Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite – 10

Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite – 10 Çalışma Soruları

Ünite – 10 Çalışma Soruları
1- Selçuklular döneminde yaşlılara koruma hizmeti veren ilk kurum kaçıncı yüzyılda kurulmuştur?
A) 15. yüzyıl
B) 13. yüzyıl
C) 11. yüzyıl
D) 14. yüzyıl
E) 16. yüzyıl

Cevap : C) 11. yüzyıl
2- Memluklular döneminde ……….. Kahire’de açılan Seyfettin Kalavun Hastanesi ve tesisleri dul kadınlara ve yaşlılara yönelik hizmet vermiştir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 13. yüzyılda
B) 14. yüzyılda
C) 11. yüzyılda
D) 16. yüzyılda
E) 15. yüzyılda

Cevap : A) 13. yüzyılda
3- Yaşlı bireylerin yaşadığı sosyal sorunların çözümünü sağlamaya yönelik Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından ilk huzurevi nerede ve kaç yılında kurulmuştur?
A) 1980’de Eskişehir’de
B) 1960’ta İstanbul’da
C) 1966’da Konya’da
D) 1966’da Ankara’da

Cevap : C) 1966’da Konya’da
NOT: Yaşlı bireylerin yaşadığı sosyal sorunların çözümünü sağlamaya yönelik Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından ilk huzurevi 1966’da Konya’da, ikincisi ise Eskişehir’de açılmıştır.
4- 0-18 yaş grubundaki 5-8 arası çocuğun bir ev ortamı oluşturularak bakıldığı bir hizmet modeline ne denir?
A) Çocuk Evleri
B) Sevgi Evleri
C) Umut Evleri
D) Yetiştirme yurtları

Cevap : A) Çocuk Evleri
NOT: 2015 yılı mayıs ayı itibariyle 1.015 çocuk evinde 5.251 çocuğa fiilen bakılmaktadır.
5- 0-18 yaş arası en fazla 12 çocuğun üçer kişilik odalarda kaldığı, çocukların yaşlarına uygun gelişim ihtiyaçları dikkate alınarak site içerisinde inşa edilen, müstakil villa tipi evlerden oluşan aile ortamına benzer yapı ve ilişki sisteminde hizmet veren yatılı sosyal hizmet kuruluşları aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çocuk Evleri
B) Yetiştirme Yurtları
C) Çocuk Yuvası
D) Umut Evleri
E) Sevgi Evleri

Cevap : E) Sevgi Evleri
NOT: 2015 yılı mayıs ayı itibariyle 77 sevgi evleri sitesinde toplam 4.610 çocuğa fiilen bakılmaktadır.
6- Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacı, psikolog ve çocuk gelişimciden oluşan sosyal servisin başlıca görevleri arasında yer almaz?
A) Çocukların beslenmeleri ile ilgilenmek
B) Çocukların eğitim durumlarıyla ilgili kayıtları düzenlemek ve okul-kuruluş işbirliğini sağlamak
C) İl müdürlüklerince yürütülen aile ve evlat edindirme hizmetlerine yardımcı olmak
D) Çocukların psiko-sosyal ve bedensel yönden gelişimlerinin sağlanması amacıyla sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek
E) Toplumsal sorumluluk çerçevesinde gönüllü çalışmaları organize etmek ve desteklemek

Cevap : A) Çocukların beslenmeleri ile ilgilenmek
NOT: Sosyal çalışmacı, psikolog ve çocuk gelişimciden oluşan sosyal servisin başlıca görevleri aşağıda sıralanmıştır:
-Çocuğun kuruluşa kabulü, uyumu için gerekli meslek çalışma yapmak,
-Çocukların ana ve baba veya yakınlarından kimlere ne kadar süre ile izinli verilebileceğini belirlemek, bu kişiler ve aile hakkında sosyal inceleme raporu hazırlamak,
-Çocukların korunmasını gerektiren koşulların devam edip etmediğini belirlemek,
-Ziyaretçisi gelmeyen çocukların varsa ailesi ve akrabalarıyla iletişim kurularak ilişkileri olumlu yapılandırmak,
-Çocukların eğitim durumlarıyla ilgili kayıtları düzenlemek ve okul-kuruluş işbirliğini sağlamak
-İl müdürlüklerince yürütülen aile ve evlat edindirme hizmetlerine yardımcı olmak,
-Çocukların psiko-sosyal ve bedensel yönden gelişimlerinin sağlanması amacıyla sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek,
-Toplumsal sorumluluk çerçevesinde gönüllü çalışmaları organize etmek ve desteklemek
7- Ruh sağlığı yerinde olup, bulaşıcı hastalığı olmayan, yatağa bağımlı ya da fiziksel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle özel ilgi, destek ve koruma gerektiren yaşlılara verilen hizmete ne ad verilir?
A) Yaşlı Bakım
B) Özel Bakım
C) Rehabilitasyon
D) İyileşme

Cevap : B) Özel Bakım
8- Doğuştan veya sonradan her hangi bir hastalık yada kaza sonucu kalıcı veya geçici olarak bedensel ve zihinsel yeteneklerini değişik derecelerde yitiren yaşlıların, mevcut fonksiyon kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmesi, geriye kalan güç ve yeteneklerinin geliştirilerek fiziksel, psikolojik sosyal ve ekonomik yönden var olan kapasitelerinin desteklenmesi ve günlük yaşamda bağımsız duruma gelmelerine yönelik çalışma ve yardımların tümünü kapsayan kavrama ne ad verilir?
A) Özel Bakım
B) İyileşme
C) Bakım
D) Rehabilitasyon

Cevap : D) Rehabilitasyon
9- Yaşlıların yaşam standartlarını yükseltmek ve ev ortamında bakımlarını sağlamak için kurulan Huzurevleri ve Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği çerçevesinde ek birim olarak bir sosyal hizmet kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevgi evi
B) Yaşlı Yaşam Evi
C) Huzurevi
D) Bakım evi

Cevap : B) Yaşlı Yaşam Evi
NOT: Türkiye’de 2015 itibariyle 114 kapasiteli 28 adet yaşlı yaşam evinde 100 yaşlıya bakım hizmeti verilmektedir.
10- Engelli bireylerin ailesi yanında bakımı sağlamak temel hedef olmakla birlikte ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli bireyler için kuruluş bakımı sunan yatılı sosyal hizmet kuruluşlara ne ad verilir?
A) Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
B) Bakım evi
C) Huzurevi
D) Yaşlı Yaşam Evi

Cevap : A) Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
NOT: Ülke genelinde 21 Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktadır.
11- Çalışan anne-babanın 0-6 yaş grubundaki çocuklarının bakımlarını gerçekleştirmek, bu çocuklara temel değer ve alışkanlıkları kazandırmak amacıyla hizmet veren kuruluşlara ne ad verilir?
A) Çocuk Destek Merkezleri
B) Yetiştirme Yurtları
C) Kreş ve Gündüz Bakımevleri
D) Umut Evleri
E) Sevgi Evleri

Cevap : C) Kreş ve Gündüz Bakımevleri
12- Banyo yaptırılması, tuvalet ihtiyacının giderilmesi, dişlerinin temizlenmesi, elbiselerinin giydirilmesi ve çıkarılması vb. fizyolojik ihtiyaçları karşılamaya ne ad verilir?
A) Özel bakım hizmetleri
B) Hasta bakım hizmetleri
C) Evde bakım hizmetleri
D) Kişisel bakım hizmetleri

Cevap : D) Kişisel bakım hizmetleri
13- 13-18 yaş grubu arasındaki korunmaya ihtiyacı olan çocukların korumak, bakımını sağlamak, iş-meslek sahibi olmalarını ve topluma yararlı bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamakla yükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çocuk Evleri
B) Sevgi Evleri
C) Yetiştirme Yurtları
D) Umut Evleri

Cevap : C) Yetiştirme Yurtları
NOT: 2015 yılı mayıs ayı itibariyle 19 yetiştirme yurdunda 631 çocuğa fiilen bakılmaktadır. 6 refakatsiz sığınmacılara yönelik yetiştirme yurdunda 179 çocuğa fiilen bakılmaktadır. Bununla birlikte 7 çocuk yuvası ve kız yetiştirme yurdunda (0-18 yaş) 337 çocuğa fiilen bakılmaktadır.
Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite – 10

Bakım ve Sosyal hizmet çalışma soruları

10. Ünite Soruları
1- “…, 60 yaş ve üzerindeki yaşlı bireyleri koruyan, bakımını sağlayan, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayan ve yaşlı bireylere güven ortamı sağlayan yatılı sosyal hizmet kuruluşudur” hangi kuruluşu tanımlamaktadır?
A) Ümit Evleri
B) Engelli ve Rehabilitasyon Merkezleri
C) Özel Bakım Merkezleri
D) Huzurevleri

Cevap : D) Huzurevleri
2- Çocuk yuvalarında, sosyal çalışmacı, psikolog ve çocuk gelişimciden oluşan sosyal servisin görevlerinden değildir?
A) Çocuğun kuruluşa kabulü, uyumu için gerekli meslek çalışma yapmak
B) Çocukların korunmasını gerektiren koşulların devam edip etmediğini belirlemek
C) Çocuğun ihtiyacına yönelik alışveriş yapmak
D) Çocukların eğitim durumlarıyla ilgili kayıtları düzenlemek ve okul-kuruluş işbirliğini sağlamak

Cevap : C) Çocuğun ihtiyacına yönelik alışveriş yapmak
3- “Ücretsiz Bakım” hizmetlerinden yararlanan grup içerisindedir?
A) Konukevlerinde bulunan kadınların çocukları
B) İlköğretime devam eden öğrenciler
C) Sosyal hizmet kuruluşunda çalışanlar
D) Anne ve babası hayatta olup ekonomik durumu yeterli olan ailelerin çocukları

Cevap : A) Konukevlerinde bulunan kadınların çocukları
4- Yetiştirme yurtlarında hangi yaş grubuna yönelik bakım hizmeti sağlanmaktadır?
A) 13-18 yaş grubu
B) 5-10 yaş grubu
C) 0-5 yaş grubu
D) 10-13 taş grubu

Cevap : A) 13-18 yaş grubu
5- Osmanlılar döneminde 1895 yılında kurulmuş olan yaşlılara yönelik bakım hizmeti sağlayan kuruluş hangisidir?
A) Şifahaneler
B) Darülaceze
C) Darüleytam
D) Darüşşafaka

Cevap : B) Darülaceze
NOT: 1868 yılında kurulmuş olan Kızılay Derneği ve 1895 yılında kurulmuş olan Darülaceze Osmanlılar döneminde kurulup günümüze kadar yaşayan kurumlardır. Darülaceze önce, sakat ve yoksul erkek, kadın ve kimsesiz çocukları korumak için II. Abdülhamid devrinde hizmete girmiştir. Bugün İstanbul Belediyesine bağlı, döner sermaye ile yönetilen bir kurumdur. Cumhuriyet’in ilanından sonra 1930 tarihinde yürürlüğü giren 1580 sayılı yasa ile ilk defa kamu kuruluşu olan Belediyelere bakıma ihtiyacı olan kişilerin (yaşlıların) korunması, yaşlı evleri yapma ve yönetme yükümlülüğü getirilmesi üzerine, değişik illerde aceze evleri, güçsüzler yurdu, düşkünler evi ve huzurevi adı altında yatılı yaşlı kuruluşları açılmıştır.

Sosyal hizmet çalışma soruları

 

 

Auzef çıkmış sorular, vize soruları, final soruları, bütünleme soruları, Auzef çevrimiçi sınav soruları

YouTube Kanalımıza Abone Olun
Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube

Bakım ve Sosyal hizmet çalışma soruları Ünite  10

 

register
LOLONOLO’YA ÜYE OL

Sosyal Güvenlik Vize 2018 Sorular
SOSYAL HİZMETLER FACEBOOK GRUBU
Sosyal Güvenlik Vize 2017 Sorular

Bakım ve Sosyal Hizmet
Bakım ve Sosyal Hizmet
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
TOEFL GRAMMAR

 

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: