Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite – 8

Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite – 8

Ünite – 8 Çalışma Soruları
1- ” 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan 65 yaş üstündeki muhtaç kişilere, 2022 sayılı Kanuna dayanılarak aylık bağlanabilmesi için kişinin taşıması gereken şartları belirtmiştir.”
Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?

A) Belirlenmiş olan muhtaçlık sınırında veya üzerinde nafaka bağlanmamış olmak veya bağlanması mümkün olmamak
B) Mahkeme kararıyla veya kanunla bağlanmış olup 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanacak aylığa eşit veya daha yüksek olan herhangi bir devamlı gelir ya da menkul ve gayrimenkul mallarından dolayı gelir sahibi olmamak veya bu geliri sağlaması mümkün olmamak
C) SGK’dan herhangi bir gelir veya aylık almamak
D) Bağkurlu olmak
E) 2022 sayılı Kanunun 1. maddesinde belirtilen gösterge rakamının devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpılmasından bulunacak tutardan daha az geliri olmak

Cevap : D) Bağkurlu olmak
2- Ruh sağlığı yerinde olup, bulaşıcı hastalığı olmayan, yatağa bağımlı ya da fiziksel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle özel ilgi, destek ve koruma gerektiren yaşlılara verilen hizmetlere ne ad verilir?

A) Genel Bakım Hizmetleri
B) Rehabilitasyon Bakım Hizmetleri
C) Sağlık Bakım Hizmetleri
D) Sosyal Bakım Hizmetleri
E) Özel Bakım Hizmetleri

Cevap : E) Özel Bakım Hizmetleri
3- Cumhuriyet döneminde 1930 tarihinde yürürlüğü giren …….. yasa ile ilk defa kamu kuruluşu olan belediyelere bakıma muhtaç kişilerin (yaşlıların) korunması ve yaşlı evleri yapma görevi verilmiştir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 1580 Sayılı
B) 1680 Sayılı
C) 2022 Sayılı
D) 2828 Sayılı

Cevap : A) 1580 Sayılı
4- Evde bakım hizmetleri 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 30. maddesi ile ……… SHÇEK Kanunu’na eklenen Ek 7. Maddede ile belirlenmiştir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 2571 Sayılı
B) 2811 Sayılı
C) 2022 Sayılı
D) 2828 Sayılı

Cevap : D) 2828 Sayılı
5- Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 1963 yılında yaşlanmayı kronolojik olarak ele almış ve üç safhaya ayırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu safhalardan biri değildir?

A) Yaşlılar (60-74 yaş)
B) İleri yaşlılar (75 + yaş)
C) Genç yaşlılar (35-45 yaş)
D) Orta yaşlılar (45-49 yaş)

Cevap : C) Genç yaşlılar (35-45 yaş)
6- Yaşlıların devletçe korunacağı ve onlara devlet yardımı ile sağlanacak diğer hak ve kolaylıkların kanunla düzenleneceği belirten madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1982 Anayasası 61. Madde
B) 1982 Anayasası 71. Madde
C) 1982 Anayasası 10. Madde
D) 1961 Anayasası 61. Madde

Cevap : A) 1982 Anayasası 61. Madde
7- Destek ve bakım hizmetlerinin standardizasyonu, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli olan çalışmalar hangi bakanlık tarafından yürütülür?

A) Sağlık Bakanlığı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Cevap : C) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
8- “Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının ……….’ünden daha az olan bakıma muhtaç engellilere resmi veya özel bakım merkezlerinde ikametgahlarında bakım hizmeti verilmesi sağlanır.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 3/1
B) 2/3
C) 2/1
D) 4/3

Cevap : B) 2/3
Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite – 8

 

Ünite – 8 Soruları
1- Evde bakım hizmetlerinden aşağıdaki durumlardan hangisinde yararlanılmaz?

A) Uzun süreli bakıma ihtiyacı olan yaşlı, hasta ve engelliler
B) Ameliyat sonrasında bakıma ihtiyaç duyanlar
C) Yeni doğum yapanlar
D) Psikolojik sorunları olanlar

Cevap : D) Psikolojik sorunları olanlar
NOT: Evde Sağlık bakımı hizmetleri alanlar arasında en büyük çoğunluğu oluşturan gruplar aşağıda sıralanmıştır:
Ameliyat sonrasında bakıma ihtiyacı olanlar, Ortopedi ve Travmatoloji hastaları, Kalp damar ve Hipertansiyon hastaları, Hemipleji (felçli) hastaları, Onkoloji (kanser) hastaları,
Akciğer ve Solunum hastaları, Diabet hastaları, Nöroloji hastaları, Oksijen tedavisine ihtiyacı olan diğer hastalar,
Yeni doğum yapan anne ve bebekleri, Bakım ihtiyacı olan Yaşlılar ve Engelliler, Yara bakımı, enjeksiyon, infüzyon ve diğer kısa süreli hemşirelik hizmetlerine ihtiyaç duyanlar, Laboratuar tetkik ve test hizmetlerine ihtiyacı olanlar,
Evinde her türlü medikal ekpman ihtiyacı olanlar.
2- Bakım ücreti için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Akrabaları tarafından günde yirmi dört saat süreyle bakılan bakıma muhtaç engelliler için bir aylık net asgari ücret tutarında, ödeme yapılır.
B) Kurum desteği alanlar günde 12 saat süreyle hizmet alırsa asgari ücretin net iki katı ödeme alır.
C) Akrabaları tarafından günde yirmi dört saat süreyle bakılan bakıma muhtaç engelliler için iki aylık net asgari ücret tutarında, ödeme yapılır.
D) Hem kurum hem de akraba yanında yapılan ödeme asgari ücretin iki katıdır.

Cevap : A) Akrabaları tarafından günde yirmi dört saat süreyle bakılan bakıma muhtaç engelliler için bir aylık net asgari ücret tutarında, ödeme yapılır.
3- Geçici maddesi ile yolların, kamu kurumlarının ve diğer şehir mekânın engellinin kullanabileceği hale getirilmesi hangi kanunun ek maddesinde ifade edilmiştir?

A) 2022 S. Kanun
B) Engelliler Kanunu
C) Dolaşım Kanunu
D) Trafik Kanunu

Cevap : B) Engelliler Kanunu
4- Yaşanılan mekânın engellinin ulaşabileceği duruma getirilmesinde belediyelere hangi tarihe kadar süre verilmiştir?

A) 2020
B) 2023
C) 2018
D) 2028

Cevap : C) 2018
5- 2022 S. Kanundan kimler yararlanır?

A) Engelli, 65 yaş üstü muhtaç yaşlı
B) 65 yaş üstü yaşlı
C) 65 yaş üstü muhtaç yaşlı ve çocuklar
D) Engelliler

Cevap : A) Engelli, 65 yaş üstü muhtaç yaşlı
NOT: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 26 Temmuz – 6 Ağustos 1982 tarihleri arasında “Dünya Yaşlılar Asamblesi” için Viyana’da toplanarak YAŞLANMA 1982 – Yaşlılık ilkelerini, Nisan 2002’de de “2. Dünya Yaşlılar Asamblesi” için Madrid’de toplanarak, YAŞLANMA 2002 – Uluslararası Eylem Planı’nı saptamıştır. Buna göre,
BM Yaşlılık İlkeleri:
1- Bağımsızlık
2- Katılım
3- Bakım: Aile ve toplum tarafından desteklenmeli
4- Kendini Gerçekleştirme
5- İtibar
6- Bağımsız ve özgür yaşam
7- İnsan Onuruna Yakışır Bir Yaşam
8- Gelişim, Sosyal İlişkiler ve Dini Gereksinim
9- Toplumla Bütünleşme
10- Ayrımcılığın Engellenmesi

Auzef çıkmış sorular, vize soruları, final soruları, bütünleme soruları, Auzef çevrimiçi sınav soruları

YouTube Kanalımıza Abone Olun
Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube

 

register
LOLONOLO’YA ÜYE OL

Sosyal Güvenlik Vize 2018 Sorular
SOSYAL HİZMETLER FACEBOOK GRUBU
Sosyal Güvenlik Vize 2017 Sorular

Bakım ve Sosyal Hizmet
Bakım ve Sosyal Hizmet
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
TOEFL GRAMMAR

 

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: