Sosyal Psikoloji Ünite-13 Final Soruları

Sosyal Psikoloji Ünite-13 Final Soruları

Sosyal Psikoloji Ünite-13 Final Soruları

1- Azınlık etkisi deneyini kim yapmıştır?

Correct! Wrong!

b) Moscovici

2- Etkinin çıktığı kaynak ile bu kaynağın ulaşmak istediği hedef arasında mevki farkının olmadığı ilişki hangisidir? Büt - 2017

Correct! Wrong!

a) Simetrik ilişki

3- Otoritenin emrine itaat etmeyi arttıran psikolojik hal hangisidir? Büt-2015- Büt 2018

Correct! Wrong!

d) Sorumluluk alma/ sorumluluk yüklenmeme

4- Moscovici’ye göre azınlıktaki fikirlerin çoğunluğu etkilemesi mümkündür. Bunun sebebi nedir? Final- 2015/2016/Final-2017

Correct! Wrong!

a) Çünkü hiçbir grup tam anlamıyla homojen değildir, potansiyel bölünmeleri bünyesinde taşır

5- Azınlığın etki gücünü arttıran “özerklik” durumundan kast edilen nedir? Final- 2015

Correct! Wrong!

d) Düşüncelerinde açık seçik olması, belli bazı kurallara göre hareket etmesi

6- Sosyal etki fenomen ele alındığında sözkonusu edilen nedir?

Correct! Wrong!

b) Tekil bireyin çoğunluk yada azınlık içindeki davranışıdır.

7- Etkinin çıktığı kaynak ile bu kaynağın ulaşmak istediği hedef arasında mevki farkı varsa, bu hangi ilişki şeklidir?

Correct! Wrong!

c) Asimetrik ilişki

8- Eleştirel sosyal psikoloji sosyal etkiyi bir fenomen olarak görmez. Bunun yerine neyin incelenmesini savunur?

Correct! Wrong!

c) Baskın söylemler içinde inşa edilen, ya da ideolojilerin kurduğu kimliklerin ve pratiklerinin

9- İtaat biçimindeki sosyal etkide fark nedir?

Correct! Wrong!

c) Kaynağı ile hedefi arasında mevki farkı vardır.

10- Azınlık etkisini diğer sosyal etkilerden ayıran husus hangisidir?

Correct! Wrong!

a) Bilişsel değişim yaşanır, ama kendini davranışa hemen yansıtmaz.

Online test açılmıyorsa burayı tıklayın

Testin Videosu

1- Azınlık etkisi deneyini kim yapmıştır?
a) Asch
b) Moscovici
c) M.Şerif
d) Kelly

Cevap: b) Moscovici
2- Etkinin çıktığı kaynak ile bu kaynağın ulaşmak istediği hedef arasında mevki farkının olmadığı ilişki hangisidir? Büt – 2017
a) Simetrik ilişki
b) Asimetrik ilişki
c) Dikey ilişki
d) Yukarıdan ilişki

Cevap: a) Simetrik ilişki
3- Otoritenin emrine itaat etmeyi arttıran psikolojik hal hangisidir? Büt-2015- Büt 2018
a) Korku
b) Baskı
c) Sorumluluk alma
d) Sorumluluk alma/ sorumluluk yüklenmeme
e) Sorumluluk almama

Cevap: d) Sorumluluk alma/ sorumluluk yüklenmeme
Sosyal Psikoloji Ünite-13 Final Soruları
4- Moscovici’ye göre azınlıktaki fikirlerin çoğunluğu etkilemesi mümkündür. Bunun sebebi nedir? Final- 2015/2016/Final-2017
a) Çünkü hiçbir grup tam anlamıyla homojen değildir, potansiyel bölünmeleri bünyesinde taşır
b) Çünkü kişiler değişikliğe kapalıdır.
c) Çünkü gruplar değişim yapma kararı vermiştir.
d) Çünkü azınlık düşünceler her zaman daha baskındır.

Cevap: a) Çünkü hiçbir grup tam anlamıyla homojen değildir, potansiyel bölünmeleri bünyesinde taşır
5- Azınlığın etki gücünü arttıran “özerklik” durumundan kast edilen nedir? Final- 2015
a) Azınlığın istikrarlı davranması
b) Azınlığın esnek olması
c) Görecekleri zararı göğüsleyebilmeleri
d) Düşüncelerinde açık seçik olması, belli bazı kurallara göre hareket etmesi

Cevap: d) Düşüncelerinde açık seçik olması, belli bazı kurallara göre hareket etmesi
6- Sosyal etki fenomen ele alındığında söz konusu edilen nedir?
a) Gruplar içindeki iletişim
b) Tekil bireyin çoğunluk yada azınlık içindeki davranışıdır.
c) Kişilerin birbirine itaati
d) Grupların birbirine tutumu

Cevap: b) Tekil bireyin çoğunluk yada azınlık içindeki davranışıdır.
Sosyal Psikoloji Ünite-13 Final Soruları
7- Etkinin çıktığı kaynak ile bu kaynağın ulaşmak istediği hedef arasında mevki farkı varsa, bu hangi ilişki şeklidir?
a) Dikey ilişki
b) Simetrik ilişki
c) Asimetrik ilişki
d) Yukarıdan ilişki

Cevap: c) Asimetrik ilişki
8- Eleştirel sosyal psikoloji sosyal etkiyi bir fenomen olarak görmez. Bunun yerine neyin incelenmesini savunur?
a) Bireyin tutumları
b) Tekil bireylerin çoğunluk davranışları
c) Baskın söylemler içinde inşa edilen, ya da ideolojilerin kurduğu kimliklerin ve pratiklerinin
d) Baskı olmayan durumlardaki davranışların

Cevap: c) Baskın söylemler içinde inşa edilen, ya da ideolojilerin kurduğu kimliklerin ve pratiklerinin
9- İtaat biçimindeki sosyal etkide fark nedir?
a) İlişkiler simetriktir.
b) Kaynak ile hedefi arasında mevki farkı yoktur.
c) Kaynağı ile hedefi arasında mevki farkı vardır.
d) Herkes aynı düzlemdedir.

Cevap: c) Kaynağı ile hedefi arasında mevki farkı vardır.
Sosyal Psikoloji Ünite-13 Final Soruları
10- Azınlık etkisini diğer sosyal etkilerden ayıran husus hangisidir?
a) Bilişsel değişim yaşanır, ama kendini davranışa hemen yansıtmaz.
b) Uyma davranışını gösterenlerin sayısı
c) Uyma davranışı çabuktur.
d) Azınlıklar uyma davranışında etkili değildir.

Cevap: a) Bilişsel değişim yaşanır, ama kendini davranışa hemen yansıtmaz.
11- İtaat biçimindeki sosyal etkide kaynak ve hedef ilişkisi nasıldır?
a) Kaynak, kendisini hedefe göre şekillendirir.
b) Kaynak, etkide bulunmak ister ve hedefinin boyun eğişini denetler
c) Hedef, kaynağı kendisine uydurmaya çalışır.
d) Kaynak, hedefi için doğru olanı ister.

Cevap: b) Kaynak, etkide bulunmak ister ve hedefinin boyun eğişini denetler
12- Azınlık ve çoğunluk etkisi hakkında hangisi yanlıştır? Final-2016
a) Azınlık görüşler kişiyi eski fikirlerinden döndürmeye yol açar.
b) Çoğunluktaki görüşler, kişinin fikirlerinden dönmeksizin baş eğmesine yol açar.
c) Azınlıktaki görüşlerin etkisiyle kişinin kendi fikirlerinden dönmesinin davranışa yansıması çok fazla zaman alır.
d) Çoğunluktaki görüşlerin etkisi ile kişinin boyun eğmesi çok az zaman alır.
e) Azınlık etkisiyle davranış değiştirildiğinde, yalnız kaldığında eski davranışına döner.

Cevap: e) Azınlık etkisiyle davranış değiştirildiğinde, yalnız kaldığında eski davranışına döner.
Sosyal Psikoloji Ünite-13 Final Soruları
13- Hangisi “itaat” konusunda araştırmalar yapmıştır?
a) Asch
b) Moskovici
c) Milgram
d) Kelly

Cevap: c) Milgram
14- Moscovici’ye göre azınlığın, grubun üyelerini etkileme kabiliyetini belirleyen en önemli unsur hangisidir?
a) Düşüncenin doğru olması
b) Tutarlılık ya da istikrar
c) Davranışın etik olması
d) Davranışın onaylanması

Cevap: b) Tutarlılık ya da istikrar
15- Hangisi itaat etmeyi belirleyen faktörlerden değildir? Final-2017
a) Fiziksel yakınlık
b) Otoritenin kişi üzerinde kurduğu kontrol
c) Otoritenin inanılırlığı, güvenirliliği
d) Katılımcının inanırlığı

Cevap: d) Katılımcının inanırlığı
Sosyal Psikoloji Ünite-13 Final Soruları
16- Azınlıkta kalan fikir sahiplerinin ya da alt grupların, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirdiğinde bulundukları grubu / toplumu etkiledikleri görülmektedir?
a) Tutarlı ve istikrarlı kaldıkları görülürse
b) Görecekleri zararı göğüsleyebildikleri görülürse
c) Gizli saklı işleri olmadığı yani özerk oldukları görülürse
d) Tartışmalarda esnek davrandıkları görülürsee) Hepsi azınlık etkisinde önemlidir.

Cevap: e) Hepsi azınlık etkisinde önemlidir.
17- Hangisi itaatin dinamiklerinden biri değildir?
a) Otoritenin güvenilir ve meşru olduğunu umma
b) Görevli olma psikolojisi
c) Bağlayıcı ve tuzağa düşürücü faktörler
d) Özerk olma durumunda bulunmak
e) Ceza alma korkusunun hep baskın olması

Cevap: e) Ceza alma korkusunun hep baskın olması
18- Azınlığın etkisinin araştırıldığı ortamlarda katılımcıların başa çıkması gereken iki grup vardır. Bu gruplar hangileridir?
a) Ait olduğu çoğunluk grubu ile grubuna karşı tepki veren azınlık grubu
b) Deney ve kontrol grupları
c) Bağımlı ve bağımsız gruplar
d) Baskıcı ve özgür gruplar

Cevap: a) Ait olduğu çoğunluk grubu ile grubuna karşı tepki veren azınlık grubu
Sosyal Psikoloji Ünite-13 Final Soruları
19- Sosyal Etki Fenomenine Getirilen Eleştiriler sonucunda, Sosyal psikoloji sosyal etki araştırmalarında yürüttüğü
analizlerine hangisini dahil etmek zorundadır?
a) birey için ortamın ne anlam ifade ettiğini,
b) Nasıl tanımladığını
c) Yaşadığı şeyden onun ne anladığını
d) Bunlarla ilgili bilgiyi
e) Hepsini dahil etmelidir.

Cevap: e) Hepsini dahil etmelidir.
20- Sosyal etki konusunda yapılan meşhur Hapishane Deneyi’ni kim yapmıştır?
a) Zimbardo
b) Milgram
c) Moskovici
d) Asch

Cevap: a) Zimbardo
21- Hapishane Deneyi’nde “kişisel kimliğin kaybolduğu duygusu, kontrol duygusunun kaybı ve mahkum rolü ile özdeşleşme” olarak
tanımlanabilecek kavram hangisidir?
a) Kimliksizleşme
b) Özdeşleşme
c) Benzeşme
d) Ayrışma

Cevap: a) Kimliksizleşme
Sosyal Psikoloji Ünite-13 Final Soruları
22- Milgram’a göre, “kişi kendini hiyerarşik bir yapının parçası olarak algılıyorsa, kendini yaptığı davranışlardan sorumlu tutmayıp üst mevkidekileri yani otoriteyi sorumlu görüp, otoritenin emirlerini yerine getiriyorsa” hangi
psikolojik hal içindedir?
a) Özerk olma
b) Korku
c) Görevli olma
d) Endişe

Cevap: c) Görevli olma
23- Hangisi Hapishane Deneyi’nin sonuçlarından değildir?
a) Mahkûm rolündeki katılımcılar çoğu zaman hapishane görevlilerine üst düzeyde uydular ve abartılı şekilde itaat ettiler.
b) Bu davranışlar araştırmacılar tarafından kimliksizleşmenin işaretleri sayıldı.
c) Hapishane görevlisi rolünde olan katılımcılar araştırmacıların güç patolojisi dedikleri şeyi gösterdiler.
d) Mahkûmlarda kimlik duygusu devam etmiştir.

Cevap: d) Mahkûmlarda kimlik duygusu devam etmiştir.
24- Milgram’a göre, “eğer kişi kendini sorumlu tutup, o ortamda yapılacak olan doğru davranışı bulmada yegane
rehber olarak kendini düşünüyorsa” hangi psikolojik hal içindedir?
a) Korku
b) Görevli olma
c) Özerk olma
d) Endişe

Cevap: c) Özerk olma

Sosyal Psikoloji Final Çalışma Soruları
Sosyal Psikoloji ANASAYFA

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER

SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU

İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU

TOEFL GRAMMAR

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: