Uygarlık Tarihi Ünite -4

Uygarlık Tarihi Ünite -4

Fernand Braudel Ve Uygarlık Tarihi

Uygarlık Tarihi Ünite - 4

 

Anahtar Kavramlar

Uygarlık Tarihi
Tarih
Annales Okulu
Kısa Zaman
Devrevi Tarih
Konjontür
Uzun Süre
Yapı
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Braudel, mensubu olduğu Annales Okulu ile birlikte 20. Yüzyıl Batı tarih
yazımında yenilenmeyi temsil eden bir isimdir.
II. Dünya Savaşı sonrasında Batı’da uluslararası güç ilişkileri, toplumsal ve
ekonomik alanın örgütlenmesi yeni baştan yapılandırılmıştır.
Braudel bu yenilenme sürecinde, XIX. asır tarihçiliğinden farklılaşan yeni tarih
anlayışının öncü isimlerinden olmuştur.
Tarih bilimi, Braudel’in bağlı bulunduğu okul ile birlikte salt geçmişin bilimi
olmaktan çıkıp, gündelik sorunları da açıklamaya yönelmiştir.
Braudel tarihin, tarihçinin odaklandığı üç ayrı zamana işaret eder: Kısa zaman,
devrevi zaman, uzun süre.
Kısa zaman, olayın gerçekleştiği zamandır.
Devrevi zaman, tarihçinin dönemsel dalgalanmalar, yükseliş ve inişler ekseninde
gerçekleşen bölümlenmeler arasındaki sürece odaklandığı zamandır.
Uzun süre, kısa ve devrevi zamanı çok çok aşan, yüzyıllık ya da çok yüzyıla
yayılan olayların zamanıdır.
Savaş sonrasında yeni tarihle, 19. asır tarih anlayışında yenileşmelere gidilmiştir.
Örneğin tek çizgili tarih, ilerlemeci, ya da organizmacı tarih anlayışları terk edilmiş, diğer
sosyal bilimlerle etkili bir işbirliğine gidilmiştir.
Braudel, bütünsel bir birim olarak uygarlık tarihinin çözümlenmesinde diğer sosyal
bilimlerle yakın bir ilişki ve işbirliği içinde çalışılmaya ilişkin bir tutum geliştirmiştir.
Uzun süre, her hareketin yavaş ve geniş zaman mekânlarına yayıldığı bir tarihtir.
Uygarlıklar; onları taşıyan, onlara gerilimleri ve gelişmeleriyle hareket veren
toplumlar olmaksızın var olamaz.
Uygarlıkların hayatiyetini sürdürmesinde başrolü ekonomik işleyiş ve düzen
üstlenir.
Braudel, Annales Tarih Okulu ile birlikte, tarih disiplinin yenilenmesinde
belirleyici rol üstlenmiştir.
Braudel, yüzyılın tarih anlayışlarından sıyrılma arayışlarına rağmen, özellikle
uygarlıkların tanımlanmasında ve algılanmasında XIX. asır Batı Avrupası’nın Avrupamerkezci yaklaşımlarından kendisini kurtaramamıştır.
Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Fernand Braudel’in çalışma alanlarından biri değildir?

a) Merkezinde Akdeniz’in olduğu uygarlık tarihi çalışmaları
b) Kadın haklarının tarihsel gelişimi
c) Fransız Uygarlığı ve Fransız kimliği
d) Sosyal bilimler arasında işbirliği

Cevap : b) Kadın haklarının tarihsel gelişimi
2) Aşağıdakilerden hangisi Fernand Braudel’in anahtar kavramlarından değildir?

a) Kısa Zaman
b) Devrevi Tarih
c) Uzun Süre
d) Siyasi Tarih

Cevap : d) Siyasi Tarih
3) 1929 yılında Marc Bloch ve Lucien Febvre tarafından kurulan, Fernand Braudel’in
de mensubu olduğu tarih okulu ………….’dur.

Cevap : Annales Tarih Okulu
4) Fernand Braudel’in düşüncesinde, II. Dünya Savaşı sonrası oluşan yeni konjonktür
etkili olmuştur.
( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap : Doğru
5) Fernand Braudel’in geliştirdiği “uzun süre” kavramını açıklayınız.

 

 

Uygarlık Tarihi Çıkmış Sorular
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize soruları
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize final
Sosyoloji Çıkmış Sorular
Auzef Sosyoloji Lisans
UYGARLIK TARİHİ
Ünite özet ve Ünite Soruları
Vize
Final
Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3  Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
nite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6  Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Türk Sosyoloji Tarihi Final 2017 Soruları

türk sosyoloji tarihi AUZEF

 

sosyoloji facebook grubu
siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook

Auzef çıkmış sorular

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: