Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 10

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 10

Sayma Öncesi Erken Matematik Kavramları
Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki matematik kavramlarından hangisi diğerlerine göre daha erken
kazanılmaktadır?

A. Eşleştirme
B. Karşılaştırma
C. Örüntü
D. Geometri
E. Sıralama

Cevap : A. Eşleştirme
2) Aşağıdakilerden hangisi eşleşme çalışması yapacak bir öğretmenin dikkat etmesi
gereken özelliklerden değildir?

A. Nesneler aynı mı farklı mı?
B. Eşleştirilecek nesne çok mu ya da birkaç tane mi?
C. Her grupta aynı sayı var mı?
D. Gruplar “birleşik mi birleşik değil mi”?
E. Her grupta renkli nesne var mı?

Cevap : E. Her grupta renkli nesne var mı?
3) Sıralama becerisi hakkında aşağıda verilen ifdelerden hangisi yanlıştır?

A. Nesnelerin ölçülebilen özelliklerine göre “aynı”, “daha az” ve “daha fazla” olup
olmadığının belirlenmesidir.
B. Karşılaştırma becerisinin bir alt seviyesidir.
C. İkiden fazla nesnenin veya grubun karşılaştırılmasıdır.
D. Örüntü oluşturmadan önce sıralama işlemini anlamak gerekir.
E. 4-5 yaşlarında azdan çoğa sıralama yapılabilir.

Cevap : B. Karşılaştırma becerisinin bir alt seviyesidir.
4) Aşağıdakilerden hangisi sayma öncesi erken matematik kavramlarından değildir?

A. Eşleştirme
B. Karşılaştırma
C. Örüntü
D. Sınıflandırma
E. Sıralama

Cevap : C. Örüntü
5) Eşleştirme kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Farklı nesnelerden oluşan iki kümeyi birbiriyle eşlemek daha kolaydır.
B. Çocuğa aynı nesnelerden oluşan iki küme verildiğinde kümeleri birbiriyle eşlemesi
daha kolaydır.
C. Eleman sayısı 5 ve 5’ten az olan kümelerdeki nesnelerin birbirleriyle eşlenmesi
kolaydır.
D. Eleman sayıları aynı olan iki kümenin birbiriyle eşlenmesi kolaydır.
E. Eşleştirme yapılacak kümeler birbirleriyle bir çizgiyle ya da alt alta kareler içinde
yerleştirilerek birleştirilmişse bu kümeleri eşleştirmek daha kolaydır.

Cevap : B. Çocuğa aynı nesnelerden oluşan iki küme verildiğinde kümeleri birbiriyle eşlemesi
daha kolaydır.
6) Çocuklarına eşleştirme ile ilgili çalışma yaprağı hazırlayan bir okul öncesi
öğretmeni eşleştirmede kullanacağı nesneleri kareler içine almıştır. Bu örnekte okul öncesi
öğretmeninin eşleştirme ile ilgili hangi özelliği dikkate aldığı söylenebilir?

A. Nesnelerin benzerliği
B. Nesne sayısı
C. Grup sayısı
D. Grupların birleşikliği
E. Nesnelerin boyutları

Cevap : D. Grupların birleşikliği
7) “Öğretmen ayakkabısını göstererek “Benim ayakkabım ayakkabılığın içinde” der.
“Ayşe senin ayakkabın nerede?” diye sorar. “Benim ayakkabım ayakkabılığın yanında” diye
cevap verir. Ali senin ayakkabın nerede? Benim ayakkabım ayakkabılığın üstünde der.
Öğretmen “Ayakkabılarımız nerede?” diye sorar. Ayşe’nin “Benim ayakkabım ayakkabılığın
yanında, sizinki ayakkabılığın içinde, Ali’ninki ise ayakkabılığın üstünde” diye cevap vermesi
sağlanır.” Öğretmenin örnekte hangi matematik kavramına yönelik etkinlik yapmıştır?

A. Karşılaştırma
B. Örüntü
C. Eşleştirme
D. Sınıflandırma
E. Sıralama

Cevap : A. Karşılaştırma
8) “Nesnelerin ölçülebilen özelliklerine göre “aynı”, “daha az” ve “daha fazla” olup
olmadığının belirlenmesi” olarak tanımlanan matematik kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Eşleştirme
B. Karşılaştırma
C. Örüntü
D. Sınıflandırma
E. Sıralama

Cevap : E. Sıralama
9) “Eda’nın cevizleri daha çok, Ece’nin cevizleri daha az” şeklindeki cümlede hangi
matematik kavramı söz konusudur?

A. Sıralama
B. Karşılaştırma
C. Örüntü
D. Sınıflandırma
E. Eşleştirme

Cevap : B. Karşılaştırma
10) Aşağıdakilerden hangisi nesnelerin bir özelliğine göre sıralama etkinliklerinden
değildir?

A. Nesneleri pürüzlü olandan pürüzsüz olana doğru sıralama
B. Nesneleri yumuşaktan serte doğru sıralama
C. Renklerin tonunu açıktan koyuya doğru sıralama
D. Nesneleri büyükten küçüğe doğru sıralama
E. Nesneleri birbiriyle ilişkisine göre sıralama

Cevap : E. Nesneleri birbiriyle ilişkisine göre sıralama

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite - 10

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite –


Çocuk Gelişimi - facebook

 

Ünite Soruları

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

 

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi

 

 

 

Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: