Bakım ve Sosyal Hizmet 2016 Vize Soruları

Bakım ve Sosyal Hizmet 2016 Vize Sorular

Bakım ve Sosyal Hizmet 2016 Vize Soruları

1- 1896 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından açılan, kimsesiz ve bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlendiği kurum hangisidir?
A) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu
B) Darüleytam
C) Darülaceze
D) Ahilik teşkilatı
E) Kızılay

Cevap: C) Darülaceze

2- Aşağıdakilerden hangisi bilişsel destektir?
A) Karşımızdakine sempati ile bakmak
B) Karşımızdakinin maddi bir ihtiyacını karşılamak
C) Karşımızdakinin sırtını sıvazlamak
D) Karşımızdakinin gönlünü almak
E) Karşımızdakinin sorunlarının çözümü için bilgi vermek

Cevap: E) Karşımızdakinin sorunlarının çözümü için bilgi vermek
NOT: Bilişsel Destek ise; bireyin sorunlarına yardımcı olacak bilgi desteğidir. Örneğin hastaneye muayene olmak için gelmiş ancak hangi doktora nasıl gideceğini bilmeyen bir kişiye verilen bilgi desteği de bilişsel destektir

3- “Endüstri toplumunun köklerine dayanan bu model, medikal yaklaşımı esas alır. Soruınları, birey merkezli ele aldığı için çözümleri de birey odaklı düzenler. Bireyi içinde bulunduğu çevresel ilişki ve etkileşim sistemlerinden bağımsız olarak düşünür.” Paragrafta sözü edilen bakımsistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çok kişili sosyal bakım
B) Tıbbi sosyal bakım
C) Toplum odaklı sosyal bakım
D) Yerinde sosyal bakım
E) Kurum odaklı sosyal bakım

Cevap: E) Kurum odaklı sosyal bakım

4- “Müracaatçının içinde bulunduğu toplumsal koşulların ve ilişkilerinin karmaşıklığını vurgulayarak sorun tespiti ve çözümü için problemin çok boyutlu olarak ele alınması gerektiğini vurgular.”Paragrafta sözü edilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Problem çözme yaklaşımı
B) Uzmanlık yaklaşımı
C) Sistem yaklaşımı
D) Güçler yaklaşımı
E) Genelci yaklaşım

Cevap: C) Sistem yaklaşımı

5- Aşağıdakilerden hangisi dayanışma hizmetleri içinde bakım hizmetleri içinde anılır?
A) Ev ziyaretleri
B) Koro çalışmaları
C) Puzzle – boncuk çalışmalarının uygulanması
D) Sinema
E) Resim kursu

Cevap: C) Puzzle – boncuk çalışmalarının uygulanması

6- “Çok kültürlülük üçgeninin köşelerini milliyetçilik, etnisite ve din oluşturmaktadır.” tespiti aşağıda isimleri yazılan düşünürlerden hangisine aittir?
A) Giger
B) Bauman
C) Leininger
D) Davidhizar
E) Purnell

Cevap: B) Bauman

7- Aşağıdakilerden hangisi formel anlamda yaşlılara ve diğer dezavantajlılara sosyal hizmet sağlayan kurumlardan değildir?
A) İl özel idaresi
B) Sivil toplum
C) Yerel yönetim
D) Aile
E) Merkezi yönetim

Cevap: D) Aile
NOT: Formel kurumlar olan; devlet, sivil toplum ve özel sektör tarafından karşılanmıştır. Aile, akrabalık, komşuluk gibi enformel uygulamalar da her zaman toplumlarda mevcut olmuştur.formel kurumlar olan; devlet, sivil toplum ve özel sektör tarafından karşılanmıştır. Aile, akrabalık, komşuluk gibi enformel uygulamalar da her zaman toplumlarda mevcut olmuştur.

8- Aşağıdakilerden hangisinde özel sektörün yaptığı topluma yönelik hizmetler kavramlaştırılarak ifade edilmektedir?
A) Sosyal sorumluluk
B) Yönetişim
C) Kamusal sorumluluk
D) Sivil toplum ortaklığı
E) Ortaklık

Cevap: A) Sosyal sorumluluk

Bakım ve Sosyal Hizmet 2016 Vize Soruları

9- Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin devamı olarak Cumhuriyet Dönemi’nde hizmet gösteren ve SHÇEK’in kurulmasıyla kapanan kurum hangisidir?
A) Darülaceze
B) Ahilik teşkilatı
C) Darüleytam
D) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu
E) Kızılay

Cevap: D) Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu

10- Bakıma muhtaçlara “cadı” gözü ile hangi toplumlar bakmıştır?
A) Çağdaş batılı toplumlar
B) Çağdaş Afrika toplumları
C) Orta Çağ’da batı toplumları
D) Çağdaş İslam toplumları

Cevap: C) Orta Çağ’da Batı toplumları

11- Vakfiyesinde “Ayrıca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sarıcı tayin ve nasp eyledim. Bunlar ki, ayın belli günlerinde İstanbul’a çıkalar, bilâistisna her kapuyu vuralar ve o evde hasta olup olmadığını soralar; var ise şifası orada mümkün ise şifayab olalar. Değilse kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin hastanelere kaldırılarak orada salâh buldurulalar.” cümleleri ile bakım hizmetini kurumsallaştıran padişah kimdir?
A) II. Abdulhamit Han
B) Yavuz Sultan Selim
C) Kanuni Sultan Süleyman
D) II.Mahmut
E) Fatih Sultan Mehmet

Cevap: E) Fatih Sultan Mehmet

12- Aşağıdakilerden hangisi sosyal bakım sistemi açısından diğerlerinden farklıdır?
A) İrlanda
B) İngiltere
C) Fransa
D) Avusturalya
E) ABD

Cevap: C) Fransa
NOT: Bakım sistemleri, kişisel ve toplumsal zorunlu tasarruf kültürüne dayanır. Bu tasarruf kültürü farklı toplumlarda farklı şekillerde tanımlanır. Kimi toplumlarda özellikle liberal politik aklın belirleyici toplumlarda; (ABD, İngiltere, İrlanda, Avusturalya )tasarruf kültürü insanın sorumluk alanına dayanır. Muhafazakâr politik aklın belirleyici olduğu toplumlarda (Almanya, Fransa, Türkiye vb.) ise tasarruf kültürü kamu ve sivil sorumluluk alanı olarak tanımlanır.

13- Bakıma muhtaçlığın bir hastalık (patoloji) olduğunu ileri süren model hangisidir?
A) Ekonomik model
B) Biyolojik model
C) Medikal model
D) Sosyal model
E) Ahlaki model

Cevap: C) Medikal model
NOT: Medikal model ise bakıma muhtaçlığın bir hastalık (patoloji) olduğu gerekçesi ile bakıma muhtaç kişilerin hayatlarının doğal olarak kısıtlı olduğunun kabul edildiği modeldir.

14- Aşağıdakilerden hangisi işlevsel açıdan diğerlerinden farklıdır?
A) Müracaatçı sistemi
B) Sosyal yardım sistemi
C) Başlatıcı sistem
D) Eylem sistemi
E) Paydaş sistem

Cevap: B) Sosyal yardım sistemi
Bakım ve Sosyal Hizmet 2016 Vize Soruları

15- Aşağıdakilerden hangisi Kültürel Yeterlilik Modeli’nin temel varsayımları arasında yer almaz?
A) Kültürler sabit toplumlarda yavaş değişirler
B) Bireyler ve aileler birçok kültürel gruba mensupturlar
C) Dünyada saygın olmayan kültürler de bulunmaktadır
D) Bütün kültürlerin temel benzerlikleri vardır
E) Kültürler içinde ve arasında farklılıklar mevcuttur

Cevap: C) Dünyada saygın olmayan kültürler de bulunmaktadır

16- Aşağıdakilerden hangisi İran’da sosyal hizmet alanında kapsamlı ve etkili faaliyetler yürüten kurum ve kuruluşlardan değildir?
A) Behzisti Kurumu
B) Bunyâd-ı Şehid (Şehit Kurumu)
C) Kızılay
D) Yeşilay
E) İmam Humeyni Sosyal Yardım Komitesi

Cevap: D) Yeşilay
Auzef Vize soruları, Auzef Bahar

Auzef çıkmış sorular, vize soruları, final soruları, bütünleme soruları, Auzef çevrimiçi sınav soruları

YouTube Kanalımıza Abone Olun
Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube

 

register
LOLONOLO’YA ÜYE OL

Sosyal Güvenlik Vize 2018 Sorular
SOSYAL HİZMETLER FACEBOOK GRUBU
Sosyal Güvenlik Vize 2017 Sorular

Bakım ve Sosyal Hizmet
Bakım ve Sosyal Hizmet
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
TOEFL GRAMMAR

 

Editor

Editör

One thought on “Bakım ve Sosyal Hizmet 2016 Vize Soruları

  • Nisan 26, 2020 tarihinde, saat 3:20 pm
    Permalink

    Aşağıdakilerden hangisi İran’da sosyal hizmet alanında kapsamlı ve etkili faaliyetler yürüten kurum ve kuruluşlardan değildir? A) Behzisti Kurumu B) Bunyâd-ı Şehid (Şehit Kurumu) C) Kızılay D) Yeşilay E) İmam Humeyni Sosyal Yardım Komitesi Cevap: D) Yeşilay

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: