Uygarlık Tarihi Ünite -5

Uygarlık Tarihi Ünite -5

Uygarlık Tarihi Nasıl Okunmalı?

Uygarlık Tarihi Ünite - 5

 

Anahtar Kavramlar
Uygarlık Tarihi
Modern Uygarlık
İstanbul’un Fethi
Coğrafi Keşifler
Aydınlanma
Batı-Merkezcilik
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Modern uygarlık, bir dizi tarihi, siyasi ve toplumsal gelişmenin sonucu olarak
ortaya çıkmıştır.
Tarihi olayların başında 1453’te İstanbul’un Türkler tarafından fethi hadisesi
gelmektedir.
İstanbul’un Fethi’nin temel sonuçlarından birisi ekonomik ve sosyal olarak Batı’da,
Avrupa’da sıkışmaya yol açmış olmasıdır. Bu sıkışma haline karşılık olarak Batı’da yeni
arayışlar, bu durumu aşmaya ilişkin girişimler ortaya çıkmıştır.
Akdeniz’de Osmanlı hâkimiyetine bağlı olarak Avrupa’da ortaya çıkan sıkışma
haline karşı arayışlar iki yönde girişimleri tetikleyecektir.
Bunlardan birincisi İstanbul’un Fethi öncesinde başlayan, sonrasında hız kazanan
Doğu’ya Hindistan’a Akdeniz ekseni dışında yol arayışlarının Portekiz girişimleri şeklinde
ortaya çıkmasıdır.
İkinci teşebbüs ise, Haçlı Seferleri sonrasında yeniden öğrenilen dünyanın
yuvarlaklığı fikrini temel alarak hep batı yönünde giderek doğu ülkelerine ulaşma yönünde
girişimler.
Bu karşılaşma Batı Avrupa’da yoğun ilgi, araştırma, inceleme, ticari, askerî, siyasi
sefer ve girişimler silsilesine yol açtı.
Batı’da modern siyasi, iktisadi ve toplumsal gelişmenin gerisinde yatan ilk
muharrik güç kaynağı, Amerika Kıtası’nın zenginliklerinin Avrupa’ya nakledilmesi ile
gerçekleşti.
Avrupalılar için toplumlararası ilişkilerde Eski Çağ’da Yunan tecrübesiyle birlikte
uygarlıklar alanına girdiği andan itibaren hep bir ötekisi, yabancısı olageldi.
Yeni coğrafyalarda karşılaşılan topluluklar, kültürler Batı’nın yeni ötekileri idi.
Mısır, Babil, Asur, Hitit, Pers, Fenike, Kartaca, Sasani, İslam Batı’nın, Avrupa’nın
en eski ötekilerini oluştururlar.
19. Asır başlarından itibaren uygarlık kavramının yaygın bir biçimde kullanılması
toplumlar arası ilişkilerde karşılaşmalar, bu karşılaşmalarda etkinlik kurma arayışı ile doğrudan
ilgilidir.
Uygarlık tarihi bu anlamda Avrupa’yı merkeze alarak bir okuma ve çözümleme
girişimidir.
II. Dünya Savaşı sonrasından itibaren uluslararası ilişkiler sisteminin yeniden
yapılandırılmasının siyasi ve ekonomik talepleri, Batı-dışı toplumların Batı ile ilişkilerinin
düzenlenmesine ilişkin talepleri uygarlık, uygarlıklar, 19. Asrın Avrupa merkezci okuma ve
çözümlemelerini en azından ihtiyatla karşılamaya, bunun dışında yeni açıklama geliştirme
ihtiyacını doğurmuştur.
Günümüz uygarlık tarihi çalışmaları, daha önceki Avrupa merkezci ya da
şarkiyatçılığın baskın olduğu bu modern okuma teşebbüslerinin uygarlık tarihinin
aydınlatılmasında daha önceki rol ve bilgi birikimlerinin farkında olarak, yeni ve eski okumaları
birleştirici tutumla uygarlık tarihine eleştirel yaklaşımı geliştirmek durumundadır. İnkârcı değil,
eleştirel ve inşacı bir uygarlık tarihinin imkânı üzerine düşünülmelidir
Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden Batı uygarlığının ‘geleneksel öteki’ lerinden biri olarak kabul
edilemez?

a) Aztekler
b) Babil
c) Asur
d) Pers

Cevap : a) Aztekler
2) Hindistan’a ulaşmak için Akdeniz dışında yeni yollar arayan Portekiz girişimleri,
1497 yılında ……………… tarafından Ümit Burnu’nun dolaşılmasıyla tamamlanmıştır.

Cevap : Vasco da Gama
3) Dünyanın yuvarlak olduğu fikrinden yola çıkılarak hep batı yönünde ilerleyerek
doğu ülkelerine ulaşma girişimleri ………………’un Amerika Kıtası’nı keşfi ile
sonuçlanmıştır.

Cevap : Kristof Kolomb
4) Yeni ötekileri geleneksel ötekilerden ayıran özellikler nelerdir?

Cevap :
5) Uygarlık tarihi yazımında, Avrupa’yı merkeze alma çabasına ………….. denir.

Cevap : Avrupa-Merkezcilik
Uygarlık Tarihi Çıkmış Sorular
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize soruları
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize final
Sosyoloji Çıkmış Sorular
Auzef Sosyoloji Lisans
UYGARLIK TARİHİ
Ünite özet ve Ünite Soruları
Vize
Final
Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3  Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
nite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6  Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Türk Sosyoloji Tarihi Final 2017 Soruları

türk sosyoloji tarihi AUZEF

 

sosyoloji facebook grubu

Auzef çıkmış sorular, vize soruları

siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook

 

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: