Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite – 9

Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite – 9

Ünite – 9 Çalışma Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet disiplini açısından, din ile maneviyat arasındaki ilişkiye ışık tutacak şekilde, dinin genel özelliklerinden biri değildir?
A) İnsanın tek yönlü etkilemesi
B) Var olana karşı bakışta kendini ifade etmesi
C) Yaşamın acı ve tatlı yönlerini anlamaya yardım etmesi
D) Bireyin içsel yönü olması
E) Hayatın anlam ve amacına dönük sorulardan oluşması

Cevap : A) İnsanın tek yönlü etkilemesi
NOT: Sosyal hizmet disiplini açısından, din ile maneviyat arasındaki ilişkiye ışık tutacak şekilde, dinin genel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
-Bireyin içsel yönü olması
-Var olana karşı bakışta kendini ifade etmesi
-İnsanın her yönünü etkilemesi
-Hayatın anlam ve amacına dönük sorulardan oluşması
-Tüm yaratılanlarla bir şekilde ilişki içinde olması
-Yaşamın acı ve tatlı yönlerini anlamaya yardım etmesi
-Dünyevi ve uhrevi yaşamı anlamsal zeminde birleştirmesi
Sosyal Hizmet disiplini açısından, maneviyat ile din arasındaki ilişkiye ışık tutacak şekilde, maneviyatın genel özelliklerini de şöyle sıralayabiliriz:
-İnsanın doğuştan gelen, ilahi, içsel ve temel bir parçası,
-Nihai gerçekliğe ait düşünceleri ihtiva eden ve insanın anlam ve ahlak arayışına çare olan insani boyut,
-İnsanın ilahi varlığa dönük tecrübeleri,
-İnsanı benlik bütünlüğüne ulaştıracak gelişim süreci,
-Dini ya da dini olmayan toplu manevi pratiklere katılım,
-Belirli inançları benimseme ve aynı doğrultuda dua, ibadet ve dini tefekkür gibi ritüelleri gerçekleştirme.
2- Yaşlıların hayatında maneviyatın yoğunluk kazanmasının temelde kaç boyutu vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap : Yaşlıların hayatında maneviyatın yoğunluk kazanmasının temelde 3 boyut ile ilişkili olduğu söylenebilir.
Bunlar; fiziksel gerileme, statü kaybı ve ölüm korkusu
3- Yaşlılar için geçmişiyle baş başa pasif bir hayatı beraberinde getirirken diğer taraftan da dini inancı kuvvetlendiren itici bir güç halini alarak yaşlının hayatında dini pratikleri artırmasına zemin sunan boyut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Statü kaybı
B) Fiziksel gerileme
C) Ölüm korkusu
D) Yaşlanma süreci

Cevap : C) Ölüm korkusu
4- Birleşmiş Milletler bir anlamda yaşlıların yüzleşme ihtimali yüksek olan risklere dikkat çekmeyi amaçlarken diğer yandan da yaşlıların kaliteli şartlarda bir yaşam sürdürebilmeleri için belli standartları öne çıkarmaktadır. Bunlar nelerdir?

Cevap : Bağımsızlık, katılım, kendini gerçekleştirme, saygınlık ve bakım
5- Sorunları nedeniyle çevresinden ve toplumdan uzaklaşmaya başlayan ve duygu durumunda önemli ölçüde hasar yaşayan yaşlı bireyler gerekli müdahaleler yapılmadığı takdirde kaçınılmaz olarak bir “………….” içine gireceklerdir.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?

Cevap : çöküntü süreci
6- Yaşlı hayatında yaşam dinamiğini sınırlayan kaç faktör biçiminden bahsedilmektedir. Bunlar nelerdir?

Cevap : Yaşlı hayatında yaşam dinamiğini sınırlayan iki faktör biçiminden bahsedilmektedir. Bunlar iç sınırlayıcı faktör ve dış sınırlayıcı faktördür.
NOT: *Biyo-fiziksel ve psikolojik faktörleri kapsayan iç sınırlayıcı faktörler
*Ekonomik ve sosyal faktörleri kapsayan dış sınırlayıcı faktörlerdir.
7- Yaşlılık döneminde bireysel ferah sağlayıcısı olarak sosyal destek sunacak olan ilk kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Huzurevi
B) Rehabilitasyon merkezi
C) Yaşlı yaşam evi
D) Aile

Cevap : D) Aile

NOT: Yaşlı bireylere yönelik umut aşılama ve hayatlarında anlam oluşturma temalarının ön plana çıktığı manevi destek hizmetlerinde Çetin’e göre (2014), manevi destek yaşlı hayatında iki açıdan önem taşımaktadır.
*Birincisi yaşlı insanlar zorluklarla baş etme noktasında dini ve manevi konuların kendilerine güç verdiğini ifade etmekte,
*İkinci olarak da yaşın ilerlemesiyle birlikte bireylerin inanç konularına verdikleri önem artarken bu durum manevi ihtiyaçlarını da çeşitlendirmektedir.

8- Aşağıdakilerden hangisi manevi destek hizmetleri görevlilerinin üzerine düşen ve yerine getirmesi beklenen görevlerden değildir?
A) Bakıma muhtaç kişinin, hayatın anlamını ve amacını bulmasında yardımcı olmak
B) Kişinin, inanç ihtiyaçlarını desteklememek
C) Sabırla ve dikkatle dinlemek
D) Güven oluşturmak

Cevap : B) Kişinin, inanç ihtiyaçlarını desteklememek
NOT: Manevi destek hizmetleri görevlilerinin üzerine düşen ve yerine getirmesi beklenen görevleri:
1-Bakıma muhtaç kişinin, hayatın anlamını ve amacını bulmasında yardımcı olmak
2-Hayatını gözden geçirebilmesi için cesaret verici telkinlerde bulunmak
3-Sabırla ve dikkatle dinlemek
4-Kişinin, inanç ihtiyaçlarını desteklemek ve ibadetlerini yerine getirmesinde yardımcı olmak
5-Güven oluşturmak
6-Manevi huzursuzluklarını, endişelerini, kaygılarını ve sapmalarını gidermek
7-Kişinin, sabır içinde şükretmesine yardımcı olmak
9- Sosyal destek alan yaşlıların sosyal ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanarak kendilerinin daha sağlıklı ruh haline ulaştırılmasının hedeflendiği “…………….”; sevgi, umut, güven, tatmin, birlik ve beraberlik duygularını kapsayan bir olgudur.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?

Cevap : Bireysel Ferah
NOT: Bu olguyu, bir toplumda var olan tüm yaşlılar için de düşündüğümüzde ise o toplumda yaşlılar özelinde “sosyal ferah” tan söz edebiliriz.

 

Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite – 9

Ünite – 9 Soruları

1- Sosyal hizmet uygulamlarında manevi boyutun da sürece dahil edilmesi gerektiğini savunan isimler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
A) Bauman
B) Canta
C) Furman
D) Joseph
E) Loewenberg

Cevap : A) Bauman
2- Aşağıdakilerden hangisi yaşlının maneviyatta derinleşmesi ve hassaslaşmasının temel nedenlerinden değildir?
A) Yaşlanma süreci
B) Fiziksel gerileme
C) Hafıza kaybı
D) Statü kaybı
E) Ölüm korkusu

Cevap : C) Hafıza kaybı
3- Manevi destek hizmetlerinin karşılamayı amaçladığı ihtiyaçlar arasında hangisi yoktur?
A) Manevi güç bulma
B) Manevi tatmin sağlama
C) İç dünyasında güven duyma
D) Hayattan soyutlanma
E) Hayata ümit besleme

Cevap : D) Hayattan soyutlanma
4- Manevi destek hizmetleri sosyal hizmet alanına hangi yönden katkı sağlamaz?
A) Manevi sapmaları ve korkuları gidermeye çalışmak
B) Yaşlılığa bağlı değişik sıhhi sorunları olan sakinlere manevi desteği sunmak
C) Yaşlıların her türlü rahatsızlıklarını yenmelerinde destek ve yardımcı olmak
D) Bakıma muhtaç kişilerin maneviyatını ve morallerini güçlendirmek
E) Bakıma muhtaç kişilerin kişisel gelişimlerini güçlendirmek

Cevap : C) Yaşlıların her türlü rahatsızlıklarını yenmelerinde destek ve yardımcı olmak
5- Aşağıdakilerden hangisi manevi destek hizmetleri görevlisinin görevlerini yerine getirirken hassas olması gereken noktalardan biri değildir?
A) Bakım hizmeti sunulacak kişinin kendisini rahat ifade edebilmesine imkân sağlayacak olan güven ortamını sağlamak
B) Bakım hizmeti sunulacak kişinin ihtiyaçlarını rahat ifade edebilmesine imkân sağlayacak olan güven ortamını sağlamak
C) Bakım hizmeti sunulacak kişinin sahip olduğu kültürel özellikleri iyi belirlemek
D) Bakım hizmeti sunulacak kişinin sahip olduğu kültürel farklılıklara odaklanan bir müdahale biçimi uygulamak
E) Bakım hizmeti sunulacak kişinin sahip olduğu kültürel farklılıkları yönlendiren bir müdahale biçimi uygulamak

Cevap : E) Bakım hizmeti sunulacak kişinin sahip olduğu kültürel farklılıkları yönlendiren bir müdahale biçimi uygulamak

Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite – 9

 

 

Auzef çıkmış sorular, vize soruları, final soruları, bütünleme soruları, Auzef çevrimiçi sınav soruları

YouTube Kanalımıza Abone Olun
Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube

 

register
LOLONOLO’YA ÜYE OL

Sosyal Güvenlik Vize 2018 Sorular
SOSYAL HİZMETLER FACEBOOK GRUBU
Sosyal Güvenlik Vize 2017 Sorular

Bakım ve Sosyal Hizmet
Bakım ve Sosyal Hizmet
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
TOEFL GRAMMAR

 

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: