Uygarlık Tarihi Ünite -9

Uygarlık Tarihi Ünite Soruları

Uygarlık Tarihi Ünite – 9

Yunan Uygarlığı

Uygarlık Tarihi Ünite - 9

Anahtar Kavramlar
Yunan uygarlığı
Polis
Denizaşırı ticaret
Felsefe
Şarklılaşma
Olimpiyat
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Eski Çağ Yunan uygarlığı 19. yüzyıl açıklamalarında Avrupa uygarlığının
başlangıç ve temel bir noktasıdır.
Eski Çağ Yunanistan tecrübesi mucizevi olarak görülür, algılanır ve açıklanır.
XX. yüzyılda Avrupa-merkezci uygarlık tarih yazımının gücünü kaybetmesiyle
birlikte Modern uygarlığının kökenleri artık Yunan tecrübesinin olağanüstülüğü üzerinden
değil, Yunan uygarlığının Akdenizli kaynakları üzerinden açıklanmaya başladı.
Yunan coğrafyası tarıma elverişli arazi yapısına sahip olmaktan uzaktır.
Yunan coğrafyasının zorlukları, sınırlıkları Eski Çağ Yunanlılarını denize yöneltti.
Yunanistan’ın Karanlık Çağdan çıktığı dokuzuncu ve sekizinci yüzyıllarda,
Doğuyla yapılan ticarete ağırlık verilmiştir.
‘Şarklılaştırma’, yüzyıllara yayılan ve Yunanlılar ile doğu halkları arasındaki
karmaşık ve çeşitli biçimlerde kurulmuş ilişkilerin bir sonucudur.
Yunan uygarlık tecrübesi doğrudan doğruya denizle ilişki içinde ortaya çıkmış,
yoğun bir biçimde Akdeniz, özelde Doğu Akdenizli uygarlıklarla ilişki içinde kendini inşa
etmiştir.
Yunan uygarlığının maddi temeli, uygarlık bölgeleri ile geliştirilen ticari
faaliyetlerce belirlenmiştir.
Siyasi ve toplumsal kriz Eski Çağ Yunanistan’nı sürekli olarak düşünsel arayış ve
sorgulamalara yöneltmiştir. Yunan uygarlığı bu anlamda felsefenin güçlü olduğu bir uygarlık
olarak tanımlanabilir.
Eski Çağ Yunanistan’ı sürdürülebilirlik ve uzun ömürlülük anlamında bir uygarlık
kapasitesi yaratamamıştır.
Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki kavramlardan hangisi Yunan uygarlığı ile ilişkili değildir?

a) Felsefe
b) Polis
c) Hukuk
d) Olimpiyat

Cevap : c) Hukuk
2) “Eski Çağ Yunanistanı sürdürülebilirlik ve uzun ömürlülük anlamında bir uygarlık
kapasitesi yaratamamıştır.”
( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap : Doğru
3) Yunanistan fiziki imkânları itibariyle değerlendirildiğinde son derece sınırlı
imkânlara sahiptir.
( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap : Doğru
4) Yunan uygarlığının uygarlık tarihi açısından önemi nedir?

Türk Sosyoloji Tarihi Final 2017 Soruları

türk sosyoloji tarihi AUZEF

 

sosyoloji facebook grubu

Uygarlık Tarihi Çıkmış Sorular
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize soruları
UYGARLIK TARİHİ 2018 vize final
Sosyoloji Çıkmış Sorular
Auzef Sosyoloji Lisans
UYGARLIK TARİHİ
Ünite özet ve Ünite Soruları
Vize
Final
Uygarlık Tarihi Ünite – 1 Uygarlık Tarihi Ünite – 8
Uygarlık Tarihi Ünite – 2 Uygarlık Tarihi Ünite – 9
Uygarlık Tarihi Ünite – 3 Uygarlık Tarihi Ünite – 10
Uygarlık Tarihi Ünite – 4 Uygarlık Tarihi Ünite – 11
Uygarlık Tarihi Ünite – 5 Uygarlık Tarihi Ünite – 12
Uygarlık Tarihi Ünite – 6 Uygarlık Tarihi Ünite – 13
Uygarlık Tarihi  Ünite – 7 Uygarlık Tarihi Ünite – 14

siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook

Auzef Sosyoloji sorular

Uygarlık Tarihi Ünite Soruları

Auzef çıkmış sorular , vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Auzef Sosyoloji çıkmış sorular

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: