Uygarlık Tarihi Ünite -6

Uygarlık Tarihi Ünite -6

Neolitik Dönemden Uygarlığa: Mezopotamya

Uygarlık Tarihi Ünite - 6

Anahtar Kavramlar
Neolitik Dönem
Neolitik Devrim
Toplayıcılık
Yerleşik Tarım
Besin Üreticiliği
Şehir Devrimi
Sümerler
Devlet
Yaz
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
19. asırda uygarlık tarihine ilişkin Batı tarih yazımı, ilgileri ve açıklamaları
itibariyle Avrupa-merkezcidir.
Uygarlık tarihi, Neolitik devrimi takip eden şehir devrimi ile başlar.
Mezopotamya, uygarlığın geliştiği merkezi coğrafyayı oluşturmaktadır.
Neolitik kültürün özünü meydana getiren şeyler tarım ve Eski Dünya tarımının
ortaya çıktığı yerlerde tarımın normal tamamlayıcısı olan evcil hayvan yetiştirme işleriydi.
(Arnold Toynbee)
Neolitik dönemle insan tabiat karşısında pasif bir konumda, tabiatın imkânları ile
etkin bir ilişki kurma yolu, yöntemi ve araçlarını geliştirmiştir. Tabiatla kurulan bu yeni ilişki
insan tarihinde ilk önemli sıçramayı oluşturmuştur.
İkinci sıçrama tarımın sürekli bir şekilde yeni toprak peşinde koşma sorununa
dönüşmesinden kurtuluşla, yerleşik tarımın gerçekleştirilebilmesi olmuştur.
Yerleşik tarım ilk olarak Mezopotamya bölgesinde gerçekleşmiştir.
Yerleşik tarımın yapmanın sağladığı zenginlik şehirlerin gelişmesini, karmaşık bir
şehir hayatının oluşmasını, devlet örgütünün doğuşunu, kelimenin en modern anlamıyla
işbölümünün doğuşunu getirmiştir.
Sümer uygarlığı, Mezopotamya’nın kurak iklimine ve Fırat ve Dicle’nin düzensiz
taşkınlarına karşılık olarak ortaya çıkmıştır.
Dinî kurumlaşma, toplamda bürokratik aygıtın ve üretim süreçlerinin işletilmesinde
belirleyici rol üstlenecektir.
Yazı, Sümer uygarlığının önce Mezopotamya, sonrasında Eski Çağ uygarlıklarına
bıraktığı en önemli miras olarak görülebilir.
Uygarlığın ihtiyaç duyduğu hammadde ve mamul madde ihtiyacının karşılanması
ihtiyacı en başından beri uygarlıkları birbirleri ile ilişkili kılmıştır.
Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Neolitik devrimin ortaya çıktığı bölgelerden biri değildir?

a) Mezopotamya
b) Mısır
c) Çin
d) Avrupa

Cevap : d) Avrupa
2) Neolitik dönemin özünü meydana getiren iki önemli unsur ………….. ve
………..tır.

Cevap : ( Yerleşik ) tarım ve hayvancılık
3) İnsan tarihinde tetikleyici birinci sıçrama ……………………

Cevap : tarımdır / tarım başlangıcıdır
4) Dünyanın ilk kentleri Fırat ve Dicle arasındaki Mezopotamya’da kurulmuştur.
( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap : Doğru
5) ……, Sümer uygarlığının önce Mezopotamya, sonrasında Eski Çağ uygarlıklarına
bıraktığı en önemli miras olarak görülebilir.

Cevap : Yazı
6) Dinî kurumlaşmanın, Sümer uygarlığı üzerindeki etkilerini açıklayınız.
Uygarlık Tarihi Çıkmış Sorular
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize soruları
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize final
Sosyoloji Çıkmış Sorular
Auzef Sosyoloji Lisans
UYGARLIK TARİHİ
Ünite özet ve Ünite Soruları
Vize
Final
Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Türk Sosyoloji Tarihi Final 2017 Soruları

türk sosyoloji tarihi AUZEF

 

sosyoloji facebook grubu

Auzef çıkmış sorular,  bütünleme sorular, final soruları, vize soruları

siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: