Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-6

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları 6

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-6

Okulda Eğitim
1- Düzenlenmiş bilgi öbeğine ne denir?
a) Kültür
b) Eğitim
c) Müfredat
d) İş Bölümü

Cevap:c) Müfredat

2-Aşağıdakilerden hangisi Okul Kültürünün etkilerinden değildir?
a) Ev ve dünya arasında bağ kurar
b) Kültürel çoğunluğu geliştirir
c) Kurumsal hayatı geliştirir
d) Farklı bakış açısına sahiplendirme
e) Demokrasi kültürünün oluşmasını sağlar

Cevap: d) Farklı bakış açısına sahiplendirme

3- Evrensel Okul Kültürü”nde, okullarla ilgili küresel kültürü meydana getiren eğilimlerden değildir?
a) Bilimselleşme
b) Bireyselleşme
c) Eğitim kurumlarının yaygınlaşması
d) İş bölümü

Cevap: d) İş bölümü

4-Max Weber”in bahsettiği bürokrasinin okullarda gözlemlenen özelliklerinden değildir?
a) Yetki hiyerarşisi
b) Yazılı kurallar ve düzenlemeler
c) Gayrişahsilik
d) Teknik niteliklere dayanan istihdam
e) Bireyselleşme

Cevap: e) Bireyselleşme

5- “ Öğretmenler ve müdürler için merkezi yönetimler tarafından belirlenmiş yazılı kurallar vardır” Max Weber”in Okulun Bürokratikleşmesi özelliklerinden hangisidir?
a) Yetki hiyerarşisi
b) Yazılı kurallar ve düzenlemeler
c) Gayrişahsilik
d) Teknik niteliklere dayanan istihdam
e) İş Bölümü

Cevap: c) Gayrişahsilik

6- “Öğrenciler, kendi içlerinde çeşitli etmenlere dayanarak farklılaşırlar. Özellikle ortaöğretim öğrencilerinin üç tür gruplaşma oluşturdukları görülür” aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?
a) Topluluk
b) Gruplar
c) Klikler
d) Samimi ve yakın arkadaşlık

Cevap: a) Topluluk

7-
En az üç kişiden oluşur
Yüz yüze samimi ilişkilerin kurulduğu gruptur
Düşünce ve davranışlarda benzerlik görülür
Ortak beğenilere sahip olurlar
Yukarıdaki özellikler Öğrenci Toplumsallıklarından hangisine aittir?
a) Topluluk
b) Gruplar
c) Klikler
d) Samimi ve yakın arkadaşlık

Cevap: c) Klikler

8- Okul kültürüne dair yapılar araştırmalarda üniversitelerde tesit edilen alt kültürlerden değildir?
a) Kolejli alt-kültür
b) Akademik alt-kültür
c) Mesleki alt-kültür
d) Sosyolojik-alt-kültür
e) Konformist olmayan alt-kültür

Cevap: d) Sosyolojik-alt-kültür

9- “Eğlenmeyi ve sosyalleşmeyi merkeze alır. Akademik uğraşları pek üstlenmez.” Hangi alt-kültür”dür?
a) Kolejli alt-kültür
b) Akademik alt-kültür
c) Mesleki alt-kültür
d) Sosyolojik-alt-kültür
e) Konformist olmayan alt-kültür

Cevap: a) Kolejli alt-kültür

10- “Üniversite ortamına karşı husumet besler” Hangi alt-kültür”dür?
a) Kolejli alt-kültür
b) Akademik alt-kültür
c) Mesleki alt-kültür
d) Sosyolojik-alt-kültür
e) Konformist olmayan alt-kültür

Cevap: e) Konformist olmayan alt-kültür

11- “Öğretim üyelerinin salt bilgiye değer veren entelektüel kaygıları” Hangi alt-kültür”dür?
a) Kolejli alt-kültür
b) Akademik alt-kültür
c) Mesleki alt-kültür
d) Sosyolojik-alt-kültür
e) Konformist olmayan alt-kültür

Cevap: b) Akademik alt-kültür

12- “Kariyer ihtimalleriyle ilgilenir ve üniversiteyi diploma almanın aracı olarak görür” Hangi alt-kültür”dür?
a) Kolejli alt-kültür
b) Akademik alt-kültür
c) Mesleki alt-kültür
d) Sosyolojik-alt-kültür
e) Konformist olmayan alt-kültür

Cevap: c) Mesleki alt-kültür

13-Aşağıdakilerden hangisi Sapkın davranışların görülme sebeplerinden değildir?
a) Ailenin sosyo-ekonomik durumunun bozul olması
b) Çocuğun bir suç bölgesinde oturması
c) Çocuğun “yıkılmış aile” ile yaşaması
d) Çocuğun ebeveynlerinden birinin hayatta olmaması
e) Akranlarıyla iyi toplumsal ilişkiler kuramaması

Cevap: d) Çocuğun ebeveynlerinden birinin hayatta olmaması

14- “Okulda ve Sınıfta Öğretmen, Sınıf yapılandırılmış bir toplumsal gruptur, aktörleri öğretmen ve öğrencilerdir. Öğretmen ve öğrenciler arasındaki toplumsal ilişkiler ise üç boyutludur” aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Sosyal ilişkiler
b) Öğretim ilişkileri
c) Toplumsallaşma ilişkileri
d) Duygusal ilişkiler

Cevap: a) Sosyal ilişkiler

15- Aşağıdakilerden hangisi Öğretmen-öğrenci ilişkilerini şekillendiren etmenlerden değildir?
a) Öğretmenin öğrencilere karşı tutumu
b) Öğrencilerin cinsiyeti
c) Yaşları ve zeka düzeyleri
d) Okul yönetimi
e) Öğrencinin öğretmenine karşı tutumu

Cevap: e) Öğrencinin öğretmenine karşı tutumu

16- ABD”de ortaya çıkan, zümre ve sınıflara dayalı bir toplum düzeni olmayan, sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Paralel sütunlar sistemi
b) Çatal sistemi
c) Asansör sistemi
d) Merdiven sistemi

Cevap: d) Merdiven sistemi

16- “Demokratik toplumlar herkesin kabiliyetine ve başarısına göre meslek sahip olabileceği anlayışı üzerine kuruludur. Bu toplumsal yapıda toplumsal hareketlilik mümkün olsa da ekonomik ayrımlar derin eşitsizlikler üretmiştir” sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Paralel sütunlar sistemi
b) Çatal sistemi
c) Asansör sistemi
d) Merdiven sistemi

Cevap: b) Çatal sistemi

17- “Feodal dönemde toplum, insanların seçkinlik vasıflarına dayanan zümre ve sınıflara göre düzenlenmiştir. Dolayısıyla toplumsal hareketlilik çok kısıtlıdır” sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Paralel sütunlar sistemi
b) Çatal sistemi
c) Asansör sistemi
d) Merdiven sistemi

Cevap: a) Paralel sütunlar sistemi

18- Türk toplumu, sınıflı toplum yapısına sahip değildir. Bu durum hangi sisteminin benimsenmesini kolaylaştırmıştır?
a) Paralel sütunlar sistemi
b) Çatal sistemi
c) Asansör sistemi
d) Merdiven sistemi

Cevap: d) Merdiven sistemi

19- Türk toplumu, son zamanlarda sınav sisteminde adayların mezun oldukları liselerin etkisinin artması okul düzenini hangi sisteme yaklaştırmıştır?
a) Paralel sütunlar sistemi
b) Çatal sistemi
c) Asansör sistemi
d) Merdiven sistemi

Cevap: b) Çatal sistemi
AUZEF sosyoloji Vize soruları

Auzef çıkmış sorular, vize soruları, final soruları, bütünleme soruları, Auzef arasınav çevrimiçi olacak, yani online olacak

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-6

Vise
Final
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-1
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-2
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-3
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-4
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-5
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-6
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-7
Endüstri Sosyolojisi Vize Ve Final Soruları
Vize
Final
Endüstri Sosyolojisi Vize 2018 Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize 2017 Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize Ve Final Soruları

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-5

 

Eğitim Sosyolojisi Vize
Eğitim Sosyolojisi ANASAYFA
register
register
Çağdaş Sosyoloji Teorileri
Çağdaş Sosyoloji Teorileri
ANASAYFA
Endüstri Sosyolojisi
Endüstri Sosyolojisi ANASAYFA

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-5

Facebook
SOSYOLOJİ FACEBOOK GRUBU

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-3

AUZEF sosyoloji Vize soruları

Auzef çıkmış sorular, vize soruları, final soruları, bütünleme soruları, Auzef arasınav çevrimiçi olacak, yani online olacak

 

TOEFL

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: