Uygarlık Tarihi Ünite -12

Uygarlık Tarihi Ünite – 12

 

Uygarlık Tarihi Ünite - 12

Orta Çağ Avrupası
Anahtar Kavramlar
Orta Çağ
Feodalizm
Serf
Senyör
Ruhban Sınıf
Kilise
Rönesans
Haçlı Seferleri
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
– Batı Roma İmparatorluğu’nun MS. 476’da yıkılışını müteakip başlayan ve 1453’te
Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesiyle nihayetlenen dönem, Batı tarih yazımında
Orta Çağ olarak adlandırılır.
– Batı Roma İmparatorluğu MS. 476 da yıkılmasıyla dönemin toplumsal güçleri iki
yönde tepki vermiştir:
– 1- Barbar akınları karşısında küçük yerleşimlere bölünerek varlığını sürdürme
– 2-Katolik Kilisesi’nin geliştirdiği imkân süreç ve araçlarla barbar halkların
Hıristiyanlaştırılması
– Feodalizm, Roma İmparatorluğu’nun yıkılışı sonrasında Batı Avrupa’da ortaya
toplumsal, ekonomik ve siyasi örgütlenme olarak tanımlanabilir.
– Orta Çağ’da toplum sınıflarını şu şekilde sıralamak mümkündür: Serfler,
Aristokrasi, Ruhban Sınıf.
– Hıristiyan Kilisesi bu dönemde toplumsal, ideolojik, siyasi hatta ekonomik roller
üstlenmiştir.
– Rönesans, Orta Çağ döneminde, 1300 ile 1500 tarihleri arasında bugünkü İtalya’da
yaşanan iktisadi, siyasi ve düşünsel canlanma olarak tanımlanabilir. Kelime anlamı itibariyle
Rönesans ‘yeniden doğuş’ anlamına gelmektedir.
– Rönesans, Haçlı Seferleri sonrasında iktisadi ve siyasi güçlenmeye bağlı olarak
İtalya yarımadasında görülen bütünsel bir canlanmanın neticesi olarak, uygarlıklar arası
ilişkilerde yeniden Roma İmparatorluğu gibi konum sahibi olma arayışıdır.
– Haçlı Seferleri dinî, siyasi ve askerî unsurların Batı Avrupa’da yaşanan toplumsal,
maddi tıkanmalara bir çözüm arayışı içerisinde Hıristiyanlığın kutsal beldesi olarak tanımlanan
Kudüs’ü ele geçirmek hedefiyle çok kapsamlı bir nüfusu, askerî kampanya eşliğinde uygarlık/
üretim/ zenginlik bölgelerine yöneltme girişimi olarak ortaya çıkmıştır.
Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ’da ortaya çıkan siyasi aktörlerden biri değildir?

a) Vassal
b) Senyör
c) Burjuvazi
d) Serfler

Cevap : c) Burjuvazi
2) Aşağıdaki tarihsel olaylardan hangisinden itibaren Orta Çağ, “aşılması gereken kötü
geçmiş” olarak algılanmaktan çıkmıştır?

a) Rönesans
b) Fransız İhtilali
c) Haçlı Seferleri
d) İkinci Dünya Savaşı

Cevap : d) İkinci Dünya Savaşı
3) “Orta Çağ’da ekonomi büyük ölçüde sanayi faaliyetleri üzerine kuruludur.”
( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap : Yanlış
4) “Feodal toplum siyasi bölünmüşlüğüne rağmen, belirli bir kültür ve uygarlık
birliğine sahiptir.”
( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap : Doğru
Uygarlık Tarihi Çıkmış Sorular
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize soruları
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize final
Sosyoloji Çıkmış Sorular
Auzef Sosyoloji Lisans
UYGARLIK TARİHİ
Ünite özet ve Ünite Soruları

Vize

Final

Uygarlık Tarihi Ünite – 1 Uygarlık Tarihi Ünite – 8
Uygarlık Tarihi Ünite – 2 Uygarlık Tarihi Ünite – 9
Uygarlık Tarihi Ünite – 3 Uygarlık Tarihi Ünite – 10
Uygarlık Tarihi Ünite – 4 Uygarlık Tarihi Ünite – 11
Uygarlık Tarihi Ünite – 5 Uygarlık Tarihi Ünite – 12
Uygarlık Tarihi Ünite – 6 Uygarlık Tarihi Ünite – 13
Uygarlık Tarihi  Ünite – 7 Uygarlık Tarihi Ünite – 14

Türk Sosyoloji Tarihi Final 2017 Soruları

türk sosyoloji tarihi AUZEF

 

sosyoloji facebook grubu
siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook

Auzef çıkmış sorular , vize soruları,  final soruları , bütünleme soruları , auzef bahar dönemi soruları

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: