Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite – 12

Sosyal Hizmet çıkmış sorular

Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite-12 Çalışma Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık döneminde malnütrisyon açısından psikolojik risk faktörleri arasında yer almaz?
A) Yas
B) Anksiyete
C) Enfeksiyonlar
D) Konfüzyon
E) Demans

Cevap : C) Enfeksiyonlar
2- Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık döneminde malnütrisyon açısından yaşam davranışları ve sosyal faktörler arasında yer alır?
A) Anksiyete
B) Depresyon
C) Demans
D) Beslenme ile ilgili bilgi düzeyinde yetersizilik

Cevap: D) Beslenme ile ilgili bilgi düzeyinde yetersizilik
3- Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli bakım hizmetinden yararlanan bireylerdir?
A) Bireyin zihinsel engele sahip olması
B) Hastalık
C) Doğum sonrası bireyde oluşan geçici yeti kaybı

Cevap : A) Bireyin zihinsel engele sahip olması
4- Aşağıdakilerden hangisi bakım riskini arttıran etkenler arasında yer almaz?
A) Kronik hastalık
B) Özürlülük
C) Hastalık
D) Yaşlılık

Cevap: C) Hastalık
NOT: Bakıma muhtaç olma açısından yaşlılık, kronik hastalık ve özürlülük gibi durumlar bakım riskini arttıran etkenler arasında yer almaktadır.
5- Bakım süreci kaç aşamadan oluşur. Bunlar nelerdir?

Cevap : Bakım süreci beş aşamadan oluşur. Bunlar, veri toplama, gereksinimleri belirleme, bakım planı hazırlama, uygulama ve değerlendirmedir.
6- “Bakım ihtiyacı olan bireyin durumu değerlendirilir. Bu açıdan yakınları, bakımını sağlayan kişi, bireyin ihtiyaç duyduğu hizmetler ve barınma koşulları ile ilgili bilgi toplanır.”
Yukarıda verilen bilgiye göre bu durum aşağıdaki hangi aşamada gerçekleşir?
A) Gereksinimleri belirleme
B) Veri toplama
C) Bakım planı hazırlama
D) Uygulama

Cevap : B) Veri toplama
7- Bakıma muhtaç yaşlılar açısından değerlendirildiğinde, ağız boşluğunda ve dolayısıyla onu çevreleyen dokularda meydana gelen değişiklikler nelerdir?

Cevap : Yaşlanma ile birlikte diş kaybında artış, salya akış hızında azalma, dişeti çekilmesi, ağız mukozasında ve kaslarda atrofi meydana gelebilmektedir. Bu yapısal değişiklikler, yaşlının çiğneme fonksiyonunda ve dolayısıyla beslenme alışkanlıklarında farklılaşmalara yol açar.
8- İnkontinans hastalarda oluşan sorunlar nelerdir?

Cevap : İnkontinanslı hastalarda anksiyete, ümitsizlik, sosyal izolasyon, cilt bütünlüğünde bozulma ve beden imajında bozulma gibi sorunlara sık rastlanmaktadır. ( İnkontinans: idrar tutamama )
9- İnkontinansa sebep olan rahatsızlıklar nelerdir?

Cevap : Yaşlanmaya bağlı değişiklikler (mesane kasının zayıflaması gibi), bazı ilaçların kullanımı, hareketsizlik, stres, aşırı sıvı alımı ya da yeterli sıvı almamak, prostat, multipl skleroz, alzheimer, parkinson gibi nörolojik hastalıklar ve bazı kanserlerdir.
10- Engelli çocuklar açısından değerlendirildiğinde iki tür beslenme bozukluğu karşımıza çıkmaktadır. Bunlar nelerdir?

Cevap : Obezite ve malnütrisyondur.
11- Gereksinim duyulan besinlerin uzun süre eksik alınmasından kaynaklanan beslenme sorununa ne denir?
A) Fenilketonüri
B) Malnütrisyon
C) Obezite
D) Beslenme

Cevap : B) Malnütrisyon
12- …………..; aminoasit metabolizması bozukluğuyla gelişir ve zekâ geriliğine yol açar.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Gastrointestinal
B) Malnütrisyon
C) İnkontinans
D) Fenilketonüri

Cevap : D) Fenilketonüri
NOT: Fenilketonüri; aminoasit metabolizması bozukluğuyla gelişir ve zekâ geriliğine yol açar. Bu hastalıkla dünyaya gelen çocuklar, proteinli besinlerde bulunan ve gerekli bir aminoasit olan fenilalanini metabolize edemez. Sonuçta kan ve diğer vücut sıvılarında biriken fenilalanin ve artıkları çocuğun gelişmekte olan beynini harap eder ve ileri derecede zihinsel geriliğe yol açar. Bu hastalığın tek tedavi yolu fenilalaninden kısıtlı diyettir. Fenilketonüri diyeti ile beyin hasarı önlenebilir.
13- Engelli bireylerin yeterli ve dengeli beslenmesini engelleyen birçok faktör bulunmaktadır.Bunlar nelerdir?

Cevap: Besin çiğnemede, yutmada zorluk, yemeği geri çıkarma ve dişleri sıkma, sürekli sulu besin alımına bağlı konstipasyon, besini ağıza götürememe, kendi başına yemek yiyememe ve besin tüketiminde yetersizlik gibi faktörler bulunmaktadır.
14- ABD’de kronik hastalıklar komisyonu ( CCI; Commission on Chronic Illness ) tarafından kronik hastalığın tanımı nedir?

Cevap : “genellikle tam iyileşmesi mümkün olmayan, sürekli, yavaş ilerleyen, çoğu kez kalıcı sakatlığa yol açan, oluşmasında sosyo-ekonomik, kişisel ve genetik etkenlerin rol oynadığı, çoğunlukla non – enfeksiyoz karakterde hastalıklar” olarak tanımlanmaktadır.
NOT: Bir hastalık toplumda ne kadar çok kişiyi ilgilendiriyorsa o kadar dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alır. Kronik hastalıklar bu yönden incelendiğinde hem morbidite, hem de mortalite açısından önemli hastalıklar olduğu görülür.
15- Aşağıdakilerden hangisi bakıma muhtaç bireylere yönelik kişisel bakım hizmetleri değildir?
A) Perine bakımı
B) Güvenlik
C) Cilt bakımı
D) Malnütrisyon

Cevap : D) Malnütrisyon
NOT: Yaşlılık döneminde malnütrisyon açısından risk faktörleri:
1-Tıbbi Faktörler:
-Yetersiz diyet
-Diş sorunları
-Tad ve koku alma duyusunun azalması
-Özürlülük durumu ve hareket kısıtlılığı
-Enfeksiyonlar
-Diğer hastalıklar (kanser, diyabet, inme gibi)
2-Yaşam Davranışları ve Sosyal Faktörler:
-Beslenme ile ilgili bilgi düzeyinde yetersizlik
-Sosyal izolasyon-yalnızlık
-Yoksulluk
-Alışveriş yapmaya ve yemek hazırlamaya gücü olmama
3-Psikolojik Faktörler:
-Konfüzyon
-Depresyon
-Anksiyete
-Demans
-Yas

Sosyal Hizmet çıkmış sorular

Ünite-12 Soruları
1- Hangisi kişisel bakım konuları arasında yer almamaktadır?
A) Ağız ve diş sağlığı
B) İnkontinans bakımı
C) Temizlik
D) Fenilketonüri
E) Güvenlik

Cevap : D) Fenilketonüri
2- Aşağıdakilerden hangisi Günlük Yaşam Aktivitelerinden değildir?
A) Kontinans
B) Yıkanma
C) Yüzme
D) Beslenme
E) Tuvalet kullanma

Cevap : C) Yüzme
3- Hangisi bakıma muhtaç bireyin banyo ve tuvalet koşulları arasında yer almaz?
A) Üriner İnkontinans
B) Banyo ve tuvaletlerde tutunma barları olmalı
C) Tuvaletin ve banyonun kapıları dışarı açılmalı
D) Banyo ve tuvaletlerin zeminleri ıslak olmamalı
E) Lavabo altındaki keskin ve sivri kısımlar koruyucu bir panelle kapatılmalı

Cevap : A) Üriner İnkontinans
4- Hangisi bakıma muhtaç bireyin temizliğini sağlama konusunda dikkat edilmesi gereken konulardan değildir?
A) Deri hijyeni
B) Ayak bakımı
C) Kıyafet hijyeni
D) Tuvalet hijyeni
E) Aşı

Cevap : E) Aşı
5- Hangisi yaşlılık döneminde malnütrisyon açısından tıbbi risk faktörleri arasındadır?
A) Beslenme ile ilgili bilgi düzeyinde yetersizlik
B) Sosyal izolasyon-yalnızlık
C) Tad ve koku alma duyusunun azalması
D) Konfüzyon
E) Alışveriş yapmaya ve yemek hazırlamaya gücü olmama

Cevap : C) Tad ve koku alma duyusunun azalması
Sosyal Hizmet çıkmış sorular

Bakım ve Sosyal hizmet çalışma soruları

 

Auzef çıkmış sorular, vize soruları, final soruları, bütünleme soruları, Auzef çevrimiçi sınav soruları

YouTube Kanalımıza Abone Olun
Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube

Bakım ve Sosyal hizmet çalışma soruları Ünite  11

 

register
LOLONOLO’YA ÜYE OL

Sosyal Güvenlik Vize 2018 Sorular
SOSYAL HİZMETLER FACEBOOK GRUBU
Sosyal Güvenlik Vize 2017 Sorular

Bakım ve Sosyal Hizmet
Bakım ve Sosyal Hizmet
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU

 

TOEFL GRAMMAR

 

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: