Sosyal Psikoloji Ünite-14 Final Soruları

Sosyal Psikoloji Ünite-14 Final Soruları

Sosyal Psikoloji Ünite-13 Final Soruları

1- Otoriteryenizm, aşağıdaki hangi kavramla bağdaşlaştırılır?

Correct! Wrong!

d) Etnosentrizm

2- “ Farklı sosyal gruplardan insanların uygun şartlar altında teması, ayırt edici davranışların azalmasına yol açabilir.” varsayımını savunan hipotez hangisidir?

Correct! Wrong!

a) Temas Hipotezi

3- Otoriteryen eğilimler hangisiyle ölçülür?

Correct! Wrong!

a) F skalası üzerinden

4- Irkçılığı ve önyargılı davranış ve düşünceleri açıklayan Otoriter kişilik teorisi hangi yönüyle eleştirilmiştir?

Correct! Wrong!

b) ırkçılığı kavramlaştırma ve ölçme metodolojisi üzerinden

5- Seksizim nedir? Final- 2015/Final-2017-Büt-2018

Correct! Wrong!

a) Birini cinsiyeti üzerinden ikinci konuma itmek ve üzerinde üstünlük kurmaktır.

6- Modern ırkçılık yaklaşımı, ırkçılığı hangi temelde ele alır? Büt-2015

Correct! Wrong!

d) Önyargı biçimleri ile değerler arasındaki çatışmanın neticesi olumsuz duyguların yaşanıyor olması

7- Streotipler belli gruplar hakkında paylaşılan varsayımlardır. Bu varsayımları bir araya toplayan mekanizma hangisidir? Final- 2015/2016

Correct! Wrong!

d) Sosyal kategorizasyon

8- Eşitlikçi değerleri olumsuz ve önyargılı olan kişinin kamusal alanda davranışı nasıldır? Büt-2015

Correct! Wrong!

b) Kişi kamusal alanda duygu ve düşüncelerini gizler.

9- Irkçılığın işlevi hangisidir? Final-2016

Correct! Wrong!

b) Irksal bir grubun diğeri üzerinde siyasi hükümranlığını meşrulaştırma

10- Sosyal psikolojide önyargı nasıl ele alınır? Final-2017

Correct! Wrong!

a) Tutum olarak.

ONLINE testi göremiyorsanız burayı tıklayın.

 

1- Otoriteryenizm, aşağıdaki hangi kavramla bağdaşlaştırılır?
a) Popülizm
b) Seksizim
c) Cinsiyetçilik
d) Etnosentrizm

Cevap: d) Etnosentrizm
2- “ Farklı sosyal gruplardan insanların uygun şartlar altında teması, ayırdedici davranışların azalmasına yol açabilir.” varsayımını savunan
hipotez hangisidir?
a) Temas Hipotezi
b) Otoriter kişilik teorisi
c) Davranışsal tepki hipotezi
d) Sosyal etki teorisi

Cevap: a) Temas Hipotezi
3- Otoriteryen eğilimler hangisiyle ölçülür?
a) F skalası üzerinden
b) Anketle
c) Gözlemle
d) Deneyle

Cevap: a) F skalası üzerinden
Sosyal Psikoloji Ünite-14 Final Soruları
4- Irkçılığı ve önyargılı davranış ve düşünceleri açıklayan Otoriter kişilik teorisi hangi yönüyle eleştirilmiştir?
a) Varsayımları nedeniyle
b) ırkçılığı kavramlaştırma ve ölçme metodolojisi üzerinden
c) Araştırma şekli nedeniyle
d) Teorinin araştırma alanı üzerinden

Cevap: b) ırkçılığı kavramlaştırma ve ölçme metodolojisi üzerinden
5- Kendi etnik ve kültürel grubunun üstünlüğüne duyulan inanç ve diğer etnik ve kültürel grupların üyelerini sevmeme, iğrenme hangisinin tanımıdır?
a) Otoriteryenizm
b) Ayırımcılık
c) Etnosentrizm
d) Seksizim

Cevap: c) Etnosentrizm
6- Otoriter kişilik teorisi, ırkçılığı ne olarak görür?
a) Bilişsel bozukluk
b) Davranış bozukluğu
c) Kişilik bozukluğu, kişilik sapması
d) Grup normu

Cevap: c) Kişilik bozukluğu, kişilik sapması
Sosyal Psikoloji Ünite-14 Final Soruları
7- Otoriter kişilik teorisine göre otoriter kişilik neyin sonucudur?
a) Maddi gücün
b) Saldırgan tutumun
c) Kendine güvenin
d) Aşırı savunmacı bir tepkinin

Cevap: d) Aşırı savunmacı bir tepkinin
8- Adorno ve arkadaşlarının otoriterlik ya da otoriter kişilik terimi ile işaretledikleri hangisidir?
a) Belli kişilik tiplerinin faşist ideolojiye yatkın olduğu
b) Belli kişilik tiplerinin çok katı olduğu
c) Belli kişilik tiplerinin emir vermeyi sevdiği
d) Belli kişilik tiplerinin sert olduğu

Cevap: a) Belli kişilik tiplerinin faşist ideolojiye yatkın olduğu
9- Seksizim nedir? Final- 2015/Final-2017-Büt-2018
a) Birini cinsiyeti üzerinden ikinci konuma itmek ve üzerinde üstünlük kurmaktır.
b) Birinin üstünde üstünlük kurmak
c) Birini cinsiyet üzerinden eleştirmek
d) Cinsiyeti nedeniyle eleştirmek

Cevap: a) Birini cinsiyeti üzerinden ikinci konuma itmek ve üzerinde üstünlük kurmaktır.
Sosyal Psikoloji Ünite-14 Final Soruları
10- Modern ırkçılık yaklaşımı, ırkçılığı hangi temelde ele alır? Büt-2015
a) Irkçılık sağcı ideolojilerde daha fazla olan, yaygın gözlenen davranış kalıbıdır.
b) Sosyal temelde ele alır.
c) Irkçılık, kendi grubunun üstün olduğunu düşünmektir.
d) Önyargı biçimleri ile değerler arasındaki çatışmanın neticesi olumsuz duyguların yaşanıyor olması

Cevap: d) Önyargı biçimleri ile değerler arasındaki çatışmanın neticesi olumsuz duyguların yaşanıyor olması
11- Streotipler belli gruplar hakkında paylaşılan varsayımlardır. Bu varsayımları bir araya toplayan mekanizma hangisidir? Final- 2015/2016
a) Belli gruplar hakkında paylaşılan varsayımlardır.
b) Şemalar
c) Derin proses
d) Sosyal kategorizasyon
e) Bilişsel Sistem

Cevap: d) Sosyal kategorizasyon
12- Eşitlikçi değerleri olumsuz ve önyargılı olan kişinin kamusal alanda davranışı nasıldır? Büt-2015
a) Kişi kamusal alanda duygu ve düşüncelerini meşrulaştırır.
b) Kişi kamusal alanda duygu ve düşüncelerini gizler.
c) Kişi kamusal alana çıkmaz.
d) Kamusal alana çıkmaktan çekinir.
e) Kamusal alanda olumlu düşünceleri söyler.

Cevap: b) Kişi kamusal alanda duygu ve düşüncelerini gizler.
Sosyal Psikoloji Ünite-14 Final Soruları
13- Irkçılığın işlevi hangisidir? Final-2016
a) Irksal bir grubun tutumlarını düzenleme
b) Irksal bir grubun diğeri üzerinde siyasi hükümranlığını meşrulaştırma
c) Irksal bir grubun hükümranlığını meşrulaştırma
d) Irksal bir grubu diğeri ile entegre etme

Cevap: b) Irksal bir grubun diğeri üzerinde siyasi hükümranlığını meşrulaştırma
14- Irkçılık nedir?
a) Sevgi ideolojisidir.
b) Hümanist bir yaklaşımdır.
c) Nefret ideolojisidir.
d) Bir üstünlük ideolojisidir.

Cevap: d) Bir üstünlük ideolojisidir.
15- Sosyal psikolojide önyargı nasıl ele alınır? Final-2017
a) Tutum olarak.
b) Davranış olarak.
c) Kuramsal olarak
d) Kavramsal olarak

Cevap: a) Tutum olarak.
Sosyal Psikoloji Ünite-14 Final Soruları
16- “Grup içine tarafgir olmak” nedir?
a) Grup içinde taraf tutmak
b) Kendi grubumuzu tanımlamak
c) İç grup dış grup ayırımı yapmak
d) Kendi grubumuzu ( grup içini) dış gruptan ya da öteki gruptan daha olumlu daha iyi görmek

Cevap: d) Kendi grubumuzu ( grup içini) dış gruptan ya da öteki gruptan daha olumlu daha iyi görmek
17- Cinsel rollerden birini açık ya da gizli bir şekilde diğerine üstün tutma eğilimi nedir?
a) Seksisizm
b) Irkçılık
c) Cinsiyetçilik
d) Toplumsal rol

Cevap: c) Cinsiyetçilik
18- Irkçı tutumlar nasıl inşa edilir?
a) Kişisel değerlerde
b) Bireysel ya da bireyler arası düzeyde
c) Belirli bir sosyal ve siyasi bağlam içerisinde
d) Bilişsel düzeyde

Cevap: c) Belirli bir sosyal ve siyasi bağlam içerisinde
Sosyal Psikoloji Ünite-14 Final Soruları
19- Modern eşitlikçi değerlerle, olumsuz azınlık grubu imajını sürekli kılan önyargı biçimleri arasındaki çatışma tanımı hangisine aittir? Final -2016
a) Ayırım
b) Irkçılık
c) Önyargı
d) Modern ırkçılık

Cevap: d) Modern ırkçılık
20- Irkçı ve ayırımcı düşünce ve tutumlar nerede şekillenir ve biçim alır?
a) Zihinde
b) Kişilikte
c) Benlikte
d) Sosyal ortamda

Cevap: d) Sosyal ortamda
21- Bazı gruplara karşı önyargımız olması, tutumumuzun hangi boyutudur?
a) Duygusal
b) Bilişsel
c) Davranışsal
d) İşlevsel

Cevap: a) Duygusal
Sosyal Psikoloji Ünite-14 Final Soruları
22- Seksizimin kendini saklayan, çok daha gizli saklı yürüyen, görünürde olumlu seksist tutumları hangisidir?
a) Kadını belirli bazı rollerle sınırlar, böylelikle de erkek hakimiyetini meşrulaştırır.
b) Kadını yüceltir.
c) Kadınları iş hayatında yüceltir.
d) Kadının geleneksel rollerini önemsemez.

Cevap: a) Kadını belirli bazı rollerle sınırlar, böylelikle de erkek hakimiyetini meşrulaştırır.
23- Düşmanca diye adlandırılan seksizim nedir?
a) Kadınlara karşı seksist tutumların sergilenmesi
b) Kadına düşmanlık yapılması
c) Kadınların çalıştırılmaması
d) Kadına yönelik şiddet

Cevap: a) Kadınlara karşı seksist tutumların sergilenmesi
24- Stereotipleme ne işe yarar ?
a) Dünya hakkındaki kavramları açıklar.
b) İnsanlar hakkında tek tip düşünmemizi sağlar.
c) Sosyal dünyayı basitleştirip anlamakta kullandığımız sağduyusal kuralları ya da kısa yolları biçimlendirmeyi kolaylaştırır.
d) Sosyal dünya hakkında fikir verir.

Cevap: c) Sosyal dünyayı basitleştirip anlamakta kullandığımız sağduyusal kuralları ya da kısa yolları biçimlendirmeyi kolaylaştırır.
25- Otoriter kişilik teorisi kime aittir?
a) Freud
b) Milgram
c) Asch
d) Adorno

Cevap: d) Adorno
26- Irkçı tutum ve davranışların şekillenmesinde, stereotiplemenin hangi rolü önemlidir?
a) Düzenlenme özelliği
b) Abartılı genelleme özelliği
c) Kümelenme özelliği
d) Hiyerarşik şekilde yapılanabilme özelliği

Cevap: b) Abartılı genelleme özelliği
27- Hangisi stereotip tanımlarından birisi değildir?
a) Belirli bir grubu düşündüğümüzde aklımıza gelen görüntüler
b) Ait oldukları gruplar üzerinden insanların özellikleri hakkında aşırı genelleştirilmiş inanç
c) Dünyamızı anlamlandırmada kullandığımız malumat kategorileri
d) Bir grup üzerinde uyguladığımız davranış şekilleri
e) Bilişsel şemalar

Cevap: d) Bir grup üzerinde uyguladığımız davranış şekilleri
28- Önyargılı olduğumuz grubun tüm üyelerinin aynı olduğunu düşündüğümüzde, tutumun hangi boyutu olur?
a) İşlevsel
b) Bilişsel
c) Duygusal
d) Davranışsal

Cevap: a) İşlevsel
29- Hangisi gizil tutumlar sonucunda görülen davranış olabilir?
a) Sevmediğini söylemek
b) Hoşlanmadığını ifade etmek
c) Görmezden gelmek
d) Yazı ile tepki göstermek

Cevap: c) Görmezden gelmek
30- İlgili tutum nesnesinin sadece varlığıyla bile tetiklenen kasti ya da bilinçli olmayan tutumlara ne denir?
a) Açık tutum
b) Kapalı tutum
c) Gizil tutum
d) Bilinçli tutum

Cevap: c) Gizil tutum
31- Bilinçli, kasıtlı, kontrol edilebilir tutumlara ne denir?
a) Gizil tutum
b) Açık tutum
c) Kapalı tutum
d) Bilinçli tutum

Cevap: b) Açık tutum
32- Önyargılı tutumumuzun yani önyargımızın davranışsal öğesi hangisidir?
a) Önyargılı davranma, önyargılı davranışlar
b) Önyargılı düşünme
c) Önyargılı hissetme
d) Olumsuz düşünme

Cevap: a) Önyargılı davranma, önyargılı davranışlar

Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular
Sosyal Psikoloji ANASAYFA

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER

SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU

İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU

TOEFL GRAMMAR

Editor

Editör

One thought on “Sosyal Psikoloji Ünite-14 Final Soruları

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: