Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite – 13

Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite Soruları

Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite-13 Çalışma Soruları

 

 

1- Kişilerin günlük yaşamlarında tekrarlayan ihtiyaçlarını büyük ölçüde yerine getirememesi, hayatını idame ettirirken başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyması haline ne denir?
A) Bakım
B) Bakıma muhtaçlık
C) Evde bakım

Cevap : B) Bakıma muhtaçlık
2- Türk Dil Kurumu tanımlaması “bakmaya mecbur olduğu aile bireylerini veya kendisini geçindirmeye yetecek geliri, malı, kazancı olmayanların içinde bulunduğu duruma” ne ad verilir?
A) Bakım
B) Muhtaçlık
C) Yetmezlik
D) Yoksul

Cevap : B) Muhtaçlık
3- Sosyal Hizmet Bilim ve Mesleği bakıma muhtaç kişilerin tanımlamasını ne şekilde yapmıştır?

Cevap : “Dezavantajlı Kişiler ve Gruplar” şeklinde yapmaktadır
4- “Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireylerdir.”
Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşlı
B) Çocuk
C) Engelli
D) Hasta

Cevap : C) Engelli
5- Farklı nedenlere bağlı olarak engellilik meydana gelmektedir. Aşağıdakilerden hangisi engellilik türlerinden biri değildir?
A) Zihinsel Engelliler
B) Solunumsal engelliler
C) Süreğen Engelliler
D) Ortopedik Engelliler

Cevap : B) Solunumsal engelliler
NOT: Farklı nedenlere bağlı oluşsa da engellilik genel olarak beş temel başlıkta incelenebilir:
a) Zihinsel Engelliler
b) Görme Engelliler
c) İşitme ve konuşma Engelliler
d) Ortopedik Engelliler
e) Süreğen Engelliler
6- insan yaşamında genel olarak teşhiş ve tedavi için en çok payın ayrılması gereken dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ergenlik
B) Çocukluk
C) Yaşlılık
D) Bebeklik
E) Gençlik

Cevap : C) Yaşlılık
7- Aşağıdakilerden hangisi toplumlarda yaşlı nüfusunun hızlı bir şekilde artmasına neden olan sebeplerden değildir?
A) yoğun kentleşme
B) Sosyo-ekonomik ve teknolojik değişim ve gelişmeler
C) Doğumdan beklenen yaşam süresinin uzaması
D) Doğumların artması

Cevap : D) Doğumların artması
NOT: Doğumların azalması, sosyo-ekonomik ve teknolojik değişim ve gelişmeler, bunun tıp sektörüne ve tedavi yöntemlerine yansıması, doğumdan beklenen yaşam süresinin uzaması, Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine verilen değerle sağlığı her daim koruma ve sürdürme çalışmaları, yoğun kentleşme ve göçler gibi nedenler toplumlarda yaşlı nüfusunun hızlı bir şekilde artmasına neden olarak gösterilebilir.
8- Türk Dil Kurumu’na göre yaşlının tanımı nedir?

Cevap : “Yaşı ilerlemiş, kocamış, ihtiyar (kimse)” olarak tanımlanır.
NOT: Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 65 yaş ve üstüne yaşlı, 85 yaş ve üzerine çok yaşlı denmektedir.
9- Aşağıdakilerden hangisi yaşlanma türlerinden biri olarak sayılamaz?
A) Sosyolojik Yaşlanma
B) Biyolojik Yaşlanma
C) Psikolojik Yaşlanma
D) Toplumsal Yaşlanma
E) Kişisel yaşlanma

Cevap : E) Kişisel yaşlanma
10- Yaşın ilerlemesine bağlı olarak kişilerin algılama, öğrenme, hatırlama, problemleri çözme gibi yetilerini kaybetmesine bağlı yaşlanma türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Psikolojik Yaşlanma
B) Toplumsal Yaşlanma
C) Sosyolojik Yaşlanma
D) Biyolojik Yaşlanma

Cevap : A) Psikolojik Yaşlanma

Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite Soruları

11- Aşağıdakilerden hangisi biyolojik yaşlanma ile ilgilidir?
A) Gelecek endişeleri
B) Saçlarda beyazlama
C) Huzursuzluk
D) Depresyon
E) Geçmişini sürekli sorgulama

Cevap : B) Saçlarda beyazlama
NOT: Zaman değişimi ile bireylerin anatomisinde ve fizyolojisinde gerçekleşen değişimleri bu grupta verebiliriz. Kadınlarda yaşanan kemik erimesi, kırışıklıklar, saçlarda beyazlama, gözlerde görme kaybı, beldeki bükülmeler, duyulardaki zayıflamalar gibi birçok örnek verilebilir.
12- “Daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişi”dir.
Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ergen
B) Yetişkin
C) Çocuk
D) Yaşlı

Cevap : C) Çocuk
13- Aşağıdakilerden hangisi istismar türlerinden değildir?
A) Kişisel istismar
B) Hak İstismarı
C) Fiziksel İstismar
D) Cinsel İstismar
E) Psikolojik İstismar

Cevap : A) Kişisel istismar
NOT: İstismar türleri;
a) Fiziksel İstismar
b) Psikolojik İstismar
c) Cinsel İstismar
d) Ekonomik İstismar
e) Sosyal İstismar
f) Hak İstismarı
14- Bireyin fiziksel bütünlüğüne zarar verecek davranışları içerir. Örneğin vurmak, hırpalamak, dövmek, sakatlamak vb uygulamalardır.
Yukarıda tanımlanan istismar türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hak İstismarı
B) Fiziksel İstismar
C) Sosyal İstismar
D) Psikolojik İstismar
E) Cinsel İstismar

Cevap : B) Fiziksel İstismar
15- Aşağıdakilerden hangisi psikolojik istismardır?
A) Sosyal ortamlardan uzaklaştırma
B) Bireyin kazancına el koymak
C) Duymazdan gelmek
D) Bireyin yasal-sivil-hukuki haklarının yok sayılması

Cevap : C) Duymazdan gelmek
16- “Kişilerin temel gereksinimlerinden mahrum bırakılmasıdır. Bu mahrum bırakma bizzat birey tarafından gerçekleştirilebilir ya da kişinin bakımını üstlene bakım elemanı- yakını tarafından da gerçekleşebilir.”
Yukarıda tanımlanan kavrama ne ad verilir?
A) Fiziksel İstismar
B) Psikolojik İstismar
C) Sosyal İstismar
D) İhmal

Cevap : D) İhmal
NOT: İhmal 2 grupta değerlendirilebilir.
I- Bilerek Yapılan İhmal (Aktif İhmal): Bilerek temel ihtiyaçların karşılanmamasıdır. Kirlilik, aşırı zayıflık, yaralar, morluklar vb belirtiler vardır.
II- Bilmeyerek Yapılan İhmal (Pasif İhmal): Bilmeyerek temel ihtiyaçları karşılamamasıdır. Örneğin bireyin ilaç dozajının yanlış verilmesi, beslenmesinde diyetine dikkat edilmemesi vb örnekler bu grupta verilebilir.
17- Türk Dil Kurumu tanımlamasında “yetim” tanımı nedir?

Cevap : Türk Dil Kurumu tanımlamasında yetim “babası ölmüş olan çocuğu”, öksüz “annesi veya hem annesi hem babası ölmüş çocuğu, kimsesizi” ifade eder.
18- Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Bilgi Serisi’nin (2013) yayınlamış olduğu Tüm Yönleriyle Maluliyet rehberine göre malul sayılma halllerinden biri değildir?
A) Çalışan olarak 50 yaşını dolduran herkes malul sayılır.
B) Kamu çalışanlarından, yukarıda belirtilen malullük hali olmasa bile vazifelerini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettikleri tespit edilenler malul sayılır” şeklinde tanımlanır.
C) Sosyal güvenlik sistemimiz içerisinde, çalışma hayatına girdikten sonra herhangi bir hastalık veya kaza sonucu çalışma gücünün en az %60’ını kaybettiği tespit edilen,
D) İş kazası/meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kayıp oranı % 60 ve üzerinde olan, Sigortalı malul sayılır.

Cevap : A) Çalışan olarak 50 yaşını dolduran herkes malul sayılır.
19- Aşağıdakilerden hangisi Genel kabul görmüş ilk yardım temel uygulamaları arasında yer almaz
A) Bildirme
B) Koruma
C) Koordine etme
D) Kurtarma ( Müdahale )

Cevap: C) Koordine etme
20- İlk yardımda hayat kurtarma zinciri diye tanımlanan bir kavram vardır. Bu kavram kaç halkadan oluşmaktadır?
A) 2
B) 6
C) 3
D) 4
E) 5

Cevap: D) 4
21- Aşağıdakilerden hangisi İlk yardımda hayat kurtarma zincirinin 2. Halkasıdır?
A) Sağlık kuruluşuna bilgi verilmesi.
B) Ambulans ekiplerinin müdahalesi.
C) Olay yeri Temel Yaşam Desteği müdahalesi
D) Acil servis müdahalesi.

Cevap: C) Olay yeri Temel Yaşam Desteği müdahalesi
NOT: 1. Halka – Sağlık kuruluşuna bilgi verilmesi.
2. Halka – Olay yeri Temel Yaşam Desteği müdahalesi (Hayat kurtarmak için hava yolu açıklığının sağlanması, daha sonra, solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye suni solunum ve kalp masajı ile yapılan ilaçsız müdahalelerdir).
3. Halka – Ambulans ekiplerinin müdahalesi.
4. Halka – Acil servis müdahalesi.
22- Besinlerin vücuda alınmasını ve sindirilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sindirim sistemi
B) Boşaltım sistemi
C) Solunum sistemi
D) Sinir sistemi

Cevap : A) Sindirim sistemi
23-Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dolaşım sistemi; vücut sıvılarını taşıyan sistemdir. Kalp, damarlar, kan bu sistemin elemanlarıdır.
B) Hareket sistemi; vücudu hareket ettiren, destekleyen ve koruyan sistemdir. Kemikler, eklemler, kaslar bu sisteme aittir.
C) Boşaltım sistemi; vücudun kan dolaşımını ve ısısını düzenler.
D) Solunum sistemi; soluk alıp vermemizi sağlayan sistemdir, solunum yolları, akciğerler bu sistemi oluşturur.
E) Sinir sistemi; insanlarda santral sinirlerin hareketini takip eden sistemdir. Beyin, beyincik, omurilik, omurilik soğanı bu sistemin birer elemanıdır.

Cevap : C) Boşaltım sistemi; vücudun kan dolaşımını ve ısısını düzenler.
24- Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunu oluşturan sistemlerden birisi değildir?
A) Boşaltım sistemi
B) Sinir sistemi
C) Hareket sistemi
D) Solunum sistemi
E) Böbrekler

Cevap : E) Böbrekler
25-İlkyardımın ABC’si olarak kabul edilen uygulamalardan “A” harfi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Dolaşımın sağlanması
B) Solunumun değerlendirilmesi
C) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
D) Kanamanın durdurulmasını
E) Kalp masajı yapılması

Cevap : C) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
NOT: ilk yardımın ABC’si :
A. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi: Ağzında yabancı cisim var mı, dili geri kaçmış mı, benzeri sorunlar var mı, bunun kontrolü yapılır.
B. Solunumun değerlendirilmesi (Bak-Dinle-Hisset): Göğüs hareketleri izlenir, nefes dinlenir, en kötü ihtimalle buhar oluşturacak herhangi bir cismi ağız ve burna yakın tutatak nefesin olup olmadığını kontrol edilir.
C. Dolaşımın sağlanması (kalp masajı yapılması): Kalbi dinlenir, nabzı yoklanır (şah damarından 5 saniye nabız yoklaması), eğer durduğuna kesin kanaat getirilirse kalp masajı yapılır.

Bakım ve Sosyal Hizmet Ünite Soruları

Uygulama Soruları
Soru: İhmal ve istismar konusu düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi bir ihmal
türüdür?
a) Hakaret etmek
b) Parasına el koymak
c) İlaç dozajını ayarlayamamak
d) Tekme atmak

Çözüm:
Bu soruya doğru cevabı “c” şıkkıdır. Bilmeyerek yapılan (pasif) ihmal örneğidir. A
şıkkı duygusal, b şıkkı ekonomik d şıkkı fiziksel istismara örnektir. Konuya dair bilgi
için 13.2.4. İhmal ve İstismar Mağduru Kadınlar konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi ihmal örnekleri arasında yer almaz?
a) Yanlış ilaç vermek
b) İlacın dozajını ayarlayamamak
c) Banyo yaptırmamak
d) Kıyafetlerini temizlememek
e) Parasına el koymak

Cevap : e) Parasına el koymak
2) Aşağıdakilerden hangisi yaşlanma türlerinden değildir?
a) Tıbbi yaşlanma
b) Biyolojik yaşlanma
c) Psikolojik yaşlanma
d) Sosyolojik yaşlanma
e) Toplumsal yaşlanma

Cevap : a) Tıbbi yaşlanma
3) Aşağıdakilerden hangisi bireylerin psikolojik durumuna zarar veren istismar
türüdür?
a) Cinsel istismar
b) Psikolojik istismar
c) Ekonomik istismar
d) Aktif ihmal
e) Pasif ihmal

Cevap : b) Psikolojik istismar
4) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı afetlerden değildir?
a) Savaşlar
b) Biyolojik savaşlar
c) Erezyonlar
d) Yangınlar
e) Radyolojik savaşlar

Cevap : c) Erezyonlar
5) Anayasamızın kaçıncı maddesi madde bağımlılığına karşı savaşta devleti sorumlu
tutar?
a) 55. madde
b) 56. madde
c) 57. madde
d) 58. madde
e) 59. Madde

Cevap : d) 58. madde

Auzef çıkmış sorular, vize soruları, final soruları, bütünleme soruları, Auzef çevrimiçi sınav soruları

YouTube Kanalımıza Abone Olun
Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube

Bakım ve Sosyal hizmet çalışma soruları Ünite  11

 

register
LOLONOLO’YA ÜYE OL
Sosyal Güvenlik Vize 2018 Sorular
SOSYAL HİZMETLER FACEBOOK GRUBU
Sosyal Güvenlik Vize 2017 Sorular
Bakım ve Sosyal Hizmet
Bakım ve Sosyal Hizmet
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU

 

TOEFL GRAMMAR

 

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: