Sosyal Psikoloji Ünite-12 Final Soruları

Sosyal Psikoloji Ünite-12 Final Soruları

Sosyal Psikoloji Ünite-12 Final Soruları

1- Muzaffer Şerif, insanların diğer insanların davranışlarına bakarak bir muhtemel davranışlar yayılımı çıkarmasına ne ad verir?

Correct! Wrong!

c) Referans çerçevesi

2- Bir insanın başka insanların sosyal yargı, tutum ve fikirlerine maruz kalması sonucunda kendi tutum, fikir ve yargılarında ortaya çıkan değişikliklere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

d) Sosyal etki

3- Uyma davranışı nedir? Final- 2015/2016/Final-2017

Correct! Wrong!

d) Kişinin kendi görüşünü, grubunun görüşü doğrultusunda değiştirmesi

4- Çoğunluk etkisi aşağıdakilerden hangisidir? Büt-2015/Final-2017

Correct! Wrong!

d) Kendi görüşünü çoğunluğun görüşüne uydurması

5- Söz birliği ne demektir? Büt-2015

Correct! Wrong!

c) Azınlığın bir söz birliği halinde algılanması

6- Otokinetik Deneyi ile Muzaffer Şerif (1936) hangisini göstermiştir?

Correct! Wrong!

d) İnsanların diğerleriyle ortak bir referans çerçevesi oluşturduğunu

7- Sosyal kurallar (normlar) ne zaman ortaya çıkar?

Correct! Wrong!

d) Belirsizliğin yaşandığı şartlarda davranışa yol göstermek için

8- Sosyal etki insanlar üzerinde gücünü nasıl gösterir?

Correct! Wrong!

a) Sosyal kurallar ya da grup normları olarak

9- Hangisi insanların neden uyma davranışı gösterdiğini açıklamada kullanılan teorilerden biridir?

Correct! Wrong!

d) Hepsi

10- Uyma davranışının yer aldığı ortamlarda iki malumat kaynağı birbiriyle zıtlaşır. İki kaynaktan birini seçmek zorunda kalan kişi, hangisini yapar?

Correct! Wrong!

d) Diğerlerinin yargı ve görüşlerine uymaya yönelir.

ONLINE testi göremiyorsanız burayı tıklayın

Testin Videosu

1- Muzaffer Şerif, insanların diğer insanların davranışlarına bakarak bir muhtemel davranışlar
yayılımı çıkarmasına ne ad verir?
a) Sosyal kural
b) Sosyal norm
c) Referans çerçevesi
d) Sosyal çerçeve

Cevap: c) Referans çerçevesi
2- Bir insanın başka insanların sosyal yargı, tutum ve fikirlerine maruz kalması sonucunda kendi tutum, fikir ve yargılarında ortaya çıkan
değişikliklere ne ad verilir?
a) Sosyal tepki
b) Sosyal baskı
c) Sosyal değişiklik
d) Sosyal etki

Cevap: d) Sosyal etki
3- Uyma davranışı nedir? Final- 2015/2016/Final-2017
a) Grup ve kişinin görüşlerinin birbirine uygun olması
b) Grubun görüşünün, kişinin görüşü doğrultusunda değişmesi
c) Kişinin kendi görüşünü, gruba dayatması
d) Kişinin kendi görüşünü, grubunun görüşü doğrultusunda değiştirmesi

Cevap: d) Kişinin kendi görüşünü, grubunun görüşü doğrultusunda değiştirmesi
4- Çoğunluk etkisi aşağıdakilerden hangisidir? Büt-2015/Final-2017
a) Çoğunluğun görüşüne kendi görüşleri arasında yer vermesi
b) Çoğunluğun görüşü doğrultusunda hareket etmesi
c) Çoğunluğun görüşünden etkilenmesi
d) Kendi görüşünü çoğunluğun görüşüne uydurması
e) Görüşünü çoğunluğun yanında devam ettirmesi

Cevap: d) Kendi görüşünü çoğunluğun görüşüne uydurması
Sosyal Psikoloji Ünite-12 Final Soruları
5- Söz birliği ne demektir? Büt-2015
a) Karşınızdaki çoğunluğun tek söz halinde hareket etmesi
b) Çoğunluğu söz birliği oluşturur
c) Azınlığın bir söz birliği halinde algılanması
d) Grubun tek ses halinde hareket etmesi
e) Çoğunluk içerisinden yüksek bir kısmın aynı hareket etmesi

Cevap: c) Azınlığın bir söz birliği halinde algılanması
6- Otokinetik Deneyi ile Muzaffer Şerif (1936) hangisini göstermiştir?
a) Tek başına kaldığı anda grup normu dışına çıkıldığını
b) İnsanların ortak tavır geliştiremediğini
c) İnsanların ortak referans belirlediğini, tek başına kaldığında buna uymadığını
d) İnsanların diğerleriyle ortak bir referans çerçevesi oluşturduğunu

Cevap: d) İnsanların diğerleriyle ortak bir referans çerçevesi oluşturduğunu
7- Sosyal kurallar (normlar) ne zaman ortaya çıkar?
a) Toplumsal düzen sağlandığında
b) Toplumda çeşitlenmeler arttığında
c) Belirsiz ortamlarda tutum değişikliği için
d) Belirsizliğin yaşandığı şartlarda davranışa yol göstermek için

Cevap: d) Belirsizliğin yaşandığı şartlarda davranışa yol göstermek için
8- Sosyal etki insanlar üzerinde gücünü nasıl gösterir?
a) Sosyal kurallar ya da grup normları olarak
b) Sosyal baskılar olarak
c) Sosyal şiddet olarak
d) Sosyal otorite olarak

Cevap: a) Sosyal kurallar ya da grup normları olarak
Sosyal Psikoloji Ünite-12 Final Soruları
9- Hangisi insanların neden uyma davranışı gösterdiğini açıklamada kullanılan teorilerden biridir?
a) Malumat sağlayıcı etki
b) Kuralsal-Normatif Etki
c) Başvurulan Bilginin Etkisi
d) Hepsi

Cevap: d) Hepsi
10- Hangisi Ashy’in çoğunluğa uyma deneyinin sonuçlarından biridir?
a) Denemelerin %37’inde çoğunluğun cevabına uyulmuş yanlış cevap verilmiş.
b) Katılımcıların %76 sı yanlış olduğunu gördüğü halde en az bir kere çoğunluğun verdiği cevaba vermiş.
c) Kontrol grubunda katılımcılar denemelerin %95’ini hatasız cevap vererek uyma davranışı göstermemişlerdir.
d) Uyma davranışı gösterenler onaylanmama korkusu, endişe ve hatta yalnızlık hisleriyle bir belirsizlik ve kendinden şüphelenme hali yaşadıklarını ifade etmişlerdir.
e) Hepsi

Cevap: e) Hepsi
11- Uyma davranışının yer aldığı ortamlarda iki malumat kaynağı birbiriyle zıtlaşır. İki kaynaktan birini seçmek zorunda kalan kişi, hangisini yapar?
a) İç sesini dinler
b) Kendi hissettiklerine bakar
c) Havalı davranmaya çalışır
d) Diğerlerinin yargı ve görüşlerine uymaya yönelir.

Cevap: d) Diğerlerinin yargı ve görüşlerine uymaya yönelir.
12- Sözbirliği hangi şartlarda çoğunluğa uyma davranışını düşürür?
a) Çoğunluk sayısı arttığında
) Bir kişinin farklı cevap vermesi ile uyma davranışını etkilemez.
c) Çoğunluktan bir kişi diğerlerinden farklı cevap vermeye başladığında
d) Sözbirliği içinde olarak algılanan kişilerin sayısı arttığında

Cevap: c) Çoğunluktan bir kişi diğerlerinden farklı cevap vermeye başladığında
Sosyal Psikoloji Ünite-12 Final Soruları
13- İnsanın gerçeklikle ilgili malumat kaynakları hangileridir?
a) Okudukları
b) Kendisine yapılan davranışlar
c) Kendi algılarının ne söylediği başkalarının ne söylediği
d) Başkalarının aralarındaki söyledik

Cevap: c) Kendi algılarının ne söylediği başkalarının ne söylediği
14- Başvurulan bilginin etkisinde işleyen süreç hangisidir?
a) Kişinin grupla özdeşleşmesine yol açan benlik kategorizasyonu
b) Malumat verenlerin benzerliği
c) Malumat verenlerin çekiciliği
d) Grup normları

Cevap: a) Kişinin grupla özdeşleşmesine yol açan benlik kategorizasyonu
15- Hangisi uyma davranışını açıklama teşebbüslerinde deneysel sosyal psikologların gözden kaçırdıkları noktalardan biridir?
a) Toplumu durağan ve dengeli bir yapı olarak görmüşlerdir.
b) Azınlığın herhangi bir etkiye sahip olabileceği düşünülmemiştir
c) Çoğunluk fikri değiştirilemez.
d) Bireyler ve azınlıklar sayıca üstün olana uymalıdır.

Cevap: b) Azınlığın herhangi bir etkiye sahip olabileceği düşünülmemiştir
Sosyal Psikoloji Ünite-12 Final Soruları
16- Başkaları tarafından kabul görme, onaylanma, onlardan gelecek olan cezalardan, dışlanmaktan kaçınma arzusu ile diğerlerinin
görüşlerine uyum göstermek aşağıdakilerden hangisidir?Büt-2018
a) Malumat sağlayıcı sosyal etkinin
b) Sosyal etkinin
c) Kuralsal
Etki
d) Kuralsız etkinin

Cevap: c) Kuralsal Etki
17- Kendimizi bir gruba ait hissettiğimizde davranışlarımızla ilgili standartlarımızı nasıl belirleriz?
a) Standartlarımızı gruba kabul ettirmek isteriz.
b) Standartlarımız kişisel değerlerimize göre belirlenir.
c) Standartlarımızı değiştirmeyiz.
d) Standartlarımız grup normlarına dayanır.

Cevap: d) Standartlarımız grup normlarına dayanır.
18- Kişinin, gerçek olana dair bir algıya sahip olma arzusuyla diğerlerinin yargı ve görüşlerine uymaya yönelmesi hangisinin sonucudur?
a) Sosyal tepkinin
b) Malumat sağlayıcı sosyal etkinin
c) Baskının
d) Grup normunun

Cevap: b) Malumat sağlayıcı sosyal etkinin
Sosyal Psikoloji Ünite-12 Final Soruları
19- Malumat sağlayıcı sosyal etkide, uyma davranışı nasıl motive edilir?
a) Ödüllendirme ile
b) Gerçeğe ait doğru bir algı geliştirme ve doğru şekilde hareket etme arzusu ile
c) Onaylanan hareketi yapma arzusu ile
d) En güzel hareketi yapma arzusu ile

Cevap: b) Gerçeğe ait doğru bir algı geliştirme ve doğru şekilde hareket etme arzusu ile
20- Kuralsal etkiyi malumatsal etkiden ayıran en önemli husus nedir?
a) Kuralsal etkide uyum nedeni; kabul görme, onaylanma, cezalardan, dışlanmaktan kaçınma arzusu iken, malumat sağlayıcı
sosyal etkide uyum nedeni gerçeğe ait doğru bir algı geliştirme ve doğru şekilde hareket etme isteğidir.
b) Kuralsal etkide dışlanma korkusu önemli değildir.
c) Malumat sağlayıcı sosyal etkide tek başına kalındığında davranış değiştirilir.
d) Malumat sağlayıcı sosyal etki gerçek bir sosyal etki değildir
Cevap: a) Kuralsal etkide uyum nedeni; kabul görme, onaylanma, cezalardan, dışlanmaktan kaçınma arzusu iken, malumat sağlayıcı

sosyal etkide uyum nedeni gerçeğe ait doğru bir algı geliştirme ve doğru şekilde hareket etme isteğidir.
21- Hangisi uyum sağlamada ortamsal açıdan bir baskı kaynağı olabilir?
a) Karşıdaki çoğunluğun sesi
b) Karşıdaki çoğunluğun sayısı
c) Karşıdaki çoğunluğun sayısı ve sözbirliği içinde olmaları
d) Karşıdakilerin güçlü olması

Cevap: c) Karşıdaki çoğunluğun sayısı ve sözbirliği içinde olmaları
Sosyal Psikoloji Ünite-12 Final Soruları
22- Sosyal etki süreci ne anlama gelmektedir?
a) Bireylerin karşılıklı etkileşimi
b) Grupların bireyden etkileşimi
c) Bireylerin ve azınlığın sayıca üstün olan çoğunluğa uyması
d) Azınlıkların gruplara etkisi

Cevap: c) Bireylerin ve azınlığın sayıca üstün olan çoğunluğa uyması
23- Asch’in, 1950’lerin başında düzenlediği meşhur çoğunluğa uyma deneylerinin araştırma sorusu hangisidir?
a) Başkalarının görüşlerinin, yargılarının yanlış olduğundan emin olduğumuzda, bütün düşünce ve duygularınız size bunun yanlış olduğunu söylediği sırada bu yanlışa uyulur mu?
b) Başkalarının görüşlerinden nasıl etkilenirsiniz?
c) Doğru bildiklerinizi savunmaya devam eder misiniz?
d) Yanlışa yanlış demekten korkar mısınız?

Cevap: a) Başkalarının görüşlerinin, yargılarının yanlış olduğundan emin olduğumuzda, bütün düşünce ve duygularınız size bunun yanlış olduğunu söylediği sırada bu yanlışa uyulur mu?
Sosyal Psikoloji Final Çalışma Soruları
Sosyal Psikoloji ANASAYFA
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU

TOEFL GRAMMAR

Editor

Editör

One thought on “Sosyal Psikoloji Ünite-12 Final Soruları

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: