Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-5

Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-5

Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-5

ÖRNEKLEME
Örneklemin Temsil Yeteneği
Örneklem Hatası
Örnekleme Yöntemleri
Olasılıksız Örnekleme Yöntemleri
Kolayda Örnekleme
Yargısal Örnekleme
Kota Örneklemesi
Kartopu Örneklemesi
Olasılıklı Örnekleme Yöntemleri
Basit Rastgele Örnekleme
Yöntemin Yararlı Yönleri
Yöntemin Sakıncalı Yönleri
Tabakalı Örnekleme
Küme Örnekleme Yöntemi
Sistematik Örnekleme
Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-5
1.Örnekleme ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerde hangisi doğru değildir?

A) Evreni temsil edebilmelidir.

B) Evreni temsil ettiği varsayılan küçük bir kümedir.

C) Evrenden belirli kurallara göre seçilir.

D) Evreni oluşturan varlıkların alt parçalarından oluşur.

E) Evren içerisinden yanlı bir şekilde seçilmesi tercih edilir.

Cevap: E) Evren içerisinden yanlı bir şekilde seçilmesi tercih edilir.
2.Temsil yeteneğine sahip bir örneklem aşağıdaki örnekleme yöntemlerinden hangisiyle seçilmiş olamaz?

A) Sistematik örnekleme

B) Kolayda örnekleme

C) Tabakalı örnekleme

D) Basit rastgele örnekleme

E) Küme örnekleme

Cevap: B) Kolayda örnekleme
3.Genellikle küçük hacimli ana kütlelere uygulanan, sonlu bir ana kütlenin bütün birimlerinin incelenmesi işlemine ne ad verilir?

A) Sistematik örnekleme

B) Küme örnekleme

C) Tamsayım

D) Standart hata

E) Kartopu örneklemesi

Cevap: C) Tamsayım
4.Örnekleme biriminin tek kişi ya da aile değil bir grup olduğu örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Küme örnekleme

B) Sistematik örnekleme

C) Kolayda örnekleme

D) Yargısal örnekleme

E) Kota örneklemesi

Cevap: A) Küme örnekleme
5.Özellikle bir çerçevenin mevcut olmaması ya da oluşturulmasının imkânsız olduğu durumlarda faydalı bir yöntem olan ve örnekleme sürecinin, tanımlanan evrende yer alan bir bireyin genellikle rassal olarak seçilmesiyle başlayan örnekleme yöntemi hangisidir?

A) Sistematik örnekleme

B) Küme örnekleme

C) Tamsayım

D) Kartopu örneklemesi

E) Kota örneklemesi

Cevap: D) Kartopu örneklemesi
6.Örneklemin, araştırmacının ya da örneklemecinin kişisel arzu, istek, düşünce ve deneyimlerine göre seçilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tam sayım

B) Yargısal örnekleme

C) Sistematik örnekleme

D) Kota örneklemesi

E) Basit rastgele örnekleme

Cevap: B) Yargısal örnekleme
7.Sonlu bir ana kütlede tüm birimlerin yer aldığı listeye ne ad verilir?

A) Tablo

B) Grafik

C) Çerçeve

D) Örneklem listesi

E) Son ana kütle listesi

Cevap: C) Çerçeve
8.Küme içinin heterojen olması (değişik özellikteki birimleri içermesi) durumunda örneklem hatası ne şekilde değişir?

A) Küçülür

B) Büyür

C) Değişmez

D) Artı sonsuz yönünde artar

E) Sabit kalır

Cevap: A) Küçülür
1.Örnekleme ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerde hangisi doğru değildir?

A) Evreni temsil edebilmelidir.

B) Evreni temsil ettiği varsayılan küçük bir kümedir.

C) Evrenden belirli kurallara göre seçilir.

D) Evreni oluşturan varlıkların alt parçalarından oluşur.

E) Evren içerisinden yanlı bir şekilde seçilmesi tercih edilir.

Cevap: E) Evren içerisinden yanlı bir şekilde seçilmesi tercih edilir.
2.Temsil yeteneğine sahip bir örneklem aşağıdaki örnekleme yöntemlerinden hangisiyle seçilmiş olamaz?

A) Sistematik örnekleme

B) Kolayda örnekleme

C) Tabakalı örnekleme

D) Basit rastgele örnekleme

E) Küme örnekleme

Cevap: B) Kolayda örnekleme
3.Genellikle küçük hacimli ana kütlelere uygulanan, sonlu bir ana kütlenin bütün birimlerinin incelenmesi işlemine ne ad verilir?

A) Sistematik örnekleme

B) Küme örnekleme

C) Tamsayım

D) Standart hata

E) Kartopu örneklemesi

Cevap: C) Tamsayım
4.Örnekleme biriminin tek kişi ya da aile değil bir grup olduğu örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Küme örnekleme

B) Sistematik örnekleme

C) Kolayda örnekleme

D) Yargısal örnekleme

E) Kota örneklemesi

Cevap: A) Küme örnekleme
5.Özellikle bir çerçevenin mevcut olmaması ya da oluşturulmasının imkânsız olduğu durumlarda faydalı bir yöntem olan ve örnekleme sürecinin, tanımlanan evrende yer alan bir bireyin genellikle rassal olarak seçilmesiyle başlayan örnekleme yöntemi hangisidir?

A) Sistematik örnekleme

B) Küme örnekleme

C) Tamsayım

D) Kartopu örneklemesi

E) Kota örneklemesi

Cevap: D) Kartopu örneklemesi
6.Örneklemin, araştırmacının ya da örneklemecinin kişisel arzu, istek, düşünce ve deneyimlerine göre seçilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tam sayım

B) Yargısal örnekleme

C) Sistematik örnekleme

D) Kota örneklemesi

E) Basit rastgele örnekleme

Cevap: B) Yargısal örnekleme
7.Sonlu bir ana kütlede tüm birimlerin yer aldığı listeye ne ad verilir?

A) Tablo

B) Grafik

C) Çerçeve

D) Örneklem listesi

E) Son ana kütle listesi

Cevap: C) Çerçeve
8.Küme içinin heterojen olması (değişik özellikteki birimleri içermesi) durumunda örneklem hatası ne şekilde değişir?

A) Küçülür

B) Büyür

C) Değişmez

D) Artı sonsuz yönünde artar

E) Sabit kalır

Cevap: A) Küçülür
9.Küme içindeki birimlerin homojen olması durumunda örneklem hatası hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Küçülür

B) Büyür

C) Değişmez

D) Eksi sonsuz yönünde artar

E) Sabit Kalır

Cevap:  B) Büyür
10. Üzerinde araştırma yapılacak ana kütle, ilgilenilen değişken(ler) yönünden heterojen olduğunda, bu imkânı veren örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kartopu örnekleme

B) Kota örneklemesi

C) Yargısal örnekleme

D) Tabakalı örnekleme

E) Sistematik örnekleme

Cevap:  D) Tabakalı örnekleme
YouTube Kanalımıza Abone Olun
Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube
register
LOLONOLO’YA ÜYE OL
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-5

Bilimsel Araştırma Teknikleri ANASAYFA
Bilimsel Araştırma Teknikleri ANASAYFA
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
TOEFL GRAMMAR

 

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: