Sosyal Psikoloji Ünite-11 Final Soruları

Sosyal Psikoloji Ünite-11 Final Soruları

Sosyal Psikoloji Ünite-11 Final Soruları

1- Tutum teorileri temel olarak neyi esas alırlar?

Correct! Wrong!

a) Bireyin tutumunu ve davranışa yansıtma şartlarını

2- Tutum teorilerine göre, insanlar sosyal bir etkileşimde tutumsal değerlendirmeleriyle ne yapmaktadır? Büt-2015

Correct! Wrong!

c) Sosyal psikolojide bu yönde bir araştırma yapılmamıştır.

3- Tutum teorileri tutumları hangi düzeyde ele alır? Final- 2015/2016/2017-Büt-2018

Correct! Wrong!

d) Bilişsel

4- Tutum teorilerine göre, tutum aşağıdakilerden hangisidir? Büt-2015/Final-2017

Correct! Wrong!

b) Tutum bilişsel bir varlıktır.

5- Tutumu doğrudan gösteren bir araştırma olmamasının nedeni nedir?

Correct! Wrong!

a) Çünkü tutum hipotetik bir kurgudur.

6- Geleneksel tutum araştırmalarında kullanılan varsayıma göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 2017 Final

Correct! Wrong!

a) Tutum, değişkendir.

7- Söylemciler tutumu hangi düzeyde ele alır?

Correct! Wrong!

b) Sosyal

8- Tutum bilişsel bir varlıktır ve zihinsel mekanizmada yer alır. Çünkü tutum .......?

Correct! Wrong!

b) Hipotetiktir

9- Aşağıdaki ifadelerden hangisi "tutarlılık kuramlarını" açıklamaktadır?

Correct! Wrong!

c) İnsanların bilişleri arasında bir tutarlılık yönelimi vardır.

10-Sosyal temsil olarak tutumların özelliği hangisidir?

Correct! Wrong!

c) Bulundukları gruba ya da kültüre hastır ve orada geçerlidir

ONLINE testi göremiyorsanız burayı tıklayın. 

Testin Videosu

1- Tutum teorileri temel olarak neyi esas alırlar?
a) Bireyin tutumunu ve davranışa yansıtma şartlarını
b) Bireyin sosyalleşmesi
c) Tutum değiştirmeyi
d) Bireyin bilişsel dünyasını

Cevap: a) Bireyin tutumunu ve davranışa yansıtma şartlarını
2- Tutum teorilerine göre, insanlar sosyal bir etkileşimde tutumsal değerlendirmeleriyle ne yapmaktadır? Büt-2015
a) Bu değerlendirme sonucu ne yapacağına karar verir
b) Davranışlarını bu değerlendirme sonrası sergiler
c) Sosyal psikolojide bu yönde bir araştırma yapılmamıştır.
d) Nasıl yapacaklarının kararını bu yolla verirler.

Cevap: c) Sosyal psikolojide bu yönde bir araştırma yapılmamıştır.
3- Tutum teorilerine göre, tutum aşağıdakilerden hangisidir? Büt-2015/Final-2017
a) Tutum davranışsal bir fenomendir.
b) Tutum bilişsel bir varlıktır.
c) Tutum bilişsel ve davranışsal düzeyde gözlenebilir.
d) Hem bilişsel hem de davranışsal düzeyde gözlenebilen fenomendir.

Cevap: b) Tutum bilişsel bir varlıktır.
4- Tutum teorileri tutumları hangi düzeyde ele alır? Final- 2015/2016/2017-Büt-2018
a) Bireysel
b) Sosyal
c) Toplumsal
d) Bilişsel

Cevap: d) Bilişsel
Sosyal Psikoloji Ünite-11 Final Soruları
5- Söylem yaklaşımı ‘tutumlar’ diyebileceğimiz kişinin içsel yapıları ile ilgili ne düşünür?
a) Tutumlar dediğimiz kişinin içsel yapıların varlığını reddeder.
b) Tutumların nedenini bilişsel düzeyde inceler.
c) Tutum nesnesini inceler.
d) İnsanın söylemi ve tutumu ile ilgilenmez.

Cevap: a) Tutumlar dediğimiz kişinin içsel yapıların varlığını reddeder.
6- Tutumu doğrudan gösteren bir araştırma olmamasının nedeni nedir?
a)Çünkü tutum tutum tutulsun inşallah.
b) Çünkü tutum bilinemezdir.
c) Çünkü tutum davranışlarda görülmez.
d) Çünkü tutum hipotetik bir kurgudur.

Cevap: d) Çünkü tutum hipotetik bir kurgudur.
7- Hangisi genel anlamda tutum çalışmalarına getirilen eleştirilerdendir?
a) Kişi ile tutum nesnesi arasındaki etkileşim ve ilişkinin nasıl kurulduğu araştırmacıların konusu dışında kalmıştır.
b) Tutumların hipotetik bir kurgu olduğu unutulmuştur.
c) ‘Diğerleri’, ‘sosyal olan’ çoğu zaman bu teorilerde öne sürülen ilişkileri belirleyen olmaktan çok ilave edilen açıklama güçleridir.
d) Hepsi

Cevap: d) Hepsi
8- Söylem yaklaşımı tutumlardan davranışın tahmin edilip edilemeyeceği ile ilgilenmez. İlgilendikleri şey hangisidir?
a) Tutum hangi davranışa sebep olacaktır?
b) Tutumda bilişsel sürecin işleyişi
c) İlgilendikleri şey, kişinin belli bir davranışını, eylem akışı içinde nasıl meşrulaştırabildiğidir.
d) Davranışların tutumlar üzerindeki etkisi

Cevap: c) İlgilendikleri şey, kişinin belli bir davranışını, eylem akışı içinde nasıl meşrulaştırabildiğidir.
Sosyal Psikoloji Ünite-11 Final Soruları
9- Ana akımı takip eden sosyal psikologlara göre ‘tutum’ nedir?
a) Bir olay karşısında tavır almaktır.
b) Bir konuyla ilgilenmektir.
c) Bir konuya ya da nesneye göreceli şekilde tutarlı ve uzun vadeli bir yönelimdir.
d) Davranışı belirleyen en önemli etkendir.

Cevap: c) Bir konuya ya da nesneye göreceli şekilde tutarlı ve uzun vadeli bir yönelimdir.
10- Sosyal temsiller teorisinin özelliği hangisidir?
a) İnsanın sosyalliğini açıklamaya çalışan ilk teoridir.
b) İnsan zihnini inceleyen bir teoridir.
c) Sosyal psikolojinin süreçlerinin açıklandığı bir teoridir.
d) Söylem teorisidir.

Cevap: a) İnsanın sosyalliğini açıklamaya çalışan ilk teoridir.
11- Wetherell ve Potter (1987), insanların ne söylediğini içsel hallerin ya da altta yatan
süreçlerin bir ifadesi olarak görmek yerine, neye bakılması gerektiğini söyler?
a) İnsanların tutumlarının altında yatan nedenlerine
b) İnsanların zihinsel süreçlerine
c) İnsanların bilişsel özelliklerine
d) İnsanların konuşmalarıyla ne yaptığına, hangi amaçlara ulaştıklarına bakılması gerektiğini

Cevap: d) İnsanların konuşmalarıyla ne yaptığına, hangi amaçlara ulaştıklarına bakılması gerektiğini
12- Serge Moscovici’in sosyal psikolojiyi insan zihninin dışına taşıdığı alanındaki ilk en etkili model hangisidir?
a) Sosyal Temsiller teorisi
b) Benlik algısı teorisi
c) Söylem yaklaşımı
d) Ayrıntılandırma olasılığı modeli

Cevap: a) Sosyal Temsiller teorisi
Sosyal Psikoloji Ünite-11 Final Soruları
13- Sosyal temsil olarak tutumların özelliği hangisidir?
a) Tutumlarda grup ya da kültürün etkisi olmaz.
b) Tutumlar bireysel olarak değerlendirilmelidir.
c) Bulundukları gruba ya da kültüre hastır ve orada geçerlidir.
d) Tutum nesnesine yönelik tek bir tutumumuz vardır.

Cevap: c) Bulundukları gruba ya da kültüre hastır ve orada geçerlidir.
14- Tutum teorilerinin başarısız olduğu hangi konuda sosyal temsiller teorisi daha başarıdır?
a) Tutumların insanlar arasında paylaşılan doğası, organizasyonu gibi yönlerini gösterebilmede çok daha kapsamlı açıklayıcı niteliklere sahiptir.
b) Tutum ölçeği belirleme
c) Tutum değişikliklerini açıklama
d) Daha az olgu ile tutumu açıklayabilme

Cevap: a) Tutumların insanlar arasında paylaşılan doğası, organizasyonu gibi yönlerini gösterebilmede çok daha kapsamlı açıklayıcı niteliklere sahiptir.
15- Tutum teorileri tutum nesnesine yönelik tek bir tutumumuz olduğu düşüncesi ile hareket
eder. Bu konuda sosyal temsiller teorisinin düşüncesi hangisidir?
a) Her zaman aynı durumda, aynı tutumun gösterileceğini savunur.
b) Grup ya da kültürde bütün tutumların aynı olduğunu savunur.
c) Sistematik bir şekilde tutumlarımızın birbiri ile nasıl ilişkili olduğunu açıklayabilmektedir.
d) Sosyal temsiller teorisi ile tutum teorileri aynı görüştedir.

Cevap: c) Sistematik bir şekilde tutumlarımızın birbiri ile nasıl ilişkili olduğunu açıklayabilmektedir.
16- Aşağıdaki ifadelerden hangisi “tutarlılık kuramlarını” açıklamaktadır?
a) İnsanlar özünde tutarsızdırlar.
b) Tutarlı olmaya çalışmak psikolojik bir takıntıdır.
c) İnsanların bilişleri arasında bir tutarlılık yönelimi vardır.
d) Bilme kabiliyeti insan için önemlidir.

Cevap: c) İnsanların bilişleri arasında bir tutarlılık yönelimi vardır.
Sosyal Psikoloji Ünite-11 Final Soruları
17- Tutum bilişsel bir varlıktır ve zihinsel mekanizmada yer alır. Çünkü tutum …….?
a) Serbesttir
b) Hipotetiktir
c) Doğaldır
d) Eklektiktir

Cevap: b) Hipotetiktir
18- Söylemciler tutumu hangi düzeyde ele alır?
a) Algısal
b) Sosyal
c) Etkileşimsel
d) Davranışsal

Cevap: b) Sosyal
19- Geleneksel tutum araştırmalarında kullanılan varsayıma göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 2017 Final
a) Tutum, değişkendir.
b) Tutum, tutarlı sabittir.
c) Tutum, her zaman davranışta gözlenir.
d) Tutum, her zaman aynı yönde sergilenmez.

Cevap: a) Tutum, değişkendir.
Sosyal Psikoloji Ünite-11 Final Soruları

 

Sosyal Psikoloji Ünite-11 Final Soruları
Sosyal Psikoloji ANASAYFA
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU

TOEFL GRAMMAR

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: