Türk Dili 2 Ünite-4

Türk Dili 2 Ünite-4

TÜRK DİLİ ÜNİTE-4 TESTİ
 
1- 1. Roman, hikaye gibi türler aşağıdaki metin türleri sınıfından hangisine dahildir?
A) Açıklayıcı metin
B) Kanıtlayıcı metin
C) Anlatısal metin
D) İkna edici metin
E) Gerçekçi metin

Cevap: C) Anlatısal metin
2- Bir metin için tutarlılık ve bağdaşıklık kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A) Metin içerisindeki bilgilerin birbiri ile ilintili olmasını ve cümleler arasında ilişkinin kurulmasıdır.
B) Metin içerisinde ifade edilen konu ve ana düşüncedir.
C) Metin içerisindeki karakterler, olay, yer ve zaman gibi unsurların bütünüdür.
D) Metnin okur açısından algılanış biçimleridir.
E) Metin çeşitleri ve bunların ifade ediliş biçimleridir.

Cevap: A) Metin içerisindeki bilgilerin birbiri ile ilintili olmasını ve cümleler arasında ilişkinin kurulmasıdır.
3- Aşağıdaki okuma biçemlerinden hangisi okumanın fiziksel yönüne vurgu yapmaktadır?
A) Metin Kaynaklı Zihin Kaynaklı Okuma
B) Yoğun Okuma – Yaygın Okuma
C) Gözden Geçirerek
D) Sesli-sessiz okuma
E) Etkileşimli Okuma Biçemleri

Cevap: D) Sesli-sessiz okuma
4- -Gözler odaklanır.
-Metnin geneline bakılır.
-Anlama ilişkin düşünülür ve yordama yapılır.
-Anlamı sınamak için tümcelere bakılır.
-Daha fazla denetim için sözcüklere bakılır.
-Henüz emin olunmadıysa harfler incelenir.
– Yeniden anlam yorumlarına dönülür
Yukarıda aşamaları tanımlanan okuma biçemi seçeneklerden hangisidir?
A) Yoğun okuma
B) Sessiz okuma
C) Zihin kaynaklı okuma
D) Tarayarak okuma
E) Metin kaynaklı okuma

Cevap: C) Zihin kaynaklı okuma
5- Gözler metne odaklanır.
Harfler tanımlanır/ sesletilir.
Sözcükler tanımlanır.
Sözcükler dilbilgisel sınıflara ve tümce yapılarına ayrılır.
Tümceler anlamlandırılır.
Anlamlandırma sonucunda düşünme meydana gelir.
Yukarıda aşamaları tanımlanan okuma biçemi seçeneklerden hangisidir?
A) Yoğun okuma
B) Sessiz okuma
C) Zihin kaynaklı okuma
D) Tarayarak okuma
E) Metin kaynaklı okuma

Cevap: E) Metin kaynaklı okuma
6- Bu okuma biçemi metnin geneline hızlı bir biçimde göz gezdirilerek gerçekleştirilir. Amaç; konunun ayrıntılara girilmeden ana hatlarıyla kavramaktır.
Yukarıda tarif edilen okuma biçemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yoğun okuma
B) Yaygın okuma
C) Gözden geçirerek okuma
D) Zihin kaynaklı okuma
E) Metin kaynaklı okuma

Cevap: C) Gözden geçirerek okuma

Türk Dili 2 Ünite-4

7- Bu okuma biçeminde belirli bilgi parçalarının bulunması amaçlanmaktadır. Sözgelimi bir tiyatro ilanında tiyatronun gününü ve saatin öğrenmek için hızlıca bu bilgiye ulaşmaya çalışırız ve diğer bilgi birimlerini atlarız.
Yukarıda tarif edilen okuma biçemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarayarak okuma
B) Gözden geçirerek okuma
C) Yoğun okuma
D) Zihin kaynaklı okuma
E) Metin kaynaklı okuma

Cevap: A) Tarayarak okuma
8- Aşağıdakilerden hangisi zihin kaynaklı okuma biçeminin taşıdığı risklerden birisidir?
A) Okur, dünya bilgisine bağlı kalarak metinde olmayan anlamlara ulaşabilir.
B) Okur, metni detaylı okuduğu için çok zaman alır.
C) Okur, bu yöntemi sürekli olarak kullanamayacağı için etkisiz bir yöntemdir.
D) Okur, bu yöntem ile anlama ulaşmada zorlanır.
E) Okur, bu yöntem ile daha fazla sesletim hatası yapar.

Cevap: A) Okur, dünya bilgisine bağlı kalarak metinde olmayan anlamlara ulaşabilir.
9- Aşağıdakilerden hangisi metin kaynaklı okuma biçeminin taşıdığı risklerden birisi değildir?
A) Harflerden yola çıkarak sözcüğün, sözcüklerden yola çıkarak tümcenin tanımlanması bir bütün olarak sözcüğün ve tümcenin tanımlanmasından daha uzun sürmektedir.
B) Harflere ya da hecelere yoğunlaşarak sözcüğün anlamını ya da tek tek sözcüklerin anlamından yola çıkarak tümcenin anlamını doğru olarak anlamak oldukça güçtür.
C) Bu okuma biçeminde okuyucunun mevcut bilgilerine gereken önem verilmemektedir.
D) Bu okuma biçeminde okurun dünya bilgisine gereken önemi verilmemektedir.
E) Bu okuma biçiminde okur daha fazla sesletim hatası yapmaktadır.

Cevap: E) Bu okuma biçiminde okur daha fazla sesletim hatası yapmaktadır.
10- Aşağıdakilerden hangisi okuma becerisi ile ilgili yanlış bir ifadedir?
A) Okuma becerisi sonradan edinilen bir beceridir.
B) Okuma becerisi bilişsel sistem açısından pasif bir beceridir.
C) Okuma becerisinde, okuma amaçları okuma biçeminin belirlenmesinde etkilidir.
D) Okuma becerisi tümvarımsal ve tümden gelimsel süreçleri içerir.
E) Okuma becerisi konuşma becerisine göre daha geç gelişir.

Cevap: B) Okuma becerisi bilişsel sistem açısından pasif bir beceridir.
11- …………. temel olarak bir metin içerisinde yer alan bilgi birimlerinin ilintili olmasını ifade eder.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?
A) Bağdaşıklık
B) Tutarlılık

Cevap: B) Tutarlılık
12- Ayrıca sessiz okuma sırasında da sesli okumaya benzer biçimde görülen yazı karakterleri beyinde özellikle ………….. adı verdiğimiz bölümde sesbilimsel olarak yorumlanmaktadır.

Cevap: Supramarginal grus
13- Genel bir anlamanın amaçlandığı ve okumanın daha çok eğlenceli bir etkinlik olarak gerçekleştirildiği durumlarda kullanılan okuma biçemi hangisidir?
A) Yoğun okuma
B) Tarayarak okuma
C) Metin kaynaklı okuma
D) Yaygın okuma

Cevap: D) Yaygın okuma
14- Belirli bir konuda bilgi verilen metin aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anlatısal metin
B) Gerçekçi metin
C) Açıklayıcı metin
D) İkna edici metin

Cevap: C) Açıklayıcı metin

Türk Dili 2 Ünite-4

YouTube Kanalımıza Abone Olun

Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube

 

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

 

Türk Dili 1-2
Türk Dili 1-2 ANASAYFA
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
register

LOLONOLO’YA ÜYE OL
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
TOEFL GRAMMAR

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: