Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 11

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 11

Erken Çocukluk Döneminde Temel Matematik Kavramları Ve Süreçleri
Bölüm Soruları
1) Bir anasınıf öğrencisi elinde bulunan kalemleri “1,2,3,4,5,6” şeklinde saymış ancak
sonucunda kaç kalem olduğu sorulduğunda cevap verememiştir. Bu durum çocuğun hangi
sayma ilkesini kazanmadığını göstermektedir?

A. Sabit sıra ilkesi
B. Ritmik sayma
C. Birebir sayma
D. Kardinal sayma
E. Sıranın önemsizliği

Cevap : D. Kardinal sayma
2) Bir okul öncesi öğretmeninin toplama işlemine başlamadan önce aşağıdaki
çalışmalardan hangisini yapması doğru değildir?

A. 1’den 10’a kadar nesneler ile sıralama çalışmaları
B. Çıkartma eksiltme çalışmaları
C. Ritmik saymalar
D. Rakamları tanıma ve yazma
E. Somut nesnelerle ekleme çalışmaları

Cevap : B. Çıkartma eksiltme çalışmaları
3) Aşağıdaki matematik becerilerinden hangisinin diğerlerinden daha erken
kazandırılması gerekmektedir?

A. Çıkarma işlemi
B. Toplama işlemi
C. Örüntü
D. Grafik oluşturma
E. Eşleştirme

Cevap : E. Eşleştirme
4) Bir anne iki çocuğuna aynı büyüklükte birer kek vermiş, keklerden birini 2 birini 3
parçaya bölmüştür. İki parça alan çocuk “onun daha fazla” diye itiraz etmiştir. Bu durum
çocuğun hangi kavramı kazanmadığını göstermektedir?

A. Bölme
B. Uzamsal algı
C. Korunum
D. Eksiltme
E. Problem çözme

Cevap : C. Korunum
5) Aşağıda yer alan temel matematik becerilerinden hangisi diğerlerine göre en sonra
kazanılır?

A. Sınıflandırma
B. Sıralama
C. Örüntü
D. Eşleştirme
E. Karşılaştırma

Cevap : C. Örüntü
6) Bu ilkeye göre nesnelerin sırası ve yeri değişse bile nesne sayısı aynı kalır”
şeklindeki korunum ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Alan korunumu
B. Sayı korunumu
C. Hacim korunumu
D. Madde korunumu
E. Miktar korunumu

Cevap : B. Sayı korunumu
7) “Bu düzeyde çocuk için “kare karedir”. Karenin tanımını ve özelliklerini
kavrayamazlar. Bu düzeyde çocuklar geometrik şekiller yalnızca görünümlerine göre
değerlendirir” şeklinde açıklanan Van Hiele geometrik düşünme düzeyi aşağıdakilerden
hangisidir?

A. Görsel Düzey
B. Betimsel Düzey
C. Basit Çıkarım Düzeyi
D. Çıkarım Düzeyi
E. Sistematik Düşünme Düzeyi

Cevap : A. Görsel Düzey
8) Parça bütün ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Bir nesnenin bütününü ve alt bölümlere ayrılmış halini görerek buna özgü bir
kavram gelişimini içerir.
B. Kesir kavramının temellerini oluşturur.
C. Toplama ve çıkarma gibi işlemleri anlamak için temel oluşturur.
D. Çocuklar zamanla bazı şeylerin ayrılabilen özel praçlardan oluştuğunu fark eder.
E. Çocuklar ilk önce parçaların bütünün bölümlerini oluşturduğunu daha sonra
bütünün parçaları olduğunu farkederler.

Cevap : E. Çocuklar ilk önce parçaların bütünün bölümlerini oluşturduğunu daha sonra
bütünün parçaları olduğunu farkederler.
9) Bir okul öncesi öğretmeni problem çözme sürecinden faydalanmak istemiştir.
Sabah çocuklar sınıfa gelmeden sınıfta çamurlu ayak izleri oluşturmuş ve çocuklara bu
çamurların neden oluştuğu, nereden geldiği, kime ait olabileceği ile ilgili bulgular elde
etmelerini istemiştir. Öğretmenin bu isteği problem çözmenin hangi aşmasına yönelik bir
uygulamadır?

A. Tanıma
B. Tanımlama
C. Bilgi toplama
D. Hipotezleri saptama
E. En uygun hipotezi seçme

Cevap : C. Bilgi toplama
10) “Temel düşünce sürecini kullanarak bir sorunu görmek, sorun hakkında gerçekleri
değerlendirmek, gereken bilgiyi toplamak, alternatif çözüm önermek, bu çözüm yollarının
uygunluğunu test etmek ve en uygununu seçmek” şeklindeki matematik süreci
aşağıdakilerden hangisidir?

A. Akıl yürütme
B. İletişim
C. Bağlantı kurma
D. Problem çözme
E. Temsil

Cevap : D. Problem çözme

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite - 11

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 11


Çocuk Gelişimi - facebook

 

Ünite Soruları

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi

 

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 11
Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: