Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-12

Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-12

Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-12

 • Başlık
 • Giriş
 • İçindekiler
 • Amaç ve kapsam
 • Literatür taraması
 • Araştırma yöntemi
 • Araştırmaverilerin toplanması
 • Araştırma modeli
 • Araştırmanın analizleri
 • Sonuçlar
 • Kaynakça
 • Ekler
Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-12
1.

Problemlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Alt problemler, soru cümleleri şeklinde oluşturulabilir.
B) Her bir alt problem kendi içinde alt maddeler olarak yazılabilir.
C) Tezin problem kısmında cevap verilmesi planlanan araştırma sorusunun ne olduğu belirtilmelidir.
D) Problem, soru cümlesi olarak ifade edilir.
E) Alt problemler sınamayı amaçladığı hipotezler biçiminde ifade edilebilir.

Cevap: D) Problem, soru cümlesi olarak ifade edilir.
2.

Konunun seçiliş nedenlerinin gerekçelendirilerek açıklanmasına ne ad verilir?

A) Varsayım
B) Problem
C) Önem
D) Çalışma Planı
E) Öneri

Cevap: C) Önem
3.

Varsayımlar ve hipotezlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Varsayımlar, hipotezleri yanlış olarak kabul edilen yargılardır.
B) Hipotezler test edilir.
C) Bir araştırmada en az iki varsayım bulunmalıdır.
D) Araştırma sonuçlarının geçerliliği varsayımların yanlışlanabilirliğine bağlıdır.
E) Varsayımlar baştan doğru kabul edilmez ve sınanırlar.

Cevap: B) Hipotezler test edilir.
4.

Tez başlığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İçeriği açıkça yansıtmalıdır.
B) Kısa ve öz olmalıdır.
C) Gereksiz sözcüklerden arındırılmalıdır.
D) En çok 30 karakterden oluşmasına özen gösterilmelidir.
E) Araştırmanın kapsadığı bölge konusunda bilgi vermelidir.

Cevap: D) En çok 30 karakterden oluşmasına özen gösterilmelidir.
5.

Araştırmacının yapmak isteyip de çeşitli nedenlerle yapamadığı durumları ifade eden kavram hangi seçenekte verilmiştir?

A) Sınırlılıklar
B) Kapsamlılık
C) Darlıklar
D) Engeller
E) Çerçeve

Cevap: A) Sınırlılıklar
6. I. Giriş
II. İçindekiler
III. Araştırmanın Modeli
IV. Evren ve Örneklem/Çalışma Grubu
V. Veri Toplama Araçları
VI. Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi
VII. Sonuç

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri araştırmanın yöntem kısmında yer almaz?

A) Yalnız I
B) I, III ve V
C) II, III, IV ve V
D) II, V, VI ve VII
E) I, II ve VII

Cevap: E) I, II ve VII
7. I. Geçerlilik
II. Güvenilirlik
III. Aracın uygulanma biçimi

Bir araştırmada hazır bir ölçme aracı kullanılacaksa, bu araçla ilgili olarak yukarıda belirtilenhangi açıklamalara yerverilmelidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Cevap: E) I, II ve III
8.

Araştırmanın temel aşamalarını ve her aşamanın yaklaşık planlanan sürelerini haftalık ya da aylık olarak belirten takvime ne denir?

A) Araştırmanın Kapsamı
B) Giriş
C) İçindekiler
D) Çalışma Planı
E) Takvim

Cevap: D) Çalışma Planı
9.

Araştırma önerisinde yararlanılan tüm kaynaklar alfabetik sıraya göre kaynakçada gösterilirken hangi kritere göre sıralama yapılır?

A) Kaynak adı
B) Yazar adı
C) Yazar soyadı
D) Kaynak yılı
E) Kaynağın basım tarihi

Cevap: C) Yazar soyadı
10. Araştırma önerisinde metin içinde verildiğinde akışı engelleyebilecek türden çizelgeler, belgeler vb. bilgilere hangi bölümde yer verilir?

A) Ekler
B) Giriş
C) Kaynakça
D) İçindekiler
E) Yöntem

Cevap: A) Ekler
YouTube Kanalımıza Abone Olun
Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube

register
LOLONOLO’YA ÜYE OL
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
Bilimsel Araştırma Teknikleri Ünite-12

Bilimsel Araştırma Teknikleri ANASAYFA
Bilimsel Araştırma Teknikleri ANASAYFA
Bilimsel Araştırma Teknikleri ANASAYFA
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
TOEFL GRAMMAR

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: