Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite – 11

Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite – 11

Ünite – 11 Çalışma Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi Sosyal çalışmacının mesleki uygulamada üstleneceği roller arasında yer almaz?
A) Savunuculuk
B) Eğiticilik
C) Yöneticilik
D) Müdürlük
E) Aracılık

Cevap : D) Müdürlük
NOT: Sosyal çalışmacının mesleki uygulamada üstleneceği roller genel olarak aracılık, savunuculuk, eğiticilik, danışman / klinisyenlik, vaka yöneticiliği, iş yükü yöneticiliği, süpervizör / personel geliştiriciliği, yöneticilik, sosyal değişim failliği, araştırmacı / değerlendirmecilik ve profesyonellik olarak tanımlanabilir.
2-“Bu rolde sosyal çalışmacının görevi tipik olarak ihtiyaç duyulan hizmetin tipini tanımlamakla başlar ve başarılı bir yaşamın önündeki engelleri araştırma, potansiyel yardımlara ulaşmasını denerken müracaatçılara savunuculuk etme ve bazen de bazı servisleri müracaatçılara doğrudan sağlamakla devam eder.”
Yukarıda bahsedilen sosyal çalışmacı rolü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vaka Yöneticiliği
B) Aracılık Rolü
C) Savunuculuk
D) Süpervizör / Personel Geliştiriciliği

Cevap : A) Vaka Yöneticiliği
3- Kişinin bedensel hareket edebilirliğinin engellenmesi veya kısıtlanması sonucunda gerek beden temizliğinde, gerek beslenmede, gerekse ev idaresinde değişik sıklık ve yoğunlukla evde ise bakıcı fertlerin ve ya kurumda ise uzman bakıcılar tarafından düzenli ve sürekli bakıma ihtiyaç duyma haline ne ad verilir?
A) Özerklik
B) Bakıma muhtaçlık
C) Evde bakım
D) Yeterlilik

Cevap : B) Bakıma muhtaçlık
NOT: Diğer disiplinlerin alanına girmeksizin sosyal hizmetin bakım hizmetleri kapsamındaki hedeflerini şu şekilde özetlemek mümkündür: (Seyyar, 2013:94):
*Bakıma muhtaçlıktan kaynaklanan psiko-sosyal sorunları olan kişileri sosyal hayata yeniden kazandırmak,
*Bakıma muhtaç kişilerin fiziki güç kaynaklarını ve gizli potansiyellerini günışığına çıkarmak,
*Bakıma muhtaç kişileri sosyal bakım güvencesi altına almak suretiyle her türlü sosyal sömürü ve istismardan korumak,
*Sosyal çevreleriyle birlikte mutlu olmalarını sağlamak.
4- Sosyal çalışmacının hizmete ihtiyacı olanlarla hizmet kaynaklarını bir araya getirme rolü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aracılık
B) Eğiticilik
C) Savunuculuk
D) Vaka yöneticiliği

Cevap : A) Aracılık
5- Bireylere, ailelere veya gruplara sosyal ve duygusal sorunlarla başa çıkmada yardımcı olmayı üstlendiği rol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vaka yöneticiliği
B) Aracılık rolü
C) Savunuculuk
D) Danışmanlık rolü

Cevap : D) Danışmanlık rolü
6- Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacının yöneticilik rolüdür?
A) Kalacak yeri olmayan bakıma muhtaç bireyler için uygun sosyal hizmet kuruluşları ile görüşülür.
B) Kurumun bakım hizmetlerinde belirli kaliteyi yakalaması için programlar geliştirir ve uygular.
C) Sosyal çalışmacı bakıma muhtaç bireylerin kişiler arası ilişkilerde işlevsel olacak davranışlar geliştirmelerine ve işlevsel olmayan davranışlarını değiştirmeleri konusunda yardımcı olur.
D) Bakıma muhtaç birey ve ailesinin problem çözme kapasitesini arttırmak için onlara yardımcı olur.

Cevap : B) Kurumun bakım hizmetlerinde belirli kaliteyi yakalaması için programlar geliştirir ve uygular.

 

Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite – 11

  1. Ünite Soruları
1- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sosyal çalışmacı bakıma muhtaç bireyleri ilgili kaynaklarla buluşturur.
B) Sosyal çalışmacı bakıma muhtaç bireye tıbbi bakım yapar.
C) Sosyal çalışmacı bakıma muhtaç bireye sosyal bakım yapar.
D) Sosyal çalışmacı bakım hizmetlerini koordine eder.
E) Sosyal çalışmacı bakım hizmetleri konusunda araştırmacı rolü üstlenir.

Cevap : B) Sosyal çalışmacı bakıma muhtaç bireye tıbbi bakım yapar.
2- Sosyal çalışmacının bakıma muhtaç bireyin gerekli hizmeti alıp almadığından ve bu hizmetten uygun şekilde yararlanıp yararlanmadığından emin olmak için üstlendiği rol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Savunuculuk
B) Aracılık
C) Vaka yöneticiliği
D) Süpervizörlük/ personel geliştiriciliği
E) Yöneticilik

Cevap : C) Vaka yöneticiliği
3- Sosyal çalışmacının bakım kurumunda bakım hizmeti veren ilgili personelin yetkinlik ve yeterliliğini ve kurum politikalarına uyup uymadığını gözetlediği rol hangisidir?
A) Savunuculuk
B) Vaka yöneticiliği
C) Süpervizörlük / personel geliştiriciliği
D) Aracılık
E) Sosyal değişim failliği

Cevap : C) Süpervizörlük / personel geliştiriciliği
4- Sosyal çalışmacı bakıma muhtaç bireyi değerlendirirken aşağıdakilerden hangisini değerlendirmez?
A) Bakıma muhtaç bireyin güçlü taraflarını ve yeterlilikleri
B) Bakıma muhtaç bireyin hayat hikâyesi
C) Bakıma muhtaç bireyin duygusal durumu
D) Bakıma muhtaç bireyin aile geçmişi ve aile yapısı
E) Bakıma muhtaç bireyin hangi dine neden inandığı

Cevap : E) Bakıma muhtaç bireyin hangi dine neden inandığı
5- Sosyal çalışmacının bakıma muhtaç bireylerle ilgili kurum düzenlemelerini, sosyal politikaları ve kanunları değiştirmeye yönelik çaba gösterdiği rol hangisidir?
A) Savunuculuk
B) Danışmanlık / Klinisyenlik
C) Süpervizör / Personel Geliştiriciliği
D) Vaka Yöneticiliği
E) Yöneticilik

Cevap : A) Savunuculuk
Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite – 11

Bakım ve Sosyal hizmet çalışma soruları

 

Auzef çıkmış sorular, vize soruları, final soruları, bütünleme soruları, Auzef çevrimiçi sınav soruları

YouTube Kanalımıza Abone Olun
Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube

Bakım ve Sosyal hizmet çalışma soruları Ünite  11

 

register
LOLONOLO’YA ÜYE OL

Sosyal Güvenlik Vize 2018 Sorular
SOSYAL HİZMETLER FACEBOOK GRUBU
Sosyal Güvenlik Vize 2017 Sorular

Bakım ve Sosyal Hizmet
Bakım ve Sosyal Hizmet
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
TOEFL GRAMMAR

 

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: