Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-7

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları -7

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-7

Eğitim Ve Toplumsal Değişim
1- Toplumsal Değişimin Sebebi Olarak Eğitim”in değişim ve yenilik a) kaynaklarından değildir?
b) Yeniden oluşumcular
c) Modernleşme Kuramı
d) İnsan sermayesi kuramı
e) İşlevselci yaklaşım

Cevap:  e) İşlevselci yaklaşım

2-Yeniden Oluşumcular akımının temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alex Inkeles
b) S.Counts
c) Durkheim
d) John Dewey

Cevap:  b) S.Counts

3- Okullarda yapılması gereken, çocuklara gelecekte onları bekleyen olasılıklara dair bir öngörü kazandırmak ve onları azimle çalışmaları için teşvik etmektir. Böylece okul, değişimin uygulayıcısı ve yönlendiricisi olacaktır” görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Alex Inkeles
b) S.Counts
c) Durkheim
d) John Dewey

Cevap:  b) S.Counts

4- Modernleşme Kuramının en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alex Inkeles
b) S.Counts
c) Durkheim
d) John Dewey

Cevap:  a) Alex Inkeles

5-“geri kalmış” ülkelerde bireysel modernleşme için eğitimin özel rolünü vurgulayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yeniden oluşumcular
b) Modernleşme Kuramı
c) İnsan sermayesi kuramı
d) İşlevselci yaklaşım
e) İnsan sermayesi kuramı

Cevap:  b) Modernleşme Kuramı

6- Inkeles ve modernleşme kuramcıları insanların modern olup olmadıklarını belirleyen somut kriterler geliştirmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu kriterlerden değildir?
a) Yeni deneyimlere açık olmak
b) Resmi görevlilere, kamusal örgüt ve kişilere artan bağlılık
c) Hedeflere ulaşmada her yolu mübah saymak
d) Hayatın zorlukları karşısında bilim ve tıbbın etkisine artan inanç,
e) Yüksek mesleki ve eğitimsel hedeflere ulaşma isteği

Cevap: c) Hedeflere ulaşmada her yolu mübah saymak

7- Schultz ve Denison”ın çalışmaları eğitilmiş bireylerin ekonomiye etkisine yoğunlaşır” bu görüş hangi kuram olarak anılır?
a) Yeniden oluşumcular
b) Modernleşme Kuramı
c) İnsan sermayesi kuramı
d) İşlevselci yaklaşım

Cevap: c) İnsan sermayesi kuramı

8-Aşağıdakilerden hangisi İnsan Sermayesi Kuramı”nın özelliklerinden değildir?
a) Eğitilmiş insan daha üretken olur
b) Eğitilmiş insan daha çok kazanır
c) Eğitilmiş insan daha hızlı kalkınır
d) Eğitilmiş insan daha demokratik olur

Cevap: d) Eğitilmiş insan daha demokratik olur

9-İşlevselci Yaklaşımın en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alex Inkeles
b) S.Counts
c) Durkheim
d) John Dewey

Cevap:  c) Durkheim

10- Nüfus arttığında iş bölümü ve ……………… meydana gelir. Buna bağlı olarak mesleki ihtisaslaşma ve teknolojik gelişme oluşur, bireyselleşen insanların yerel bağları zayıflar ve evrensel değerlere bağlılıkları artar” boşluğa gelecek en uygun şık aşağıdakilerden hangisidir?
a) İş bölümü
b) Mekanik dayanışma
c) Organik dayanışma
d) Toplumsal değişim

Cevap:  c) Organik dayanışma

11- Nüfus ve iş bölümü azken toplumda ……………………. vardır. Böyle bir toplum homojendir ve toplum üyeleri birbirine doğal olarak bağlıdır, bireysellik gelişmez” boşluğa gelecek en uygun şık aşağıdakilerden hangisidir?
a) İş bölümü
b) Mekanik dayanışma
c) Organik dayanışma
d) Toplumsal değişim

Cevap: b) Mekanik dayanışma

12- Eğitim; mevcut siyasi, ekonomik ve toplumsal düzenin ayrılmaz bir parçasıdır ve bu alanlarda meydana gelen değişimlerden etkilenir. Eğitim kurumları toplumdaki eşitsizlikleri korur ve yeni nesillere aktarmak suretiyle yeniden üretir” görüşü hangi kurama aittir?
a) Yeniden oluşumcular
b) Modernleşme Kuramı
c) Çatışmacı Kuram
d) İşlevselci yaklaşım
e) İnsan sermayesi kuramı

Cevap:  c) Çatışmacı Kuram

13- Aşağıdakilerden hangisi Çatışmacı Kuramın tesilcilerinden değildir?
a) Althusser,
b) Bowles
c) Max Weber
d) Gintis

Cevap:  c) Max Weber

14- “Fırsat eşitliği” hangi görüşe aittir?
a) Pragmatist Yaklaşım
b) Eleştirel Pedagoglar
c) Yeniden oluşumcular
d) Modernleşme kuramı
e) İşlevselci yaklaşım

Cevap:  b) Eleştirel Pedagoglar

15- John Dewey hangisi yaklaşımın temsilcisidir?
a) Pragmatist Yaklaşım
b) Eleştirel Pedagoglar
c) Yeniden oluşumcular
d) Modernleşme kuramı
e) İşlevselci yaklaşım

Cevap:  a) Pragmatist Yaklaşım

16- Eğitimin, siyasi, ekonomik ve teknolojik alanda ortaya çıkan değişim ve yenilikler tek başına değişim için yeterli olmadığını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pragmatist Yaklaşım
b) Eleştirel Pedagoglar
c) Yeniden oluşumcular
d) Modernleşme kuramı
e) İşlevselci yaklaşım

Cevap:  a) Pragmatist Yaklaşım

17- Osmanlı-Türkiye”de endüstrinin gelişmesi için ön koşul nedir?
a) Eğitime ağırlık verilmesi
b) Okuryazar oranını artırılması
c) Modern eğitim uygulaması
d) Bireyci eğitime geçilmesi

Cevap:  c) Modern eğitim uygulaması

18-19.yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı”da eğitim yoluyla modernleşmenin aktörü kimdir?
a) Devlet
b) Eğitim
c) Gruplar
d) Bürokrasi
e) İdeoloji

Cevap: d) Bürokrasi

19-Türkiye”de, devletin ülkü ve ideolojini toplum katmanlarına yaymasının yolu eğitim olmuştur. Eğitim bu rolüyle neyi amaçlamıştır?
a) Değişimi amaçlamıştır
b) Değişimi değil, ideolojik değerleri korumayı ve yeni nesillere aktarmayı amaçlamıştır
c) İdeolojik değerleri korumayı
d) Muhafazakar ve sınırlayıcı rolü

Cevap: b) Değişimi değil, ideolojik değerleri korumayı ve yeni nesillere aktarmayı amaçlamıştır

20- Türkiye”de eğitim, tarihi süreci ve ekonomik kalkınmada aldığı role göre hangi özelliğe sahiptir?
a) İdeolojik
b) Muhafazakar
c) Bireyci
d) Değişimci
e) Sınırlayıcı

Cevap:  d) Değişimci

21- Türkiye”de eğitim, devlet değerlerinin devamlılığı bağlamında aldığı rol aşağıdakilerden hangisidir?
a) İdeolojik
b) Muhafazakar-Sınırlayıcı
c) Bireyci
d) Değişimci
e) Gelenekçi

Cevap: b) Muhafazakar-Sınırlayıcı
AUZEF sosyoloji Vize soruları

Auzef çıkmış sorular, vize soruları, final soruları, bütünleme soruları, Auzef arasınav çevrimiçi olacak, yani online olacak

Vise
Final
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-1
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-2
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-3
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-4
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-5
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-6
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-7
Endüstri Sosyolojisi Vize Ve Final Soruları
Vize
Final
Endüstri Sosyolojisi Vize 2018 Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize 2017 Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize Ve Final Soruları

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-7

 

Eğitim Sosyolojisi Vize
Eğitim Sosyolojisi ANASAYFA
register
register
Çağdaş Sosyoloji Teorileri
Çağdaş Sosyoloji Teorileri
ANASAYFA
Endüstri Sosyolojisi
Endüstri Sosyolojisi ANASAYFA

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-7

Facebook
SOSYOLOJİ FACEBOOK GRUBU

Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-7

AUZEF sosyoloji Vize soruları

Auzef çıkmış sorular, vize soruları, final soruları, bütünleme soruları, Auzef arasınav çevrimiçi olacak, yani online olacak

 

TOEFL

Editor

Editör

One thought on “Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-7

  • Nisan 29, 2020 tarihinde, saat 1:34 am
    Permalink

    AUZEF sosyoloji Vize soruları

    Auzef çıkmış sorular, vize soruları, final soruları, bütünleme soruları, Auzef arasınav çevrimiçi olacak, yani online olacak

    Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-5

Yorumlar kapatıldı.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: