Uygarlık Tarihi Ünite -11

Uygarlık Tarihi Ünite – 11

Uygarlık Tarihi Ünite - 11

Roma Uygarlığı

Anahtar Kavramlar
– Roma uygarlığı
– Yunan tecrübesi
– Hukuk
– Pax Romana
– Yönetim
– Kavimler Göçü
– Vandallar

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

– Roma İmparatorluğu, Avrupa tarihinde, Yunan tecrübesinin sınırlılıklarını aşan ve
uluslararası ilişkilerde, uygarlıklar arası ilişkilerde sahne alan büyük bir güç olarak ortaya
çıkmıştır.
– Roma ile Yunan mirası ile ilişkisi, çeşitli düzeylerde kendisini gösterir. Roma ile
Yunan tecrübesi arasında kültürel, düşünsel bir ilişki, devamlılık söz konusudur.
– Roma ile Yunan arasındaki ilişki, devamlılık, daha ziyade toplumlararası ilişkilerde
konumlanma ya da üstlenilen rol ve bu rolün kurumlaşmış bir siyasete dönüştürülmesinde
görülmektedir.
– Eski Çağ’da Roma, bir köy yerleşmesinden bir şehire ve bir kent devletine
dönüşmüştür. Sonra sırasıyla monarşiye, cumhuriyete ve imparatorluğa dönüşerek bir siyaset,
yönetim merkezi haline gelmiştir.
– MÖ. IX. Yüzyıl: Roma’nın ilk yerleşme ve köy evresi başlamıştır.
– MÖ. 509’da Roma Cumhuriyeti kurulmuştur.
– MÖ. I. Yüzyıl Roma, Augustus önderliğinde örgütlenerek imparatorluk haline
gelmiştir.
– MS. 395 Roma İmparatorlu, Doğu ve Batı olarak ikiye bölünmüştür
– Mısır, Doğu Akdeniz, Suriye ve Mezopotamya gibi uygarlık bölgelerinin denetimi,
bu ilişkilerin tesisi ve yönetimi Roma’nın gerçek gücünü, maddi temelini oluşturmuştur. Bu
ilişkiler Roma’nın gücünü oluştururken, bu ilişkilerin yönetilememesi sorunu da güçsüzlük
kaynağını oluşturacaktır.
– Uygarlık bölgeleri kadar iç toplumsal enerjinin, kaynakların aşırı istismarı
beraberinden Roma’nın çelişkilerini, iç toplumsal gerilim ve çatışmalara sürüklenmesini
getirmiştir.
– Yunan uygarlığı felsefe etrafında tanımlanırken, Roma’yı tanımlayıcı özellik Roma
hukuku olarak ortaya çıkmaktadır.
Bölüm Soruları
1) Roma uygarlığının uygarlık tarihine bıraktığı en önemli miras aşağıdakilerden
hangisidir?

a) Hukuk
b) Felsefe
c) Edebiyat
d) Müzik

Cevap : a) Hukuk
2) Roma İmparatorluğu’nun doğu ve batı olarak ikiye bölünmesine sebep olan tarihsel
gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
a) İstanbul’un Fethi
b) İskender’in fetihleri
c) Vandal akınları
d) Bizans İmparatorluğu’nun kurulması

Cevap : c) Vandal akınları
3) “Roma ile Yunan tecrübesi arasında kültürel, düşünsel bir ilişki, devamlılık söz
konusudur.”
( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap :Doğru
4) “1453’te İstanbul’un Fethi ile birlikte Roma İmparatorluğu’nun dünya
siyasetindeki son temsiliyeti de tarihten tasfiye olmuştur.”
( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap :Doğru
Uygarlık Tarihi Çıkmış Sorular
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize soruları
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize final
Sosyoloji Çıkmış Sorular
Auzef Sosyoloji Lisans
UYGARLIK TARİHİ
Ünite özet ve Ünite Soruları
Vize
Final
Uygarlık Tarihi Ünite – 1 Uygarlık Tarihi Ünite – 8
Uygarlık Tarihi Ünite – 2 Uygarlık Tarihi Ünite – 9
Uygarlık Tarihi Ünite – 3 Uygarlık Tarihi Ünite – 10
Uygarlık Tarihi Ünite – 4 Uygarlık Tarihi Ünite – 11
Uygarlık Tarihi Ünite – 5 Uygarlık Tarihi Ünite – 12
Uygarlık Tarihi Ünite – 6 Uygarlık Tarihi Ünite – 13
Uygarlık Tarihi  Ünite – 7 Uygarlık Tarihi Ünite – 14

Türk Sosyoloji Tarihi Final 2017 Soruları

türk sosyoloji tarihi AUZEF

 

sosyoloji facebook grubu
siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook

 

Bahar Final Soruları

Auzef çıkmış sorular , vize soruları ,  final soruları , bütünleme soruları , Uygarlık Tarihi Final Soruları

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: