Uygarlık Tarihi Ünite -7

Uygarlık Tarihi Vize Soruları

Uygarlık Tarihi Ünite -7

Uygarlıklar Arası İlişkiler Açısından Anadolu’nun Konumu

Uygarlık Tarihi Ünite -7

Anahtar Kavramlar
Uygarlık Tarihi
Anadolu
Anadolu’da Tarım
Anadolu’da Göçler
Anadolu’da Uygarlıklar Arası Karşılaşmalar
Kültür
Melezleşme
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Anadolu, uygarlık başlangıcından itibaren zengin bir nüfus hareketine ve yerleşme
tarihine sahip bir coğrafyadır.
Anadolu’nun coğrafi olarak yol ağları üzerinde oluşu kültürel alışverişi besleyip
kolaylaştırdığı gibi, yol ağlarının denetim ve yönetimi bu coğrafya üzerinde çok çeşitli siyasi
ve tarihi tecrübenin varlık kazanmasını sağlamıştır.
İklim şartları tarım imkânlarını sınırlamaktadır. Yağış azlığı, Anadolu’nun iç
kısımlarında, Doğu, Güney ve Doğu Anadolu’da tarım şartlarını ciddi bir biçimde
etkilemektedir.
Anadolu, iklim şartları, tarım sahaları bakımından görece sınırlı bir coğrafyadır.
Anadolu yol ağlarının merkezinde yer alması dolayısıyla insan hareketliliğinin
yöneldiği bir alan olmuştur.
Anadolu coğrafyası Doğu – Batı, Kuzey – Güney, Kuzey Batı – Güney Doğu,
Kuzey Doğu – Güney Batı istikametinde kara yolları ve suyolları ile sürekli olarak göçlere
tanıklık etmiş, maruz kalmıştır.
Anadolu coğrafyası tarih boyunca güçlü siyasi yapılara, büyük devletlere, güçlü
dünya imparatorluklarına ev sahipliği yapmış, merkez olmuş bir coğrafyadır.
Asur, Pers, Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu ve en nihayet Osmanlı İmparatorluğu bu
bölgede ortaya çıkan yahut bu bölge üzerinden Eski Dünya’nın güç ilişkilerini yöneten güçlü
aktörler olmuşlardır.
Bölüm Soruları
1) Anadolu coğrafyası aşağıdaki mücadelelerden hangisine sahne olmamıştır?

a) Pers-Yunan
b) Mısır-Roma
c) Sasani-Bizans
d) Yunan-Roma

Cevap : d) Yunan-Roma
2) Aşağıdakilerden uygarlıklardan hangisi Anadolu topraklarında ortaya çıkmamıştır?

a) Selçuklu Devleti
b) Bizans İmparatorluğu
c) Kutsal Roma Germen İmparatorluğu
d) Osmanlı Devleti

Cevap : c) Kutsal Roma Germen İmparatorluğu
3) Anadolu, tarih boyunca güçlü siyasi yapılara, büyük devletlere, güçlü dünya
imparatorluklarına ev sahipliği yapmış, merkez olmuş bir coğrafyadır.
( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap : Doğru
4) Anadolu, iklim şartları, tarım sahaları bakımından oldukça verimli bir coğrafyadır.
( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap : Yanlış

Uygarlık Tarihi Vize Soruları

Uygarlık Tarihi Çıkmış Sorular
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize soruları
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize final
Sosyoloji Çıkmış Sorular
Auzef Sosyoloji Lisans
UYGARLIK TARİHİ
Ünite özet ve Ünite Soruları
Vize
Final
Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Türk Sosyoloji Tarihi Final 2017 Soruları

türk sosyoloji tarihi AUZEF

 

sosyoloji facebook grubu

 

siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook

Auzef Sosyoloji çıkmış sorular online sınavlar

Auzef çıkmış sorular , vize soruları , final soruları , sosyoloji

 

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: