Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 13

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 13

Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitiminin Amaçları, Öğretmenin Rolü Ve Eğitim Ortamı
Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi erken çocukluk döneminde matematik eğitiminin amaçları
arasında yer almaz?

A. 1’den 10’a kadar olan sayıları tanıma
B. Bir kümeyi eşit iki kümeye bölme
C. Basit grafikleri anlayabilme
D. Nesnelerin yarıya bölünebileceğini gösterme
E. 1’den 10’a akadar olan sayılarla bölme işlemi yapma

Cevap : E. 1’den 10’a akadar olan sayılarla bölme işlemi yapma
2) Aşağıdakilerden hangisi matematik etkinlikleri düzenlemedeki amaçlar arasında yer
almaz?

A. Sayısal yetenekleri öğretmek ve geliştirmek
B. Tam sayı bilgisini öğretmek ve geliştirmek
C. Geometri yeteneğini geliştirmek
D. Olasılık yeteneklerini geliştirmek
E. Sembollerle işlem yapma becerisini geliştirmek

Cevap : E. Sembollerle işlem yapma becerisini geliştirmek
3) Aşağıdakilerden hangisi doğrudan matematik etkinliği düzenlemenin “Ölçme
yeteneklerini kullanmayı gösterme” amacına yönelik bir çalışmadır.

A. Parayı tanıma ve kullanma
B. Bir kümeyi iki eşit kümeye bölme
C. Nesneleri sınıflandırma
D. Sayıları tanıma
E. Basit düzlemi tanıyabilme

Cevap : A. Parayı tanıma ve kullanma
4) “Basit düzlemi ve üç boyutlu şekilleri tanıyabilme” şeklindeki amaç, matematik
etkinlikleri düzenlemedeki hangi amaca yöneliktir bir ifadedir?

A. Sayısal yetenekleri öğretmek
B. Tam sayı bilgisini öğretmek
C. Geometri yeteneğini geliştirmek
D. Parçaların anlamını göstermek
E. Sembollerle işlem yapma becerisini geliştirmek

Cevap : C. Geometri yeteneğini geliştirmek
5) Erken çocukluk döneminde matematik becerilerini desteklemek için aşağıda yer
alan materyallerden hangisinin sınıf ortamında bulunması diğerlerine göre öncelikli değildir?

A. Bloklar
B. Kurumuş yapraklar
C. Ses farkındalığı kartları
D. Yap-bozlar
E. Oyuncak paralar

Cevap : C. Ses farkındalığı kartları
6) Öğretmenlerin matematik etkinliklerini planlama, uygulama ve değerlendirme
aşamasında gözönünde bulundurması gerekenler özelliklerden hangisi yanlış verilmiştir?

A. Çocukların gelişim düzeylerine uygun etkinlikler belirlenmelidir.
B. Matematik materyallerinin diğer alanlara taşınmasına izin verilmemelidir.
C. Çocuklar işbirliği halinde problem çözmeye teşvik edilmelidir.
D. Kendiliğindenlik ve yaratıcılık önemli olduğu için çocuklar desteklenmelidir.
E. Çocuklar matematik ile ilgili problem çözmeye ve konu hakkında konuşmaya teşvik
edilmelidir.

Cevap : B. Matematik materyallerinin diğer alanlara taşınmasına izin verilmemelidir.
7) Çocukların yanlış yapmalarına ve yanlışlarını düzeltmelerine izin veren bir
öğretmenin çocuğun soruya yanlış cevap vermesi durumunda aşağıdakilerden hangisini
yapması doğrudur?

A. Yanıtının yanlış olduğunu söylemek
B. Doğru yanıt verecek bir çocuğa söz vermek
C. Konuyu değiştirmek
D. Sorular sorarak doğru yanıtı bulmaları sağlanma
E. Doğru anıt verebilmesi için sınırlı bir süre vermek

Cevap : D. Sorular sorarak doğru yanıtı bulmaları sağlanma
8) Aşağıdakilerden hangisi matematik etkinliklerini planlama, uygulama ve
değerlendirme aşamasında öğretmenlerin göz önünde bulundurması gerekenlerdendir?

A. Çocukların yakın çevrelerinde somut nesne ve uyarıcılar bulundurmak
B. Somut nesneler yerine soyut figürler ile çalışılmak
C. Sözel eğitimi daha fazla kullanmak
D. Kağıt kalemle sınırlandırılmış etkinlikler planlamak
E. Kapalı uçlu sorular sormak

Cevap : A. Çocukların yakın çevrelerinde somut nesne ve uyarıcılar bulundurmak
9) Aşağıdakilerden hangisi matematiği eğlenceli hale getirmenin yollarından değildir?

A. Heyecan
B. Teknoloji
C. Matematik yoluyla kariyer fırsatları
D. Gerçek dünya uygulamaları ile ilişkilendirin
E. Sembollerle anlatma

Cevap : E. Sembollerle anlatma
10) Bir okul öncesi öğretmeninin çocuklara matematiğin günlük hayata nasıl
uygulandığını göstermesi, bu konuda hikaye problemleri ile karşılaştırması spor, dans ve
video oyunlarını kullanması aşağıdakilerden hangini kullandığını göstermektedir?

A. Teknoloji
B. İlgi çekici materyaller
C. Matematik yoluyla kariyer fırsat
D. Gerçek dünya uygulamaları ile ilişkilendirme
E. Sembollerle anlatma

Cevap : D. Gerçek dünya uygulamaları ile ilişkilendirme

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite - 13

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 13


Çocuk Gelişimi - facebook

 

Ünite Soruları

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama soruları

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi

 

 

 

Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: