Uygarlık Tarihi Ünite -8

Uygarlık Tarihi Ünite – 8

Mısır Uygarlığı

Uygarlık Tarihi Ünite - 8

Anahtar Kavramlar
Uygarlık Tarihi
Mısır uygarlığı
Bereketli Hilal
Nil Vadisi
Mısır’da Tarım
Firavun
Eski Krallık
Orta Krallık
Yeni Krallık
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mısır uygarlığı, coğrafya ile insanın karşılaşması sonucunda ortaya çıkmıştır.
Mısır uygarlığı devlet müdahalesi ile gerçekleştirilen yapay sulama sistemlerine
dayanan güçlü bir tarım uygarlığıdır.
Nil’in çevresindeki arazilerinin yapay sulama sistemlerinin kamu imkânları ile
tarıma kazandırılması Mısır uygarlığının temelini oluşturmaktadır.
Mısır tarihinin ilk ve en eski kralı Menes’tir.
Mısır’ın en eski başkenti Memfis’tir.
Siyaset, Mısır’da, ‘olan, olmayan, olacak olan’ düzeyde her şeyden sorumludur.
Mısır’ın uygarlık tarihi bir dizi siyasi döneme ayrılmaktadır. Bu dönemler: Eski
Krallık (MÖ. 2686 – 2181) , I. Ara Dönem (MÖ. 2270-2010) , Orta Kralllık (MÖ. 2065 –
1785), II. Ara Dönem (MÖ. 1785 – 1555) , Yeni Krallık (MÖ. 1580 – 1200) olarak
adlandırılmaktadır,
Siyasi iniş çıkışlara rağmen Mısır uygarlığı doğuşundan nihayetlendiği döneme
kadar tam bir süreklilik içindedir.
Mısır yönetim sistemi güçlü bir merkeziyetçilikle belirlenir.
Devlet ve hükümdar insanüstü ve sonsuzluk düzeyinde kavranır. Firavun
Tanrılaştırılır; hem insanüstüdür, hem de sonsuzdur.
Mısır uygarlığı dünya tarihinin kaydettiği en uzun ömürlü uygarlıkların
başında gelmektedir.
Mısır yarattığı uygarlık kapasitesi ile dışından gelen girişimleri emebilme,
kendi iç enerjisine katabilme başarısı göstermiştir. Asur, Pers, Hellenistik müdahaleler,
daha sonrasında Roma müdahalesi Mısır uygarlığını sarsıcı etki yaratamamış, tam aksine
bu gruplar Mısır uygarlığı içinde erimişlerdir.
Bölüm Soruları
1) Mısır uygarlığı aşağıdaki dönemlerden hangisini yaşamamıştır?

a) Sülaleler Dönemi
b) Birinci Ara Dönem
c) Eski Krallık
d) Yeniçağ

Cevap : d) Yeniçağ
2) Mısır uygarlığının uygarlık tarihi açısından önemi nedir?
3) “Mısır dilinde Nil’in çeşitli durumlarını tanımlamaya yarayan en az yirmi terim
vardır.283 Nil ve Mısır. Nil ve sulama sistemleri. Nil ve yönetim. Bunlar içiçe geçmiş, ayrılmaz
ilişkilere işaret eder.” İfadesinden yola çıkarak Mısır uygarlığının su ile olan ilişkisini
açıklayınız.
4) Mısır uygarlığında merkezi bir siyasi yapılanmayı ve güçlü bir yönetimi gerektiren
koşullar nelerdir?
5) “Doğu uygarlıklarında siyaset kurumu, toplumsal alanın üretiminde, ekonominin
işlemesinde, toplamda uygarlığın üretiminde baskın bir biçimde biçimlendirici rol
üstlenmektedir.”
( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap :Doğru
6. Mısır uygarlığında Firavun Tanrılaştırılır; hem insanüstüdür, hem de sonsuzdur.
( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap : Doğru
Uygarlık Tarihi Çıkmış Sorular
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize soruları
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize final
Sosyoloji Çıkmış Sorular
Auzef Sosyoloji Lisans
UYGARLIK TARİHİ
Ünite özet ve Ünite Soruları
Vize
Final
Uygarlık Tarihi Ünite – 1 Uygarlık Tarihi Ünite – 8
Uygarlık Tarihi Ünite – 2 Uygarlık Tarihi Ünite – 9
Uygarlık Tarihi Ünite – 3 Uygarlık Tarihi Ünite – 10
Uygarlık Tarihi Ünite – 4 Uygarlık Tarihi Ünite – 11
Uygarlık Tarihi Ünite – 5 Uygarlık Tarihi Ünite – 12
Uygarlık Tarihi Ünite – 6 Uygarlık Tarihi Ünite – 13
Uygarlık Tarihi  Ünite – 7 Uygarlık Tarihi Ünite – 14

Türk Sosyoloji Tarihi Final 2017 Soruları

türk sosyoloji tarihi AUZEF

 

sosyoloji facebook grubu

 

siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook
Auzef Sosyoloji çıkmış sorular

Auzef çıkmış sorular , vize soruları , final soruları ,  bütünleme soruları ,  Auzef Sosyoloji bahar dönemi

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: