Yaşlılık ve Sosyal Hizmet 2019 Final Soruları

Yaşlılık ve Sosyal Hizmet 2019 Final Soruları
lolonolo

Yaşlılık ve Sosyal Hizmet 2019 Final Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi bakım hizmetini kapsamaz?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Bir yerden başka bir yere aktarımının sağlanmaması

2- Aşağıdakilerden hangisi yaşlısına karşı kötü davranan toplumlardan birisidir?

Correct! Wrong!

E) Dinkalar

3- "Yaşlı kişinin kendi sağlık ve güvenliğini tehdit edecek şekilde tek başına yaşama davranışı göstermesidir." Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Kendi Kendini İhmal NOT: Yaşlı istismarı ve ihmali; “ailesel”, “kendi kendine” ve “kurumsal” olmak üzere üç grupta ele alınarak değerlendirilmektedir. *Aile içi yaşlı istismarı; Yaşlının kendi evinde ya da kaldığı başka bir evde aile bireyleri tarafından veya bakıcısı tarafından bir kez veya tekrarlanan (kötü muamele) uygun davranış eksikliğidir. *Kendi Kendini İhmal: Yaşlı kişinin kendi sağlık ve güvenliğini tehdit edecek şekilde tek başına yaşama davranışı göstermesidir. *Kurumsal İstismar: Bakıma ve yardıma muhtaç yaşlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için oluşturulmuş olan (huzurevleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri gibi) kurumlarda bir kez veya tekrarlanan (kötü muamele) uygun davranış eksikliğidir.

4- Aşağıdaki ülkelerin hangisinde bakım sigortası yoktur?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Türkiye

5- "Yaşlının kendi evinde ya da kaldığı başka bir evde aile bireyleri tarafından veya bakıcısı tarafından bir kez veya tekrarlanan (kötü muamele) uygun davranış eksikliğidir." Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Aile içi Yaşlı İstismarı

6- Yaşlı gücü kuvveti azalınca yaşamak istemez. Yaşlılarını öldürmek o kadar doğal ki bu yeteneklerinden dolayı gurur duyarlar. Yaşlının vücudunun neresini bıçaklayacaklarını önceden işaretlerler. Öldürücü olan yerler işaretlendikten sonra öldürme töreni karmaşık ve uzun süren törenlerde bütün toplumun gözü önünde yapılır. Özellikleri verilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Koryaklar

7- Aşağıdaki kişilerden hangisi Yaşamdan Geri Çekilme Kuramının kurucusudur?

Correct! Wrong!

Cevap : D) ElaineCumming ve E. Henry

8- Yaşlının aile fonksiyonlarının değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkili değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Ailedeki Çocuk Sayısı

9- Aşağıdakilerden Hangisi Örtülü Ruhsal Değerlendirme Sorularından değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Daha anlamlı ve farkında hissetmenizi ne sağlamaz?

10- Aşağıdakilerden hangisi “Yapılan bir araştırmada yaşlı insanların başat ölüm sebeplerinden” değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Kişilik değişikliği ve alınganlık NOT: Yapılan bir araştırmada yaşlı insanların başat ölüm sebepleri şöyle sıralanmıştır: *Kalp rahatsızlıkları *Habis urlar (Kanser) *Felç *Akciğer hastalıkları *Alzheimer *Diyabet *Zatürre ve grip

11- ...........“nasıl eylemde bulunmalı, nasıl yaşamalı ya da nasıl bir insan olmalı” gibi soruların ele alındığı bir alana işaret etmektedir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Normatif Etik NOT: Günümüzde etik alanındaki çalışmaları; 1- “Normatif Etik”, 2-“Meta Etik” ve 3- “Uygulamalı Etik” olmak üzere üç başlık altında ele alabiliriz. Normatif Etik; “nasıl eylemde bulunmalı, nasıl yaşamalı ya da nasıl bir insan olmalı” gibi soruların ele alındığı bir alana işaret etmektedir. Meta Etik; (analitik yaklaşım) ise “insanın düşüncesi, eylemi ve dilinde ortaya çıkan ahlaki öğelerin doğası ve anlamını çözümleyen, ahlaki kavramların anlamlarıyla ahlaki yargıları haklılandırma, temellendirme veya desteklemede kullanılan mantıksal analizden meydana gelir.” Uygulamalı etik; ise isminden de anlaşılacağı üzere “toplumun güncel tartışma konusu olan pratik ahlak sorunlarıyla ilgilenir.”

12- Zararlı maddeler vücudun hangi sisteminden dışarı atılır?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Boşaltım sistemi

13- Sosyal hizmet uzmanı yaşlı bireye örtülü ruhsal değerlendirme soruları sorarken aşağıdakilerden hangisini sorması uygun değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Bir inancınız var mı ?

14- Aşağıdakilerden hangisi Görüşmeyi sürdürülebilir kılmak yapılması gereken işlemlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Karşınızdakini gerçekten anlamıyorsanız ona ‘bu durumun sizin için bir sorun olduğunu anlıyorum’ diyerek cevap vermelisiniz.

15- Aşağıdakilerden hangisi bakım hizmetini kapsamaz?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Bir yerden başka bir yere aktarımının sağlanmaması

16- Aşağıdakilerden hangisi yaşlısına karşı kötü davranan toplumlardan birisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Dinkalar

lolonolo
1- Aşağıdakilerden hangisi bakım hizmetini kapsamaz?
A) Öz bakım gereksinmelerinin karşılanması
B) Beslenme
C) Bir yerden başka bir yere aktarımının sağlanmaması
D) Günlük yaşam aktiviteleri
E) Tedavisinin desteklenmesi

Cevap : C) Bir yerden başka bir yere aktarımının sağlanmaması
NOT: Bakım hizmeti; öz bakım gereksinmelerinin karşılanması, beslenme, bir yerden başka bir yere aktarımının sağlanması, günlük yaşam aktiviteleri ve tedavisinin desteklenmesini içeren bir süreçtir.
2- Aşağıdakilerden hangisi yaşlısına karşı kötü davranan toplumlardan birisidir?
A) Yaghanlar
B) Aleutlar
C) Arandalar
D) Leleler
E) Dinkalar

Cevap : E) Dinkalar
3- “Yaşlı kişinin kendi sağlık ve güvenliğini tehdit edecek şekilde tek başına yaşama davranışı göstermesidir.”
Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ailesel İstismar
B) Kurumsal İstismar
C) Psikolojik İstismar
D) Kendi Kendini İhmal
E) Duygusal İstismar

Cevap : D) Kendi Kendini İhmal
NOT: Yaşlı istismarı ve ihmali; “ailesel”, “kendi kendine” ve “kurumsal” olmak üzere üç grupta ele alınarak değerlendirilmektedir.
*Aile içi yaşlı istismarı; Yaşlının kendi evinde ya da kaldığı başka bir evde aile bireyleri tarafından veya bakıcısı tarafından bir kez veya tekrarlanan (kötü muamele) uygun davranış eksikliğidir.
*Kendi Kendini İhmal: Yaşlı kişinin kendi sağlık ve güvenliğini tehdit edecek şekilde tek başına yaşama davranışı göstermesidir.
*Kurumsal İstismar: Bakıma ve yardıma muhtaç yaşlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için oluşturulmuş olan (huzurevleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri gibi) kurumlarda bir kez veya tekrarlanan (kötü muamele) uygun davranış eksikliğidir.
4- Aşağıdaki ülkelerin hangisinde bakım sigortası yoktur?
A) Türkiye
B) Hollanda
C) Belçika
D) İngiltere
E) İsrail

Cevap : A) Türkiye
5- “Yaşlının kendi evinde ya da kaldığı başka bir evde aile bireyleri tarafından veya bakıcısı tarafından bir kez veya tekrarlanan (kötü muamele) uygun davranış eksikliğidir.”
Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kendi Kendini İhmal
B) Kurumsal İstismar
C) Psikolojik İstismar
D) Aile içi Yaşlı İstismarı
E) Duygusal İstismar

Cevap : D) Aile içi Yaşlı İstismarı
6- Yaşlı gücü kuvveti azalınca yaşamak istemez. Yaşlılarını öldürmek o kadar doğal ki bu yeteneklerinden dolayı gurur duyarlar. Yaşlının vücudunun neresini
bıçaklayacaklarını önceden işaretlerler. Öldürücü olan yerler işaretlendikten sonra öldürme töreni karmaşık ve uzun süren törenlerde bütün toplumun gözü önünde
yapılır.
Özellikleri verilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Calinomerolar
B) Dinkalar
C) Koryaklar
D) Lele’ler
E) Aranda’lar

Cevap : C) Koryaklar
7- Aşağıdaki kişilerden hangisi Yaşamdan Geri Çekilme Kuramının kurucusudur?
A) Z. S. Blau
B) James J. Dowd
C) Cowgil ve Holmes
D) ElaineCumming ve E. Henry
E) Robert J. Havighurst

Cevap : D) ElaineCumming ve E. Henry
8- Yaşlının aile fonksiyonlarının değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkili değildir?
A) Ailedeki Çocuk Sayısı
B) Ailedeki Alt Sistemlerin Sınırları
C) Ailede Yetki Paylaşımı
D) Ailenin Güçlü Yönleri
E) Ailenin Ulaşmak İstediği Amaçlar

Cevap : A) Ailedeki Çocuk Sayısı
9- Aşağıdakilerden Hangisi Örtülü Ruhsal Değerlendirme Sorularından değildir?
A) Ne zaman kendinizi tam anlamıyla hayat dolu hissedersiniz?
B) Eğer sihirli bir değneğiniz olsaydı, hayatınızda neleri daha anlamlı hale getirmek ya da değiştirmek isterdiniz?
C) Hayatınıza anlam ve amaç duygusu getiren nedir?
D) Daha anlamlı ve farkında hissetmenizi ne sağlamaz?
E) Derin ilham veya huzur duygusu bulmak için nereye gidersiniz?

Cevap : D) Daha anlamlı ve farkında hissetmenizi ne sağlamaz?
10- Aşağıdakilerden hangisi “Yapılan bir araştırmada yaşlı insanların başat ölüm sebeplerinden” değildir?
A) Kalp rahatsızlıkları
B) Akciğer hastalıkları
C) Alzheimer
D) Diyabet
E) Kişilik değişikliği ve alınganlık

Cevap : E) Kişilik değişikliği ve alınganlık
NOT: Yapılan bir araştırmada yaşlı insanların başat ölüm sebepleri şöyle sıralanmıştır:
*Kalp rahatsızlıkları
*Habis urlar (Kanser)
*Felç
*Akciğer hastalıkları
*Alzheimer
*Diyabet
*Zatürre ve grip

Yaşlılık 2019 Final Soruları

lolonolo
11- ………..“nasıl eylemde bulunmalı, nasıl yaşamalı ya da nasıl bir insan olmalı” gibi soruların ele alındığı bir alana işaret etmektedir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
A) Meta Etik
B) Uygulamalı Etik
C) Değer
D) Meslek Etiği
E) Normatif Etik

lolonolo
Cevap : E) Normatif Etik
NOT: Günümüzde etik alanındaki çalışmaları;
1- “Normatif Etik”,
2-“Meta Etik” ve
3- “Uygulamalı Etik” olmak üzere üç başlık altında ele alabiliriz.
Normatif Etik; “nasıl eylemde bulunmalı, nasıl yaşamalı ya da nasıl bir insan olmalı” gibi soruların ele alındığı bir alana işaret etmektedir.
Meta Etik; (analitik yaklaşım) ise “insanın düşüncesi, eylemi ve dilinde ortaya çıkan ahlaki öğelerin doğası ve anlamını çözümleyen, ahlaki kavramların anlamlarıyla ahlaki yargıları haklılandırma, temellendirme veya desteklemede kullanılan mantıksal analizden meydana gelir.”
Uygulamalı etik; ise isminden de anlaşılacağı üzere “toplumun güncel tartışma konusu olan pratik ahlak sorunlarıyla ilgilenir.”
12- Zararlı maddeler vücudun hangi sisteminden dışarı atılır?
A) Boşaltım sistemi
B) Sindirim sistemi
C) Solunum sistemi
D) Sinir sistemi
E) Dolaşım Sistemi

Cevap : A) Boşaltım sistemi
13- Sosyal hizmet uzmanı yaşlı bireye örtülü ruhsal değerlendirme soruları sorarken aşağıdakilerden hangisini sorması uygun değildir?
A) Hangi zamanlar büyük barış sevinç ve yaşam memnuniyeti hissedersiniz?
B) Derin ilham veya huzur duygusu bulmak için nereye gidersiniz?
C) Eğer sihirli bir değneğiniz olsaydı hayatınızda neleri daha anlamlı hale getirmek yada değiştirmek istersiniz ?
D) Kime ya da neye karşı aşk hissediyorsunuz?
E) Bir inancınız var mı ?

Cevap : E) Bir inancınız var mı ?
14- Aşağıdakilerden hangisi Görüşmeyi sürdürülebilir kılmak yapılması gereken işlemlerden biri değildir?
A) Karşındaki kişiyi iyi anlayıp anlamadığınızı kontrol etmek için anlatılanları kendi cümlelerinizle özetlemeye çalışın.
B) Açık uçlu soru yöntemini kullanın ve bütün sorulara: nasıl, ne, nerede, ne zaman, kim, hangi gibi terimleri kullanarak başlayın. Açık uçlu sorular aynı zamanda: ‘Bu konu hakkında başka ne anlatabilirsiniz?’ , ‘Nasıl yani?’ ve ‘evet, sonra…’ gibi soruları da kapsamaktadır.
C) Karşınızdaki müracaatçıyı cesaretlendirmek için zamanlamayı iyi belirlemelisiniz, ‘mmm..’ veya ‘evet..’ gibi kullanacağınız ifadeler doğaçlama gerçekleşmelidir. Eğer kişi çok hızlı konuşuyorsa cesaretlendirmeye pek ihtiyaç duyulmaz.
D) Müracaatçınız çok duygusalsa ona bir bardak su ikramında bulunarak, onun için ne yapabileceğinizi sormalısınız. Müracaatçınız bunun üzerine biraz düşünür, biraz daha sakinleşir. Dinlemeye ve anlayış göstermeye devam etmelisiniz.
E) Karşınızdakini gerçekten anlamıyorsanız ona ‘bu durumun sizin için bir sorun olduğunu anlıyorum’ diyerek cevap vermelisiniz.

Cevap : E) Karşınızdakini gerçekten anlamıyorsanız ona ‘bu durumun sizin için bir sorun olduğunu anlıyorum’ diyerek cevap vermelisiniz.
15- Aşağıdakilerden hangisi bakım hizmetini kapsamaz?
A) Öz bakım gereksinmelerinin karşılanması,
B) Beslenme
C) Bir yerden başka bir yere aktarımının sağlanmaması
D) Günlük yaşam aktiviteleri
E) Tedavisinin desteklenmesi

Cevap : C) Bir yerden başka bir yere aktarımının sağlanmaması
16- Aşağıdakilerden hangisi yaşlısına karşı kötü davranan toplumlardan birisidir?
A) Yaghanlar
B) Aleutlar
C) Arandalar
D) Leleler
E) Dinkalar

Cevap : E) Dinkalar

Yaşlılık 2019 Final Soruları

lolonolo

Yaşlılık Ve Sosyal Hizmet

Yaşlılık ve Sosyal Hizmet 2020 Vize Sorular

 

lolonolo
AUZEF - Dünyada Sosyal Hizmet Uygulamaları

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER

SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU

İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
 • Anatomi Deneme Sınavı Ünite -1 Test-1
  Anatomi Deneme Sınavı Ünite -1 Test-1
 • Sosyoloji Test-1
  Sosyoloji Test-1
 • Psikoloji Test-1
  Psikoloji Test-1
 • DGS sayısal 2019
  DGS sayısal 2019
lolonolo

 

Yaşlılık ve Sosyal Hizmet 2020 Vize Sorular

TOEFL GRAMMAR

lolonolo
Auzef Online
lolonolo
lolonolo
lolonolo
lolonolo