Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 2

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 2

Okul Öncesi Eğitim Programında Fen Etkinlikleri Ve Fen Merkezi. Fen Ve Doğa Köşesi / Bilim Ve Keşif Merkezi/bilim Öğrenme Merkezi İle Fen Eğitimi Materyalleri. Fen Öğretim Yöntemleri
Bölüm Soruları
1 ) Öğrenme merkezleri; çocukların …………………..öğrenme deneyimleri için çeşitli
materyaller ve fırsatlar sunan sınıftaki ……………………..olarak tanımlanabilir. Boşluğa
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a ) yaparak-yaşayarak / ilgi alanı
b ) informal / etkinlik
c ) formal / köşe
d ) öğretmen merkezli / ilgi alanı
e ) yapılandırılmış / etkinlik havuzu

Cevap : a ) yaparak-yaşayarak / ilgi alanı
2 ) “……………..; bilinmeyen bir olgunun bilinen olgularla benzetilerek açıklanmasıdır.”
İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

a ) Proje
b ) Metafor
c ) Analoji
d ) Kavram
e ) Deney

Cevap : c ) Analoji
3 ) I. Bireylerin nasıl öğrendikleri ile anlamlı öğrenme konuları arasında köprü kuran
bir öğretme stratejisidir.
II. Öğrenme yöntemi olarak, öğretme yöntemi olarak ve değerlendirme yöntemi olarak
kullanılabilir.
III. Çocukların kavramları nasıl yapılandırdıklarını görme fırsatı tanır.
Yukarıda belirtilen fen öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Deney
b ) Drama
c ) Analoji
d ) Kavram haritası
e ) Gezi gözlem

Cevap : d ) Kavram haritası
4 ) Öğretmenin çocuklara deneyin amacı söyleyip deneyin bazen araç-gereçler kısmı,
bazen deneyin yapılışı bazen de deneyin sonucu eksik bırakarak ve çocuklardan bu eksik
bırakılan kısımların tamamlanması istenen deneyler hangi tür deneylerdir?

a ) Açık uçlu deneyler
b ) Yarı açık uçlu deneyler
c ) Grup deneyleri
d ) Kapalı uçlu deneyler
e ) Hipotez etme deneyleri

Cevap : b ) Yarı açık uçlu deneyler
5 ) I. Çocukların sağlığına zarar vermeyen materyaller olmalıdır.
II. Çocuğun yaşına uygun olmalıdır.
III. Çok amaçlı olmalıdır.
IV. Erkek ve kızların dikkatini çekebilecek kahraman figürlü malzemeler kullanılmalıdır.
Fen merkezinde kullanılacak olan materyaller seçilirken yukarıda verilen özelliklerden
hangileri dikkate alınmalıdır?

a ) Yalnız I
b ) Yalnız II
c ) I-II-III
d ) Yalnız IV
e ) I-II-III-IV

Cevap : c ) I-II-III
6. I. Fen merkezinde öğretmen çocukların araç ve gereç kullanımına rehberlik
etmelidir.
II. Fen merkezinde öğretmen, çocuklar etkinlik yaparken sesiz kalmalı, hiçbir şekilde
müdahale edip, soru sorulmamalıdır.
III. Fen merkezi, bireysel veya küçük gruplarla çalışılabilecek şekilde
düzenlenmelidir.
IV. Çocuk fen merkezindeki araçları kullanarak basit buluşlardan genellemelere
gidilebilir, bir soruna çözüm yolu arayabilir.
Yukarıda fen merkezi ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğru olarak verilmiştir?

a ) Yalınız I
b ) Yalnız II
c ) I-III
d ) I-III-IV
e ) I-II-III-IV

Cevap : d ) I-III-IV
7 ) Güneşin muma, gözün fotoğraf makinesine, dünyanın yumurtaya benzetilmesi
hangi tür analojiye örnektir?

a ) Basit analojiler
b ) Resimli analojiler
c ) Hikaye tarzında analojiler
d ) Oyunlaştırılmış analojiler
e ) Diyagramlı analojiler

Cevap : a ) Basit analojiler
8 ) Bir öğretmen “orman” kavramının çocuğa neden-sonuç ilişkisi kurarak öğretmek
istiyor. Bu öğretmenin tercih etmesi gereken en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisi
olmalıdır?

a ) Örümcek ağı
b ) Doğrusal zincirler kavram haritası
c ) Hiyerarşik kavram haritası
d ) Yıldız ağı kavram haritası
e ) Diyagram

Cevap : b ) Doğrusal zincirler kavram haritası
9 ) “………………………. sadece basit bir etkinliği yapmak değil, onun ötesinde gerçek bir
…………………. gibi düşünme, ………….., araştırma içine girme, yeniden kurgulama, sürecin ve
sonucun değerlendirilmesi gibi zihinsel faaliyetleri de kapsamaktadır.” Cümlesinde boş
bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi daha uygun olur?

a ) Fen etkinliği / çocuk / gözlemleme
b ) Matematik etkinliği / düşünür / inceleme
c ) Sanat etkinliği / ressam / analiz
d ) Deneyler / filozof / tenkit etme
e ) Basit malzemelerle yapılan fen etkinlikleri / bilim insanı / gözlemleme

Cevap : e ) Basit malzemelerle yapılan fen etkinlikleri / bilim insanı / gözlemleme
10 ) Bir okul öncesi öğretmeni çocuklarını doğrudan bilgi kaynağına götürmek,
çocukların çevreyi tanımalarını sağlamak ve bunun yanı sıra bu esna da birçok öğretim
yönteminin kullanmak istemektedir. Bu öğretmenin hangi fen öğretim yöntemini tercih etmesi
doğru olur?

a ) Deney
b ) Kavram haritası
c ) Analoji
d ) Drama
e ) İnceleme gezisi

Cevap : e ) İnceleme gezisi

 

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite - 1

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite –


Çocuk Gelişimi - facebook

 

Ünite Soruları

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama soruları

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi

 

 

 

Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: