesajı neden dinlediklerini, nasıl anladıklarını, hatırladıklarını ve kabul ettiklerini belirleyen 3 basamaktan biri değildir?

Correct! Wrong!

d) Mekan (Nerede): mesajın verildiği yer

4- Genellikle tutumlar bilinçsiz ve otomatik tetiklenir. Bu tür otomatik tutum değişimleri kişinin, etkisinden habersiz, diğer yargılarını da etkiler. Bu gibi tutumlara ne ad verilir?

Correct! Wrong!

c) Gizil tutumlar

5- Hangisinde kişiler malumatı alır ve fazla da farkında olmadan ya da bilişsel bir çaba harcamaksızın tepki verir? Büt – 2017

Correct! Wrong!

b) Otomatik prosesleme

6- Bir mesajın ne kadar ikna edici olduğu büyük ölçüde neye bağlıdır? Final-2017

Correct! Wrong!

c) Kimin neyi kime söylediğine

7- Hangisi “bir tutum ve davranış değiştirme stratejisi olarak” çok sık ve yaygın bir şekilde reklâmlarda kullanılmaktadır?

Correct! Wrong!

a) Model alma (Bandura)

8- Yale ikna modelinin genişletilmiş hali hangisidir?

Correct! Wrong!

c) Ayrıntılandırma olasılığı modeli

9- Ayrıntılandırma olasılığı modeline göre “ikna edici bir iletişimi nasıl anladığımız ve ondan nasıl etkilendiğimiz” neye bağlıdır?

Correct! Wrong!

d) Bu iletişime bağlanmaya ne kadar motive olduğumuza, ne kadarını anlayabileceğimize bağlıdır.

10- Ayrıntılandırma olasılığı modelinde “insanların ikna olabilmesinin yolları” hangisidir?

Correct! Wrong!

d) Merkezi ve çevresel rotalar

Aşağıda ONLINE testi göremiyorsanız burayı tıklayın.
Testin Videosu

1- İkna edici bir mesajın içeriğinde taşıması beklenen husus nedir? Büt-2015
a) Bir iddia ve bu iddiayı destekleyecek ve karşı iddiaları da içinde uzlaştıracak argüman taşıması
b) Uzlaştıran görüşleri taşır.
c) Karşıt görüşü çürüten görüşüde barındırması gerekir
d) Bir iddia ve bu iddiayı destekleyen, karşı iddiaları çürüten argümanlar taşır.

Cevap: d) Bir iddia ve bu iddiayı destekleyen, karşı iddiaları çürüten argümanlar taşır.
2- Kişi gelen malumatın niteliğini proseslemeyi, malumatın esasına girmeden etrafından dolanarak kısa sürede bitirir.
Hangisi bu prosesleme türünü tanımlar?
a) Malumat prosesleme
b) Derinlemesine prosesleme
c) Heuristic prosesleme
d) Bilişsel prosesleme

Cevap: c) Heuristic prosesleme
3- Mesajın içeriğinde karşı tezlere ve argümanlara yer verilmiş olması dinleyicide ne tür bir etki yaratır? Final- 2015
a) Zıt mesajlara karşı aşılamaktadır. (hazırlamakta)
b) Kabullendirmektedir.”
c) Zıt mesajları savunmasına neden olur.
d) Zıt mesajları onaylar.

Cevap: a) Zıt mesajlara karşı aşılamaktadır. (hazırlamakta)
Sosyal Psikoloji Ünite-10 Final Soruları
4- İkna edici bir mesaja insanlar neden dikkat etmez, derinlemesine düşünmezler? Final- 2015/2016-Final-2018
a) Mesaj içeriğini beğenmemişse
b) Mesajı ileten kişi tanıdıksa
c) Eğer mesaj çok önemli değilse ve/veya kendilerini yakından ilgilendirmiyorsa
d) Mesaj çok uzunsa

Cevap: c) Eğer mesaj çok önemli değilse ve/veya kendilerini yakından ilgilendirmiyorsa
5- Ayrıntılandırma olasılığı modeli‘nde Hovland’ın kaynak, mesaj ve alıcı değişkenlerini kullanmaya, bilişsel faktörlere
odaklanışa devam edilmiştir. Farklılık olarak bu model daha çok hangisine odaklanmıştır? Büt-2015
a) Mesajın kaynağına
b) Motivasyonel faktörler ile sezgisel kısa yolların (heuristics) kullanışına
c) Mesajın kim tarafından verildiğine
d) Mesajın alıcısına
e) İkna edilecekle, edilmesi beklenenin ilişkisine

Cevap: b) Motivasyonel faktörler ile sezgisel kısa yolların (heuristics) kullanışına
6- Hangisi Hovland tarafından oluşturulan Yale Modeli’nde, insanların ikna edici bir mesajı neden dinlediklerini,
nasıl anladıklarını, hatırladıklarını ve kabul ettiklerini belirleyen 3 basamaktan biri değildir?
a) Kaynak (Kim):mesajı sunan kişinin özellikleri
b) Mesaj (Ne): mesajın içeriği
c) Dinleyici(Kime): mesajı alanın özellikleri
d) Mekan (Nerede): mesajın verildiği yer

Cevap: d) Mekan (Nerede): mesajın verildiği yer
Sosyal Psikoloji Ünite-10 Final Soruları
7- Genellikle tutumlar bilinçsiz ve otomatik tetiklenir. Bu tür otomatik tutum değişimleri kişinin, etkisinden habersiz, diğer yargılarını da etkiler. Bu gibi tutumlara ne ad verilir?
a) Baskın tutumlar
b) Örtülü tutumlar
c) Gizil tutumlar
d) Otomatik tutumlar

Cevap: c) Gizil tutumlar
8- Hangisinde kişiler malumatı alır ve fazla da farkında olmadan ya da bilişsel bir çaba harcamaksızın tepki verir? Büt – 2017
a) Derinlemesine prosesleme
b) Otomatik prosesleme
c) Malumat prosesleme
d) Bilişsel prosesleme

Cevap: b) Otomatik prosesleme
9- Bir mesajın ne kadar ikna edici olduğu büyük ölçüde neye bağlıdır? Final-2017
a) Mesajın iletilme şekline
b) Kimin mesaj getirdiğine
c) Kimin neyi kime söylediğine
d) Mesajın iletilmesi süresi

Cevap: c) Kimin neyi kime söylediğine
Sosyal Psikoloji Ünite-10 Final Soruları
10- Hangisi “bir tutum ve davranış değiştirme stratejisi olarak” çok sık ve yaygın bir şekilde reklâmlarda kullanılmaktadır?
a) Model alma (Bandura)
b) Klasik koşullanma
c) Edimsel koşullanma
d) Geçmiş yaşantı

Cevap: a) Model alma (Bandura)
11- Hangisi Hovland ve arkadaşları (1953)’nın ikna sürecinde tanımladığı dört basamaktan biri değildir?
a) Dikkat
b) Unutma
c) Kabul
d) Akılda tutma
e) Anlama

Cevap: b) Unutma
12- İkna edici bir mesaj, bir iddia ve bu iddiayı destekleyen karşı iddiaları çürüten argümanlar
taşır. İnsanlar bu argümanları dinlerken bir dizi bilişsel işlem yürütür. Hangisi bu işlemlerden biri değildir?
a) Anlama, üzerinde düşünme
b) Karşı görüşleri, geçmiş yaşantıları gözden geçirip kıyaslama, bunların muhakemesini yapma
c) Karşı fikirleri belirleme, değerlendirme
d) Bir yargıya varma
e) Mesaj sahibinin sözünü kesme

Cevap: e) Mesaj sahibinin sözünü kesme
Sosyal Psikoloji Ünite-10 Final Soruları
13- Yale ikna modelinin genişletilmiş hali hangisidir?
a) Ayrıntı modeli
b) Olasılık modeli
c) Ayrıntılandırma olasılığı modeli
d) Derinlemesine proses modeli

Cevap: c) Ayrıntılandırma olasılığı modeli
14- İkna edici bir iletişimde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Dinleyici kaynağın mesajına dikkat etmeli
b) Reklamlar ve sloganlar hazırlanırken iletişim kuralları önemli değildir.
c) Dinleyici anlatılanı aklında tutabilmeli
d) Dinleyici mesajın içeriğini anlamalı

Cevap: b) Reklamlar ve sloganlar hazırlanırken iletişim kuralları önemli değildir.
15- Ayrıntılandırma olasılığı modeline göre “ikna edici bir iletişimi nasıl anladığımız ve ondan nasıl etkilendiğimiz” neye bağlıdır?
a) İletişimi sürdürmemize
b) Nelerden motive olduğumuza
c) Mesajı nasıl anlayabildiğimize
d) Bu iletişime bağlanmaya ne kadar motive olduğumuza, ne kadarını anlayabileceğimize bağlıdır.

Cevap: d) Bu iletişime bağlanmaya ne kadar motive olduğumuza, ne kadarını anlayabileceğimize bağlıdır.
Sosyal Psikoloji Ünite-10 Final Soruları
16- İnsanlar genelde eğer mesaj çok önemli değilse ve/veya kendilerini yakından ilgilendirmiyorsa pek de o kadar derin
ya da dikkatli düşünmezler. İkna süreci esnasında kullandıkları rota hangisidir?(fazla odaklanmadan kenarından dolanma anlamına da gelir)
a) Merkezi rota
b) İlgisiz rota
c) Çevresel rota
d) Dolanan rota

Cevap: c) Çevresel rota
17- Ayrıntılandırma olasılığı modelinde “insanların ikna olabilmesinin yolları” hangisidir?
a) Merkezi yol
b) Kaynak rotası
c) Çevresel yol
d) Merkezi ve çevresel rotalar

Cevap: d) Merkezi ve çevresel rotalar
18- Gözü hemen yakalayan ya da kulağa takılan sloganlarda ve afiş resimlerinde dinleyiciyi ya da
izleyiciyi mesajın kendisi ile çok uğraştırmadan ikna etmede kullanılan rota hangisidir?
a) Çevresel rota
b) Merkezi rota
c) İlgisiz rota
d) Dolanan rota

Cevap: a) Çevresel rota
Sosyal Psikoloji Ünite-10 Final Soruları
19- Hangisi ikna sürecinde etkili olan değişkenden biri değildir?
a) Ortam değişkenleri
b) Mesaj değişkenleri
c) Dinleyici değişkenleri
d) Kaynak Değişkenleri

Cevap: a) Ortam değişkenleri
20- Çevrel rota kullanıldığında hangisi olur?
a) Mesajın bilinçli bilişsel bir proseslemesi yapılmaz, mesajın dışında kalan ikna edici güçler işin içine dâhil olur.
b) Mesaj içeriği ayrıntılı olarak değerlendirilir.
c) Birçok bilişsel işlem gerçekleşir.
d) İnsanlar mesaja daha çok odaklanır.

Cevap: a) Mesajın bilinçli bilişsel bir proseslemesi yapılmaz, mesajın dışında kalan ikna edici güçler işin içine dâhil olur.
21- Bir mesajın içeriğini ayrıntılı olarak değerlendirdiğimizde hangi rota izleniyordur?
a) İlgisiz rota
b) Çevresel rota
c) Merkezi rota
d) Dolanan rota

Cevap: c) Merkezi rota
Sosyal Psikoloji Ünite-10 Final Soruları
22- İkna olma sürecinde merkezi rotayı kullanma eğiliminde olan bir kişi hangisini yapar?
a) Mesaja odaklanmaz.
b) Mesajın içeriklerine dikkat etmez.
c) Motivasyonu önemli değildir.
d) Konu ile ilgili önceden öğrenilen hatırlamaya çalışılıp, mesajın argümanlarıyla ilişkilendirilmeye çalışır.

Cevap: d) Konu ile ilgili önceden öğrenilen hatırlamaya çalışılıp, mesajın argümanlarıyla ilişkilendirilmeye çalışır.
23- İkna sürecinde görüş farkı arttıkça hangisi olur?
a) Görüş farkı arttıkça, ikna olma derecesi de artar.
b) Görüş farkı ikna sürecinde önemsizdir.
c) İkna olma derecesi düşmekte, tutumu mesajın içeriği yönünde değiştirme ihtimali azalır.
d) Görüş farkı çok olan mesajlar, tutum değiştirmede daha başarılı olur.

Cevap: c) İkna olma derecesi düşmekte, tutumu mesajın içeriği yönünde değiştirme ihtimali azalır.
24- Mesaj sadece kendi görüşünü aktarıp karşı teze yer vermiyorsa bu tip iletişime ne ad verilir?
a) Tek yönlü iletişim
b) Çift yönlü iletişim
c) Karşılıklı iletişim
d) Bencil iletişim

Cevap: a) Tek yönlü iletişim
Sosyal Psikoloji Ünite-10 Final Soruları
25- İkna sürecinde kaynak değişkenleri ile alakalı hangisi geçerlidir?
a) Kaynak değişkenleri tek başına belirleyici olamaz, kaynak özelliklerin birlikte etkileşimi söz konusudur.
b) Kaynağın, alanında uzman oluşu, iyi görünümlü oluşu yeterlidir.
c) Dinleyicilerin mesajı veren kişi yada kişileri, kaynağı çekici bulması en önemli belirleyicidir.
d) Kaynağın kişisel özellikleri iknada önemli değildir.

Cevap: a) Kaynak değişkenleri tek başına belirleyici olamaz, kaynak özelliklerin birlikte etkileşimi söz konusudur.
26- Eğitim ve zekâ seviyesinin yüksek olduğu durumlarda mesaj kaç yönlü verilmelidir?
a) Mesaj yazılı verilir
b) Tek yönlü
c) Mesaj verilmesine gerek yoktur
d) Çift yönlü

Cevap: d) Çift yönlü
27- Mesajda kendi görüşü dışında karşı teze de yer veren iletişime ne ad verilir?
a) Karşılıklı iletişim
b) Çift yönlü iletişim
c) Tek yönlü iletişim
d) Bencil iletişim

Cevap: b) Çift yönlü iletişim
Sosyal Psikoloji Ünite-10 Final Soruları
28- İkna sürecini başlatmanın en önemli basamağı hangisidir?
a) Kişinin dikkatini mesajdan uzaklaştırmak
b) Kişinin dikkatini kaynağın kıyafetine çekmek
c) Kişinin dikkatini gelen mesaja çekmek
d) Kişinin kaynağa odaklanmasını sağlamak

Cevap: c) Kişinin dikkatini gelen mesaja çekmek
29- Hangisi Yale Modeli ve Ayrıntılandırma Olasılığı Modeline yöneltilen eleştiridir?
a) Bu modeller zihni hesaba katmazlar.
b) Bu modeller zihnin içinde var olduğu sosyal alanı hesaba katmaz.
c) Bu modeller sadece insanın içinde olduğu sosyal ortama yönelmiştir.
d) Bu modeller ikna oluşu bilişte değil, davranışta görmüştür.

Cevap: b) Bu modeller zihnin içinde var olduğu sosyal alanı hesaba katmaz.
30- Mesajın çift veya tek yönlü verilmesinin dışında mesajın etkinliğini anlama ve
hatırlama yönünde artırmak için hangisi yapılabilir?
a) Mesaj yazılı halde verilebilir.
b) Mesaj renklendirilir.
c) Anahtar kavram karmaşık hale getirilir.
d) Ana fikir veya anahtar kavram sürekli verilir, tekrarlanır.

Cevap: d) Ana fikir veya anahtar kavram sürekli verilir, tekrarlanır.
Sosyal Psikoloji Final Çalışma Soruları
Sosyal Psikoloji ANASAYFA
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU

TOEFL GRAMMAR

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: