Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 12

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 12

Dünyada Okul Öncesi Çocukları İçin Kullanılan Matematik Programları
Bölüm Soruları
1 ) Sınıfındaki etkinliklerin araştırma temelli ve eğlenceli olmasına dikkat eden,
okuryazarlık, dil ve matematik arasında doğrudan bağlantı kuran, her matematik için orijinal
bir hikaye kitabı kullanan ve bu kitabın ailelere ulaşmasını sağlayan bir okul öncesi öğretmeni
aşağıdaki programlardan hangisini temel almıştır?

A. Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik ( Big Math for Little Kids-BMLK )
B. Matematik İçin Yapı Taşları ( Building Blocks )
C. Anaokulu – Anasınıfı Matematik Eğitim Programı ( Pre-K Mathematics )
D. Okul Öncesi Çocuklarının Anne Babaları İçin Ev Öğretim Programı ( Home
Instruction for Parents of Preschool Youngsters )
E. Matematikte ve Fende Büyük Araştırmalar ( GEMS-Great Exploration Math and
Science )

Cevap : A. Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik ( Big Math for Little Kids-BMLK )
2 ) Aşağıdakilerden hangisi Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik ( Big Math for
Little Kids-BMLK ) programının ünitelerinden değildir?

A. Sayı ünitesi
B. Ölçme ünitesi
C. Uzay ünitesi
D. Örüntü ve mantık ünitesi
E. Geometri ünitesi

Cevap : E. Geometri ünitesi
3 ) Anaokulu-Anasınıfı Matematik Eğitim Programı ( Pre-K Mathematics ) hakkında
aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A. Okul öncesi çocuklarının sadece formal matematik bilgi ve becerilerini geliştirmek
için tasarlanmıştır.
B. Matematikle ilişkili dört ünitede yer alan etkinliklerden oluşmaktadır.
C. Eğitim programına ilişkin materyaller sınıf ve evde kullanım için ayrı
hazırlanmıştır.
D. Aileyi matematik eğitiminin dışında bırakır.
E. Program küçük grup etkinliklerini önermez.

Cevap : C. Eğitim programına ilişkin materyaller sınıf ve evde kullanım için ayrı
hazırlanmıştır.
4 ) Aşağıdakilerden hangisi Küçük Çocuklar İçin Büyük Matematik ( Big Math for
Little Kids-BMLK ) programının geliştirilmesindeki prensiplerden değildir?

A. Çocukların bilgi ve ilgileri üzerine yapılandırılması
B. Günlük rutin aktiviteleriyle bütünleştirilmesi
C. Matematik dilini kullanmalarına olanak tanıması
D. Karmaşık matematik fikirlerden uzak durulması
E. Çocukların bir matematikçi gibi düşünmelerini desteklemesi

Cevap : D. Karmaşık matematik fikirlerden uzak durulması
5 )

Matematiksel öğrenmeyi çocukların günlük etkinliklerine yerleştiren, çocukların
formal olmayan matematik bilgilerini daha formal olarak yapılanmış matematiksel
kavramlarla ilişkilendirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan ve deneysel tabanlı öğrenme
üzerine kurulan matematik programı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Big Math for Little Kids-BMLK
B. Building Blocks
C. Great Exploration Math and Science
D. Pre-K Mathematics
E. Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters

Cevap : B. Building Blocks
6 ) Aşağıdaki matematik programlarından hangisinin öncelikli hedefi düşük gelirli
ailelerin çocukları ile orta sınıf ailelerin çocukları arasında var olan matematik başarısı
arasındaki açığı kapatmaya yöneliktir?

A. Çocuklar için Büyük Matematik ( Big Math for Little Kids )
B. Matematik içinYapı Taşları ( Building Blocks )
C. Matematikte ve Fende Büyük Araştırmalar ( GEMS-Great Exploration Math and
Science )
D. Anaokulu-Anasınıfı Matematik Eğitim Programı ( Pre-K Mathematics )
E. Okul Öncesi Çocuklarının Anne Babaları İçin Ev Öğretim Programı ( Home
InstructionforParents of Preschool Youngsters )

Cevap : D. Anaokulu-Anasınıfı Matematik Eğitim Programı ( Pre-K Mathematics )
7 ) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Anaokulu – Anasınıfı Matematik Eğitim Programı
( Pre-K Mathematics ) programının temel özelliklerinden biridir?
A. Çocukların bilgi ve ilgileri üzerine yapılandırılan 9 üniteden yer alan etkinliklerden
oluşması
B. Programın her ünitesinin hikaye kitabının okuryazarlık ve matematik arasında
bağlantı kurmaya yardımcı olması
C. Matematik etkinliklerinin haftada iki kez küçük grup etkinlikleri olarak
uygulanması
D. Programda yer alan etkinliklerin bireysel, büyük grup ve küçük grup şeklinde
uygulanması
E. Çocukların bir matematikçi gibi düşünmelerini desteklemesi için sadece süreç
standartlarına yönelik olması

Cevap : C. Matematik etkinliklerinin haftada iki kez küçük grup etkinlikleri olarak
uygulanması
8 ) Aşağıdaki materyallerden hangisi Matematik İçin Yapı Taşları ( Building Blocks )
programının temel materyallerinden biridir?

A. Bloklar
B. Kuklalar
C. Dominolar
D. Yazı tahtası
E. İtmeli çekmeli oyuncaklar

Cevap : A. Bloklar
9 ) Aşağıdaki özelliklerden hangisi dünyada kullanılan bu üç matematik programın
ortak özelliklerinden biridir?

A. Matematik dilini geliştirmeyi temel alması
B. Yapı inşa oyunlarını temel alması
C. Aynı sayıda ünite ve etkinlikten oluşması
D. Okul uygulamaların temelli olması
E. Matematik standartları ve ilkelerinin temel alınarak hazırlanması

Cevap : E. Matematik standartları ve ilkelerinin temel alınarak hazırlanması
10 ) Sayı, şekil, örüntü ve mantık, ölçme, sayı işlemleri ve uzay olmak üzere altı
üniteye bölünmüş ders planlarından oluşan matematik programı hangisidir?

A. Çocuklar için Büyük Matematik ( Big Math for Little Kids )
B. Matematik için Yapı Taşları ( Building Blocks )
C. Matematikte ve Fende Büyük Araştırmalar ( GEMS-Great Exploration Math and
Science )
D. Anaokulu – Anasınıfı Matematik Eğitim Programı ( Pre-K Mathematics )
E. Okul Öncesi Çocuklarının Anne Babaları İçin Ev Öğretim Programı ( Home
InstructionforParents of Preschool Youngsters )

Cevap : A. Çocuklar için Büyük Matematik ( Big Math for Little Kids )

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite - 12

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite -12


Çocuk Gelişimi - facebook

 

Ünite Soruları

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama soruları

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi

 

 

 

Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: