Uygarlık Tarihi Ünite -13

Uygarlık Tarihi Ünite -13

Uygarlık Tarihi Ünite -13

Modern Uygarlığın Doğuşu
Anahtar Kavramlar
– Modern uygarlık
– Coğrafi Keşifler
– Burjuvazi
– Aristokrasi
– Reform Hareketi
– Mutlak Monarşi
– Kent
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
– Modern uygarlık, 1500-1800 tarihleri arasında ortaya çıkmış, bugün de değişimini
ve yeryüzündeki etkinliğini sürdüren bir uygarlıktır.
– Günümüz uygarlığı modern uygarlık olarak tanımlanmaktadır.
– Modern uygarlık, bir gerçekliğin anlatımı ve açıklaması olduğu kadar inşa edilmiş
bir anlatı olma niteliği de gösterir.
– Modern uygarlığa ilişkin anlatıda düz çizgili bir tarih anlayışı, yüksek ve etkin bir
performans, sürekli mükemmel olana doğru giden bir tarihi seyir çizgisi söz konusudur.
– Feodal dönemde toplumsal müesseseler, uygulamalar, yeniden üretimin yol ve
yöntemleri ya unutulmuş ya çok sınırlı bir düzeye inmişti.
– Modern uygarlığın doğuşuna ilişkin anlatıda merkezi bir yer tutan Coğrafi Keşifler,
öncelikle İstanbul’un Fethi’nin yarattığı bu sıkışma haline karşı geliştirilen arayış ve
girişimlerin neticesinde ortaya çıkmıştır.
– Avrupa insanı, özellikle yerleşik toplumsal düzen ve hiyerarşide yeri olan, belirli
bir statüye sahip toplumsal gruplar yeni keşfedilen coğrafyalara yönelik girişimlere dâhil
olmakta en azından mütereddit davranacaklardır.
– Yeni Hindistan yolunun bulunması ve Amerika kıtalarının keşfi modern
Avrupa’nın, modern devlet, toplum ve uygarlık sürecine girmesinin başlangıcını oluşturmuştur.
– Eski toplumsal yapının aktörü aristokrasi güç kaybı yaşarken, yeni dönemde
ortaya çıkan deniz aşırı ticaretin beslediği burjuva sınıfı orta çıkmaya başlamıştır.
– Serflik çözülerek yok olmaya yüz tutarken, biraz sonra şehirlerde ortaya çıkacak
olan yeni üretim düzeninin ihtiyaç duyduğu emek kaynağı haline geleceklerdir.
– Yeni Çağ ile birlikte feodal birimlerin yönetiminden, daha geniş bir coğrafyadaki
insan kaynakları ve toplumsal enerjinin yönetilmesi anlamında daha merkezi ve mutlak
yönetimlere geçiş yaşanmıştır.
– Edebiyatta geleneksel yazım dili ve türleri yenileşemeye uğrarken, yeni edebi
türlerin ortaya çıkışı yaşanacaktır. Modern roman, Yeni Çağ ile birlikte ortaya çıkmıştır.
Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki toplumsal sınıflardan hangisi modern uygarlığın ortaya çıkışıyla birlikte

güç kazanmıştır?a) Ruhban sınıf
b) Aristokrasi
c) Burjuvazi
d) Serfler

Cevap : c) Burjuvazi
2) “Modern uygarlık, tarihsel olarak 1500’lerde ortaya çıkma sürecine girmiş
1800’lerde ise kendisini bütünüyle kurmuştur”( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap :Doğru
3) “Modern uygarlığın ortaya çıkışıyla birlikte eski toplumsal yapının aktörü
burjuvazi güç kaybı yaşarken, yeni dönemde aristokrasi ortaya çıkmaya başlamıştır”( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap : Yanlış
4) 1453 yılında İstanbul’un Fethi’nin Coğrafi Keşifler’in ortaya çıkmasındaki rolü
nedir?
5) Modern uygarlığın ortaya çıkmasıyla güç kaybeden toplumsal sınıflar hangileridir?
Uygarlık Tarihi Çıkmış Sorular
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize soruları
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize final
Sosyoloji Çıkmış Sorular
Auzef Sosyoloji Lisans
UYGARLIK TARİHİ
Ünite özet ve Ünite Soruları
Vize
Final
Uygarlık Tarihi Ünite – 1 Uygarlık Tarihi Ünite – 8
Uygarlık Tarihi Ünite – 2 Uygarlık Tarihi Ünite – 9
Uygarlık Tarihi Ünite – 3 Uygarlık Tarihi Ünite – 10
Uygarlık Tarihi Ünite – 4 Uygarlık Tarihi Ünite – 11
Uygarlık Tarihi Ünite – 5 Uygarlık Tarihi Ünite – 12
Uygarlık Tarihi Ünite – 6 Uygarlık Tarihi Ünite – 13
Uygarlık Tarihi  Ünite – 7 Uygarlık Tarihi Ünite – 14

Türk Sosyoloji Tarihi Final 2017 Soruları

türk sosyoloji tarihi AUZEF

 

sosyoloji facebook grubu
siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook

Auzef çıkmış sorular , vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , sosyoloji bahar

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: